ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК СТІЙКОСТІ ТА КЕРОВАНОСТІ АВТОМОБІЛЯ8.1 Визначення бокових реакцій на колесах мостів автомобіля при повороті

 

Бокові реакції на колесах від швидкості руху автомобіля при різних радіусах кривизни дороги у плані визначаються за формулами:

- на колесах переднього моста

- на колесах заднього моста

Для визначеного автомобіля (з попередніх робіт) порахувати бокові реакції.

Результати розрахунків Таблиця №11

v,м/с R, м 7.5 12.5 17.5
R=30 м Ry1              
Ry2              
R=60 м Ry1              
Ry2              
R=90 м Ry1              
Ry2              

 

За даними таблиці 1 побудувати графік Ry=f(v) (мал. 1).

 

 

Мал. 1 Графік залежності Ry=f(v).

8.2. Визначення критичних швидкостей автомобіля за умовами перевертання і заносу

 

Критична швидкість автомобіля за умовами перевертання:

В – колия автомобиля. В=0,95·S

 

Критична швидкість автомобіля за умовами заносу:

 

Для визначеного автомобіля порахувати vкр.п, vкр.з (табл_№2).

 

Результати розрахунків Таблиця №2

R, м v, м/с
vкр.п      
vкр.з      

 

За даними таблиці №2 побудувати графік vкр=f(R) (мал. 2).

 

Мал. 2. Графік залежності vкр=f(R).

 

 

Визначення критичної швидкості щодо керованості

Залежність критичної швидкості руху щодо керованості від кута повороту керованих коліс .

 

Критична швидкість визначається для різних значень коефіцієнта зчеплення шин з дорогою (табл. 3).

 

Результати розрахунків Таблиця 3

, град vкер.,.м/с 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45°
vкер.,. =0.4                
vкер.,. =0.6                
vкер.,. =0.8                

Мал. 3. Графік залежності vкр=f( ).

 

Визначення параметрів повороткості автомобіля

Для побудови графіка залежності радіуса повороту автомобіля від кутів повороту керованих коліс використовується вираз:

де = 0.6 радіан - середній кут повороту керованих коліс.

 

Результати розрахунків Таблиця 4

, рад. R, м 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3
R            

 

За даними табл.4 побудувати графік (мал. 4)

Мал. 4. Графік залежності

Визначення кутів повороту керованих коліс автомобіля

Для забезпечення задовільної кінематики повороту керованих коліс між кутами їх повороту повинна бути така залежність:

де: М - відстань між шкворнями керованих коліс.М=0,9·S

 

Залежність визначається для вибраного з попередніх робіт автомобіля (табл. 5).

 

Результати розрахунків Таблиця №5

, град. 50 100 150 200 250 300 350 400 450
, град                  

 

За даними табл. № 5 побудувати графік н=f( B) (мал. 5).

 

 

Мал. 5. Графік залежності н=f( B) кутів повороту керованих коліс автомобіля.

 

 


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Литвинов А. С., Фаробин Я. Е. Автомобиль: Теория эксплуатационных свойств: Учебное пособие для вузов по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство". - М. : Машиностроение, 1989, - 240 с.

2. Иларионов В. А. Эксплуатационные свойства автомобиля. - М Машиностроение, 1971. - 280 с.

3. Задачи и упражнения по программированию / Под ред. А. Я. Савельева. - Кн. 2. В. Е. Алексеев, А. С. Ваулин. - М.: Высш. шк., 1989. -112с.

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.013 с.)