Характерні особливості аудиту проектів та інвестиційного аудиту проектуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Характерні особливості аудиту проектів та інвестиційного аудиту проекту 

№ з\п Аудит інвестиційного циклу (оцінка інвестицій) Аудит інвестиційного проекту
Проведення експертизи установчих документів, складу власників, формування статутного капіталу та операцій зі статутним капіталом Підтвердження достовірності розрахунку інвестиційного проекту на етапі підготовки
Аналіз основних договорів з господарської діяльності і правовстановлюючих документів на основне майно Забезпечення контролю за відповідністю реалізації проекту стратегічним цілям користувачів об’єкту інвестування
Аналіз бухгалтерської звітності з метою перевірки повноти та правильності відображення основних активів і зобов'язань; Надання можливості створити та забезпечити ефективну систему управління за інвестиційною діяльністю
Оцінка ефективності прийнятої системи залучення фінансових інститутів Оцінка інвестиційних ризиків
Оцінка податкових ризиків вже проведених і запланованих операцій у разі виявлення на попередніх етапах порушень законодавства або сумнівних операцій Оцінка результатів впровадження інвестиційного проекту
Підготовка звіту з рекомендаціями для замовника Підготовка звіту з рекомендаціями для замовника  

Інвестиційний аудит поєднується із проведенням різноманітних видів аналізу (економічного, фінансового) та розробкою рекомендацій на їх основі. Як правило, інвестиційний аудит та консалтинг, тобто розробка бізнес-плану інвестиційного проекту; due diligence (експертиза); розробка інвестиційного меморандуму об’єкта інвестування; організація продажу готового бізнесу, проводяться з метою уточнення інформації про юридичних осіб при прийнятті рішення для здійснення інвестицій - фінансування розвитку виробничої бази, придбання підприємства, але аналогічна процедура може бути виконана як обґрунтування доцільності видачі позикових коштів.

Завдання інвестиційного аудиту проектів передбачають, що аудитор на підставі даних, одержаних у процесі аудиту, розробляє пропозиції щодо перспективних питань розвитку господарюючого суб'єкту, які обумовлені різновидами цільових комплексних програм (проектів), які пов’язані з вирішенням масштабних міжгалузевих національно-господарських проблем, інноваційно-екологічними проектами, зокрема у сфері ресурсо - (енерго) заощадження, визначаються сучасними екологічними проблемами та екологізацією та соціалізацією розвитку підприємств, діяльності, галузей та регіонів.

Оскільки проведення аудиту інвестиційних проектів охоплює взаємопов’язані рівні державних органів управління, регулювання та контролю, система контролю за інвестиційними проектами представлена зовнішнім контролем (державний контроль та зовнішній аудит) та внутрішнім контролем (ревізія та внутрішній аудит).

Державний аудит проектів має застосування в таких випадках: держава володіє контрольним пакетом акцій підприємства чи холдингової компанії, які є учасниками інвестиційного проекту; проект фінансується за рахунок бюджетних коштів у відповідності з бюджетними інвестиційними програмами.

Недержавний зовнішній аудит інвестиційних проектів умовно поділяють на аудит про підтвердження фінансової звітності, аудит на відповідність вимогам та аудит ефективності фінансової діяльності.

Внутрішній аудит інвестиційних проектів повинен відповідати потребам, які зумовлені особливістю функціонування об’єктів інвестування, полягає в незалежній діяльності по перевірці господарських операцій в інтересах керівництва. Цей вид контролю встановлюється керівництвом об’єкту інвестування і полягає у вимірюванні та оцінці ефективності функціонування інших видів контролю (фінансовий, бухгалтерський).

Інвестиційні проекти як об’єкти аудиту розглядаються у двох аспектах: проекти є джерелом прибутку для інвестиційних компаній та фондів, і для комерційних банків; комерційне підприємство може реалізувати власні інвестиційні проекти.

Система контролю за реалізацією інвестиційних проектів наведена на рис. 5.3.

Система контролю за інвестиційними проектами
Рахункова палата України
Контрольно-ревізійне управління
Зовнішній контроль
Внутрішній контроль
Ревізія (засновки або учасники - відкриті АТ)
Внутрішній аудит
Державний екологічний контроль
Державний контроль
Зовнішній аудит

 

 


Рис. 5.3. . Система контролю за реалізацією державних інвестиційних проектів

 

Ринкове середовище змусило зорієнтувати аудит на превентивний контроль інвестиційних проектів, за допомогою якого запобігають фінансовим втратам і виявляють вигоди.

Організація внутрішнього аудиту інвестиційного проекту обумовлена потребою контролювати життєвий цикл проектів. Якщо для зовнішнього і внутрішнього аудиту об’єкт дослідження єдиний (безпосередньо інвестиційний проект), то організаційні форми і сфери аудиту суттєвого відмінні.

Таким чином, проведення зовнішнього аудиту у формі експертизи проекту передбачає аналіз альтернативних інвестицій і здійснення паралельного проектного аналізу. Внутрішній аудит проекту виконує функції в межах корпоративної системи планування і контролю.

Отже, аудит проектів є засобом контролю і аналізу та інструментом системи підтримки прийняття управлінських рішень.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.111 (0.011 с.)