ТОП 10:

Робота відділу економічного розвитку маркетингу та залучення інвестицій апарату Тростянецької міської ради за 2012 рікВідповідно до функцій та обов’язків визначених Положенням про відділ у звітному періоді проводилась робота з виконання рішень Тростянецької міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови та його заступників з питань, які віднесені до компетенції відділу, а саме:

В звітному періоді відділ взяв участь в розробленні на 2012 рік Програми соціально-економічного розвитку міста та його бюджету. При цьому, крім участі в розробленні вищезазначених документів, відділом по цих документах були підготовлені відповідні проекти рішень виконавчого комітету та сесії Тростянецької міської ради. До затвердження сесією міської ради був підготовлений звіт про виконання міського бюджету за 2011 рік. Брали участь у підготовці звіту міського голови перед громадою міста про виконання в 2011 році Програми соціально-економічного розвитку. Також на засідання виконавчого комітету та сесію міської ради були підготовлені звіти та проекти рішень про виконання міського бюджету за 2012 рік та про виконання Прогарами соціально-економічного розвитку міста за 2012 рік.

Крім вищезазначених головних напрямків роботи відділу, у звітному періоді, здійснювалась робота по забезпеченню в міській раді, її структурних підрозділах, закладах та комунальних підприємствах режиму енергозбереження, економного та раціонального 343 витрачання бюджетних коштів.

Так, відділом були розроблені заходи, які затвердженні розпорядженням міського голови «Про заходи збільшення надходжень до міського бюджету економного та раціонального витрачання бюджетних коштів у 2012 році». Для всіх структурних підрозділів міської ради та комунальних закладів були розроблені та доведені в установленому порядку помісячні ліміти споживання паливно-енергетичних ресурсів. Встановлені режими економного витрачання коштів на придбання інших товаро - матеріальних ресурсів.

За використанням закладами і підрозділами міської ради енергетичних ресурсів в звітному періоді відділом проводився щомісячний моніторинг їх витрачання та проводився порівняльний аналіз ефективності їх використання. За результатами аналізу проводились оперативні наради з керівниками комунальних закладів міської ради щодо поліпшення ситуації з використанням ними паливно-енергетичних ресурсів.

Крім зазначеної роботи, у звітному періоді на контролі відділу було виконання двох розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань виконання місцевих бюджетів та раціонального і ефективного використання бюджетних коштів. За цими напрямками відділом були розроблені і затверджені виконавчим комітетом міської ради окремі заходи, хід виконання, яких постійно знаходився на контролі відділу. Інформація про їх виконання в установлений термін направлялась до районної державної адміністрації та її фінансового управління.

В звітному періоді одним із найбільш важливих напрямків роботи відділу була робота по збільшенню надходжень до міського бюджету від податку з доходів фізичних осіб.

Так, по даному податку за 2012 рік поведено 7 розрахунків рівня сплати податку в розрахунку на одного найманого працівника та відповідності цього рівня діючому законодавству України щодо мінімального рівня заробітної плати найманих працівників. За результатами такої роботи у звітному періоді було проведено 4 робочих наради з представниками контролюючих органів району, що займаються питаннями легалізації робочої сили.

Окрім того, за результатами такого аналізу було підготовлені чотири звернення на Сумську державну територіальну інспекцію з праці щодо проведення перевірок на підприємствах, де за результатами аналізу можливі порушення трудового законодавства України. Аналітичні звернення по одному підприємству були направлені до Державної податкової адміністрації та до прокуратури у Черкаській області.

В звітному періоді відділом проводилась робота із забезпечення на території міста чіткої та прозорої тарифної політики на надання населенню міста та іншим споживачам житлово-комунальних та інших послуг, і забезпечення при цьому оптимального, економічно обґрунтованого рівня витрат підприємств на надання цих послуг та рівня їх рентабельності.

Так, в звітному періоді відділом були проведені перевірки розрахунків та надані пропозиції щодо затвердження (погодження) в установленому порядку тарифів на житлово-комунальні та на автотранспортні послуги по більшості комунальних підприємств міської ради. Цей захід був пов‘язаний з подорожчанням у звітному періоді паливо-мастильних матеріалів, запасних частин та з законодавчим збільшенням розміру мінімальної заробітної плати. Крім цього, за пропозицією дочірнього підприємства «Елегія» переглядались тарифи на надання послуг з проживання громадян в кімнатах поліпшеного проживання, використання конференц-залу та душових кімнат.

Однією із основних функцій відділу є здійснення контролю за виконанням міського бюджету та вжиття заходів щодо збільшення його доходної частини.

Так, в звітному періоді до загального фонду міського бюджету при затвердженому показнику надходжень в сумі 11965,0 тис. грн. фактично надійшло коштів в сумі 11572,9 тис. грн., що складає 96,1 % до затвердженого показника. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до міського бюджету зросли на 2003,9 тис. грн., або на 121,0 %. При цьому контрольний показник рівня доходів загального фонду міського бюджету у звітному періоді перевиконано на 1214,9 тис. грн., або на 111,7 %.

По основному бюджетоутворюючому податку – податку з доходів фізичних осіб, при затверджених на 2012 рік показниках надходжень у сумі 8948,3 тис. грн. фактично надійшло коштів у сумі 8666,5 тис. грн., що складає 96,9% до затверджених показників надходжень. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року, надходження коштів від податку з доходів фізичних осіб в звітному періоді збільшились на 2117,8 тис. грн. На 498,7 тис. грн. збільшились за звітний період надходження по платі за землю.

