З поглибленим вивченням інформатики 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З поглибленим вивченням інформатикиШевченківського району м. Києва

Про роботу в 2015 – 2016 навчальному році

(на виконання наказу № 198 від 07.10.2002.

Головного управління освіти і науки Київської

Міської державної адміністрації

“Про встановлення додаткової відомчої звітності в

Загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва”)

 

 

 

М. Київ – 054

Пров. Чеховський, 4-А

тел. 486-70-83, 486-92-13

У відповідності з п.4.44 Інструкції з ведення ділової документації в загальноосвітніх навчальних закладах І-Ш ступенів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 р. № 240, наказом Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації № 198 від 07.10.2002 р. “Про встановлення додаткової відомчої звітності в загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва” складено звіт спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №91 з поглибленим вивченням інформатики Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

  1. Коротка характеристика закладу: структура, контингент учнів, склад педагогічного колективу тощо

Спеціалізована школа І-Ш ступенів № 91 з поглибленим вивченням інформатики Шевченківського району м. Києва, загальноосвітній навчальний заклад освіти, який задовольняє потреби громадян, суспільства і держави в загальній середній освіті, діє на підставі Статуту (реєстраційний № 115 від 15.03.2006 р.), має свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи спеціалізованої школи № 91 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням інформатики ( серія АОО, № 021770).

Відповідно до рівня освіти школа є триступеневою:

І ступінь – початкова школа з тривалістю навчання 4 роки; 8 класів, 185 учнів.

П ступінь – основна школа з тривалістю навчання 5 років; 8 класів, 153 учні.

Ш ступінь – старша школа з тривалістю навчання 2 роки; 3 класи, 58 учнів.

Навчально-виховний процес у школі здійснювався диференційовано.

Кількісно – якісний склад педагогічного колективу:педагогічних працівників – 47, із них: практичний психолог – 1, соціальний педагог – 1,завідувач бібліотеки – 2, педагог – організатор – 1, вихователь ГПД – 3, керівник гуртка – 2. Заслужений працівник освіти України – 1 (2,1%), Відмінники освіти – 3 (6,4%), учитель – методист – 10(21,3%), старший вчитель – 3 (6,4%), вища кваліфікаційна категорія – 16(34%), перша – 4(8,5%), друга – 7(14,8%), спеціаліст – 16(34%), майстер спорту – 1, 10 тарифний розряд -3, 8 розряд – 1, незакінчена вища освіта – 2.

Склад педагогічного колективу, проведені заходи щодо підвищення фахового рівня вчителів свідчать про результативну роботу з учнівським колективом.

Традиційно в школі проводиться моніторинг – один із механізмів забезпечення якісного рівня освіти, який дає змогу побачити успіхи і недоліки в діяльності колективу, внести корективи, спланувати подальшу роботу. Це

- результати моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень учнів із предмета;

- динаміка успішності з предмета (результативність роботи учителя - предметника);

- моніторинг класного керівника.

- Узагальнена картка рівня навчальних досягнень початкової школи (у %)

 

Клас 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016   Розбіжність
2-А 94,21 100,00 100,00   -1,00
2-Б 100,00 100,00   -2,00
3-А 95,95 100,00   -5,00
3-Б 98,98 97,26 97,1   1,00
4-А 99,67   4,00
4-Б 98,86 98,43   4,00

 

За таблицями успішності класного керівника 2-11-х класів вираховується середній бал учня по класу та з предметів, якість навчальних досягнень з предмета та класу.

Таким чином результати та аналіз моніторингу якості освіти дають змогу створювати оптимальні умови для розвитку кожної дитини, стимулювати педагогів до самостійного осмислення й визначення своїх професійних проблем.

Згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, відповідно до перспективного плану проходження атестації педагогічними працівниками навчального закладу та поданих заяв до атестаційної комісії атестація здійснювалася на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації, педагогічної майстерності, результатів педагогічної діяльності шляхом проведення контрольних робіт, зрізів знань учнів, тестування, відвідування уроків та позакласних заходів, здійснення аналізу освітнього процесу; ознайомлення з навчальною документацією щодо виконання педагогічним працівником своїх посадових обов’язків, його участі в роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи тощо.

