Тема 4. Правовідносини у сфері трудового праваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 4. Правовідносини у сфері трудового праваТема 5. Забезпечення зайнятості і працевлаштування

План практичного заняття

1. Поняття і система правовідносин у трудовому праві.

2. Відмінність трудових правовідносин від суміжних правовідносин: цивільного, адміністративного, соціального забезпечення.

3. Поняття зайнятості населення, її форми.

4. Законодавство про зайнятість населення. Міжнародно-правові акти про зайнятість.

5. Поняття, форми і правове регулювання працевлаштування громадян в Україні.

6. Державна служба зайнятості, її права, обов'язки і відносини з робо­тодавцями і громадянами.

7. Державні гарантії в сфері зайнятості. Особливі гарантії особам, що втратили роботу.

8. Поняття безробітного і його правовий статус.

 

Завдання:

 

Задача 1.

Начальник виробничого об’єднання Кротов запросив двох теслярів для виконання робіт з ремонту дверей та вікон на першому поверсі адміністративної будівлі. За його усним розпорядженням вони розпочали роботу, попередньо оформивши заяви про прийняття на роботу. Після завершення ремонту теслярі звернулися в бухгалтерію об'єднання з приводу виплати грошей за виконану ними роботу. Головний бухгалтер відмовився здійснювати оплату, посилаючись на відсутність наказу керівника про прийняття теслярів на роботу. Теслярі вирішили звернутися до суду з позовною заявою про стягнення зарплати за виконану ними роботу.

Аналізуючи юридичні факти, що породжують трудові відносини, визначте можливість виникнення вказаних правовідносин із теслярами.

Враховуючи правовий статус працівника, зокрема, право на оплату праці, визначте правомірність вимог теслярів.

Чи виникли трудові відносини у данному випадку?

Задача 3.

З декоратором Сергієнко був укладений договір про оформлення інтер'єра офісу видовищного підприємства за винагороду. Через два тижні після цього під час оформлення декорацій Сергієнко був травмований і перестав з'являтися на підприємстві. Після одужання він попросив адміністрацію розслідувати нещасний випадок, що відбувся з ним, і скласти акт про нещасний випадок на виробництві. Не погодившись з вимогами Сергієнко, директор підприємства звернувся до юрисконсульта за консультацією.

Визначте які правовідносини виникли між підприємством і Сергієнко.

Яким договором оформлюються зазначені відносини?

Чи підлягають задоволенню вимоги Сергієнка?

Задача2.

15-річний Петро Павленко, отримавши згоду батьків на працевлаштування, звернувся до центру зайнятості з проханням допомогти отримати роботу. Йому було запропоновано пройти професійну підготовку. Але Павленко відмовився і вимагав надати йому статус безробітного.

Чи правомірні вимоги Павленка?

Задача 3.

В службу зайнятості звернувся пенсіонер Шевченко з проханням знайти йому необхідну роботу. Однак йому було відмовлено у зв’язку з тим, що він не відносится до незайнятого населення.

Чи правомірно було відмовлено Шевченко?

Задача 4.

Безробітний Павленко був направлений службою зайнятості на громадські роботи, від яких він відмовився. Через це службою зайнятості було знижено розмір допомоги по безробіттю.

Чи може понижуватись допомога по безробіттю? Правомірні дії служби зайнятості?

 

Нормативно-правові акти

Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

Загальна декларація прав людини: резолюція 217-А (ПІ) Генеральної Асамблеї від 10 грудня 1948 року // Міжнародні акти про права людини: 36. документів. - М.: Вид. група Норма-Інфра. – М.- 1998.

Кодекс законів про працю України. - Харків: Одіссей.- 2006.

Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991 року № 803- XII // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 14.-Ст.170.

Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфлік­тів): Закон України від 3 березня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. - 1998 - № 34.-Ст.227.

Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15 вересня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. - № 45. -Ст. 397.

Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23 вересня 1999 року № 1105-ХІУ // Відомості Верховної Ради України. - 1999. – М. - 46-47. -Ст.403.

Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: наказ Міністерства праці та соціальної політики від 13 квітня 2005 року № 113 // Офіційний вісник України.-2005.-№ 18. Ст.966.

Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 2 березня 2000 року № 1533-Ш // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 22. – Ст. 171.

Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв'язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 18 вересня 1999 року // Відомості Верховної Ради.-1999.-№ 46 - 47.Ст.403.

Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9 липня 2003 року № 1058-IV // Урядовий кур'єр - 1993.- 9 жовтня. - С.4.

Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

Загальна декларація прав людини: резолюція 217-А (ПІ) Генеральної Асамблеї від 10 грудня 1948 року // Міжнародні акти про права людини: 36. документів. - М.: Вид. група Норма-Інфра. - М, 1998.

Кодекс законів про працю України. - Харків: Одіссей.- 2006.

Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991 року № 803- XII // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 14.-Ст.170.

Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем із наданням дотації роботодавцю: Закон України від 24 листопада № 2150-IV // Урядовий кур'єр. -2004.- № 224.

Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 2 березня 2000 року № 1533-Ш // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 22. – Ст. 171.

Про вдосконалення державного регулювання у сфері зайнятості та ринку праці в Україні: указ Президента України від 11 липня 2005 року № 1073/2005 // Офіційний Вісник України. – 2005. - № 28. – Ст. 1614.

Положення про державну службу зайнятості: постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 1991 року № 47 // ЗП УРСР. - 1991. - № 6.- 1993. - № 10.

Положення про порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних, виплати допомоги з безробіття, а також умови подання матеріальної допомоги в період професійної підготовки та перепідготовки: постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 року № 578 // Офіційний вісник України. – 1998. - № 17. – Ст. 635.

Про затвердження форм звітності та інструкції щодо їх заповнення: наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 19 грудня 2005 року № 420 // Праця і закон.-2006.-№ 1-2.

Про затвердження зразка персональної картки про відвідування особою центру зайнятості та додатку до неї: наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 19 листопада 2001 року № 498 // Поточний архів Міністерства праці та соціальної політики України за 2001 рік.

Положення про порядок надання Фондом загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття послуг з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації: наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 13 лютого 2001 року № 53/59 // Офіційний вісник України. – 2001. - № 16. – Ст. 705.

Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності: наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 20 листопада 2000 року № 307 // Офіційний Вісник України. – 2000. - № 51. – Ст. 2237.

Порядок надання матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного: наказ Міністерства праці та соціальної політики від 20 листопада 2000 року № 308. // Офіційний Вісник України. – 2000. - № 51. – Ст. 2238.

Порядок надання матеріальної допомоги по безробіттю, одноразової матеріальної допомоги безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні, допомоги на поховання у разі смерті безробітного та особи, яка перебувала на його утримання: наказ Міністерства праці і соціальної політики від 20 листопада 2000 року № 309 // Офіційний Вісник України. – 2000. - № 51. – Ст. 2239.

Порядок надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних: наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 10 січня 2001 року № 1 // Офіційний вісник України. – 2001. - № 5. – Ст.195

Положення про порядок організації і проведення оплачуваних громадських робіт: постанова Кабінету Міністрів України від 27 квіт­ня 1998 року № 578 // Інформаційний бюлетень Міністерства праці і соціальної політики України. - 1998. - № 7.

Положення про порядок організації сезонних робіт: постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 року № 578 // Офіційний вісник України.-1998.-№ 17. Ст.635.

Деякі питання загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття: постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2006 року № 357 // Офіційний вісник України.-2006.-№ 12. Ст.815.

Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації інвалідами права на трудову зайнятість: Закон України від 23 лютого 2006 року № 3483-IV // Офіційний вісник України.-2006.-№ 11. Ст.701.

Література

Барабаш А. К вопросу о некоторых особенностях трудового правоотношения // Государство и право. - 2000. - № 12. - С. 5.

Ерьоменко В.В. Підстави виникнення трудових правовідносин. - Автореферат канд. юрид. наук. – Харків.- 1998.

Іншин М. Сучасний стан та напрямки удосконалення службово-трудових відносин у сфері державної служби України // Право України. – 2006. - № 6. – С.85-88.

Солодовник Л. Юридичні факти - підстави виникнення трудових пра­вовідносин. // Право України. - 2000. - № 1.

Солодовник Л. Роль юридичних фактів у динаміці правовідносин тру­дового права // Право України. - 2000. - № 7.

Злупко С.М., Радецький Й.І. Людський потенціал, зайнятість населення і соціальний захист населення: Навч. Посіб. –Л.: Вид. Центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 192с.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.150.57 (0.009 с.)