ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Міжнародного миру і безпеки. 

 

Завдання № 256

До функції та повноважень Генеральної Асамблеї ООН належить

> Проводить дослідження і складати доповіді з міжнародних питань в сфері економічній.

> Розглядає і затверджує бюджет ООН.

> Проводить дослідження і складати доповіді з міжнародних питань в сфері соціальній.

> Проводить дослідження і складати доповіді з міжнародних питань в сфері культурній.

 

 

Завдання № 257

З яких питань рішення Генеральної Асамблеї ООН приймаються більшістю в дві третіх

від присутніх і приймаючих участь в голосуванні Членів ООН ?

> Рекомендації щодо забезпечення міжнародного миру і безпеки.

> Схвалення рішень Економічної та Соціальної Ради ООН.

> Затвердження щорічної доповіді Ради Безпеки.

> Призначення Генерального Секретаря ООН.

 

 

Завдання № 258(1)

З який питань рішення Генеральної Асамблеї ООН приймаються більшістю в дві третіх

від присутніх і приймаючих участь в голосуванні Членів ООН ?

> Утворення допоміжних органів та затвердження їх штату.

> Схвалення рішень Економічної та Соціальної Ради ООН.

> Вибори членів Економічної та Соціальної Ради ООН.

> Призначення Генерального Секретаря ООН.

 

 

Завдання № 259(2)

З який питань рішення Генеральної Асамблеї ООН приймаються більшістю в дві третіх

від присутніх і приймаючих участь в голосуванні Членів ООН ?

> Затвердження щорічної доповіді Ради Безпеки.

> Вибори непостійних членів Ради Безпеки.

> Обрання суддів Міжнародного Суду ООН.

> Ухвалення рішень про проведення надзвичайних сесій.

 

 

Завдання № 260(3)

З який питань рішення Генеральної Асамблеї ООН приймаються більшістю в дві третіх

від присутніх і приймаючих участь в голосування Членів ООН ?

> Вибори членів Ради з Опіки ООН.

> Обрання суддів Міжнародного Суду ООН.

> Затвердження щорічної доповіді Ради Безпеки.

> Утворення допоміжних органів та затвердження їх штату.

 

 

Завдання № 261(4)

З який питань рішення Генеральної Асамблеї ООН приймаються більшістю в дві третіх

від присутніх і приймаючих участь в голосуванні Членів ООН ?

> Вибори Військово Штабного комітету.

> Затвердження правил процедури.

> Прийняття нових членів в Організацію Об’єднаних Націй.

> Затвердження звіту Генерального Секретаря ООН.

 

 

Завдання № 262(5)

З який питань рішення Генеральної Асамблеї ООН приймаються більшістю в дві третіх

від присутніх і приймаючих участь в голосуванні Членів ООН ?

> Затвердження правил процедури.

> Ухвалення рішень про проведення надзвичайних сесій.

> Вибори Військово Штабного комітету.

> Призупинення прав та привілей членів Організації.

 

 

Завдання № 263(6)

З який питань рішення Генеральної Асамблеї ООН приймаються більшістю в дві третіх

від присутніх і приймаючих участь в голосуванні Членів ООН ?

> Виключення із Організації її членів.

> Затвердження порядку денного надзвичайної сесії Генеральної асамблеї ООН.

> Призначення Секретаріату ООН.

> Схвалення рішень Економічної та Соціальної Ради ООН.

 

 

Завдання № 264(7)

З який питань рішення Генеральної Асамблеї ООН приймаються більшістю в дві третіх

від присутніх і приймаючих участь в голосуванні Членів ООН ?

> Схвалення рішень Економічної та Соціальної Ради ООН.

> Обрання Голови сесії Генеральної Асамблеї ООН.

> Утворення допоміжних органів та затвердження їх штату.

> Питання функціонування системи опіки.

 

 

Завдання № 265(7)

З який питань рішення Генеральної Асамблеї ООН приймаються більшістю в дві третіх

від присутніх і приймаючих участь в голосуванні Членів ООН ?

