ТОП 10:

Автотранспортне підприємство1. На основі порівняльного аналізу термінів Ехw і С1р (ІНКОТЕРМС – 2000) підготуйте рекомендації із застосування одного з них в договорі поставки автотранспортному підприємству автомобілів іноземним контрагентом, що знаходиться на території Росії. Рекомендації повинні враховувати інтереси автотранспортного підприємства, як покупця.

2. Запропонуєте алгоритм (порядок) дій при митному оформленні автомобілів та запасних частин, що поставляються автотранспортному підприємству за договором купівлі–продажу іноземним контрагентом (Росія). Аналіз повинен ґрунтуватися на положеннях нормативних актів, містити вказівку на конкретну дію, терміни та необхідні документи.

3. Заповніть таблицю: Відповідальність автотранспортного підприємства у випадках:

– порушення порядку ввезення на територію України легкових автомобілів;

– порушення порядку здійснення валютних операцій.

Правопору-шення Санкція Нормативно-правовий акт Суб'єкт, що ухвалює рішення про притягнення до відповідальності

4. До автотранспортного підприємства, звернулося фермерське господарство з пропозицією укласти договір на оренду 2–х вантажних автомобілів з частковою оплатою сільськогосподарською продукцією. Підготуйте письмову консультацію, а також запропонуйте варіанти включення в договір оренди питань ремонту і технічного обслуговування автомобілів, що передаються за договором.

 

Завдання 3.

Завод металоконструкцій.

1. На основі порівняльного аналізу різних форм безготівкових розрахунків підготуйте рекомендації заводу металоконструкцій як постачальникові продукції із застосування однієї з форм безготівкових розрахунків при поставці металоконструкцій контрагентові. Рекомендації повинні враховувати те, що металоконструкції поставляються окремими партіями залежно від готовності чергового етапу будівництва.

2. Запропонуйте алгоритм (порядок) дій при розробці та застосуванні заводом власних стандартів якості продукції, що випускається ним. Аналіз повинен ґрунтуватися на положеннях нормативно-правових актів, містити вказівку на конкретну дію, терміни і необхідні документи.

3. Заповніть таблицю: Відповідальність заводу металоконструкцій у випадках:

– порушення договору на капітальне будівництво;

– порушення вимог щодо якості продукції.

Правопору- шення Санкція Нормативно-правовий акт Суб'єкт, що ухвалює рішення про притягнення до відповідальності

4. Підготуйте заводу металоконструкцій письмову консультацію з наступного питання: на яких умовах і в якому порядку можливе укладення цим заводом договору оренди землі з сільськогосподарським підприємством для колективного садівництва.

Завдання 4.

Комунальне підприємство побутового обслуговування

1. На основі порівняльного аналізу підготуйте рекомендації з наступної ситуації: для придбання устаткування комунальне підприємство побутового обслуговування розглядає можливості отримання таких видів банківського кредиту як іпотечний та лізинговий. Які умови, на Ваш погляд, є вигіднішими для підприємства, і як необхідно юридично правильно оформити отримання кредиту.

2. Запропонуйте алгоритм (порядок) дій під час переходу комунального підприємства побутового обслуговування на єдиний податок. Аналіз повинен містити вказівку на конкретну дію, терміни і необхідні документи.

3. Заповніть таблицю: Відповідальність комунального підприємства побутового обслуговування у випадках:

– неправомірного використання товарного знаку при пошитті та реалізації одягу;

– поставки некомплектних виробів (робочого одягу).

Правопору-шення Санкція Нормативно-правовий акт Суб'єкт, що ухвалює рішення про притягнення до відповідальності

4. Підготуйте письмову консультацію з наступного питання: комунальне підприємство побутового обслуговування створило підсобне господарство, від діяльності якого отримало у вересні прибуток 20 тис. грн., тоді як за аналогічний період від основної його діяльності прибуток склав – 5 тис. грн.

Чи передбачає законодавство можливість поглинання основного виробництва додатковим (підсобним), коли частина прибутку підсобного господарства значно перевищує розмір прибутку, отриманого від основного виду діяльності ?


Завдання 5.

