Тема 10. ОБ'ЄКТ І ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГІКИ. ВИХОВАННЯ ТА ЙОГО ОСНОВНІ МЕТОДИ. САМОВИХОВАННЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 10. ОБ'ЄКТ І ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГІКИ. ВИХОВАННЯ ТА ЙОГО ОСНОВНІ МЕТОДИ. САМОВИХОВАННЯ 

Педагогіка як наука про виховання, освіту і навчання людини. Предмет педагогіки і основні проблеми її досліджень. Основні категорії педагогічної науки: розвиток, освіта, навчання, виховання, соціалізація, формування особистості. Методологічні основи педагогіки і її зв’язок з іншими науками.

Дидактика як наука про навчання. Суть процесу навчання, його завдання і структура. Класифікація принципів навчання. Поняття методів навчання і їх зміст. Проблема активізації пізнавальної діяльності в сучасній педагогічній науці.

Виховання як процес і результат цілеспрямованого впливу на розвиток особистості, її ставлень, рис, якостей, поглядів, переконань, способів поведінки в суспільстві. Загальні методи і засоби виховання. Основи національного виховання, його суть, особливості, рушійні сили і принципи. Внутрішні фактори особистісного розвитку. Самовиховання.

Для глибшого засвоєння матеріалу, поданого викладачем під час лекції, чи самостійному опрацюванні окремих проблем лекційного курсу студент має можливість використовувати конспект лекцій з психології для студентів інженерного профілю:

Психологія: Конспект лекцій для студентів інженерних спеціальностей Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка /Укл. Н. М. Атаманчук. – Полтава: ПолтНТУ, 2010. – 108 с.

Психологія і педагогіка: Конспект лекцій для студентів усіх факультетів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. /Укл. Н. М. Атаманчук, А.В.Ткаченко, О.Г.Штепа – Полтава: ПолтНТУ, 2006. – 127 с.


ПРАКТИЧНІ (СЕМІНАРСЬКІ) ЗАНЯТТЯ

 

Теми практичних (семінарських) занять для груп

(6.050101 Комп’ютерні науки)

Модуль ТЕМИ ЗАНЯТЬ Кіль-ть годин Усього за модулем  
 
    Психологічна наука, її розвиток та сучасний стан  
Основні галузі психологічного знання. Інженерна психологія  
Проблема особистості у психології. Спрямованість як провідна підструктура особистості  
Психологічні засади діяльності та здібностей людини    
Психічні процеси, їх функції та розвиток  
Темперамент і характер  
Основи психології спілкування  
Розвиток особистості. „Я-концепція” Психологічний захист    
Емоційно - вольові стани людини та їх корекція    
Об'єкт і предмет педагогіки. Виховання та його основні методи. Самовиховання.  
  Залік    
Усього  

 

Теми практичних (семінарських) занять для груп

(6.050903 Телекомунікації)

Модуль ТЕМИ ЗАНЯТЬ Кіль-ть годин Усього за модулем  
 
Психологічна наука, її розвиток та сучасний стан  
Основні галузі психологічного знання. Інженерна психологія  
Проблема особистості у психології. Спрямованість як провідна підструктура особистості  
Психологічні засади діяльності та здібностей людини  
Психічні процеси, їх функції та розвиток  
Темперамент і характер  
Основи психології спілкування  
Розвиток особистості. „Я-концепція” Психологічний захист    
  Емоційно - вольові стани людини та їх корекція    
  Об'єкт і предмет педагогіки. Виховання та його основні методи. Самовиховання.  
  Залік    
Усього  

Теми практичних (семінарських) занять для груп

(6.030504 Економіка підприємства)

Модуль ТЕМИ ЗАНЯТЬ Кіль-ть годин Усього за модулем  
 
    Психологічна наука, її розвиток та сучасний стан  
Основні галузі психологічного знання. Економічна психологія  
Проблема особистості у психології. Спрямованість як провідна підструктура особистості  
Психологічні засади діяльності та здібностей людини    
Психічні процеси, їх функції та розвиток  
Темперамент і характер  
Основи психології спілкування  
Розвиток особистості. „Я-концепція” Психологічний захист    
Емоційно - вольові стани людини та їх корекція    
  Об'єкт і предмет педагогіки. Виховання та його основні методи. Самовиховання.    
  Залік    
Усього  


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.144.31 (0.01 с.)