Тематика курсових робіт з теорії бухгалтерського облікуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тематика курсових робіт з теорії бухгалтерського облікуБухгалтерський облік як інформаційна система в управлінні підприємствами

2. Бухгалтерський облік як галузь знань і сучасна практика

3. Предмет та об’єкт бухгалтерського обліку та їх взаємозв’язок в процесі кругообігу капіталу

4. Теоретико-методологічні засади побудови і функціонування бухгалтерського обліку

5. Балансовий метод в системі бухгалтерському обліку і звітності підприємства

6. Система показників та методи аналізу бухгалтерського балансу

7. Документація і документування в системі бухгалтерського обліку

8. Сучасні методи документообороту та нормативне його регулювання

9. Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку і фінансової звітності

10. Методи та організація системи рахунків та подвійного запису в бухгалтерському обліку і звітності

11. Система хронологічного та систематичного записів та узагальнення на рахунках бухгалтерського обліку

12. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку та його значення для фінансового контролю і економічного аналізу

13. Система класифікацій рахунків в бухгалтерському обліку, звітності і контролі

14. Теорія і методологія вартісної оцінки в бухгалтерському обліку і звітності

15. Калькуляція в системі бухгалтерського обліку, контролю і економічного аналізу

16. Обліково-аналітичний зміст процесу постачання в управлінні підприємством

17. Обліково-аналітичний зміст процесу реалізації в управлінні підприємством

18. Обліково-аналітичний зміст формування і використання фінансових результатів в управлінні підприємством

19. Особливості обліку господарських процесів різних видів економічної діяльності (на прикладі, за класифікацією)

20. Форми бухгалтерського обліку та їх застосування в умовах сучасних інформаційних технологій

21. Організація та методи облікової реєстрації даних

22. Фінансова звітність в системі бухгалтерського обліку та управління

23. Форми фінансової звітності, їх організація складання та взаємозвязок

24. Методологія та регламентація облікової політики підприємства

25. Принципи та організаційні форми ведення бухгалтерського обліку

26. Розвиток бухгалтерського обліку в Україні у XVI - ХХ століттях

27. Облік на території України в дословянський період та в

28. період Київської доби

29. Сучасна історія розвитку бухгалтерського обліку в Україні

30. Гармонізація та стандартизація обліку і звітності в Україні

31. Моделі бухгалтерського обліку та їх розвиток у світі

32. Взаємозв’язок Системи національних рахунків (СНР) з ПСБО

33. Регулювання бухгалтерського обліку і звітності в Україні

34. Обліково-аналітична освіта в системі економічної освіти.

35. Історичні засади розвитку спеціальності «Облік і аудит».

36. Соціальні та моральні засади спеціальності «Облік і аудит».

 

 

Додаток 2.

План курсової роботи

Тема: „Фінансова звітність в системі бухгалтерського обліку

та управління”

 

Вступ  
Розділ 1. Звітність як метод бухгалтерського обліку та інформаційна база контролю і економічного аналізу  
1.1 Роль та значення фінансової звітності в управлінні підприємства  
1.2 Поняття та принципи побудови фінансової звітності      
1.3 Законодавчо-нормативне регулювання звітності в Україні та напрями його удосконалення  
Розділ 2. Формування і використання фінансової звітності в бухгалтерському обліку і управлінні  
2.1 Характеристика та критичний аналіз форм фінансової звітності  
2.2 Методи організації фінансової звітності та використання її форм для потреб користувачів, економічного аналізу і контролю  
Розділ 3. Напрями удосконалення фінансової звітності на основі її стандартизації та гармонізації(за вибором студента: гармонізації та стандартизації, сучасних комп’ютерних технологій, поліпшення законодавчого регулювання тощо)  
Висновки  
Використана література  
Додатки

 

 

Додаток 3.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.177.17 (0.006 с.)