ТОП 10:

Держави L, при цьому згодом цей рух насильницьким способом прийшов до влади істворив уряд;

 

 


 

Завдання № 152(1)

Вкажіть обставини, що виключають міжнародну протиправність:

> згода держави;

> дозвіл на такі дії в національному законодавстві держави;

> стан війни;

> виконання резолюції РБ ООН.

> захист національних інтересів;

 

 

Завдання № 153(2)

Вкажіть обставини, що виключають міжнародну протиправність:

> якщо такі дії є санкціоновані міжнародною організацією.

> захист об’єктів національної безпеки;

> дозвіл на такі дії в національному законодавстві держави;

> стан збройного конфлікту;

> самозахист;

 

 

Завдання № 154(3)

Вкажіть обставини, що виключають міжнародну протиправність:

> надзвичайний стан;

> контрзаходи;

> самозахист.

> захист національних інтересів;

> стан війни;

> виконання резолюції РБ ООН;

 

 

Завдання № 155(4)

Вкажіть обставини, що виключають міжнародну протиправність:

> форс-мажор;

> захист національних інтересів.

> захист об’єктів національної безпеки;

> дозвіл на такі дії в національному законодавстві держави;

> стан збройного конфлікту;

 

 

Завдання № 156(5)

Вкажіть обставини, що виключають міжнародну протиправність:

> стихійне лихо;

> у випадку колективних заходів безпеки;

> надзвичайний стан

> стан війни;

> стан збройного конфлікту;

 

 

Завдання № 157(6)

Вкажіть обставини, що виключають міжнародну протиправність:

> примус з боку інших держав;

> масові заворушення в державі;

> стан війни.

> стан необхідності;

 

> ембарго;

 

 

Завдання № 158

В якому році Генеральна Асамблея ООН схвалила Проект статей про відповідальність

держав:

> 1993 р.;

> 1996 р.

> 2001 р.;

> 2007 р.;

> 1975 р.;

 

 

Завдання № 159

У міжнародному праві міжнародно-правова відповідальність виникає внаслідок:

> тільки у разі порушення норм jus cogens;

> тільки у разі вчинення міжнародно-протиправних діянь;

> тільки у разі порушення норм дійсних міжнародних договорів.

> тільки у разі вчинення міжнародно-протиправного діяння та у разі нанесення шкоди

внаслідок дій не заборонених міжнародним право;

> тільки у разі вчинення міжнародних злочинів;

 

 

Завдання № 160

В чому полягають наслідки (додаткові), які встановлює міжнародне право у разі вчинення

державою серйозних порушень міжнародно-правових зобов’язань, що встановлюють з

імперативних норм загального міжнародного права:

> почати міжнародну слідчу процедуру в Міжнародному кримінальному Суді;

> жодна держава не повинна визнати правомірним положення, що сталося у результаті

таких порушень і не надавати допомогу в збереженні такого стану;

> почати військові дії проти такої держави з метою примусу до припинення порушення.

> звернутися до Ради Безпеки ООН;

> держави повинні правомірними засобами у процесі співробітництва покласти край

Будь-якому серйозному порушенню міжнародно-правових зобов’язань, що випливає з

норм jus cogens;

> припинити протиправну поведінку;

> відшкодувати збитки потерпілій стороні;

 

 

Завдання № 161

Форма відшкодування, коли державою порушницею відновлюється стан, що існував до

скоєння міжнародно-протиправного діяння, це?:

> сатисфакція;

> реторсія.

> репарація;

> компенсація;

> реституція;

 

 

Завдання № 162

Форма відшкодування у праві міжнародної відповідальності, що виражається у визнанні

порушення, офіційному вибаченні, висловленні співчуття, - це :

 

> ресторація.

> моральна компенсація;

> реституція;

> визнання;

> сатисфакція;

 

 

Завдання № 163

Форма відшкодування, коли держава-порушниця відшкодовує шкоду, що обчислюється у

фінансовому вираженні, вимагаючи упущену вигоду, - це :

> сатисфакція;

> штрафна санкція;

> неустойка.

> компенсація;

> реторсія;

 

 

Розділ 10 Право міжнародних договорів

 

Завдання № 165

Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 р. поширюється:

> лише на держави;

> лише на держави та міжнародні організації;

> лише на міжнародні організації;

> на будь-яких учасників міжнародних відносин.

> на усіх суб’єктів міжнародного права;

 

 

Завдання № 166

Держава виражає в міжнародному плані свою згоду на обов’язковість для неї договору у

вигляді:

> постанови парламенту;

> тлумачення Конституційним Судом;

> узгодження;

> ратифікації.