> Утворення допоміжних органів та затвердження їх штату.

> Ухвалення рішень про проведення надзвичайних сесій.

> Затвердження порядку денного надзвичайної сесії Генеральної асамблеї ООН.

> Бюджетні питання.

 

 

Завдання № 266

Які основні функції та повноваження Економічної і Соціальної Ради ООН

> Розглядає загальні принципи співробітництва в справі підтримання міжнародного

миру і безпеки.

> Організовує дослідження і давати рекомендації в цілях сприяння міжнародному

співробітництву в політичній сфері.

> Проводить дослідження і складати доповіді з міжнародних питань в сфері економічній.

> Організовує дослідження і давати рекомендації в цілях сприяння міжнародному

співробітництву в сфері економічній.

 

 

Завдання № 267(1)

Які основні функції та повноваження Економічної і Соціальної Ради ООН

> Організовує дослідження і давати рекомендації в цілях сприяння міжнародному

співробітництву в сфері економічній.

> Проводить дослідження і складати доповіді з міжнародних питань в сфері охорони

Здоров’я.

> Організовує дослідження і давати рекомендації в цілях сприяння міжнародному

співробітництву в сфері соціальній.

> Уповноважена ухвалювати рішення обов’язкові для всіх членів організації.

 

 

Завдання № 268(2)

Які основні функції та повноваження Економічної і Соціальної Ради ООН

> Проводити дослідження і складати доповіді з міжнародних питань в сфері

Економічній.

> Організовувати дослідження і давати рекомендації в цілях сприяння міжнародному

співробітництву в сфері соціальній.

> Організовувати дослідження і давати рекомендації в цілях сприяння міжнародному

співробітництву в сфері економічній.

> Уповноважений ухвалювати рішення обов’язкові для всіх членів організації.

 

 

Завдання № 269(3)

Які основні функції та повноваження Економічної і Соціальної Ради ООН

> Проводить дослідження і складати доповіді з міжнародних питань в сфері освіти.

> Організовує дослідження і давати рекомендації в цілях сприяння міжнародному

співробітництву в сфері охорони здоров’я.

> Розглядає і затверджує бюджет ООН.

> Організовує дослідження і давати рекомендації в цілях сприяння міжнародному

співробітництву в сфері економічній.

 

 

Завдання № 270

Назвіть міжнародні організації які були створені і діють без Статуту:

> ОБСЄ

> СНД

> Ліга арабських держав

> ООН

> МККК

 

 

Завдання № 271

___1949____ рік утворення Ради Європи.

 

 

Завдання № 272

___1995____ рік приєднання України до Ради Європи;

____10___ кількість початкових держав-засновників Ради Європи;

____1949___ рік укладення Північноатлантичного договору (НАТО).

 

 

Завдання № 273

____1994___ рік заснування ОБСЄ, як міжнародної організації;

____6___ кількість головних органів ООН;

____5___ не більше такої кількості кожен член ООН може мати своїх представників у

Генеральній Асамблеї ООН.

 

 

Завдання № 274

Рішення Генеральної Асамблеї з важливих питань приймаються:

> кваліфікованою більшістю;

> висококваліфікованою більшістю;

> більшістю з двох третіх присутніх членів Асамблеї, що приймали участь у

голосуванні;

> простою більшістю членів ООН;

> консенсусом.

> простою більшістю від присутніх і тих, що приймали участь в голосуванні;

 

 

Завдання № 275

____15___ кількісний склад Ради Безпеки ООН;

____5___ кількість постійних членів Ради Безпеки ООН.

_____54__ кількість членів економічної і Соціальної Ради ООН.

 

 

Завдання № 276

____2___ термін (у роках) , на який обираються непостійні члени Ради Безпеки;

____9___ мінімальна кількість голосів членів Ради, необхідних для прийняття рішення

Ради Безпеки з питань процедури;

____54___ кількість членів Економічної і Соціальної Ради ООН.

 

 

Завдання № 277

Ознаками міжнародної організації є:

> членство в ній більшості держав світу;

> адміністративно-технічний персонал;

> наявність статуту;

> система постійних органів;

> територія;

> здатність застосовувати примус до держав-членів.

