Начальник штабу ЦО-фахівець з питань ЦЗ ОГДМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Начальник штабу ЦО-фахівець з питань ЦЗ ОГД 

Начальник штабу ЦО-фахівець з питань ЦЗ ОГД підпорядковується начальнику ЦО і є його заступником, він є основним організатором і координатором роботи з питань цивільного захисту населення і територій, цивільної оборони. Начальник відділу (фахівець) має право від імені начальника ЦО віддавати розпорядження щодо цивільного захисту населення і територій, цивільної оборони, обов’язкові для виконання посадовими особами об’єкта.

Начальник штабу ЦО-фахівець з питань ЦЗ ОГД відповідає за розробку і своєчасне корегування плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій, плану ЦО на мирний та воєнний час, а також за координацію робіт з планування у всіх підрозділах об’єкта заходів цивільного захисту населення і територій, за забезпечення готовності невоєнізованих формувань ЦО до дій за призначенням, організацію злагодженої роботи комісії з питань НС, відділу з питань НС, служб ЦО, евакуаційної та інших комісій.

У своїй діяльності начальник штабу ЦО-фахівець з питань ЦЗ ОГД керується основними положеннями керівних документів з цивільного захисту населення, територій і цивільної оборони, цією інструкцією.

Начальник штабу ЦО-фахівець з питань ЦЗ ОГД здійснює комплекс заходів щодо попередження і реагування на НС техногенного і природного характеру.

Він зобов’язаний

У режимі повсякденної діяльності:

керувати розробкою Плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС) у підрозділах об’єкта, Плану ЦО на мирний та воєнний час. Корегування планів проводити не рідше одного разу на півроку (у весняно-літній та осінньо-зимовий період);

планувати й організувати підготовку з цивільного захисту керівного, командно-начальницького складу, невоєнізованих формувань ЦО, робітників та службовців об’єкта;

забезпечувати готовність органів управління, систем зв’язку й оповіщення, сил і засобів об’єкта до дій у НС;

організувати диспетчерську службу ЦО і підготовку чергових диспетчерів до виконання своїх функціональних обов’язків із використанням сучасного комп’ютерного забезпечення;

брати участь у створенні і роботі комісії з НС, комісії з евакозаходів, а також інших комісій об’єкта;

своєчасно подавати до відділу з НС та ЦЗН міста повідомлення та інші звітні документи;

керувати проведенням заходів щодо колективного, радіаційного, хімічного, медичного і протипожежного захисту, здійснювати контроль і спостереження за станом навколишнього середовища;

вести облік підготовки всіх категорій слухачів, проводити заняття, навчання, тренування;

планувати захист робітників та службовців, забезпечити їх ЗІЗ;

удосконалювати навчально-матеріальну базу ЦО об’єкта, проводити заходи щодо пропаганди цивільного захисту населення і територій, ЦО;

здійснювати постійний контроль за проведенням усіх заходів ЦО на об’єкті;

організовувати і підтримувати з органами управління силових структур міста (району), із сусідніми об’єктами взаємодію з питань ліквідації аварій на об’єкті;

запроваджувати нові методи прогнозування, оцінки обстановки, розрахунків сил і засобів, прийняття і реалізація рішень з використанням комп’ютерної техніки із сучасним програмним забезпеченням;

з використанням програм робити моделювання можливих НС;

узагальнювати і готувати для начальника ЦО- голови комісії з НС об’єкта необхідну інформацію про заходи безпеки на об’єкті.

 

У режимі підвищеної готовності:

з використанням комп'ютерних програм, таблиць, довідників зробити прогнозування, оцінку обстановки;

перевірити доведення сигналу оповіщення до всього персоналу в неробочий час;

за розпорядженням начальника ЦО привести в готовність НВФ ЦО об'єкта;

зібрати членів комісії з питань НС (спеціальної комісії з ліквідації НС), підготувати дані для роботи комісії, взяти особисту участь у її роботі;

уточнити варіант розпорядження начальника ЦО, закладеного в програмному забезпеченні;

уточнити склад і завдання оперативно-мобільної групи;

організувати оперативне чергування на об'єкті, розвідку і спостереження за навколишнім середовищем;

уточнити запаси матеріальних і фінансових ресурсів для локалізації і ліквідації НС;

уточнювати план взаємодії з органами управління, силами і службами об'єкта, міста (району);

уточнювати маршрути і порядок евакуації при виникненні НС;

брати участь у заходах щодо захисту робітників та службовців, підвищення сталості функціонування об'єкта;

готувати дані про обстановку для доповіді вищим органам управління та сусідам;

доповідати про проведені заходи у відділ з питань НС та ЦЗН міста;

У режимі надзвичайної ситуації:

задіяти план ЦО , плани локалізації і ліквідації аварійних ситуацій;

забезпечити негайне доведення сигналу до керівного складу, уповноваженого керівника робіт з ліквідації НС, робітників та службовців, населення, органів управління і сил за планом взаємодії (за потребою) при виникненні НС на об'єкті;

проконтролювати залучення чергових сил об'єктів і прибуття сил міста (району) за планом взаємодії;

забезпечити збір членів комісії з питань НС (спеціальної комісії з ліквідації НС), взяти участь у її роботі;

організувати збір даних про обстановку від ланки розвідки, чергового диспетчера, сусідів, відділу з питань НС та ЦЗН району;

вжити екстрених заходів щодо захисту робітників та службовців об'єкта (екстрена евакуація, укриття);

вчасно готувати проекти розпоряджень начальнику ЦО об'єкта, після їх затвердження доводити до виконавців, здійснювати контроль за їх виконанням;

вчасно доповідати відомості про обстановку та вжиті заходи начальнику ЦО об'єкта, у відділ з питань НС і ЦЗН міста (району);

спільно з фахівцями і службами ЦО давати оцінку масштабу події, розмірів збитків і наслідків НС.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.203.87 (0.029 с.)