ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПОБУДОВА ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЛЬМОВИХ СИЛ АВТОМОБІЛЯ 

Мета роботи - вивчити методику побудови характеристики гальмових сил автомобіля.

Порядок виконання роботи

 

1. Ефективність гальмової системи автомобіля забезпечується при виконанні умови - гальмові сили між осями повинні відповідати їх нормальним реакціям, тобто:

При гальмуванні на горизонтальній дорозі нормальні реакції автомобіля визначаються:

Враховуючи, що при гальмуванні з повним використанням сил зчеплення стала величина сповільнення дорівнює отримуємо:

де: а, b, hg - координати центра ваги автомобіля, які залежать від повного навантаження.

2. Для вибраного автомобіля з попередніх розрахункових робіт визначаємо координати:

- при 0% навантаженні:

hg = 1,0 м (автобуси, вантажні автомобілі);

hg = 0,7 м (легкові автомобілі);

G2 = 0,55Ga, G1=Ga-G2;

- при 100% навантаженні:

hg = 1,2 м (автобуси, вантажні автомобілі);

hg = 0,8 м (легкові автомобілі);

 

G2=0,75Ga, G1=Ga-G2;

 

3. Приймаємо величину сталого сповільнення =-5 м/c2

визначаємо:

4. Змінюючи коефіцієнт зчеплення результати розрахунків зводимо до таблиці 1.

 

Розрахункові значення гальмових сил Таблиця №1

Навантаження на автомобіль а, м b, м PT1, H РT2, Н
0% Ga= H     0,4    
G1 = Н     0,6 ,  
G2= H     0,8    
100% Ga= H     0,4    
G1= Н     0,6    
G2 = Н     0,8    

 

5. Використовуючи розрахункові значення з таблиці №1 будують характеристику гальмових сил автомобіля (мал. 1).

Мал.1 Характеристика гальмових сил автомобіля

 

6. Визначення мінімального шляху гальмування.

Мінімальний шлях гальмування, м:

де: v — швидкість початку гальмування, приймається v = 20 м/с (72 км/ч);

Ке - коефіцієнт ефективності гальмової системи (приймається Ке = 1.2 для легкових, Ке = 1.3-1.4 для вантажних автомобілів);

= 0.8 — коефіцієнт зчеплення коліс з дорогою;

f= принять из задания №2;

і - поздовжній уклін дороги, приймається і = 0.0.

7. Максимальне сповільнення при гальмуванні автомобіля визначається:

де: Кв – коефіцієнт опору повітря; F – площа лобового опору, м2.

 


Розрахункова робота №7

ПОБУДОВА ПАЛИВНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБІЛЯ

Мета роботи - вивчити методику побудови паливної характеристики автомобіля.

Порядок виконання роботи

1. Лінійну витрату палива автомобілем визначають із рівняння витрати палива. Послідовність розв'язування рівняння полягає у визначенні окремих його величин.

Відносна частота обертання колінчастого вала:

Хi – прийняти із завдання №1

Ступінь використання потужності двигуна:

Коефіцієнт впливу швидкісного режиму на питому витрату пального двигуном:

К = a1 – b1*xi+c1*xi2,

де: а1 = 1.23, b1 = 0.792, с1 = 0.56.

 

Коефіцієнт впливу режиму навантаження на питому витрату пального двигуном :

Kи=А-В*И+С*И2,

де: А = 2.75, В = 4.61, С= 2.86.

Рівняння шляхової витрати пального автомобілем:

де: - густина палива, =0.75- для бензину, = 0.83- для дизельного палива, (кг/л); Ga – вага автомобіля, Н; g – питома витрата пального при максимальній потужності, г/кВт·час.

2. Результати розрахунків витрати палива зводять до таблиці №1. Вхідні дані використовують з попередніх робіт.

Шляхові витрати палива Таблиця 1

Швидкість автомобіля , м/с                  
Відносна частота оберт. колін. вала. хі                  
Ступінь використання потужності двиг. И, %                  
K                  
KИ                  
Шляхова витрата палива – QSi, л/100км                  

 

3. З використовуванням даних таблиці 1 будують паливну характеристику автомобіля (мал. 1)

 

Мал. 1. Паливна характеристика автомобіля

Vi – весь спектр скорости автомобиля от0 до Vmax


Розрахункова робота №8

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.109.55 (0.006 с.)