ТОП 10:

урядові або владі, що не визнані державою, яка їх затримує> членів рухів опору та інших ополчень

> особового складу збройних сил сторони конфлікту

> шпигунів.

 

 

Завдання № 411

Конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях від 12 серпня 1949

року поширюється на наступні категорії осіб:

> найманців.

> військовополонених, які утримуються державою учасницею конфлікту;

> Жителів неокупованої території, які під час наближення ворога озброюються, щоб

Чинити опір силам загарбника

> членів особового складу нерегулярних збройних сил, які заявляють про свою

відданість урядові або владі, що не визнані державою, яка їх затримує

> Осіб, які супроводжують збройні сили, але фактично не входять до їхнього складу

> Членів екіпажів суден торгового флоту, а також екіпажів цивільних повітряних суден

Сторін конфлікту

> членів екіпажів суден війсковоморського флоту, а також екіпажів війскових

повітряних суден сторін конфлікту;

 

 

Завдання № 412

До членів ополчень та добровольчих загонів, відносяться ті, які відповідають таким

умовам:

> здійснюють свої операції згідно із правилами, які вони виробили..

> діють від імені та в інтересах держави

> належать до складу збройних сил учасника

> мають постійний відмітний знак, добре помітний на відстані;

> носять зброю відкрито;

> дотримуються військового статуту

> ними командує особа, яка відповідає за своїх підлеглих;

 

 

Завдання № 413

Яка галузь міжнародного права займається захистом прав людини під час збройних

конфліктів?

> Міжнародне воєнне право

> Міжнародне гуманітарне право

> Право безпеки

> Міжнародне право прав людини

> Міжнародне кримінальне право

 

 

Завдання № 414

В якості знаку, який позначає захист медичного персоналу в зоні військового конфлікту

може використовуватися:

> Білий Хрест на червоному фоні.

> Білий квадрат з червоною полосою по діагоналі;

> Червоний хрест на білому фоні;

> Червоний півмісяць на білому фоні.

> Білий прапор;

 

 

Завдання № 415

Основними документами міжнародного гуманітарного права є:

> Статут Ради Європи.

> Пакти про права людини 1966 р.

> Декларація прав людини;

> Чотири Женевські конвенції і три протоколи до них;

> Статут ООН;

 

 

Завдання № 416

Якими правилами зобов’язана керуватися кожна із воюючих сторін при наданні допомоги

пораненим відповідно до норм міжнародного гуманітарного права;

> Можна надавати допомогу лише своїм пораненим.

> Між пораненими і хворими не повинно бути ніякої різниці, із будь-яких міркувань.

> Між пораненими і хворими не повинно бути ніякої різниці, із будь-яких міркувань,

крім медичних;

> Кожна сторона зобов’язана розшукувати і реєструвати всі наявні дані, які дадуть змогу

встановити особу пораненого, хворого чи померлої особи, яка потрапила в її руки.

 

 

Завдання № 417

Для позначення осіб, які мають право приймати участь у військових діях, у міжнародному

праві використовують термін:

> Комбатанти;

> Інтерновані;

> Найманці.

> Некомбатанти;

> Репатріанти;

 

 

Завдання № 418

Національне товариство Червоного Хреста і Червоного Півмісяця:

> Є сбєктом міжнародного гуманітарного права.

> Об’єднують всі національні товариства, підтримують і координують їх діяльність на

міжнародному рівні;

> Діє тільки в рамках своєї держави;

> Представляє собою один із органів держави

> є нейтральною міжнародною неурядовою організацією;

 

 

Завдання № 419

Міжнародне гуманітарне право – це:

> Сукупність норм, заснованих на принципах гуманності і спрямованих на захист жертв

збройних конфліктів і обмеження засобів і методів війни;

> Сукупність норм, спрямованих на захист жертв стихійних лих, воєн, масових

порушень прав людини.

> Система норм, що застосовується при екстремальних умовах.

> Сукупність норм, спрямованих на захист прав людини від порушень зі сторони

держави її громадянства, що вчиняються під час збройних конфліктів;

 

 

Завдання № 420

Міжнародне гуманітарне право забороняє будь-які засоби і методи ведення війни, які:

> Не передбачені національним правом.

> Не дозволяють встановлювати відмінність між особами, які беруть участь у військових

діях і особами, які не приймають такої участі.

> Спричиняють надмірні ушкодження і страждання;

> Не наносять серйозної і довготривалої шкоди навколишньому середовищу;

 

 

Завдання № 421

Чотири Женевські конвенції 1949 року ще називають:

> Про захист жертв війни.

