Сучасні комп'ютерні технології ведення обліку прибутку, виклад їх практичного застосуванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Сучасні комп'ютерні технології ведення обліку прибутку, виклад їх практичного застосування 

Ефективне застосування зростаючого обсягу економічної інформації при найменших витратах на її одержання можливо тільки на базі упровадження високопродуктивної обчислювальної техніки. Тому, по-перше, в умовах аналізованого товариства пропоную автоматизувати облік у цілому. При цьому важливо автоматизувати облік таким чином, щоб всі операції по виписці, обробці і передачі первинних документів здійснювалися автоматично.

Правильний вибір програмного продукту і фірми розроблювача - перший і визначальний етап автоматизації бухгалтерського обліку. Для цього користувач повинний добре орієнтуватися в класифікації бухгалтерських програм. По функціональних можливостях і областям застосування їх можна умовно розділити на кілька типів:

міні-бухгалтерія;

інтегрована бухгалтерія;

комплексний облік;

мережна система бухгалтерського обліку.

У кожній з вище запропонованих програм мають місце відображення всі господарські операції чинені на підприємстві, тому що програми розбиті на окремі задачі (підсистеми), що дозволяє впроваджувати її поступово. У програмах передбачений розрахунок реалізації продукції в залежності від прийнятої облікової політики. Це особливо важливо при веденні обліку реалізації в міру оплати, тому що ручний розрахунок при такому способі обліку найбільш трудомісткий для бухгалтера.

Останнім часом через неплатежі до бухгалтерських програм стали висувати вимоги проведення взаємозаліків між підприємствами.

Крім того, важливе місце в автоматизації бухгалтерського обліку займають автоматизовані робочі місця (АРМ). АРМ являє собою функціонально незалежну, спеціалізовану діалогову систему, що включає сукупність видів забезпечення - технічного (електронно-бухгалтерські машини чи персональні ЕОМ), програмного, інформаційного, інструктивно-методологічного й організаційно-технологічного.

АРМ найчастіше організується на базі ПЕОМ, що може використовуватися або автономно, або у взаємозв'язку з іншими ЕОМ. У першому випадку організується АРМ із замкнутим циклом обробки даних, у другому - інформаційний обмін забезпечується між окремими АРМ на рівні документа, машинного носія чи автоматичний інформаційний обмін на рівні створення локальної обчислювальної мережі.

Для ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11 найбільш оптимальним варіантом автоматизації бухгалтерського обліку є повна автоматизація всіх ділянок обліку. Найбільш популярною програмою останнім часом є програма «1С:Підприємство», Санкт-Петербурзької фірми «1С», ця програма адаптована під українську законодавство з питань бухгалтерського та податкового обліку. Дана програма найбільше підходить для ведення бухгалтерського обліку на ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11, тому що вона здатна врахувати всі особливості діяльності як торгової, так і виробничої фірми, з елементами надання послуг. Використання режиму «Конфігурація» дозволяє настроїти програму під особливості діяльності.

1С:Підприємство є системою програм для автоматизації різних областей економічної діяльності. У конкретний програмний продукт, що входить у систему програм 1С:Підприємство, включаються ті функції і можливості, що відповідають призначенню цього продукту.

Компонента «Бухгалтерський облік» призначена для ведення обліку на основі бухгалтерських операцій. Вона забезпечує ведення планів рахунків, уведення проводок, одержання бухгалтерських підсумків. Компонента використовується для автоматизації бухгалтерського обліку відповідно до будь-якого законодавства і методології обліку.

У комплект постачання програмних продуктів системи програм 1С:Підприємство включаються типові конфігурації. Вони являють собою універсальні прикладні рішення для автоматизації конкретної області економіки.

Конфігурації, що використовують можливості одного функціонального компонента, призначені для автоматизації окремих сфер діяльності підприємств, наприклад, бухгалтерського обліку, торгового обліку чи розрахунку заробітної плати. Конфігурації, що використовують можливості декількох компонентів, забезпечують комплексну автоматизацію різних напрямків обліку в єдиній інформаційній базі.

Особливістю системи програм 1С:Підприємство є можливість зміни конфігурації самим користувачем чи організаціями, що спеціалізуються на впровадженні і підтримці програмних продуктів фірми "1С". Ця можливість дозволяє забезпечити максимальну відповідність автоматизованої системи особливостям обліку в конкретній організації. Саме ця особливість дозволяє використовувати дану програму в нашій фірмі.

Вартість даної програми з установкою складається в розмірі 1270 грн., але досконально розрахувати економічний ефект від її неможливо, тому що задачами застосування даної програми є полегшення роботи бухгалтера. По-перше, використання даної програми дозволить у будь-який момент часу одержувати інформацію за будь-який проміжок часу, на будь-яку дату і будь-який розріз, що важливо для цілей оперативного обліку. По-друге, будь-який бухгалтер з «жахом» згадує періоди звітності, але цю проблему вирішує автоматичне формування звітів підприємства. Отже, при використанні даної програми задачею бухгалтера є тільки своєчасне і правильне введення первинної інформації, інше - справа техніки.

Крім вищевказаного щомісяця фірма 1С випускає компакт-диск інформаційно-технологічного супроводу, що містить:

- технологічну інформацію і матеріали для користувачів

- актуальні типові форми бухгалтерської звітності, виписки щокварталу фірмою "1С" відповідно до інструкцій Міністерства по податках і зборам і Мінфіну.

- відповіді лінії консультацій на типові питання користувачів.

- нові релізи (у межах тієї ж версії) компонентів системи "1С:Бухгалтерія".

- щомісяця обновлювані списки сертифікованих партнерів, до яких фірма "1С" рекомендує звертатися.

- методики, консультації, посібники, практичні рекомендації

- навчальні і методичні матеріали по експлуатації, настроюванню і конфігуруванню системи, підготовлені співробітниками фірми "1С" і іншими фахівцями.

- щоквартальні практичні рекомендації з ведення обліку і складанню звітності відомих аудиторів.

- систему правової підтримки, інтегровану з програмами сімейства "1С:Бухгалтерія".

Таким чином, відзначимо, що з метою рішення відповідних проблем обліку на ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11, запропоновано впровадити автоматизовану форму обліку з використанням програми «1С:Підприємство», тому що вона більш відповідає особливостям її функціонування.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.249.17 (0.009 с.)