> погодження;

 

 

Завдання № 167(1)

Одностороння заява в будь-якому формулюванні і під будь-якою назвою, зроблена

державою при підписанні, ратифікації, прийнятті чи затвердженні договору або

приєднанні до нього,за допомогою якої вона бажає виключити або змінити юридичну дію

певних положень договору в їхньому застосуванні до цієї держави має назву:

> застереження.

> демарш;

> незгода;

> протест;

> заперечення;

 

 

Завдання № 168

Держава, яка погодилась на обов’язковість для неї договору, незалежно від того, чи

набрав чинності чи ні, має назву:

> контрагент;

> дружня держава.

> договірна держава;

> учасник договору;

> сторона договору;

 

 

Завдання № 169

Держава, яка погодилась на обов’язковість для неї договору і для якої договір є діючим –

має назву:

> сторона договору;

> договірна держава.

> учасник;

> контрагент;

> учасник договірного зобов’язання;

 

 

Завдання № 170

Текст міжнародного договору приймається на міжнародній конференції шляхом

голосування за нього:

> половина держав, які складали текст договору;

> не менше половини присутніх, що брала участь у голосуванні;

> консенсусом.

> три четвертих держав, які присутні і брали участь у голосуванні;

> дві третини держав, які присутні і брали участь у голосуванні;

 

 

Завдання № 171

Застереження до договору не може бути зроблене, якщо:

> в тексті договору не містяться норми, про право держав робити застереження;

> це застереження забороняється договором;

> такий договір не підлягає ратифікації;

> договір є багатосторонній.

> сторони про це не домовились;

 

 

Завдання № 172(1)

Функції дипозитарія полягають:

> у виконанні умов багатостороннього договору;

> у застереженні тексту договору;

> у реєстрації договору в Секретаріаті ООН;

> у підготовці тексту багатостороннього договору;

> у реєстрації договору в МЗС.

 

 

Завдання № 173(2)

Функції дипозитарія полягають:

> у застереженні тексту договору;

> у зберіганні автентичності тексту договору.

> у виконанні умов багатостороннього договору;

> у реєстрації договору в МЗС.

> у підготовці тексту багатостороннього договору;

 

 

Завдання № 174(3)

Функції дипозитарія полягають:

> у підготовці тексту багатостороннього договору;

> у реєстрації договору в МЗС;

> в одержанні підписів під договором та одержанні і зберіганні документів, які його

Стосуються.

> у застереженні тексту договору;

> у виконанні умов багатостороннього договору;

 

 

Завдання № 175(1)

Дипозитарієм може бути призначено:

> особу, яка приймала участь у підписанні договору;

> Голову Міжнародного Суду ООН.

> Міжнародний Комітет Червоного Хреста;

> Генерального Секретаря ООН;

> нейтральну державу (Австрію, Швейцарією);

 

 

Завдання № 176(2)

Дипозитарієм може бути призначено:

> Міжнародний Комітет Червоного Хреста;

> Голову Міжнародного Суду ООН;

> нейтральну державу (Австрію, Швейцарією);

> будь-яку державу, яка брала участь у переговорах.

> особу, яка приймала участь у підписанні договору;

 

 

Завдання № 177(1)

До осіб, які представляють державу з метою вчинення всіх актів, що стосуються

укладення договору належить:

> глави постійних представництв при міжнародних організаціях;

> спікер парламенту держави;

> голова комітету парламенту з міжнародних відносин;

> глави дипломатичних представництв за кордоном;

> міністр закордонних справ республіки Польща.

 

 

Завдання № 178(2)

До осіб, які представляють державу з метою вчинення всіх актів, що стосуються

укладення договору належить:

> спікер парламенту держави;

> голова комітету парламенту з міжнародних відносин;

> глави постійних представництв при міжнародних організаціях;

> глави дипломатичних представництв за кордоном;

> прем’єр-міністр Великої Британії.

 

 

Завдання № 179(2)

Одностороння заява в будь-якому формулюванні і під будь-якою назвою, зроблена

державою при підписанні, ратифікації, прийнятті чи застереженні договору або

приєднанні до нього, за допомогою якої вона бажає виключити або змінити юридичну дію

певних положень договору в їхньому застосуванні до цієї держави має назву:

> незгода.

> застереження;

> протест;

> заперечення;

> дипломатичний демарш;

 

 

Завдання № 180(1)

Згоду держави на обов’язковість для неї договору може бути виражено у вигляді:

> ратифікації договору;

> схвалення договору;

> відсутності заперечення.

