Приклади тестових завдань (закрите тестування)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приклади тестових завдань (закрите тестування)1. Якого з цих етапів розвитку психології в дійсності не було:

а) психологія як „наука про душу”;

б) психологія як „наука про свідомість”;

в) психологія як „наука про поведінку”;

г) психологія як „наука про мислення”?

2. Яка з галузей психологічної науки займається діагностикою та усуненням психологічних проблем конкретних людей чи людських спільнот:

а) загальна психологія;

б) прикладна психологія;

в) практична психологія?

3. За пропонованим описом визначте метод дослідження.

Людину вміщують в ізольовану кабіну, в спеціальному шоломі закріплюють прилади, за допомогою яких досліджуються біоструми мозку під впливом різних подразників чи за різного стану організму. Досліджуваний перед проведенням досліду одержує відповідну інструкцію. Всі отримувані показники фіксуються точною апаратурою:

а) психологічні тести;

б) природний експеримент;

в) метод вивчення продуктів діяльності;

г) лабораторний експеримент?

4. Діяльність людини, спрямована на змінювання та перетворення дійсності заради задоволення своїх потреб, на створення матеріальних і духовних цінностей, називається:

а) трудовою:

б) навчальною:

в) предметною;

г) провідною?

5. Вид пам’яті, оснований на встановленні в матеріалі, який запам’ятовується, смислових зв’язків, називається пам’яттю:

а) механічною;

б) логічною;

в) емоційною;

г) аудіальною?

6. Акуратність, щедрість – це:

а) якості, які характеризують ставлення людини до речей;

б) якості, які проявляються по відношенню до інших;

в) система ставлень людини до самої себе;

г) якості, які проявляються в діяльності?

7. Тип темпераменту, що вирізняється рухливістю, схильністю до частої зміни вражень, товариськістю, характерний для:

а) холерика;

б) сангвініка;

в) флегматика;

г) меланхоліка?

8. Здібності, які певною мірою виявляються у спеціальних видах діяльності, називаються:

а) спеціальними;

б) загальними;

в) змішаними?

9. Предметом педагогіки є:

а) навчально-виховна діяльність;

б) освіта і навчання;

в) процес виховання особистості.

10. Дидактика - це галузь педагогіки, що розробляє:

а) теорію освіти;

б) методики навчання;

в) теорію навчання;

г) сучасні педагогічні технології?

11. Термін „педагог" мав первісне значення:

а) „наглядач";

б) „той, хто веде дитину";

в) „той, хто вчить";

г) „найосвіченіший";

д) „духовний батько"?

12. Термін «дидактика» запропонував уперше:

а) В. Ратке;

б) К. Ушинський;

в) Г. Спенсер;

г) Я. Л. Коменський?

13. Основними категоріями дидактики є (зайве прибрати):

а) навчання;

б) освіта;

в) учіння;

г) принципи навчання;

д) засоби навчання;

є) технології навчання.

3.6 Залікові питання з курсу „Психологія і педагогіка”

№ п/п П и т а н н я Номер за списком та сторінки
Друж-инін Столяренко Степанов, Фіцула
 
Психологія як наука про психічне відображення дійсності, її об’єкт, предмет, основні завдання. 22-27       11-18  
Зародження і розвиток психології від стародавніх часів до кінця ХІХ ст.   6-7  
Ідеалістичні та матеріалістичні концепції у психології. 28-56   11-17
Сучасна психологія та її місце в системі природничих, гуманітарних, технічних наук. 36-44   28-30
Напрямки сучасної психологічної науки в світі: диференціальна психологія, біхевіоризм, гештальтпсихологія, психоаналіз та ін.   114-154  
Методи психологічних досліджень: організаційні, емпіричні, обробки даних, інтерпретаційні. 22-27   41-49
Характеристика психічних явищ і процесів. 89-93    
Поняття особистості в психології. Суспільно-історичний характер особистості.     82-84
Психологічна структура особистості.   154-160  
Темперамент, як характеристика індивіда з боку його динамічних особливостей: поняття, структура й основні класифікації типів темпераменту.   158-164  
Психологічне визначення характеру. Психологічні, педагогічні та соціальні фактори формування характеру.       174-193   206-216
Здібності людини і проблеми їх цілеспрямованого розвитку.     216-230
Поняття мотивації в психології. 138-139    
Наукові підходи у вивченні мотивації. Теорії мотивації. 140-149      
Фактори психічного розвитку людини. 285-288    
“Я-концепція” як соціально-психологічний феномен.     92-96
Поняття соціальної адаптації індивіда. 122-127    
Класифікація і специфіка способів психологічного захисту. 122-123    
Поняття психічної діяльності. Структура та основні види діяльності людини.     58-70
Психічні процеси, їх сутність та характеристика.   25-57  
Поняття про спілкування в психології.     70-72
Функції, форми і засоби спілкування.     72-81
Вербальне і невербальне спілкування.     74-77
Особистість у суспільстві й колективі. Види соціальних груп.     97-100
Типи групової поведінки особистості. 360-373 252-262  
Феномен лідерства в психології.   283-293 104-108
Бар’єри в спілкуванні.   247-251  
Комунікативні вміння і шляхи їх удосконалення.      
Сутність і зміст спрямованості особистості.     89-92
Місце і роль спілкування в роботі керівника.   293-309  

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.012 с.)