 

 

Розділ 13 : Морське право

 

Завдання № 279

В яких морських водах здійснюється право мирного проходу:

> в територіальних водах;

> у виключній економічній зоні;

> у відкритому морі;

> у внутрішніх водах;

> в архіпелажних водах.

 

 

Завдання № 280

Мирний прохід повинен бути:

> цілеспрямованим.

> швидким;

> науковим;

> взаємним;

> оплатним;

 

 

Завдання № 281(2)

Мирний прохід має бути:

> риболовним;

> безперервним;

> узгодженим;

> науково-дослідним.

> безпечним;

 

 

Завдання № 282

Хто встановлює ширину територіального моря держави?

> Конвенція ООН з морського права.

> за погодженням між морськими державами;

> кожна держава самостійно;

> згідно рішення ООН;

> Міжнародною морською організацією;

 

 

Завдання № 283

На якій віддалі від берега може розташовуватись прилегла зона?

> до 12 миль;

> до 24 миль;

> до 200 миль;

> до 18 миль;

> до 350 миль.

 

 

Завдання № 284

Яка ширина зон безпеки навколо штучних островів у виключній економічній зоні?

> 1000 м.

> 500 м;

> не більше 50 м;

> 300 м;

> 250 м;

 

Завдання № 285

Права прибережної держави на континентальний шельф ….(доповніть далі)

> залежать від законодавчого регулювання цього питання;

> не залежать від ефективної окупації нею шельфа;

> залежать від участі держави у Конвенції ООН з морського права.

> формуються під впливом існуючої ситуації;

> залежать від економічної можливості держави;

 

 

Завдання № 286

Які кораблі користуються повним імунітетом від юрисдикції у відкритому морі, крім

держави прапора?

> судна комерційних структур;

> військові кораблі.

> туристичні судна;

> науково-дослідні судна;

> транспортні судна;

 

 

Завдання № 287

____1999___ рік ратифікації Україною Конвенції ООН з морського права?

 

 

Завдання № 288

____15 000___ Загальний максимальний тоннаж усіх суден іноземних морських загонів, які можуть знаходитись у стані транзитного проходу через Чорноморські Протоки?

 

 

Завдання № 289

Військові судна неприбережних держав не можуть залишатись у Чорному морі?

> більше 21 дня;

> більше 15 днів;

> більше 30 днів.

> більше 10 днів;

> більше 18 днів;

 

 

Завдання № 290

___1992____ рік приєднання Україною до Договору про Антарктику?

 

 

Завдання № 291

Кому належать всі права на ресурси Району?

> всім морським державам;

> всьому людству.

> лише слаборозвинутим державам;

> всім морським і не морським державам;

> лише нейтральним державам;

 

 

Завдання № 292

Як називаються морські води, які складають невід’ємну частину державної території

прибережної держави, що перебувають під її повним і виключним суверенітетом?

> територіальні води;

> прилеглі води;

> міжнародна ріка.

> внутрішні води;

> виключна економічна морська зона;

 

 

Завдання № 293

Як називається морський простір шириною до 12 морських миль, що входить до складу

прибережної держави і знаходиться під її повним суверенітетом з урахуванням

загальноприйнятих норм міжнародного права?

> санітарні води;

> прилеглі води;

> виключна економічна зона;

> внутрішні води;

> територіальні води.

 

 

Завдання № 294

Як називається водний простір моря, який прилягає до зовнішнього кордону

територіальних вод, який встановлюється для контролю прибережної держави з метою

запобігання порушення відповідних правил в межах територіальних вод?

> прикордонні води

> прилеглі води.

> митний простір;

> екологічні води;

> територіальні води;

 

 

Завдання № 295

Як називається морський простір, що є продовженням морського берегу під водою,

зовнішній кордон підводного кінця материка не далі 350 миль від вихідних ліній?

> континентальний шельф.

