Тема 13. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю, про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та пенсійне забезпеченняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 13. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю, про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та пенсійне забезпеченняПлан практичного заняття

1. Поняття та основні види нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю та охорону праці.

2. Державний нагляд і контроль в сфері охорони праці, органи, що його здійснюють.

3. Повноваження Державного департаменту нагляду за дотриманням законодавства про працю та його органів на місцях.

4. Повноваження Державного департаменту з нагляду за охороною праці та його територіальних органів.

5. Повноваження інших органів державної виконавчої влади в сфері нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю та охорону праці.

6. Громадський контроль за дотриманням законодавства про працю і охорону праці.

 

Завдання:

Складіть схему « Види нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства»

Складіть схему «Види суб’єктів, що здійснюють нагляд та контроль за дотриманням трудового законодавства»

 

 

Нормативно-правові акти

Кодекс законів про працю України. - Харків: Одіссей.- 2006.

Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992 року // Відо­мості Верховної Ради України. - 1992. - № 49. - Ст.668.

Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України від 24 лютого 1994 року // Відомості верховної Ради України. - 1994.- №27.- Ст.218.

Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15 вересня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. - № 45. -Ст.397.

Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23 вересня 1999 року № 1105-ХІУ // Відомості Верховної Ради України. - 1999. – М. - 46-47. -Ст.403.

Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: наказ Міністерства праці та соціальної політики від 13 квітня 2005 року № 113 // Офіційний вісник України.-2005.-№ 18. Ст.966.

Про Положення про Міністерство праці та соціальної політики України: Указ Президента України від 30 серпня 2000 року № 1035/2000 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 35. - С. 1482.

Деякі питання Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю: постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 50 // Офіційний вісник України. – 2001. - № 33. – Ст.1538.

Про затвердження типових положень про головне управління праці та соціального захисту населення обласної, Київської міської Державної адміністрації і управління праці та соціального захисту на­селення Севастопольської міської державної адміністрації і про управ­ління праці та соціального захисту населення районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації: постанова Кабінету Міністрів від 29.09.2000 № 1498. - Офіційний вісник України. - 2000. - № 20. -Ст.1698.

Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування: Основи законодавства України від 14 січня 1998 року № 16/98-ВР // Відомості Верховної Ради України . – 1998. - № 23. - Ст. 121.

Про пенсійне забезпечення: Закон України від 5 листопада 1991 року № 1788-ХП // Відомості Верховної Ради України. –1992. - № 3. – Ст. 10,11.

Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23 вересня 1999 року № 1105-Х1У // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 46-47. – Ст.403.

Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 2 березня 2000 року № 1533-Ш // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 22. – Ст. 171.

Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: Закон України від 18 січня 2001 року № 2240-Ш // Офіційний вісник України. – 2001. - № 8. – Ст. 310.

Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9 липня 2003 року № 1058-IV // Урядовий кур'єр - 1993.- 9 жовтня. - С.4.

Про недержавне пенсійне страхування: Закон України від 9 липня 2003 року № 1058-IV // Голос України.-2003.-9 серпня. -С.7-16.

Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування: Закон України від 11 січня 2001 року № 2213-Ш // Офіційний вісник України. – 2001. - № 8. – Ст. 309.

Про затвердження Порядку видачі свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2000 року № 1306. – Офіційний вісник України. – 2000. - № 34. – Ст. 1452.

Література

Демченко О. Проблеми страхування від нещасних випадків // Соціальний захист.-№3.-2002.-С.25-28.

Коняхин Л.Г. Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде. -М.- 1982.

Ніконова Б. Перспектива – співпраці з роботодавцями // Соціальний захист.-№3. –2002.-С.43-44.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.92.96.236 (0.009 с.)