Тема 6. Елементи теорії ігор.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 6. Елементи теорії ігор.ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ №20

Тема заняття: Розв’язання задач теорії ігор симплексним методом.

Мета:сформувати вміння та навички розв’язання задач теорії ігор симплексним методом.

 

Задача 1

Підприємство виготовляє три види продукції А1, А2, А3, отримуючи при цьому прибуток, що залежить від попиту. Попит може перебувати в одному з чотирьох станів В1, В2, В3, В4. Прибуток підприємства, який отриманий при виготовленні кожного виду продукції в залежності від попиту, наведено у наступній таблиці:

Вj Аi В1 В2 В3 В4
А1
А2
А3

Визначити оптимальні обсяги виготовлення продукції, які гарантуватимуть середню величину прибутку при будь-якому попиті, вважаючи його невизначеним.

 

Задача 2

Швейне підприємство планує масове виготовлення нової моделі одягу. Попит на цю модель не може буди точно визначений, тобто, його величина характеризується трьома можливими станами: І, ІІ, ІІІ. У залежності від цих станів аналізуються три можливих варіанти виготовлення цієї моделі: А, В, С. Кожний з цих варіантів вимагає своїх витрат і має різну ефективність. Прибуток (тис.грн.), який отримає підприємство при заданому обсязі виготовлення моделі одягу і відповідному стані попиту, визначається матрицею:

  І ІІ ІІІ
А
В
С

 

Необхідно визначити обсяг виготовлення моделі одягу, що забезпечує середню величину прибутку при будь-якому стані попиту.

Задача 3

Побудувати гру, задану задачею лінійного програмування:

3.1. ; 3.2. .

ДОДАТКОВІ ЗАВДАННЯ:

 

Задача 4

Взуттєва фабрика планує виготовлення двох моделей взуття А і В. попит на ці моделі невизначений, і може перебувати в одному із станів: І, ІІ. В залежності від цих станів прибуток фабрики різний і визначається матрицею:

  І ІІ
А
В

Знайти оптимальне співвідношення між обсягами виготовлення кожної із моделей взуття, за яким фабриці гарантується середня величина прибутку при будь-якому попиті.

Задача 5

Торгівельне підприємство розробило декілька варіантів плану продажі товарів на ярмарці з врахуванням кон’юнктури ринку і попиту покупців, які постійно змінюються. Доходи підприємства в залежності від цих показників наведені у таблиці:

План продажі товарів Величина доходу, ум.од.
S1 S2 S3
P1
P2
P3

Визначити оптимальний план продажі товарів на ярмарці.

Задача 6

Побудувати гру, задану задачею лінійного програмування:

6.1. .

 

Тема 7. Нелінійні оптимізаційні моделі економічних систем.

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ №21

 

Тема заняття: Розв’язання задач дробово-лінійного програмування графічним методом.

Мета:сформувати вміння та навички розв’язання задач дробово-лінійного програмування графічним методом.

 

Задача 1

Розв’язати задачі дробово-лінійного програмування графічним методом

 

1.1. 1.2.

;

 

1.3.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.77.193 (0.011 с.)