> виключна економічна зона;

> прилегла зона;

> прибережні води;

> територіальні води;

 

 

Завдання № 296

Яку назву має морський простір, який не входить ні в територіальні води, ні в архіпелажні

води будь-якої держави?

> район морського дна

> відкрите море;

> континентальний шельф;

> міжнародні води;

> міжнародні протоки;

 

 

Завдання № 297

Назвіть міжнародні протоки, які з’єднують відкриті моря і мають значення світових

водних шляхів, на які поширюється режим відкритого моря

> Норвезькі

> Чорноморські;

> Балтійські;

> Берінгова;

> Керченська;

 

 

Завдання № 298

Назвіть міжнародні протоки, які з’єднують відкрите море з закритими і режим яких

регулюється відповідними угодами:

> Чорноморські.

> Гібралтарська;

> Керчинська;

> Берінгова;

> Ла-Манш;

 

 

Завдання № 299

До внутрішніх морських вод відносяться (оберіть правильну відповідь):

> виключна економічна морська зона.

> Морський пояс шириною 12 морських миль, що відміряються від вихідних ліній;

> морські води, що розташовані в бік берега від прямих вихідних ліній;

> смуга шириною 3 морські милі навколо;

> континентальний шельф;

 

 

Завдання № 300

Кордони континентального шельфу у будь-якому разі не повинні знаходитись на відстані

більше, ніж:

> 188 морських миль від берега.

> 350 морських миль від берега;

> Межі континентального шельфу встановленою прибережною державою на власний

розсуд;

> 200 морських миль від прямих вихідних ліній;

> 200 морських миль від берега;

 

 

Завдання № 301(2)

Як повинні прямувати у територіальному морі підводні транспортні засоби?

> з піднятим прапором;

> у надводному стані;

> на свій розсуд;

> у сповільненому темпі.

> у підводному стані;

> з включеними габаритними вогнями;

 

 

Завдання № 302

Що включає в себе свобода відкритого моря? (виділити неправильне)

> право мирного проходу;

> свободу судноплавства;

> свободу польотів;

> свободу суверенітету;

> свободу наукових досліджень;

> свободу рибальства;

> свободу прокладання підводних кабелів і трубопроводів.

 

 

Завдання № 303

Військовий корабель має право проводити огляд у відкритому морі іноземне судно, якщо:

> це судно займається контрабандою;

> це судно не має національності;

> це судно займається геологорозвідувальною діяльністю;

> це судно займається піратством.

> це судно займається рибальством;

> це судно займається спорудженням штучних островів;

 

 

Завдання № 304

В яких водах може розпочатись переслідування по гарячих слідах? (виділити неправильну

відповідь)

> якщо судно знаходиться у своїх територіальних водах;

> якщо судно знаходиться у відкритому морі;

> якщо іноземне судно знаходиться у прилеглій зоні держави, що переслідує;

> якщо іноземне судно знаходиться у внутрішніх водах держави, що переслідує;

> якщо іноземне судно знаходиться в територіальному морі держави, що переслідує;

> якщо судно знаходиться в архіпелажних водах держави, що переслідує.

 

 

Завдання № 305

Виключну економічну зону та континентальний шельф можуть мати?

> нейтральні держави.

> скали;

> кондомініуми;

> країни, що розвиваються;

> анклави;

> острови;

> прибережні держави;

 

 

Завдання № 306

Хто входить до складу Органу з морського дна? (виділити неправильну відповідь)

> Секретаріат;

> Асамблея;

> Рада представників держав.

> Комісія з розслідування правопорушень на морі;

> Економічна планова комісія;

> Юридична та технічна комісія;

 

 

Завдання № 307

Прохід іноземного судна вважається немирним, якщо в територіальному морі воно

здійснює будь-який із наступних видів діяльності (виділіть неправильну відповідь):

> зупинка і стоянка на якорі, які пов’язані із звичайним плаванням;

> посадка і висадка пасажирів всупереч імміграційних правил прибережної держави;

> піднімання в повітря, посадку та борт будь-якого літального апарату;

> будь-які маневри або навчання із зброєю будь-якого виду;

> зупинка, яка пов’язана з наданням допомоги іншим суднам під час аварії.