> Про захист військовополонених;

> Про покращення долі поранених і хворих в діючих арміях;

> Про захист цивільного населення під час війни;

 

 

Завдання № 422

До медичних формувань відносять :

> Машини швидкої допомоги;

> Лікарів;

> Військовополонених, поранених і хворих осіб;

> Госпіталь;

> Медичне устаткування.

 

 

Завдання № 423

Емблеми Червоного Хреста і Червоного Півмісяця виконують наступні функції:

> Представницьку.

> Розпізнавальну;

> Захисну;

> Інформаційну;

> Охоронну;

> Нейтральну;

 

 

Завдання № 424

До осіб, які припинили приймати участь у військових діях відносять:

> Поранених;

> Духовний персонал;

> Душевно-хворих;

> Військовополонених;

> Цивільних осіб;

 

 

Завдання № 425

Котра з названих організацій діє лише в межах своєї держави:

> Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста.

> Міжнародне товариство гуманітарної допомоги.

> Національне товариство Червоного Півмісяця;

> Національне товариство Червоного Хреста;

> Міжнародний Комітет Червоного Хреста;

 

 

Завдання № 426

Серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права є:

> Використання знаку Червоного Хреста і Червоного Півмісяця;

> Умисне вбивство;

> Служба у збройних силах противника;

> Катування;

 

 

Завдання № 427

Нейтральна неурядова організація, яка пропонує свої послуги для надання допомоги

жертвам військових конфліктів має назву:

> Міжнародний Комітет Червоного Хреста;

> Національне товариство Червоного Півмісяця;

> Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста.

> Національне товариство Червоного Хреста;

 

 

Завдання № 428

Під захистом міжнародного гуманітарного права знаходяться:

> Духовний персонал;

> Цивільне населення;

> Офіцери.

> Військовослужбовці;

> Найманці

> Генерали;

 

 

Завдання № 429

Особливий захист міжнародне гуманітарне право надає:

> Пенсіонерам і тяжко хворим.

> Добровольцям і партизанам;

> Офіцерам і солдатам.

> Жінкам і дітям.

> Пораненим і хворим;

 

 

Завдання № 430

Міжнародне гуманітарне право забороняє використання воюючими сторонами з метою

обману ...

> державних символів противника або будь-якої третьої країни.

> емблем Міжнародного червоного хреста і червоного півмісяця.

> символів громадських організацій.

> військової форми і розпізнавальних знаків своєї країни.

> державного прапора своєї країни.

 

 

Завдання № 431

Відповідно до норм міжнародного гуманітарного права щодо цивільного населення

заборонено .

> залякувати населення.

> вимагати сплати податків;

> застосовувати покарання.

> приймати участь у роботі органів місцевого самоврядування.

> примушувати працювати.

> застосовувати тортури.

 

 

Завдання № 432

Під час збройного конфлікту емблеми «Червоного хреста» та «Червоного півмісяця»

використовують ...(виділіть неправильну відповідь)

> терористичні групи

> національні товариства Червоного Хреста або Червоного Півмісяця

> цивільні медичні служби

> добровільні товариства з надання допомоги, які мають дозвіл.

> добровільні товариства з надання допомоги.

> військові медичні служби

 

 

Завдання № 433

Що означає спеціальний знак: три яскраво-помаранчевих кола, розташованих на одній осі

на білому тлі?

> Захист установок і споруд, що містять небезпечні сили

> цивільна оборона.

> нейтральна зона

> особливий захист культурних цінностей.

 

 

Завдання № 434

Що означає спеціальний знак: синій рівносторонній трикутник на оранжевому тлі?

> захист культурних цінностей.

> нейтральна зона

> цивільна оборона.

> Захист установок і споруд, що містять небезпечні сили

 

 

Розділ 19 Право міжнародної безпеки

 

Завдання № 436

____1928___ Рік укладення договору про відмову від війни, як знаряддя національної

політики?

 

 

Завдання № 437

____1972___ Рік прийняття конвенції про заборону розробки, виробництва та накопичення

запасів бактеріологічної (біологічної) і токсичної зброї та про їх знищення?

 

 

Завдання № 438

Куди повинна звертатися із скаргою держава-член Конвенції про заборону розробки,

виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсичної зброї, у

випадку, якщо інша держава-учасниця порушує взяті на себе зобов’язання?

> до Міжнародного Суду ООН;

> до Економічної і Соціальної Ради;

> до керівництва НАТО;

> до Ради Безпеки ООН;

> до МАГАТЕ.

 

 

Завдання № 439

Котра із перерахованих дій, не вважається агресією?

> концентрація у прикордонній зоні значної кількості збройних сил держави на виду з

боку іншої держави;

> засилання державою або від її імені збройних банд, груп чи регулярних сил або

найманців, які здійснюють акти застосування збройної сили проти іншої держави;

> бомбардування збройними силами держави території іншої держави;

> окупація території іншої держави без проведення широкомасштабних боїв

> блокада портів або берегів держави збройними силами іншої держави;

 

 

Завдання № 440

_______ Рік підписання договору про заборону випробувань ядерної зброї у атмосфері, в

космічному просторі і під водою?

