Уповноважений керівник з ліквідації НСМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Уповноважений керівник з ліквідації НС 

Уповноважений керівник з ліквідації надзвичайної ситуації призначається у разі виникнення цієї НС рішенням Начальника ЦО- керівника об’єкта господарської діяльності.

Основними завданнями уповноваженого керівника з ліквідації НС є безпосередня організація і координація аварійно-рятувальних робіт з ліквідації НС.

Згідно з постановою КМ України “Про затвердження Положення про штаб з ліквідації НС техногенного та природного характеру” від 19 серпня 2002 року за №1201 уповноважений керівник з ліквідації НС утворює штаб з ліквідації НС, який відповідно до покладених на нього завдань:

визначає зону ураження НС, кількість і місця перебування в ній людей, організує їх рятування та надання медичної допомоги;

збирає дані про обстановку НС, аналізує та узагальнює їх;

визначає головний напрям ліквідації НС, приймає рішення щодо проведення аварійно-рятувальних робіт, захисту населення і територій від її наслідків, забезпечення життєдіяльності постраждалого населення;

розробляє оперативні плани ліквідації НС та її наслідків, зосереджує в районі НС необхідні сили і технічні засоби та своєчасно вводить їх в дію;

визначає кількість і склад аварійних формувань, необхідних для ліквідації НС, порядок і термін їх залучення згідно з планами реагування на НС і планами взаємодії;

організовує взаємодію аварійно-рятувальних служб та формувань, залучених до ліквідації НС, з метою ефективного використання їх потенціалу;

здійснює керівництво роботами з ліквідації НС;

веде облік робіт, що були проведенні аварійно-рятувальними службами та формуваннями під час ліквідації НС;

веде облік загиблих та постраждалих внаслідок НС;

здійснює інформування населення про наслідки та прогноз розвитку НС, хід її ліквідації та правила поведінки в зоні НС;

веде оперативно-технічну документацію та готує звіт для подання органові, що призначив уповноваженого керівника з ліквідації НС.

До роботи в штабі залучаються керівники служб ЦО, командири невоєнізованих формувань та відповідні спеціалісти. Персональний склад штабу з ліквідації НС визначає уповноважений керівник з ліквідації НС, який забезпечує діяльність та встановлює режим роботи

Під час ліквідації НС у підпорядкування уповноваженого керівника з ліквідації НС, переходять усі АРС та формування, що залучаються до ліквідації НС.

Розпорядження уповноваженого керівника з ліквідації НС, відповідно до законодавства є обов’язковим для виконання суб’єктами учасниками ліквідації НС, а також громадянами, підприємствами, установами та організаціями, які знаходяться в зоні НС.

Залежно від обставин, що склалися в зоні НС, уповноважений керівник з ліквідації НС самостійно приймає рішення щодо:

проведення евакуаційних заходів, крім загальної або часткової евакуації населення;

зупинення діяльності об’єктів, що знаходяться в зоні НС, незалежно від форм власності і підпорядкування, обмеження доступу на територію цієї зони;

залучення в установленому порядку до проведення робіт аварійно-рятувальних формувань громадських організацій та окремих громадян за їх згодою, необхідних транспортних та інших технічних засобів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, які знаходяться в зоні НС;

зупинення аварійно-рятувальних робіт у разі підвищення рівня загрози життю рятувальників та інших осіб, які беруть участь у ліквідації НС.

Ніхто не має права втручатися в діяльність штабу з ліквідації НС до відсторонення в установленому порядку уповноваженого керівника від виконання обов’язків та взяття на себе керівництва ліквідацією НС або призначення іншого уповноваженого керівника з ліквідації НС.

Працівникам штабу з ліквідації НС забезпечується доступ до інформаційних ресурсів інформаційно-аналітичної системи з питань НС.

Під час ліквідації НС залежно від її рівня штабом з ліквідації НС ведеться оперативно-технічна документація:

карта (схема) зони НС;

оперативний журнал з ліквідації НС ;

оперативні плани ліквідації НС ;

журнал обліку особового складу підрозділів аварійно-рятувальних служб (формувань) та інших осіб, залучених до ліквідації НС ;

журнал обліку аналізів проб (повітря, води та ґрунту), який ведеться у разі потреби, залежно від НС;

план матеріально-технічного забезпечення ліквідації НС .

Після ліквідації НС працівники штабу з ліквідації НС систематизують документи, формуючи архівну справу у двох примірниках. Уповноважений керівник з ліквідації НС подає органу, що його призначив, звіт щодо прийняття рішень і стан справ під час ліквідації НС.

 

Додаток 10-1

Наказ

Начальника ЦО-Керівника ОГД

№ 1

від “__”________200_року м.___________

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.01 с.)