> будь-яка рибальська діяльність;

 

 

Завдання № 308

Кримінальна юрисдикція на борту іноземного судна є обов’язковою, якщо:

> консульська посадова особа держави прапора звернеться до місцевої влади з

проханням про надання допомоги;

> на борту судна, що проходить через територіальне море, знаходиться особа, яка

вчинила злочин на цьому судні під час його проходу;

> такі заходи є необхідні для присікання незаконної торгівлі наркотичними засобами.

> на борту судна, що проходить через територіальне море, знаходиться особа, яка

вчинила злочин ще до заходу у територіальне море;

> наслідки злочину зачіпають інтереси сусідньої дружньої держави, з якою встановлені

дипломатичні відносини;

 

 

Розділ 14 : Повітряне право

 

Завдання № 310

Чиказька конвенція 1944 року застосовується до:

> державних повітряних суден;

> до усіх повітряних суден.

> приватних повітряних суден;

> військових повітряних суден;

> цивільних повітряних суден;

 

 

Завдання № 311

Міжнародні польоти поділяються на:

> регулярні і сполучні;

> регулярні і нерегулярні;

> регулярні і транзитні;

> регулярні і наскрізні;

 

 

Завдання № 312

Повітряне судно здійснює політ над територією іншої держави на підставі:

> свідоцтва про реєстрацію повітряного судна;

> спеціального дозволу держави;

> рішення органу авіаційного транспорту;

> міжвідомчого листа Міністерства транспорту;

 

 

Завдання № 313

Державний нагляд за забезпеченням безпеки авіації здійснює:

> спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади;

> держава;

> міністерство транспорту;

> органи авіаційного транспорту;

 

 

Завдання № 314

Порядок формування, зміни та правила використання повітряного простору України

забезпечується:

> Державним органом по використанню повітряного простору України;

> Кабінетом Міністрів України;

> Міністерством транспорту України;

> Верховною Радою України;

 

 

Завдання № 315

Правовий режим повітряного простору України визначається:

> Двосторонніми договорами України;

> Положеннями про використання повітряного простору;

> Законами Верховної Ради України;

> Указами Президента України;

 

 

Завдання № 316

Під час здійснення повітряним судном польоту в міжнародному повітряному просторі

екстериторіальну юрисдикцію щодо нього здійснює:

> прибережна держава;

> держава, в якій зареєстровано повітряне судно;

> держава, в якій здійснюється посадка;

> держава, громадянство якої мають пасажири;

 

 

Завдання № 317

Міжнародні польоти у повітряному просторі України здійснюються на підставі:

> нормативних актів митних органів України;

> нормативних актів Міністерства транспорту України;

> нормативних актів Кабінету Міністрів України;

> нормативних актів Органу державного регулювання діяльності авіації України;

 

 

Завдання № 318

Токійська конвенція про злочини та інші акти, що здійснюються на борті повітряного

транспорту 1963 року встановлює зобов’язання держав щодо:

> визнання захоплення повітряного судна в якості злочину;

> забезпечення заходів щодо запобігання вчинення злочинів на борті повітряного судна;

> забезпечення повернення контролю над повітряним судном його командиру;

> забезпечення заходів щодо протидії злочинам на борті повітряного судна;

 

 

Завдання № 319

Гаазька конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден 1970 року

встановила:

> принцип персональної юрисдикції;

> принцип екстериторіальної юрисдикції;

> принцип універсальної юрисдикції;

> принцип територіальної юрисдикції;

 

 

Завдання № 320

Згідно Гаазької конвенції про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден 1970

року встановлювати свою юрисдикцію може:

> держава, громадянами якої є злочинці;

> держава, громадянами якої є пасажири;

> держава, на території якої повітряне судно здійснює посадку;

> держава, на території якої знаходиться основне місце діяльності орендатора;