> приєднання до договору;

> офіційного тлумачення з боку МЗС;

> погодження між сторонами;

 

 

Завдання № 181(2)

Згоду держави на обов’язковість для неї договору може бути виражено у вигляді:

> публічного виступу глави держави;

> парафування договору.

> схвалення договору;

> підписання договору;

> відсутності заперечення;

> прийняття договору;

 

Завдання № 182(1)

Зупинення дії міжнародного договору наступає внаслідок:

> суттєвого порушення договору;

> виявлення помилки, яка мала місце при укладенні договору;

> виконання умов договору;

> виявлення того, що договір був підписаний особою, що не мала на це повноваження;

> докорінної зміни обставин

> закінчення терміну, на який він був укладений;

 

 

Завдання № 183(2)

Зупинення дії міжнародного договору наступає внаслідок:

> укладення наступного договору.

> виконання умов договору;

> тимчасової неможливості виконання;

> виявлення того, що договір був підписаний особою, що не мала на це повноваження;

> закінчення терміну, на який він був укладений;

> виявлення помилки, яка мала місце при укладенні договору;

 

 

Завдання № 184(1)

Припинення договору або вихід з нього учасників можуть мати місце:

> якщо згода держави була виражена в результаті примусу її представника діями або

погрозами;

> якщо при укладенні договору не були враховані положення Конституції держави, яка

підписала договір;

> істотному порушенні двостороннього договору одним із його учасників;

> якщо при укладенні договору була помилка в об’єкті договору.

> якщо згода держави була виражена в результаті прямого або непрямого підпису її

представника іншою державою;

> укладенні його учасниками наступного договору з того ж питання;

 

 

Завдання № 185(2)

Припинення договору або вихід з нього учасників можуть мати місце:

> при виникненні нової імперативної норми загального міжнародного права;

> при припиненні діяльності уряду держави, котрий був сформований неконституційним

шляхом;

> при виконанні договірних зобов’язань;

> якщо держава уклала такий же договір з іншою державою;

> при виявленні помилки, яка мала місце при укладенні договору.

 

 

Завдання № 186(3)

Згоду держави на обов’язковість для неї договору може бути виражена у вигляді:

> денонсації договору;

> парафування договору;

> погодження між сторонами;

> прийняття договору;

> схвалення договору;

> приєднання до договору.

 

 

Завдання № 187(3)

Припинення договору або вихід з нього учасників можуть мати місце при:

> виявленні помилки, яка мала місце при укладенні договору;

> виникненні нової імперативної норми загального міжнародного права;

> анулюванні договору;

> ратифікації договору.

> при виникненні збройного конфлікту в регіоні;

> парафуванні договору;

 

 

Завдання № 188

Яку назву має одностороння відмова держави від договору, коли є для цього достатні,

чітко визначені нормами міжнародного права підстави?

> денонсація;

> новація;

> пролонгація.

> парафування;

> ратифікація;

 

 

Завдання № 189

Як називається одна із стадій укладення міжнародного договору, при якій здійснюється

підтвердження автентичності тексту міжнародного договору, котра супроводжується

проставлянням ініціалів сторін на тексті договору:

> підписання;

> денонсація;

> приєднання;

> парафування.

> пролонгація;

 

 

Завдання № 190

____1964___ Дата прийняття Віденської конвенції про право міжнародних договорів;

____1992___ Дата приєднання Україною до Конвенції;

____1996___ Дата набуття чинності для України вказаної конвенції.

 

 

Завдання № 191(4)

Згоду держави на обов’язковість для неї договору може бути виражено у вигляді:

> обміну документами, що становлять договір;

> схвалення тексту договору;

> публічного запевняння на саміті глави держави.

> погодження тексту лише сторонами;

> застереження договору;

> парафування тексту договору;

 

 

Завдання № 192

Держава має право посилатись на недійсність договору, якщо він укладений внаслідок:

> помилка, котра існувала при укладенні договору;

> некомпетентність особи, яка підтримувала договір;

> відсутності угоди держави;

> неправильно формульованих положень у договорі;

> погрози силою або її застосування на порушення принципів міжнародного права,

втілених у Статуту ООН;

> суттєво скорочення учасників багатостороннього договору.

 

 

Завдання № 193

Держава може розширити чи звузити просторову сферу дії міжнародного договору:

> з дозволу депозитарія цього міжнародного договору;

> в односторонньому порядку;

> за згодою всіх учасників міжнародного договору;

> за умови згоди більшості учасників міжнародного договору.

