ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

До виконання розрахункових робітз дисципліни "Теорія експлуатаційних

властивостей автомобіля"

для студентів спеціальності 7090258

"Автомобілі і автомобільне господарство"

 

 

Дніпропетровськ 2014

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До виконання розрахункових робіт

з дисципліни "Теорія експлуатаційних

властивостей автомобіля"

для студентів спеціальності 7090258

"Автомобілі і автомобільне господарство"

 

 

Затверджено

На засіданні методичної

Ради університету

Протокол № 7 від 01.07. 2014 р

 

Дніпропетровськ

 

 

Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт з дисципліни "Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля" для студентів спеціальності 7.090258 "Автомобілі і автомобільне господарство" / Уклад. Пучков О.І., .- Дніпропетровськ, 2014. 32 с.

Укладач Пучков О.І. ст. викладач.

 

 

Розрахункова робота №1

 

ПОБУДОВА ШВИДКІСНОЇ ЗОВНІШНЬОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА

 

Мета роботи - вивчити аналітичні методи побудови швидкісної зовнішньої характеристики двигуна внутрішнього згоряння.

Функціональні залежності потужності двигуна Nі , крутного моменту Мі і питомої витрати пального gi від кутової швидкості колінчастого вала ωi при повній подачі палива в циліндри двигуна називається швидкісна зовнішня характеристика. Вона будується за наведеними емпіричними рівняннями:

або

Емпіричні коефіцієнти а, b, с визначають за формулами:

де: - коефіцієнт запасу крутильного моменту;

Mkmax - максимальне значення крутильного моменту двигуна, Н*м:

Mkn- значення крутильного моменту при номінальній потужності, Н*м;

- коефіцієнт зниження частоти двигуна при його навантаженні;

ωn- частота обертання колінчастого вала двигуна при номінальній потужності, с-1;

ωm- частота обертання колінчастого вала двигуна при максимальному значенні крутного моменту, с-1;

Для зручності практичних розрахунків використовують відносну частоту обертання колінчастого вала, яка змінюється від нуля до одиниці з шагом 0.1 або 0.2:

 

, - прийнять рівним 0,1…1. Тоді відомі рівняння перетворюються на:

Nе=Nmax(axi+bxi2-cxi3) або Nе=Nmaxyn;

Mе=Mkn(a+bxi-cxi2) або Ме=Mknym;

gе=gn(1,26-0,85xi+0,59xi2) або gе=gnyg;

де: yn=axi+bxi2-cxi3; ym=a+bxi-cxi2; yg=1,26-0,85*xi+0,59*xi2;

Порядок виконання роботи:

1. З табл. №1 вибираємо варіант та виписуємо початкові дані ДВЗ.

2. Визначаємо значення крутного моменту двигуна при номінальній потужності:

3. Визначаємо значення коефіцієнтів Кm та Кw за формулами приведеними вище.

4. Розраховується значення коефіцієнтів а, b та с.

5. Задаючись значеннями відносної частоти обертання колінчастого вала двигуна від 0.2 до 1.0 визначають значення уn, N, Мk, уm, уg, g та результати усіх розрахунків зводять до табл.№2:

 

Результати розрахунків Таблиця №2

xi 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1,1 1,2
ω, c-1                      
yn                      
N, кВт                      
ym                      
Mk, H*м                      
yg                      
g, г/кВт*ч                      

 

 


Початкові дані до розрахункової роботи №1 Таблиця №1
№ вар Марка автомобіля Тип та модель двигуна Max потужність Nmax, кВт Max частота обертання ωn, c-1 Максимальний крутильний момент Мkmax, Н·m Частота обертання прн Мkmax, m, c-1 Питома витрата палива при Nmax, gn, г/кВт*ч
ВАЗ-2101 ВАЗ-2101 87.3
ВАЗ-2106 ВАЗ-2106 58.8 121.6
ВАЗ-2105 ВАЗ-2105 50.7 94.1
М-2140 412Э 55.2 107.9
ГАЗ-24 24Д 186.3
ГАЗ-3102 ЗМЗ-4022.10 77.2
ГАЗ-52-03 ГАЗ-52-01 55.2
ГАЗ-53А ЗМЗ-53 84.6 284.4
ЗИЛ-130 ЗИЛ-130 110.3
РАФ-2203 ЗМЗ-24Д 70.2 186.3
КамАЗ-5315 КамАЗ-740 154.4 637.4
МАЗ-5335 ЯМЗ-236 132.4 668.8
УАЗ-451М УМЗ-451М 55.2 166.7
ГАЗ-66-02 ЗМЗ-бб 84.6 284.4
МАЗ-53352 ЯМЗ-238Е 194.9 882.6
ЗИЛ-ММЗ-55 ЗИЛ-130 110.3
ЗИЛ-ММЗ-559М ЗИЛ-130 110.3
ЗИЛ-ММЗ-4502 ЗИЛ-130 110.3
МАЗ-5549 ЯМЗ-236 132.4 668.8
ЛАЗ-4202 КамАЗ-7401-5 132.4 539.3
ПАЗ-3201 ЗМЗ-672 84.6 284.4
Икарус-260 RАВАМАN НМGU 141.9 695.8
ПАЗ-672 ЗМЗ-672 84.6 284.4
ЛАЗ-699Р ЗИЛ-375Я5 132.4 465.8
ЛАЗ-695Н ЗИЛ-1ЗОЯ2 110.3

6. За результатами розрахунків будуємо графіки (мал.1)

Мал.1. Швидкісна зовнішня характеристика двигуна

 

Розрахункова робота №2

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 184.72.102.217 (0.008 с.)