ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ГРОМАДСЬКИХМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ГРОМАДСЬКИХОБ'ЄДНАНЬ УКРАЇНИ

(ЦДАГО України)

Додаток 5

Зразок загального бланка організації

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ

УКРАЇНИ

Держкомархів України

вул. Солом'янська, 24, м. Київ,

03110, Тел. 277-27-77, факс 277-36-55,

E-mail: mail@dkau.kiev.ua

Web: http:// www.scarch.kiev.ua

Код ЄДРПОУ 00018490

__________ № _________

На № _______ від ______

 

Додаток 6

Зразок поздовжнього бланка листа організації

ДЕРЖКОМАРХІВ УКРАЇНИ

 

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ

АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА

(УНДІАСД)

вул. Солом'янська, 24, м. Київ, 03110, тел/факс (044) 277-53-82, тел. 277-13-74

E-mail: iasd@dkau.kiev.ua Код ЄДРПОУ 22992594

_________________№ _______________ На № ______________ від _______________

 

Додаток 7

Зразок бланка листа структурного пдрозділу організації

ДЕРЖКОМАРХІВ УКРАЇНИ

 

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ

АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА

(УНДІАСД)

Відділ документознавства

вул. Солом'янська, 24, м. Київ, 03110, тел/факс (044) 277-53-82, тел. 277-13-74

_________________№ _______________ На № ______________ від _______________


Додаток 8

Зразок бланка конкретного виду документа

 


ДЕРЖКОМАРХІВ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ

АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА

(УНДІАСД)

ДКУД ____

НАКАЗ

_______________ Київ № __________


Додаток № 9

Зразок бланка конкретного виду документа

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ Держкомархів України вул. Солом'янська, 24, м. Київ, 03110, Тел. 277-27-77, факс 277-36-55, E-mail: mail@dkau.kiev.ua Web: http:// www.scarch.kiev.ua Код ЄДРПОУ 00018490 08.07.2002_02-583 На № 160 від 16.05.2002 Про погодження третьої редакції проєкту державного стандарту Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства Христовій Н. М., Кулешову С. Г., До виконання Підпис І. Матяш 09.07.2002

Методична комісія Державного комітету архівів України 29 травня 2002 р. розглянула третю редакцію проекту Державного стандарту України “Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять”. За результатами обговорення було прийнято рішення погодити третю редакцію проекту стандарту (протокол № 6). Окремим пунктом рішення Методкомісії відзначено неможливість прийняття пропозиції Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології щодо заміни терміна “забезпечення збереженості документів” на “забезпечення збережності документів”. Зауваги та пропозиції до змісту третьої редакції стандарту — у додатку.

Додаток: на 4 арк. в 1 прим.

В. о. голови Підпис Ініціали(и), прізвище

Прись 2772755

До справи №01-16 Долучено до зводу відгуків 19.07.2002 Підпис С. Кулешов 29.08.2002 УНДІАСД Вх. № 201 12.07.2002

 

Додаток 10

Приклад оформлювання наказу (лицьовий бік аркуша) організації,

що пройшов державну реєстрацію

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ

Держкомархів України

НАКАЗ

27.05.2002 Київ № 39

Про затвердження цін на роботи (послуги), що їх виконують центральні державні архівні установи на договірних засадах ЗАРЕЄСТРОВАНО в Міністерстві юстиції України “19”червня 2002 р. за №515/6803 Керівник реєструвального органу _____________ підпис

Відповідно до пункту 1 Порядку ціноутворювання на роботи (послуги), що виконують державні архівні установи, затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 24 січня 2001 р. № 6 і зареєстрованого Міністерством юстиції України 27 лютого 2001 р. за № 179/5370, та у зв'язку з упорядкуванням оплати праці працівників архівних установ

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити ціни на роботи (послуги), що їх виконують центральні державні
архівні установи на договірних засадах (у додатку).

2. Вважати такими, що втратили чинність накази Держкомархіву України.

3. Відповідальність за додержання центральними державними архівними уста
новами цін покласти на їх директорів.

Голова Підпис Ініціали(и), прізвище


Зворотній бік аркуша

ВНУТРІШНІ ВІЗИ

Помічник Голови Державного

комітету архівів України

Цей документ підлягає державній реєстрації Підпис Ініціали(и), прізвище

Начальник відділу формування

Національного архівного фонду

та діловодства Держкомархіву України Підпис Ініціали(и), прізвище

Начальник відділу зберігання

та обліку Національного архівного фонду

Держкомархіву України Підпис Ініціали(и), прізвище

Начальник відділу інформації, використання

Національного архівного фонду і зовнішніх

зв'язків Держкомархіву України Підпис Ініціали(и), прізвище

Директор Центрального державного

кінофотофоноархіву України

ім. Г. С. Пшеничного Підпис Ініціали(и), прізвище

Начальник фінансово-економічного відділу

Держкомархіву України Підпис Ініціали(и), прізвище

 

Додаток 11Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.011 с.)