Словник юридичних термінів до теми 1Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Словник юридичних термінів до теми 11. Підприємницьке право – це система правових норм, що регулюють відносини для здійснення підприємницької діяльності та/або керівництва нею із застосуванням різних методів правового регулювання.

2. Предмет підприємницького праваяк галузі права – підприємницькі відносини.

3. Підприємницькі відносини – це відносини, що виникають у процесі організації та здійснення підприємницької діяльності між суб’єктами підприємництва, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері підприємництва.

4. Господарська діяльність – це діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

5. Підприємницька діяльність (підприємництво)–цесамостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) для досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

6. Завдання підприємницького права – системне правове забезпечення підприємницької діяльності, що здійснюється на професійній основі.

7. Метод правового регулюванняпідприємницьких відносин – законодавчо визнані способи впливу норм підприємницького права на підприємницькі відносини для їх упорядкування, захисту і застосування юридичної відповідальності у разі їх порушення.

8. Джерела підприємницького права – це сукупність нормативно-правових актів, що містять в собі норми підприємницького права і складають господарське законодавство.

9. Господарське законодавство – це сукупність нормативно-правових актів, які регулюють відносини щодо безпосереднього здійснення підприємницької діяльності і керівництва такою діяльністю.

10. Система господарського законодавства – це розташування господарсько-правових актів з урахуванням їх зв’язку і властивостей за юридичною силою нормативних актів.

11. Підприємницькі правовідносини – це врегульовані нормами права суспільні відносини, які виникають у сфері господарювання щодо безпосереднього здійснення підприємницької діяльності та\або керівництва такою діяльністю.

12. Господарсько-виробничі відносини – це відносини, що складаються при безпосередньому здійсненні підприємницької діяльності з виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг, звичайно набувають форми підприємницьких зобов'язань (підприємницьких договорів).

13. Організаційно-виробничі відносини виникають, як правило, у сфері підприємницького управління.

14. Внутрішньогосподарські відносини – це різновид підприємницьких відносин, які виникають безпосередньо у внутрішній виробничій сфері підприємств та інших підприємницьких організацій, їх суб'єктами стають саме внутрішні підрозділи підприємств (цехи, виробництва тощо).

15. Суб’єкти як елемент підприємницьких правовідносин – це юридичні та фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність і зареєстровані згідно із законом як господарюючі суб’єкти.

16. Об’єкти як елемент підприємницьких правовідносин – це речі матеріального світу і духовні блага, заради отримання яких суб’єкти підприємницьких правовідносин здійснюють підприємницьку діяльність.

17. Зміст як елемент підприємницьких правовідносин – це юридичні права й обов’язки учасників, які реалізуються шляхом здійснення підприємницької діяльності.

18. Юридичний факт як елемент підприємницьких правовідносин – підстава виникнення, зміни та припинення підприємницьких правовідносин.

19. Господарська діяльність – діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

20. Підприємницька діяльність (підприємництво) –це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик підприємницька діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

 

Список рекомендованої літератури до теми 1

Нормативно-правові акти

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 18–22. – Ст. 144.

3. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 40 – 44. – Ст. 356.

4. Кодекс про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – Ст. 1122

5. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради – 2001. – № 25-26. – Ст.131

6. Податковий кодекс України // Офіційний вісник України. – 2010. – № 92. – Ст. 3248.

 

Електронний ресурс

http://www.rada.gov.ua


[1]Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

[2] Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 18-22. – Ст. 144.

[3] Там само. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

[4] Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.

[5] Там само – 2002. – № 38-39. – Ст. 288.

[6] Офіційний вісник України. – 2010. – № 92. – Ст. 3248.

[7] Відомості Верховної Ради України. – 1993. –№ 25. – Ст. 274.

[8] Там само. – 1995. –№ 47- 52. – Ст. 349.

[9] Там само. – 1995. – № 24. – Ст.189.

[10] Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. – Ст.141.

[11] Там само. – 2003. – № .– 40–44. – Ст. 356.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.118.166 (0.012 с.)