Збільшились за звітний період надходження від збору за провадження певних видів підприємницької діяльності (+18,1 тис.грн.).

Крім того у два рази зросли у звітному періоді надходження до спеціального фонду міського бюджету від сплати єдиного податку. Таке зростання надходжень обумовлене законодавчо внесеними змінами у порядок його адміністрування. На цих умовах суб’єкти господарювання міста пропрацювали увесь 2012 рік. Звернень до міської ради від суб’єктів, які працюють на спрощеній системі оподаткування, щодо перегляду діючих ставок єдиного податку не було, що свідчить про сталу та ефективну систему його адміністрування.

Доцільним буде також звернути увагу, що по спеціальному фонду відбулося суттєве зростання надходжень від екологічного податку.

Надзвичайно важливим для міського бюджету і відповідно вирішення усіх соціально-економічних проблем міста є забезпечення відповідного рівня надходження плати за землю. Станом на 1 січня 2013 року зареєстровано 272 діючих договори оренди землі, яка знаходяться в комунальній власності Тростянецької міської ради, із них:

o 226 укладених з фізичними особами – використовується 301037,49 м2 ;

o 46 укладених з юридичними особами – використовується 1016347 м2 .

На основі вже сформованої бази даних ведеться постійний контроль за виконанням договорів оренди.

За цей період було надано 119 довідок про нарахування орендної плати за користування земель комунальної власності Тростянецької міської ради в 2012 році.

За 12 місяців 2012 року було підготовлено, підписано та зареєстровано 66 попередніх договори оренди земельних ділянок.

В результаті укладення вищезазначених попередніх договорів оренди земельних ділянок міський бюджет станом на 31 грудня 2012 року додатково отримав 140,2 тис. грн. Але доцільним буде зазначити, що в разі укладання цих попередніх договорів ще з 1 січня (3 попередніх договори були укладені в лютому, 4 - у серпні, 17 – у вересні, 2 – у жовтні, 40 – у листопаді) міський бюджет би отримав за 12 місяців 2012 року значно більші надходження по сплаті орендної плати з фізичних осіб, так до міського бюджету надійшло б 246,8 тис грн. Таким чином, в результаті не конструктивної роботи депутатського корпусу міський бюджет недоотримав 106,6 тис. грн.

Окрім того, в звітному періоду було підготовлено 15 проектів договорів оренди землі – зареєстровано у відділі Держкомзему 15 договорів.

Окрім того, постійно проводилась роз’яснювальна робота з платниками земельного податку, орендної плати також проводилися звірки розрахунків. По злісних боржниках передавалися матеріали до прокуратури. Так, за 12 місяців 2012 року було підготовлено та передано до прокуратури 5 розрахунків заборгованості по сплаті орендної плати за землю та направлено 17 листів СПД, які мали заборгованість по сплаті орендної плати.

З метою збільшення надходжень до міського бюджету платежів за використання природних ресурсів, вирівнювання розміру плати за землю в порівнянні з іншими населеними пунктами районного значення Сумської та іншої областей України та попередження недоотримання надходжень до міського бюджету в зв’язку з виконанням робіт по проведенню нормативної грошової оцінки земель м. Тростянець на 18 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради за №518 від 30.12.2011 року було прийняте рішення про затвердження розміру орендної плати за земельні ділянки несільськогосподарського та сільськогосподарського призначення, яке почало діяти з 01.01.2012 року. Прийняття нових ставок орендної плати за землю частково компенсувало втрати міського бюджету від несвоєчасного проведення нормативної грошової оцінки землі.

На виконання рішення 18 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради «Про затвердження розміру орендної плати за земельні ділянки несільськогосподарського та сільськогосподарського призначення» №518 від 30.12.2012 року станом на 1 січня 2013 року була проведена наступна робота:

- надіслано 102 листа-повідомлення щодо збільшення розміру орендної плати за землю та необхідності укладання додаткових угод до договорів оренди землі, з них: 79 листів – фізичним особам, 23 листа – юридичним особам.

- в результаті звернень суб’єктів господарювання до Тростянецької міської ради було підготовлено 87 додаткових угод до договорів оренди землі, з них передано суб’єктам господарювання 70 угод

В зв’язку з тривалою процедурою реєстрації даних додаткових угод у відділі Держкомзему, за 12 місяців 2012 року була зареєстровано лише 11 угод.

В результаті проведеної роботи надходження за користування землями Тростянецької міської ради станом на 31.12 2012 року склали 2343,8 тис. грн., що складає 127,02 % від минулорічних надходжень, в розрізі джерел сплати можна побачити наступні цифри:

· надходження від сплати земельного податку юридичними особами склали – 141,9 тис. грн., що складає 100,7 % від минулого року;

· надходження від сплати орендної плати юридичними особами – 1983,1 тис. грн., що складає 137,2% від минулого року;

· надходження від сплати земельного податку фізичними особами – 13,9 тис. грн., що складає 59,7 % від минулого року;

· надходження від сплати орендної плати фізичними особами – 204,8 тис. грн., що складає 87 % від минулого року.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.55.168 (0.006 с.)