> держава реєстрації повітряного судна;

> держава, над територією якої здійснюється політ;

 

 

Завдання № 321

Згідно Монреальської конвенції про боротьбу з актами проти безпеки цивільної авіації

1971 року актом незаконного втручання є:

> дії, щодо захоплення заручників;

> дії, що пошкоджують або знищують аеронавігаційні засоби;

> акти насильства щодо осіб, які знаходяться на борті повітряного судна;

> дії, що посягають на право власності пасажирів;

> дії, що призводять до пошкодження борта повітряного судна;

> дії, щодо викрадення повітряного судна;

 

 

Завдання № 322

Основними завданнями ІКАО є:

> застосовання санкції до держав-порушниць;

> забезпечення безпечного розвитку цивільної авіації;

> задоволення потреб народів світу в регулярному, ефективному і економічному

транспорті;

> створення і розвиток повітряних трас;

> встановлювати порядок використання повітряних суден;

> сприяти наданню технічної допомоги;

 

 

Завдання № 323

Органами ІКАО є:

> Рада;

> Комісія керуючих;

> Асамблея;

> Секретаріат;

> Президент;

> Комітет з екологічних питань;

 

 

Завдання № 324

Згідно Багатосторонньої угоди про комерційні права в нерегулярному повітряному

сполученні в Європі 1956 року до нерегулярних польотів відносяться:

> польоти, що здійснюються в економічних цілях;

> польоти, що здійснюються в політичних цілях;

> польоти типу “повітряне таксі”;

> польоти повітряного судна, вся місткість якого наймається однією особою;

> польоти, що здійснюються в гуманітарних цілях;

> польоти, що здійснюються в військових цілях;

 

 

Завдання № 325

До галузевих принципів міжнародного повітряного права відносять:

> принцип повного та виключного суверенітету держав над своїм повітряним

простором;

> принцип невідворотності покарання за акти незаконного втручання в діяльність

цивільної авіації;

> принцип забезпечення безпеки міжнародної цивільної авіації;

> принцип свободи польотів у міжнародному повітряному просторі;

> принцип надання технічної допомоги повітряним суднам;

> принцип співробітництва держав щодо використання повітряного простору;

 

 

Завдання № 326

Принцип повного та виключного суверенітету держав над своїм повітряним простором

закріплює такі права держав:

> визначати умови і порядок видачі дозволів на польоти іноземних повітряних суден;

> здійснювати юрисдикцію щодо іноземних військових повітряних суден;

> регулювати комерційну діяльність іноземних повітряних суден;

> встановлювати вимоги до іноземних повітряних суден;

> вимагати посадку транзитних повітряних суден;

> обмежувати використання аеронавігаційних засобів;

 

 

Завдання № 327

Принцип свободи польотів у міжнародному повітряному просторі визначає такі права

держав:

> використовувати міжнародний повітряний простір для випробовування зброї;

> здійснювати безперешкодно польоти цивільних і військових повітряних суден;

> використовувати міжнародний повітряний простір в особистих цілях;

> переслідувати іноземне повітряне судно за порушення законів прибережної держави;

> залучати повітряні судна для боротьби з піратством;

> здійснювати різного роду експерименти;

 

 

Завдання № 328

Принцип забезпечення безпеки міжнародної цивільної авіації встановлює такі

зобов’язання держав:

> встановлювати коридори перетину і аеродроми посадки для іноземних повітряних

суден;

> вживати заходів щодо забезпечення належної польотної придатності повітряних суден;

> вживати заходів щодо боротьби з актами незаконного втручання в діяльність цивільної

авіації;

> визначати порядок проходження митного огляду;

> встановлювати правила щодо забезпечення надійної експлуатації авіаційної техніки;

> обмежувати польоти іноземних військових повітряних суден;

 

 

Завдання № 329

В залежності від обсягів комерційної діяльності, використовуються наступні “свободи

повітря”:

> право здійснення перевезення між третіми державами минаючи свою територію;

> право транзитного безпосадочного перельоту через простір договірних держав;