> така можливість не передбачена нормами права міжнародних договорів;

 

 

Завдання № 194

На докорінну зміну обставин не можна посилатися як на підставу для припинення

договору чи виходу з нього, якщо:

> така підстава не визнається іншими учасниками договору;

> якщо це договір про створення міжнародної організації;

 

> якщо ця держава систематично порушує міжнародно-правові зобов’язання за цим

договором.

> якщо така можливість не передбачена цим договором;

> якщо договір встановлює кордон;

 

 

Завдання № 195

Який принцип, що лежить в основі тлумачення міжнародного договору закріплено у

Віденській конвенції 1969 р.:

> імперативності;

> добросовісності;

> колективності;

> - автентичності;

> співробітництва.

 

 

Завдання № 196

На які акти, що відносяться до укладення міжнародного договору глави дипломатичних

представництв не повинні пред’являти повноваження:

> на парафування міжнародного договору між акредитуючою державою і державою, при

якій вони акредитовані;

> щодо вираження згоди на обов’язковість міжнародного договору шляхом підписання;

> щодо вираження згоди на обов’язковість міжнародного договору шляхом приєднання.

> на всі акти;

> з метою прийняття тексту договору між акредитуючою державою і державою, при якій

вони акредитовані;

 

 

Завдання № 197(1)

Які питання, пов’язані із міжнародним договором не входять у сферу регулювання

Віденської конвенції 1969 р.:

> початок військових дій між державами;

> пов’язані із принципом естоппель;

> ретроактивності міжнародного договору;

> внесення змін до міжнародного договору шляхом укладення угоди inter se.

> зміни кола учасників багатостороннього міжнародного договору;

 

 

Завдання № 198(3)

Які питання, пов’язані із міжнародним договором не входять у сферу регулювання

Віденської конвенції 1969 р.:

> пов’язані із принципом естоппель;

> ретроактивності міжнародного договору;

> зміни кола учасників багатостороннього міжнародного договору;

> міжнародна відповідальність держави за невиконання міжнародного договору;

> внесення змін до міжнародного договору шляхом укладення угоди inter se.

 

 

Завдання № 199(4)

Які питання, пов’язані із міжнародним договором невходять у сферу регулювання

Віденської конвенції 1969 р.:

> пов’язані із принципом естоппель;

 

> по відношенню до договору з правонаступництва держав;

> ретроактивності міжнародного договору;

> зміни кола учасників багатостороннього міжнародного договору;

> внесення змін до міжнародного договору шляхом укладення угоди inter se.

 

 

Завдання № 200

Одностороння відмова учасника міжнародного договору, що не передбачена положеннями

цього міжнародного договору називають:

> прокламація міжнародного договору.

> анулювання міжнародного договору;

> промульгація міжнародного договору;

> аутервація міжнародного договору;

> денонсація міжнародного договору;

 

 

Завдання № 201

З якого моменту право міністра закордонних справ держави представляти її без

повноважень на усіх стадіях укладання міжнародного договору було визнано у

міжнародному праві:

> в період «холодної війни»;

> після Віденського конгресу 1815 р.

> після прийняття Статуту ООН;

> у другій половині ХІХ ст..;

> в 30-х роках ХХ ст..;

 

 

Завдання № 202

Право держави на участь у міжнародних договорах означає, що:

> кожна держава має право стати учасницею будь-якого міжнародного договору;

> держава має право бути учасницею міжнародного договору, щодо якого в неї є інтерес

юридичного характеру;

> таке право мають держави-члени ООН;

> таке право мають миролюбні держави;

> таке право мають держави, визнані більшістю членів міжнародного співтовариства.

 

 

Завдання № 203

Яке тлумачення міжнародний договір має обов’язкову юридичну силу для усіх учасників

цього міжнародного договору:

> внутрішньодержавне;

> нормативне;

> міжнародне;

> аутентичне;

> судове.

 

 

Завдання № 204

Збір та обробка інформації щодо відповідності поведінки суб’єктів міжнародного права

нормам обов’язкового для них міжнародного договору це:

> міжнародне гарантування;

> міжнародний процес.

> міжнародний нагляд;

> міжнародний контроль;

> міжнародна слідча процедура;

 

 

Завдання № 205

Що означає «Віденська формула участі в міжнародному договорі»:

> що такий договір відкритий для підписання учасниками Віденських конвенцій.

> що такий договір відкритий для підписання всіма державами;

> що такий договір відкритий для підписання всіма суб’єктами міжнародного права;

> що такий договір відкритий для підписання всіма державами-членами ООН абоПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.226.244.70 (0.05 с.)