На призначення уповноваженого керівника з ліквідації НСМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

На призначення уповноваженого керівника з ліквідації НСВ зв’язку з аварією в_________________________

 

Наказую:

1.Призначити уповноваженим керівником з ліквідації НС ______________-______________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали) (займана посада)

2.В своїй діяльності уповноваженому керівнику з ліквідації НС керуватися вимогами Закону України “Про аварійно-рятувальні служби” від14 грудня 1999 року за № 1281-ХІY, Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” від 19 серпня 2002 року за № 1201 та Планом Цивільної оборони ОГД.

3.Уповноваженому керівнику з ліквідації НС в строк до “__”год. “___”хв.”___” ___________ 200__р. створити штаб з ліквідації НС із відповідних фахівців ОГД та представити мені для затвердження.

4.Всьому керівному та командно-начальницькому складу ОГД надавати всебічну допомогу уповноваженому керівнику з ліквідації НС та виконувати його вказівки.

 

Начальник ЦО-керівникОГД_________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Додаток №10-7

Наказ

Начальника ЦО-керівника ОГД

№ 7

від “__”________200_року м.___________

На проведення першочергових заходів щодо захисту працюючих та населення.

В зв’язку з_______________________ виникла загроза захворювання робітників та службовців заводу і населення, яке проживає навколо господарства

Наказую:

1.Провести негайно оповіщення працівників, службовців та населення, що проживає поблизу ОГД, про НС. Виконавець-начальник штабу ЦО.

2.Провести негайно евакуацію робітників та службовців з території ОГД в напрямку:

адміністрації ОГД та структурного підрозділа №__ (вказати напрям та місце евакуації) та (вказати підрозділи) (вказати напрям та місце евакуації)

Виконавці керівники структурних підрозділів.

3.Негайно надати медичну допомогу потерпілим силами робітників медичного пункту. Виконавці – працівники медичного пункту.

4.Негайно видати засоби індивідуального захисту робітникам та службовцям. Виконавці керівники структурних підрозділів.

 

Начальник ЦО-керівник ОГД_________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

 

Додаток № 10-8

Наказ

Начальника ЦО-керівника ОГД

№ 8

від “__”________200_року м.___________

 

На проведення локалізації НС силами НВФ швидкого реагування.

 

В зв’язку з_________________:

Наказую:

 

1.Головному інженеру ОГД______________________________________

(прізвище, ініціали)

силами_____________________________________________________________

(вказати їх перелік)

провести локалізацію осередку ураження________________________________

(вказати що зробити)

2.Начальникам служб ЦО організувати всебічне забезпечення необхідними матеріалами та засобами проведення робіт по локалізації осередку ураження.

3.Начальнику штаба ЦО ______________________________________

(прізвище, ініціали)

встановити контроль за ходом проведення робіт по локалізації осередку ураження та його всебічним забезпеченням.

4.Строк проведення робіт по локалізації осередку ураження до “___” годин “___” хвл.___________200_ року.

 

Начальник ЦО-керівник ОГД_________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

 

Додаток № 10-9

 

Наказ

Начальника ЦО- керівника ОГД

№ 9

від “__”________200_року м.___________

На організацію аварійно рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації НС в зв’язку з ____________.

Висновки з оцінки обстановки:

В “_____”год. “____”хв. “___” _________200_ р. на________________ виникла НС в зв’язку з ____________.

Внаслідок аварії:

загинуло ___ чол., постраждало___ чол.,

утворилися дві зони хімічного ураження : одна на__________ (вилитий хлор розлився підстильною поверхнею при висоті шару (h) не вище____ м.);

друга на сліді розповсюдження хмари ___км2.

зупинена робота ОГД;

зупинено рух транспорту в напрямку__________.

Найбільш складна обстановка склалася на місці розливу__________ та в районі розповсюдження уразливої хмари в напрямку _________________.

Недостатність резерву матеріально-технічних засобів надати (перелік чого не вистачає,

механізмів, матеріалів, які призначені для використання при проведенні АР і ІНР).

