ВИДИ РИНКІВ: ДОСКОНАЛА КОНКУРЕНЦІЯ, МОНОПОЛІЯ, ОЛІГАРХІЯ, МОНОПОЛІСТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ, ЇХ КАРАКТЕРНІ РИСИ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВИДИ РИНКІВ: ДОСКОНАЛА КОНКУРЕНЦІЯ, МОНОПОЛІЯ, ОЛІГАРХІЯ, МОНОПОЛІСТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ, ЇХ КАРАКТЕРНІ РИСИ.Ринок досконалоїконкуренції(РДК) – ринок, що відповідає умовам ДК:

1) ринок складається з великої кіл-ті продавців, кожен з яких продає свою стандартизовану продукцію вел кіл-ті покупців;

2) кожне під-во має свою частку в заг випуску продукції( близько 1 %)

3) П не цікавиться рішеннями своїх конкурентів, не розглядає своїх конкурентів як таких, що впливають на його рішення.

4) Інф-ція про ціни, технології, прибуток конкурентів легко доступна, що дозволяє П легко реагувати на зміну ситуації на ринку.

5) Вхід і вихід з РДК – вільний.

Особливості РДК:

1.представляє собою абстрактний ідеальний тип рин стр-ри

2.явл еталоном для співставлення з ін типами рин стр-р

під-ва, яке працює на РДК – це самост діючий суб’єкт ринку, метою якого є одержання макс можливого прибутку від продажу певної частки окремого виду продукції від заг об’єму продукції, який потребує ринок.

Характерні риси монополії:

- на ринку існує один продавець, який продає свою продукцію багатьом споживачам

- випуск прод-ції мон.ринку = ринк.пропозиції

- чиста мон.галузь склад.лише з одного підприємства

- моноп.ринок виникає там, де існують бар’єри для входження в галузь інших підпр-в

- вільний вхід і вихід з мон.галузі відсутні

На мон.ринку підпр-во-монополіст саме визн.ціну на свій товар, але обмеженням для ціни явл.попит на цю продукцію.

Бар’єри входження конкурентів до мон.галузі.

1.Виключне право на вир-во продукції, яке може бути підтверджене ліцензією, патентом, сертифікатом.

2.Існування авт.права на вир-во.

3.Власність на всю продукцію вир.фактора.

4.Перевага низьких витрат великого мон.вир-ва над високими витратами можл.конкурентів.

Види монополій.

1.Чиста монополія – 1 вир-к і продавець.

2.Природна монополія – може сформуватись в галузі,де економія витрат зумовлена зростанням масштабу вир-ва.

3.Проста монополія хар.встан-м однакових цін для всіх продавців.

4.Монополія, яка застосовує цінову дискримінацію – в різних місцях мон.товар продається за різними цінами.

5.Закрита монополія – така, що закривається від конкурентів юр.обмеженнями.

6.Відкрита – коли підпр-во на деякий час стає єдиним вир-ком продукту, не маючи спец.захисту.

Мон.п.- це п., яке впливає на цыни свого товару через мон.владу.

Ознаки олігополії

В олігополістичній галузі існує конкуренція між декількома п., кожне з яких може сам.впливати на ціну продукту.

П., що діють на цьому ринку взаємозалежні і, приймаючи рішення на окремому під-ві необхідно враховувати реакцію конкурентів.

Принципи виникнення ринку :

1.При входження в ринок додаткового п. від нього вимагають значнах інвестицій, достатніх для того,щоб почати вир-во. Цей процес повязаний з певним ризиком повернення позичених коштів. Цей момент є обмеженням для вступу в галузь.

2.перешкоди, пов'язані з великими фін.витратами на нецінову конкуренцію, яка пов'язана з формами конк.боротьби в умовах олігополії.

У системі недосконалої конкуренції виникає ще один, достатньо розповсюджений різновид, що поєднує риси вільної конкуренції з невеликою дозою монопольної вла­ди. Така ринкова структура називається монополістич­ною конкуренцією, її основні характеристики: відносно велика кількість учасників, що виключає повний конт­роль над ринком чи змову; порівняно легкий вхід на ринок і вихід з нього; випуск продукту, який обов'язко­во чимось відрізняється від інших, виготовляється лише певним виробником і захищений патентом, торговою маркою, фірмовим знаком тощо.

Ситуація на такому ринку буде визначатися двома різноспрямованими тенденціями. З одного боку, ступенем диференціації продукту: чим він вищий, чим індиві-дуалізованіші пропоновані товари та послуги, тим менш еластичний попит, більша можливість підняти ціну вище за середні витрати й одержувати чистий економічний прибуток. З іншого боку, наявністю досить широкого кола конкурентів, зростання кількості яких збільшує еластичність попиту, знижує ціни і зводить прибуток до нормального рівня.
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 117; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.23.219.12 (0.008 с.)