> право здійснення перевезення між третіми державами через свою територію;

> право здійснення безперешкодного польоту військовими повітряними суднами;

> право здійснення епізодичних перевезень;

> право транзитного польоту з посадкою в комерційних цілях;

 

 

Завдання № 330

Міжнародні польоти в некомерційних цілях здійснюються у випадках:

> польотів власників повітряних суден;

> польотів в офіційних спортивних цілях;

> регулярних польотів;

> епізодичних польотів;

> чартерних польотів;

> офіційних візитів державних діячів;

 

 

Завдання № 331

Відповідно до п. 3 ст. 2 Конвенції про реєстрацію об'єктів, що запускаються в космічний

простір, зміст кожного реєстру космічних об'єктів, а також умови його ведення

визначаються:

> ООН;

> Радою Безпеки ООН.

> Відповідною державою реєстрації;

> Генеральним Секретарем ООН;

 

 

Розділ 15 Міжнародне космічне право

 

Завдання № 333

Міжнародне космічне право є:

> міжгалузевим правовим інститутом.

> галуззю міжнародного права;

> невпорядкованою системою правових норм;

> підгалуззю права;

> міжнародно-правовим інститутом;

 

 

Завдання № 334

Відповідно до п.1 ст.1 Договору про космос, дослідження і використання космічного

простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла, здійснюється на благо і в інтересах

> всіх європейських держав.

> всіх цивілізованих держав;

> всіх держав, незалежно від ступеню їх економічного чи наукового розвитку.

> всіх держав, які ратифікували Договір про космос, незалежно від чисельності

населення;

> більшості держав;

 

 

Завдання № 335

Відповідно до ст.2 Договору про космос, космічний простір, включаючи Місяць та інші

небесні тіла

> підлягає національному присвоєнню за умови отримання дозволу з боку Ради Безпеки

ООН.

> не підлягає національному присвоєнню;

> підлягає національному присвоєнню;

> не підлягає національному присвоєнню для "некосмічних держав";

> підлягає національному присвоєнню з боку економічно розвинутих держав;

 

 

Завдання № 336

Космічний простір є:

> повністю демілітаризованим;

> анти демілітаризованим;

> частково демілітаризованим для неядерних держав.

> частково демілітаризованим;

> мілітаризованим;

 

 

Завдання № 337

Відповідно до ст. 4 Договору про космос, держави-учасниці Договору зобов’язуються не

виводити на орбіту навколо Землі будь-які об’єкти:

> з бактеріологічною зброєю;

> з ядерною зброєю або будь-якими іншими видами зброї масового знищення;

> з хімічною зброєю;

> з ядерною зброєю.

 

 

Завдання № 338

Місяць та інші небесні тіла є:

> частково демілітаризованими;

> повністю демілітаризованими;

> антидемілітаризованими.

> мілітаризованими;

 

 

Завдання № 339

Відповідно до п.1 ст.5 Договору про космос, держави-учасниці Договору про космос

розглядають космонавтів як

> посланців ООН в космос.

> посланців людства в космос;

> посланців суспільства в космос;

> посланців держави в космос;

> посланців міжнародних організацій в космос;

 

 

Завдання № 340

Відповідно до ст. 2 Конвенції про реєстрацію об’єктів, що запускаються в космічний

простір, коли космічний об’єкт запускається на орбіту навколо Землі або далі в космічний

простір, запускаючи держава реєструє цей космічний об’єкт шляхом:

> повідомлення інших держав;

> запису у відповідному реєстрі, який нею ведеться;

> повідомлення до Ради Безпеки ООН;

> повідомлення ЕКОСОР.

 

 

Завдання № 341

Відповідно до ст. 2 Конвенції про реєстрацію об’єктів, що запускаються в космічний

простір, кожна запускаючи держава у разі створення реєстру космічних об’єктів інформує

про це:

> інших держав;

> Раду Безпеки ООН;

> ЕКОСОР.