Обсяг робіт по ліквідації наслідків складає (дати перелік робіт, які необхідно виконати).

Можливість локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації своїми силами складає: (дати перелік робіт, які можливо виконати силами ОГД).

Для надання допомоги потерпілим та ліквідації осередку ураження необхідно залучити додаткові сили та засоби: (перелік додаткових сил та засобів, та від яких ОГД служб ЦО).

З “___”годин “____”хв. ”__”________________ 200__р. приведено в готовність штаб ЦО ОГД та чергові сили у складі (дати перелік сил негайного реагування), які приступили до надання допомоги потерпілим та проведення робіт з локалізації надзвичайної ситуації.

За станом на “__” год. “____” хв. “_____” ______________ 200_ р. проведено (виконано) (дати, перелік робіт, які виконані)

Виходячи з обстановки, яка склалася на ОГД, наявності сил і засобів для ліквідації НС

Наказую:

1.Провести негайно оповіщення працівників, службовців та населення, що проживає поблизу ОГД, про НС. Термін негайно. Виконавець-начальник штабу ЦО.

2.Привести у готовність мережу спостереження і лабораторного контролю ОГД. Термін негайно. Виконавець-начальник штабу ЦО.

3.Організувати надання першої медичної допомоги постраждалим. Термін-негайно. Виконавці-працівники медичної служби ОГД.

4.Організувати проведення евакуації працівників і службовців із зони ураження. Термін –негайно. Виконавці-керівники структурних підрозділів.

5.Призначити уповноваженим керівником з ліквідації аварії (катастрофи), надзвичайної ситуації (прізвище, ім'я, по батькові, посада).

6.Для прискорення проведення робіт з локалізації і ліквідації наслідків аварії (катастрофи) НС та надання допомоги потерпілим просити:

держадміністрацію міста________ (району) надати наступну матеріально-технічну допомогу (вказати яку та обсяги);

відділу з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення (району) виділити наступні сили ЦО (вказати які та чисельність):

7.Локалізацію розливу _________ провести силами ( дати перелік, вказати об’єкт робіт та завдання, строки початку і завершення робіт);

взаємодіючі сили та засоби ( дати перелік) направити на локалізацію ЦО або тримати в резерві.

8.Ліквідацію розливу_____ провести: силами ЦО, які включити у два ешелони та резерв.

В перший ешелон включити (дати перелік сил ЦО, вказати об’єкт робіт, строки початку і завершення робіт.)

Керівником першого ешелону призначити ( прізвище, ініціали, посада).

У другий ешелон включити (дати перелік сил ЦО, вказати об’єкт робіт, строки початку і завершення робіт).

Керівником другого ешелону призначити (прізвище, ініціали, посада).

У резерв включити (дати перелік сил ЦО та місця їх утримання).

Керівником резерву призначити (прізвище, ініціали, посада).

9.Роботи по ліквідації розливу ________ проводити цілодобово до завершення робіт в зміни по 2 годин.

В першу зміну включити (дати перелік НВФ) І ешелону.

В другу зміну включити (дати перелік НВФ) 2 ешелону.

10.Матеріально-технічне забезпечення сил та засобів, які залучаються для ліквідації ЦО проводити за рахунок матеріально-технічних резервів ЦО, для чого:

в районі (вказати місце) розгорнути ланку підвозу води. Термін 1год.Виконавець – заступник начальника ЦО з матеріально-технічного забезпечення;.

В районі (вказати місце ) розгорнути санітарні пости або санітарну дружину. Термін 1 год. Виконавець – начальник медичної служби.

