КОРОТКОСТР І ДОВГОСТР ПЕРІОДИ. З-Н СПАДНОЇ ВІДДАЧІ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КОРОТКОСТР І ДОВГОСТР ПЕРІОДИ. З-Н СПАДНОЇ ВІДДАЧІ.Короткостроковий – одна група факторів розгл.як пост.величина, а інша змінна. В цьому періоді можл.зміна Q за рахунок зміни змінного рес-су. Обмеженням для збільшення Qявл.повне викор-ня технол.потужності обладнання, тобто фікс величиною пост.факторів вир-ва.

Довгостроковий – період, в якому всі рес-си явл.зм. Якщо ринк.ситуація і довгостроковий прогноз сприятливий для п-ва, то воно може збільшити Q за рахунок зб-ня к-ті обладнання, його заміни на більш продуктивне, створення нових цехів, вир.площ.

Особливе значення цього періоду в тому, що п-во може вирішувати такі стратегічні питання

- Збільшення Q(обсягу) для повного завоювання ринку збуту продукції

- Змінювати вид продукції, яку випускає п-во

- Замінювати профіль п-ва і переходити в нову галузь вир-ва

- Реконструкція

- Побудова нових вир.площ

Закон спадної віддачі змінного фактора вир-ва формується так:

Залучення у вир-во все більшої к-сті змінного ресурсу при незмінний к-сті постійного, призводить до того, що прод-сть змінного фактору вир-ва починає знижуватись, тобто кожна наст.од-ця ресурсу приносить менший приріст прод-сті ніж попередня, і настає момент, коли додаткові затрати зм.рес-су взагалі починають впливати негативно.

З-н спадної віддачи залежить від технології вир-ва. Зміна технології на підприємстві може змінити к-ть продукції, яка випускається, при цьому криві ТР( сукупний дохід) здвигаються.

Графік

 

Раціональний керівник підприємства повинен своєчасно припинити вкладати кошти у вир-во, яке не підлягає вдосконаленню(збільшує об’єми вир-ва, не Макс.прибуток). на цьому етапі керівництвр повинно зробити вибір:

1) Інвестування для закупки технол., яка дозволить збільш.об’єми вир-ва.

2) Провести відповідну маркетингову політику для збільш.об’ємів продажу або ціни свого товару.

3) Підпр-во змінює вир-во продукції , тобто переходить в іншу галузь вир-ва.

 


18. ПОСТІЙНІ, ЗМІННІ, ЗАГАЛЬНІ, СЕРЕДНІ І ГРАНИЧНІ ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА.

Т.як ресурси, які витрач. для вир-ва продукції можуть бути постійні і змінні, то витрати П. на ці ресурси також поділяються на постійні і змінні.

Постійні витрати FC- витрати, величина яких у короткост. періоді не залежить від обєму вир-ва П. Вони мають місце навіть тоді, коли на П. не випускається продукція.

До FC належить

- аренда,

- відсотки по кридитам,

- витрати на кап. ремонт,

- сплата податків,

- адм-ні витрати.

Графік FC

Графік

 

 

Розрізняють середні постійні витрати АFC -кількість постійних витрат, що припадає на одиницю обєму вир-ва

АFC= FC/Q

Графік

 

 

Змінні витрати VC- витрати, які залежать від Q і змінюються в залежності від зміни Q.

Основні види VC

- сировина,

- матеріали,

- комплектуючи,

- напівфабрикати,

- електроенергія,

- оплата праці.

Графік

 

 

При досягнені П. оптим . Q можлива відносна ек-я змінних витрат. При збіл. Q понад Qопт інтенсивність змін. витрат знову збіл. по причині збіл змін. витрат із збіл. вир-ва.

Кількість змін. Витрат, що припадає на одиницю випущ. продукції наз. середніми змін. витратами AVC=VC/Q

Графік

Сукупні витрати ТС- витрати., які хар-ть витрати П. на вир-во продукції у короткост. періоді

TC=FC-VC

Тому TC=f(Q) являється ф-ю обєму вир-ва і залежить від його величини

Співвідношення між всими видами витрат мжна зобразати на графіку.

Графік

 

 

Кількість ТС на один продукції- середнеі сукупні витрати АТС ATC=TC/Q=(FC+VC)/Q=AFC+AVC

Граничні витрати МС- показують як змін. сук. витрати П. в залежності від змін. обєму вир-ва

MC=∆TC/∆Q=∆ (FC+VC)/ ∆Q=∆FC/∆Q+∆VC/∆Q

Т.як ∆FC/∆Q не має змісту, тому МС=∆VC/∆Q

МС показує, на яку величину збіл. витрати П. при збіл. обєму вир-ва на 1 продукції.

Графік МС має U подібну форму і хар-є величину припосту змін. Витрат необхідних для додаткового випуску 1 продукції

Графік

 

 

Форма кривої МС обумовлена з-ном спадної віддачі від викор. змін. ресурсів. Крива МС на зростаючій частині перетинає криві AVC і ATC в точках їх мінімуму .
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.009 с.)