> Генерального Секретаря ООН;

 

 

Завдання № 342

Відповідно до ст.12 Договору про космос, всі станції, установки, обладнання і космічні

кораблі на Місяці та інших небесних тілах відкриті для представників інших держав-

учасниць цього Договору на основі:

> забезпечення суспільного прогресу;

> взаємності;

> недопустимості дискримінації.

> матеріальної вигоди;

 

 

Завдання № 343

Відповідно до п.1 Угоди про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах, Місяць

використовується всіма державами:

> виключно в мирних цілях;

> виключно у військових цілях;

> переважно в мирних цілях;

> як у мирних, так і у воєнних цілях.

> переважно у військових цілях;

 

 

Завдання № 344

Відповідно до п.4 ст.3 Угоди про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах,

використання воєнного персоналу на Місяці:

> допускається для будь-яких цілей;

> забороняється для наукових досліджень чи будь-яких інших мирних цілей;

> допускається для наукових досліджень чи будь-яких інших мирних цілей;

> забороняється за всіх випадків;

> допускається за згоди Ради Безпеки ООН.

 

 

Завдання № 345

Відповідно до п.1 ст.4 Угоди про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах,

дослідження і використання Місяця є надбанням:

> європейських держав.

> держав, які здійснюють космічну діяльність;

> держав-членів ООН;

> всього людства;

 

 

Завдання № 346

Відповідно до п.3 ст.11 Угоди про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах,

поверхня Місяця, а також ділянки її поверхні або надр або природні ресурси там, де вони

знаходяться:

> можуть бути власністю будь-якої держави, міжнародної міжурядової чи неурядової

організації, національної організації чи неурядової установи або будь-якої фізичної особи.

> можуть бути власністю космонавтів, які досліджують невідомі частини Місяця;

> можуть бути власністю будь-якої держави, яка здійснювала запуск космічного об'єкту;

> не можуть бути власністю будь-якої держави, міжнародної міжурядової чи неурядової

організації, національної організації чи неурядової установи або будь-якої фізичної особи;

 

 

Завдання № 347

Відповідно до п.1 ст.12 Угоди про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах,

держави над своїм персоналом, космічними апаратами, обладнанням, установками,

станціями і спорудами на Місяці:

> зберігають юрисдикцію та контроль;

> зберігають контроль;

> не зберігають юрисдикцію та контроль.

> зберігають юрисдикцію;

 

 

Завдання № 348

__1967_____ рік прийняття Договору про принципи діяльності держав з дослідження та

використання космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла?

 

 

Завдання № 349

Держава реєстрації не надає Генеральному секретарю ООН таку інформацію про кожний

космічний об'єкт, який занесений до його реєстру:

> назву держави чи держав які здійснювали запуск;

> основні параметри орбіти;

> назву і адресу страхової компанії з якою укладений договір про страхування

космічного об'єкту;

> дату і територію або місце запуску.

 

 

Завдання № 350

Відповідно до ст. 1 Конвенції про реєстрацію об’єктів, що запускаються в космічний

простір термін «космічний об’єкт» включає:

> складові частини космічного об’єкта, а також засіб його доставки і його частини;

> супутники та інші діючі космічні об’єкти;

> засоби доставки космічного об’єкту в космічний простір.

> складові частини космічного об’єкта;

 

 

Завдання № 351

Відповідно до ст. 1 Конвенції про реєстрацію об’єктів, що запускаються в космічний

простір термін «держава реєстрації» означає:

> запускаючи державу, до реєстру якої занесено космічний простір;

> державу, яка організовує виведення на орбіту космічного об’єкта;

> державу-розробника космічного об’єкта;

> державу, з території якої здійснюється запуск космічного об’єкта.

 

 

Завдання № 352

Відповідно до ст. 2 п. 2 Конвенції про реєстрацію об’єктів, що запускаються в космічний

простір, коли стосовно до будь-якого космічного об’єкта є дві або більше запускаючи

держав, вони:

> вправі не реєструвати такий космічний об’єкт.

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.39.7 (0.098 с.)