11.Визначити наступні основні завдання органи управління та силам ЦО на період локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації:

Уповноваженому керівнику з ліквідації надзвичайної ситуації організувати керівництво проведенням робіт по локалізації надзвичайної ситуації:

при необхідності нарощувати або проводити зміни формувань в угрупуванні сил, які задіяні для проведення АР і ІНР;

організувати проведення робіт з надання допомоги постраждалим та організації їх евакуації з осередку ураження;

згідно з табелем термінових донесень направляти в штаб ЦО донесення про хід проведення АР і ІНР;

забезпечити заходи безпеки при проведенні АР і ІНР.

Начальнику штабу ЦО:

організувати роботу зі збору даних про обстановку від ланок розвідки, чергового диспетчера та служб ЦО. Термін – постійно;

організувати взаємодію управління з питань ЦО міста (району), штабу, комісій, служб ЦО з забезпечення проведення АР і ІНР. Термін – постійно;

організувати охорону громадського порядку на території ЦО та в районі проведення АР і ІНР. Термін –15 хв.;

перевести на цілодобовий режим роботи (у дві зміни) органи управління , що беруть участь у ліквідації аварії; Термін –15 хв.;

згідно з табелем термінових донесень направляти в управління з ЦО міста (району) донесення про хід проведення АР і ІНР. Термін – постійно;

постійно інформувати працівників і службовців про зміну обстановки на території ОГД та проведення екстрених заходів щодо захисту працівників і службовців від наслідків надзвичайної ситуації. Термін – постійно;

запровадити в дію План реагування на НС (план ЦО) у частині стосовно даної надзвичайної ситуації. Термін – негайно;

привести в готовність всі сили ЦО ОГД до ________________.

Голові спеціальної комісії з ліквідації НС разом з начальниками служб ЦО та відповідними фахівцями постійно аналізувати обстановку, що складається на ОГД та в ході проведення АР і ІНР, при необхідності вживати заходи з нарощення угрупування сил або вносити зміни в його організації:

організувати роботи щодо підвищення стійкості функціонування ОГД. Термін -15 хв.;

організувати роботи щодо всебічного забезпечення АРС, НВФ, потерпілих працівників та службовців продуктами харчування, одягом, технікою та майном. Термін -15 хв.;;

організувати роботи з оцінки масштабу подій, підрахування розміру збитків, завданих надзвичайною ситуацією, та визначення джерел фінансування для ліквідації їх наслідків. Термін -15 хв.

Голові об’єктової евакокомісії:

організувати оповіщення працюючих про проведення евакуації з ОГД, термін негайно; та провести їх реєстрацію та облік в районі евакуації. Термін 1год;

інформувати районні евакуаційні комісії про хід евакуації. Термін-постійно.

Начальникам служб ЦО:

проводити аналіз обстановки на території ОГД та в ході проведення АР і ІНР. Термін-постійно.

контролювати хід проведення АР і ІНР підлеглими формуваннями та підтримку їх в постійній готовності. Термін-постійно.

Керівникам структурних підрозділів ОГД:

організовувати проведення негайних попереджувальних та рятувальних заходів, спрямованих на зниження небезпеки впливу НС. Термін –постійно;

провести уточнення наявності матеріальних засобів та їх перерозподіл для забезпечення дій сил ЦО і проведення аварійно-рятувальних робіт. Термін –постійно;

основні зусилля спрямовувати на захист працівників, службовців, на ліквідацію аварій; надання допомоги потерпілим; організацію безпеки при проведенні робіт, організацію порядку, недопущення паніки, порушення правопорядку. Термін -постійно.

12.Доповідь про обстановку та дії сил ЦО надавати мені через начальника штабу ЦО. Термін – через 1 години роботи, починаючи з _______, а при необхідності – негайно.

13.Контроль за виконанням рішення покласти на начальника штабу ЦО ОГД та командирів формувань.

14.Дане рішення довести до всього керівного складу ОГД та командирів формувань.

 

Начальник ЦО-керівник ОГД _________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

“__” ________200__р.

 

 

Додаток 10-10

Наказ

Начальника ЦО-керівника ОГД

№ 10

від “__”________200_року м.___________Последнее изменение этой страницы: 2016-12-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.248.200 (0.019 с.)