Соціально-економічний розвиток укр земель у складі австро-угорської імперіїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Соціально-економічний розвиток укр земель у складі австро-угорської імперіїУнаслідок першого (1772 рік) і третього (1795 рік) поділів Речі Посполитої та згідно з Константинопольською австро-турецькою конвенцією (1775 рік) до бага­тонаціональної Австрійської імперії віді­йшла вся територія Руського воєводства (без Холмської землі) та майже вся Буко­вина (без Хотинської землі). Під владою цієї імперії в складі Угорського королів­ства ще з XVII ст. перебувало Закарпат­тя. Умовною межею між українською (східною) та польською (західною) частинами Галичини стала р. Сян. В адміністративному плані королівство Галіції та Лодомерії поділялося на 19 округів, 12 з яких становили рфаїнську Східну Галичину.1786 року на правах окремого округу до Галичини була приєднана Бу­ковина з центром у Чернівцях. У 1795-1809 рр. також була приєднана Холмщина. Закарпаття, як і раніше, залишалося в складі Пожонського (Братиславського) намісництва. Марія-Терезія започаткувала реформи Ивдусі політики освіченого абсолютизму, які передбачали посилення дер­жавної централізації, осучаснення аграрних відносин, обмеження місько­го самоврядування й цехових привілеїв, удосконалення системи освіти, запровадження єдиного кримінального кодексу, звуження впливу церк-I ви. Результати реформ: . уніфіковано судову систему; . створено постійну армію;. запроваджено загальну військову повинність; І • установлено прибутковий податок; скасовано внутрішні митні кордони й збори;створено бюрократичний апарат;упорядковано системи обліку й контролю;проведено перший перепис населення й земельних угідь;скорочено панщину з 5-6 до 3 днів на тиждень (законами 1771 і 1775 рр.);звужено юрисдикцію поміщиків над селянами;дозволено викуп селянами права на спадкове володіння земельними наділами; підпорядковано церкву державі;усі релігійні конфесії одержали рівні права;надано право всім жителям краю здобувати освіту, а в початковій шко­лі дозволено навчатися рідною мовою;відкрито широку мережу світських шкіл державним коштом. Реформи Марії-Терезії перейняв її син Йосиф II. За його рішенням:у 1782 році уряд ліквідував особисту залежність селян у Галичині, Чехії, Моравії, Угорщині;німецька мова стала офіційною на всій території імперії;посилилося онімечування окремих земель держави;замінено панщину й натуральні повинності грошовою рентою;зроблено спробу ввести єдиний поземельний податок. Намір не був уті­л-й у життя через сильний опір дворянства;надано сільським громадам право самоврядування;у 1784 році відновлено діяльність Львівського університету, у якому з 1787 року діяв окремий факультет для українських студентів, назва­ний «Зикііит КігЬепит». Під час здійснення реформ радикальні зміни відбулися майже в усіх сферах суспільного життя.

 

Культура У. во 2пол.19 в.

В 19 в.укр.культ.развив.в слож.усл-ях.Рос.и Ав.-В.имп.активиз-ли в У.св.колиниар. пол-ку,пытаясь держать его в темноте от разв-я.Решающ.знач-е д/вознес-я культур.ур-ня У.имело образ-е.Были созданы.воскрес.школы,в кот.бесплатно уч.неграмот. взросл.крестьяне.1-ая такая школа была откр.в Киеве в 1859г.За образоват.реф-мой 1864 все начал.школы Надднепр.У.были переимен.на начал.нар.училища,кот.давали уч-кам элементар.знания.В 1871г был утвержд.нов.статус гимназий,в кот.уч-сь 8лет. Д/женщин были отдел.гимназии.Были откр.Новорос.универ.в Одессе в 1865г Харьк., Киев.и Львов.политехнич.институты.Наука:в универах Надднепр.У.работали изв.ученые,в ист.науке раб.Костомаров,Антонович.Б.знач-е для развития науки имело основанное в 1892г во Львове научное общество им.Шевченко.развивалась литература, популяр.были пр-ния Мирного, Грабовск., Л.Украинки. Музыка: в 1862г Гулак – Артемовский создал первую укр оперу. «запорожец за дунаем», (вечорныци нещинского , опера Мазепа Сокальского). Театр: 1864г во Львове начал свою д-ть первая в Галичине укр труппа – народный театр «Руська бесида» во главе Бачинского. Архитектура: в 70 в Киеве на думской площади сооружен дом городской думы (Шиле). За проектом Берети сооружен корпус политехнического института в Киеве. Искусство: Перов, Репин, Васнецов. Васелькевский (весна на У., козак в дороге) Пимоненко (сваты, сенакос).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 93; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.03 с.)