Успішноатестувалися 7 учителів, а саме:

- 2 - на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»;

- 1 на підтвердження звання «учитель-методист», 1– на встановлення звання «учитель- методист»;

- 2- встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»;

- 3- встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

З метою забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами, які б творчо впроваджували ідеї інтерактивного, особистісно-орієнтованого навчання, учителів - предметників залучали до активної діяльності. Для цього використовували як традиційні, так і нетрадиційні, як індивідуальні, так і групові форми роботи.

Індивідуальні форми роботи: самоосвіта і робота над методичною темою; аналіз власної діяльності; вивчення документів фахового спрямування; накопичення та систематизація інформації з психології, педагогіки, методики; відвідування уроків і позакласних заходів у колег; співбесіди з адміністрацією; розробка власної наочності та уроків тощо.

Створення оптимальних умов для навчання та розвитку здібної обдарованої особистості:

v навчальних кабінетів – 21, з них початкової школи – 8;

v кабінетів української мови та літератури -2;

v математики – 1;

v історії – 1;

v хімії – 1;

v фізики та інформатики – 1;

v біології – 1; англійської мови – 3;

v географії – 1;

v комп’ютерних класів – 2;

v спортивних залів – 2;

v музична вітальня – 1;

v актовий зал – 1 (на 200 місць);

v кабінет психолога – 1.

  1. Завдання і проблеми над якими працював заклад.

Навчальний процес направлений на впровадження та реалізацію законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», «Про мови», нормативних документів ГУОН

м. Києва, РУО ШРДА тощо.

Тому проблеми і напрями педагогічного колективу наступні:

v удосконалювати систему управління закладу шляхом забезпечення його науково-методичними, морально - психологічними, матеріально-технічними, інформаційними умовами;

v активізувати пізнавальні інтереси школярів в умовах гуманізації сучасної освіти, враховуючи психолого - педагогічні аспекти виховання та навчання;

v надавати методичну допомогу учителю, залучати його до проектування особистої професійної успішності, вивчення, впровадження, апробування інноваційних освітніх технологій;

v створювати умови для науково-дослідницької та експериментальної діяльності учнів;

v формувати систему моральних цінностей заходами щодо зміцнення здоров’я та соціального захисту; співпрацюючи з позашкільними та громадськими організаціями; створювати оптимальні умови для загальноосвітньої підготовки та всебічного розвитку індивідуальних пізнавальних здібностей і обдарованих учнів, реалізації їх творчих запитів, забезпечення фундаментальної допрофесійної підготовки з обраного профілю; використовувати новітні інформаційні технології у навчально-виховному процесі та управлінській діяльності;

v удосконалювати системи моніторингу якості навчання учнів, класного керівника, динаміки успішності вчителя та творчого розвитку.

Пріоритетні напрями: виховання та навчання учнів через оновлення змісту освіти і впровадження нових освітніх технологій на всіх ступенях навчання; формування багатовимірного освітнього простору зорієнтованого на формування і розвиток індивідуальних пізнавальних здібностей, творчих здібностей та забезпечення умов для розвитку емоційної сфери учня; інформатизація навчання; гуманізація навчально-виховного процесу; профілізація та прагматизація навчання; збереження здоров’я дітей; формування життєвих компетентностей; визначення рівня розвитку основних психічних процесів та індивідуальних характеристик особистості кожного учня школи, проведення психодіагностики, корекційно - розвивальної роботи.

Створення умов для обов’язкового здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти. Коротка характеристика мікрорайону . Сім’ї та учні, які порушують вимоги щодо обов’язкового здобуття загальної середньої освіти, Заходи, які вживалися закладом з метою повернення їх до навчання.

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 103; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.016 с.)