ТОП 10:

Тема 9: Співучасть у злочині1. Дайте відповідь на питання:

важливість та особливості встановлення у співучасників мотиву та мети злочину;

відмінність співучасті від об‘єктивно зв‘язаних необережних злочинних діянь кількох осіб; від дій, які об‘єктивно сприяли вчиненню злочину, але суб‘єктивно не були спрямовані на це; від необережного сприяння умисному злочинові; від вчинення злочину двома чи більше особами при відсутності спільності посягання;

поняття організованої злочинності, мафії як явища в суспільстві;

відмінність підбурювання до злочину від діянь виконавця і організатора злочину та загальних закликів до злочинної діяльності;

особливості добровільної відмови організатора, підбурювача та пособника.

2. Проаналізуйте та законспектуйте положення наступних постанов Пленуму Верховного Суду України, що стосуються співучасті:

Про судову практику у справах про злочини проти власності: постанова Пленуму Верховного Суду України № 10 від 06.11.2009 року // Збірник постанов Пленуму Верховного суду України у кримінальних справах: Навчальний посібник / Укл. П. Берзін. – К.: Алерта. – 2010. – 400 с.

Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи: постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 30.05.2008 // Збірник постанов Пленуму Верховного суду України у кримінальних справах: Навчальний посібник / Укл. П. Берзін. – К.: Алерта. – 2010. – 400 с.

Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями: постанова Пленуму Верховного Суду України № 13 від 23.12.2005р. // Збірник постанов Пленуму Верховного суду України у кримінальних справах: Навчальний посібник / Укл. П. Берзін. – К.: Алерта. – 2010. – 400 с.

3. Прочитайте і законспектуйте такі джерела:

Бурчак Ф.Г. Учение о соучастии по советскому уголовному праву. — К.: Наукова думка, 1969. — 216 с.

 

Тема 10: Множинність злочинів

1. Дайте відповідь на питання:

відмежування повторності злочинів та продовжуваного злочину;

відмежування сукупності злочинів від складеного одиничного злочину;

відмінність сукупності злочинів від конкуренції кримінально-правових норм;

кримінально-правове значення рецидиву;

особливості кваліфікації різних форм множинності;

поєднання у поведінці злочинця кількох форм множинності злочинів.

2. Проаналізуйте та законспектуйте положення наступних постанов Пленуму Верховного Суду України, що стосуються множинності:

Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки: постанова Пленуму Верховного Суду України № 7 від 04.06.2010 // Збірник постанов Пленуму Верховного суду України у кримінальних справах: Навчальний посібник / Укл. П. Берзін. – К.: Алерта. – 2010. – 400 с.

Про судову практику у справах про злочини проти власності: постанова Пленуму Верховного Суду України № 10 від 06.11.2009 року // Збірник постанов Пленуму Верховного суду України у кримінальних справах: Навчальний посібник / Укл. П. Берзін. – К.: Алерта. – 2010. – 400 с.

Про судову практику у справах про хуліганство: постанова Пленуму Верховного Суду України №10 від 22.12.2006 // Збірник постанов Пленуму Верховного суду України у кримінальних справах: Навчальний посібник / Укл. П. Берзін. – К.: Алерта. – 2010. – 400 с.

 

Тема 11: Обставини, що виключають злочинність діяння

1. Дайте відповідь на питання:

правова природа обставин, що виключають злочинність діяння;

право кожної особи на необхідну оборону;

умови правомірності необхідної оборони за характером посягання та з погляду інтересів, що захищаються;

право на застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів;

правомірність заподіяння шкоди злочинцю;

крайня необхідність як суб’єктивне право кожної особи та юридичний обов’язок відповідного кола осіб;

характеристика небезпеки у крайній необхідності та заподіяної шкоди;

крайня необхідність і необхідна оборона: спільність ознак та їх відмінності;

відшкодування збитків заподіяних в стані необхідної оборони і крайньої необхідності;

згода потерпілого. Виконання професійних, службових функцій.

2. Проаналізуйте такі нормативно-правові акти:

Закон України “Про міліцію” від 20.12.90 // ВВРУ. – 2011. - № 28. – Ст. 253.

Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.92 // ВВРУ. – 2011. - № 32. – Ст. 314.

Закон України “Про Службу безпеки України” від 25.03.92 // ВВРУ. – 2011. - № 10. – Ст. 63.

Закон України “Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини” від 16.07.99 // ВВРУ. – 2011. - № 11. – Ст. 69.

Закон України “Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону” від 22.06.2000 // ВВРУ. – 2003. - № 27. – Ст. 209.

Закон України “Про контррозвідувальну діяльність” від 26.12.02. // ВВРУ. – 2011. - №32. – Ст. 314.

3. Проаналізуйте та законспектуйте наступні постанови Пленуму Верховного Суду України:

Про судову практику про необхідну оборону: постанова Пленуму Верховного Суду України від №1 26.04.2002р. // Збірник постанов Пленуму Верховного суду України у кримінальних справах: Навчальний посібник / Укл. Б.О. Кирись. – Львів: ПАІС, 2005. – 463с.

 

Тема 12: Звільнення від кримінальної відповідальності

1. Дайте відповідь на питання:

правова природа звільнення від кримінальної відповідальності;

поняття та ознаки дійового каяття;

поняття кримінально-правового компромісу;

порядок обчислення строків давності;

переривання і зупинення перебігу давності;

особи, до яких давність не застосовується;

правова природа амністії та помилування;

спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності.

2. Проаналізуйте такі нормативно-правові акти:

Закон України від 01.10.96 “Про застосування амністії в України” // ВВРУ. – 2007. - № 9.- Ст. 79.

Положення про порядок здійснення помилування: Указ Президента України від 16.09.2010

2. Проаналізуйте та законспектуйте положення наступних постанов Пленуму Верховного Суду України, що стосуються звільнення від кримінальної відповідальності:

Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів: постанова Пленуму Верховного суду України №15 від 8.10.2004р. // Збірник постанов Пленуму Верховного суду України у кримінальних справах: Навчальний посібник / Укл. Б.О. Кирись. – Львів: ПАІС, 2005. – 463с.

Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: постанова Пленуму Верховного суду України № 4 від 26.04.2002р. // Збірник постанов Пленуму Верховного суду України у кримінальних справах: Навчальний посібник / Укл. Б.О. Кирись. – Львів: ПАІС, 2005. – 463с.

Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами: постанова Пленуму Верховного суду України №3 від 26.04.2002р. // Збірник постанов Пленуму Верховного суду України у кримінальних справах: Навчальний посібник / Укл. Б.О. Кирись. – Львів: ПАІС, 2005. – 463с.

Про судову практику в справах про хабарництво: постанова Пленуму Верховного суду України №5 від 26.04.2002р. // Збірник постанов Пленуму Верховного суду України у кримінальних справах: Навчальний посібник / Укл. Б.О. Кирись. – Львів: ПАІС, 2005. – 463с.

 

Змістовий модуль 4

Тема 13: Поняття, мета, система та види покарань

1. Дайте відповідь на питання:

співвідношення покарання і кримінальної відповідальності;

проблеми визначення мети покарання в теорії кримінального права;

кара як мета покарання;

загальна та спеціальна превенція як мета покарання;

виправлення засудженого як мета покарання;

класифікація покарань;

спеціальна конфіскація майна;

можливість заміни одного виду покарання іншим.

2. Проаналізуйте такі нормативно-правові акти:

Закон України від 30.06.93 “Про попереднє ув’язнення” // ВВРУ. – 2010. - №12. – Ст.115.

Закон України “Про державні нагороди України” від 16.03.2000 року // ВВРУ. – 2010. - №10. – Ст. 104.

Закон України Про внесення змін до Закону України «Про дипломатичну службу» // ВВРУ. -2011. - № 31. – Ст. 296.

 

3. Прочитайте і законспектуйте такі джерела:

Марченко Н. Природа додаткових покарань: проблема концепції // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 1. – С. 101.

Гель А. Обмеження волі як покарання альтернативне позбавленню волі на певний строк: проблеми правової регламентації // Підприємництво, господарство і право. – 2010. - № 9.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-20; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.172.213 (0.007 с.)