ТОП 10:

Кодові позначення уніфікованих форм організаційно-розпорядчихДокументів за ДКУД

Код Назва УФД Індекс
ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ  
Документація з організації систем управління  
Акт про створення міністерства АСМ
Акт про створення корпорації, концерну, асоціації, компанії АСК
Наказ про створення промислового об’єднання НСПО
Наказ про створення виробничого об’єднання НСВ
Наказ про створення підприємства НСП
Наказ про реорганізацію міністерства НРМ
Наказ про реорганізацію корпорації, концерну, асоціації, компанії НРК
Наказ про реорганізацію промислового об’єднання НРПО
Наказ про реорганізацію виробничого об’єднання НРВ
Наказ про реорганізацію підприємства НРП
Акт про ліквідацію міністерства АЛМ
Акт про ліквідацію корпорації, концерну, асоціації, компанії АЛК
Акт про ліквідацію промислового об’єднання АЛПО
Акт про ліквідацію виробничого об’єднання АЛВ
Акт про ліквідацію промислового підприємства АЛП
Акт про ліквідацію міністерства і створення ліквідаційної комісії АЛМСЛК
Документація з організації процесів управління  
Акт про ліквідацію корпорації, концерну, асоціації, компанії і створення ліквідаційної комісії АЛК
Наказ про ліквідацію об’єднання і створення ліквідаційної комісії НЛО
Наказ про ліквідацію виробничого об’єднання і створення ліквідаційної комісії НЛВО
Наказ про ліквідацію підприємства і створення ліквідаційної комісії НЛПСЛК
Посадова інструкція категорій службовців міністерства ПІКСМ
Посадова інструкція категорій службовців промислового об’єднання ПІКСПО
Посадова інструкція категорій службовців апарату управління підприємства ПІКСАУП
Положення про міністерство ПМ
Наказ про розподіл обов’язків між керівництвом міністерства НРОКМ
Наказ про розподіл обов’язків між керівництвом корпорації, концерну, асоціації, компанії НРОК
Наказ про розподіл обов’язків між керівництвом промислового об’єднання НРОКПО
Наказ про розподіл обов’язків між керівництвом підпри­ємства НРОКП
Статут корпорації, концерну, асоціації, компанії СККАК
Статут виробничого об’єднання СВО
Статут підприємства СП
Структура і штатна чисельність міністерства СШЧМ
Структура і штатна чисельність корпорації, концерну, асо­ціації, компанії СШЧК
Структура і штатна чисельність апарату управління промислового об’єднання СШЧАУПО
Структура і штатна чисельність апарату управління підприємства СШЧАУП
Штатний розклад міністерства ШРМ
Штатний розклад апарату управління промислового об’єднання ШРАУПО
Штатний розклад апарату управління підприємства ШРАУП
Наказ про затвердження акта ліквідаційної комісії НЗАЛК
Наказ про внесення змін у Положення про міністерство НВЗПМ
Наказ про перерозподіл обов’язків між керівництвом міні­стерства ЗПОКМ
Наказ про внесення змін у структуру і штатну чисельність міністерства НВЗСШМ
Наказ про внесення змін у штатний розклад міністерства НВЗШРМ
Наказ про внесення змін у посадову (ві) інструкцію (ії) категорії службовців міністерства НВЗПІСМ
Наказ про внесення змін у Положення про промислове об’єднання НВЗППО
Наказ про внесення змін у перерозподіл обов’язків між керівництвом промислового об’єднання НВЗПКПО
Наказ про внесення змін у структуру і штатну чисельність апарату управління промислового об’єднання НВЗСАУПО
Наказ про внесення змін у штатний розклад апарату управління промислового об’єднання НВЗРАУПО
Наказ про внесення змін у посадову (ві) інструкцію (ії) категорії службовців промислового об’єднання НВЗПІСПО
Наказ про внесення змін у Статут корпорації, концерну, асоціації, компанії НВЗСКАОК
Наказ про внесення змін у Статут виробничого об’єд­нання НВЗСВО
Наказ про внесення змін у Статут підприємства НВЗСП
Наказ про внесення змін у перерозподіл обов’язків між керівництвом корпорації, концерну, асоціації, компанії НВЗПО-корпорація
Наказ про внесення змін у перерозподіл обов’язків між керівництвом підприємства НВЗПОКП
Наказ про внесення змін у структуру і штатну чисельність апарату управління корпорації, концерну, асоціації, компанії НВЗСАУК
Наказ про внесення змін у структуру і штатну чисельність апарату управління підприємства НВЗСАУП
Наказ про внесення змін у штатний розклад апарату управління корпорації, концерну, асоціації, компанії НВЗШАУК
Наказ про внесення змін у штатний розклад апарату управління підприємства НВЗШАУП
Наказ про внесення змін у посадову (ві) інструкцію (ії) категорії службовців та апарату управління підприємства НВЗПСАУП
Галузеві правила внутрішнього трудового розпорядку міністерства ГПВТРМ
Правила внутрішнього трудового розпорядку міністерства ПВТРМ
Правила внутрішнього трудового розпорядку апарату управління корпорації, концерну, асоціації, компанії ПВТРАУК
Правила внутрішнього трудового розпорядку апарату управління промислового об’єднання ПВТРАУО
Правила внутрішнього трудового розпорядку апарату управління підприємства ПВТРАУП
Наказ про перехід на новий режим роботи міністерства НПНРРМ
Наказ про перехід на новий режим роботи апарату управління корпорації, концерну, асоціації, компанії НПНРАУК
Наказ про перехід на новий режим роботи апарату управління промислового об’єднання НПНРУПО
Наказ про перехід на новий режим роботи апарату управління підприємства НПНРАУП
Реєстраційно-контрольна картка РКК
Реєстраційно-контрольна картка скарг громадян РККСГ
Документація з управління кадрами  
Анкета А
Доповнення до анкети ДА
Наказ про приймання на роботу НПР
Заява про переведення на іншу роботу ЗПІР
Подання про переведення на іншу роботу ППІР
Наказ про переведення на іншу роботу НПІР
Заява про звільнення ЗЗ
Наказ про звільнення НЗ
Графік відпусток ГВ
Заява про надання відпустки ЗНВ
Наказ про надання відпустки (зведений) ННВ(з)
Документація з оцінки трудової діяльності  
Подання про заохочення ППЗ
Подання про заохочення (зведене) НЗ(з)
Доповідна записка ДЗ
Пояснювальна записка ПЗ
Наказ про накладення дисциплінарного стягнення ННДС
Наказ про накладення дисциплінарного стягнення (зведений) ННДС(з)


 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.107.209 (0.006 с.)