 

 

Завдання № 441

_______ Рік підписання договору про непоширення ядерної зброї?

 

 

Завдання № 442

Хто здійснює контроль за дотриманням гарантій державами-учасницями Договору про

непоширення ядерної зброї, які не володіють ядерною зброєю?

> Генеральна Асамблея ООН;

> МАГАТЕ;

> Економічна і Соціальна Ради;

> Міжнародний Суд ООН.

> Рада Безпеки ООН;

 

 

Завдання № 443

_______ Рік підписання Договору про заборону розміщення на дні морів та океанів і в

його надрах ядерної зброї та інших видів зброї масового знищення?

 

 

Завдання № 444

_______ Рік підписання Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення та

застосування хімічної зброї та її знищення?

 

 

Завдання № 445

Які дії (цілі) не є забороненими, згідно Конвенції про заборону розробки, виробництва,

накопичення і застосування хімічної зброї та її знищення?

> застосування хімічної зброї;

> правоохоронні цілі, включаючи боротьбу з безпорядками у країні;

> виробництво хімічної зброї;

> набуття хімічної зброї;

> продаж хімічної зброї;

> науково-дослідницька та методична діяльність.

 

 

Завдання № 446

Які органи діють для реалізації предмету і цілей Конвенції про заборону розробки,

виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та її знищення?

> Секретаріат;

> Генеральна Асамблея;

> Науково-консультативна Рада;

> Виконавчий комітет;

> Спостережна Рада;

> Конференція держав-учасниць.

> Технічний Секретаріат;

 

 

Завдання № 447

_______ Рік прийняття договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань?

 

 

Завдання № 448

Які з цих елементів, не складають систему контролю за дотриманням Договору про

всеосяжну заборону ядерних випробувань?

> інспекції на місці;

> міри зміцнення довіри;

> Міжнародний Суд ООН;

> МАГАТЕ.

> Міжнародна система моніторингу;

> консультації та роз’яснення;

 

 

Завдання № 449

_______ Рік прийняття Конвенції про заборону застосування, нагромадження виробництва

і розповсюдження протипіхотних мін та їх знищення?

 

 

Завдання № 450

Які із названих дій не є забороненими згідно Конвенції про заборону застосування

нагромадження, виробництва і розповсюдження протипіхотних мін?

> продаж протипіхотних мін згідно міжнародного договору державі, яка не підписала

Конвенцію;

> застосування протипіхотних мін;

> розробка протипіхотних мін;

> передача протипіхотних мін іншій державі для їх знищення;

> зберігання протипіхотних мін з метою навчання щодо їх розмінування.

> заохочення до виробництва протипіхотних мін;

 

 

Завдання № 451

Котрі з названих засад не сформульовані у Статуті ООН в якості основи забезпечення

міжнародного миру і колективної безпеки:

> утвердження віри в основі права людини;

> створення наднаціонального органу по контролю над озброєнням.

> сприяння соціальному прогресу;

> створення без’ядерних зон;

> викорінення війни;

> підвищення значення міжнародного права;

 

 

Завдання № 452

Які з названих органів ООН уповноважені вживати заходи превентивного і примусового

характеру від імені ООН задля забезпечення миру і безпеки?

> Економічна і Соціальна Рада;

> Генеральний Секретар ООН;

> Рада Безпеки ООН;

> Міжнародний Суд ООН;

> Генеральна Асамблея ООН;

> НАТО.

 

 

Завдання № 453

На кого покладається обов’язок щодо підтримки міжнародного миру і безпеки згідно

Статуту ООН?

> на Міжнародний Суд ООН;

> на Верховного Комісара УВКБ.

> на Генеральну Асамблею ООН;

> на Раду Безпеки ООН;

> на Комісію з міжнародного права;

> на Генерального Секретаря ООН;

> на Економічну і Соціальну Раду;

 

 

Завдання № 454

Які з названих територій не відносяться до зон цілковитої демілітаризації?

> відкрите море.

> архіпелаг Шпіцберген;

> АР Крим;

> Арктика;

> небесні тіла і Місяць;

> Антарктика;

 

 

Завдання № 455

Яким договором Південна частина Тихого океану оголошена без’ядерною зоною?

> Каїрським договором про зону вільну від ядерної зброї в Африці 1996 р.

> договором Пеліндоба;

> договором Тлателолко;

> договором про всеосяжну заборону випробувань ядерної зброї;

> договором Роторонга;

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.183.113 (0.033 с.)