Центральна збагачувальна фабрика

1. На основі порівняльного аналізу різних форм розрахунків підготуйте практичні рекомендації з взаєморозрахунків між центральною збагачувальною фабрикою та вугільним підприємством.

2. Запропонуйте алгоритм (порядок) дій при реєстрації зовнішньоекономічного контракту, укладеного центральною збагачувальною фабрикою. Аналіз повинен ґрунтуватися на положеннях нормативних актів, містити вказівку на конкретну дію, терміни і необхідні документи.

3. Заповніть таблицю: Відповідальність центральної збагачувальної фабрики у випадках:

– реалізації продукції без сертифікату якості, якщо його наявність передбачена законодавством;

– невчасного подання податкової декларації.

Правопору– шення Санкція Нормативно–правовий акт   Суб'єкт, що ухвалює рішення про притягнення до відповідальності

4. Підготуйте письмову консультацію з наступного питання: центральна збагачувальна фабрика придбала у фермерського господарства яйця та м'ясо птиці для своєї їдальні й попросила надання сертифікату відповідності якості цієї сільськогосподарської продукції, проте голова фермерського господарства завірив, що даний вид продукції не підлягає сертифікації. Директор їдальні відмовився реалізовувати цю продукцію без сертифікату та просить уточнити, чи передбачена законодавством обов'язкова сертифікація даного виду продукції.

Завдання 6.

Підприємство з іноземними інвестиціями

1. На основі порівняльного аналізу пільг, що надаються, підготуйте рекомендації підприємству з іноземними інвестиціями про реалізацію інвестиційного проекту на території вільної економічної зони та території пріоритетного розвитку.

2. Запропонуйте алгоритм (порядок) дій при збільшенні статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями за рахунок випуску цінних паперів. Аналіз повинен ґрунтуватися на положеннях нормативних актів, містити вказівку на конкретну дію, терміни і необхідні документи.

3. Заповніть таблицю: Відповідальність підприємства з іноземними інвестиціями у випадках:

– недобросовісної конкуренції (копіювання зовнішнього вигляду виробу);

– поставки за зовнішньоекономічним контрактом продукції, ціна якої визнана демпінговою.

Правопору–шення Санкція Нормативно–правовий акт Суб'єкт, що ухвалює рішення про притягнення до відповідальності

4. Підготуйте письмову консультацію з наступного питання: підприємство з іноземними інвестиціями ввезло на територію України 10 тис. тонн елітного насіння пшениці для вирощування її на території Донецької області. Після отримання урожаю, частину насіння заплановано вивезти за межі України.

Завдання 7.

Акціонерне товариство

1. Зробіть порівняльний аналіз вимог з ціноутворення та оподаткування у разі торгівлі акціонерним товариством своєю продукцією оптом та у роздріб.

2. Запропонуйте алгоритм (порядок) дій під час переходу акціонерного товариства на єдиний податок як суб'єкта малого підприємництва.

3. Заповніть таблицю: Відповідальність акціонерного товариства у випадках:

– невідповідності фактичної поставки продукції умовам договору з її кількості та якості;

– неправомірного використання чужих позначень при продажі продукції.

Правопору–шення Нормативно–правовий акт Санкція Суб'єкт, що ухвалює рішення про притягнення до відповідальності

4. Підготуйте письмову консультацію з наступного питання: акціонерне товариство вирішило придбати у сільськогосподарського підприємства 10 тонн насіння соняшнику та переробити його на маслобойні для подальшого використання у виробничих цілях. Якими договорами оформляються дані відносини та на що необхідно звернути увагу в першу чергу?

Завдання 8.

Комбінат хлібопродуктів

1. Зробіть порівняльний аналіз закупівлі зерна комбінатом хлібопродуктів на біржових торгах і безпосередньо у виробника, вказавши переваги та недоліки кожного з них. Виберіть найбільш оптимальний варіант.

2. Вкажіть, в яких випадках для злиття комбінату хлібопродуктів з мукомельним комбінатом необхідне отримання згоди на концентрацію суб'єктів господарювання. Запропонуйте докладний алгоритм дій при отриманні дозволу антимонопольних органів на концентрацію даних суб'єктів.

3. Заповніть таблицю: Відповідальність комбінату хлібопродуктів у випадках:

– порушення державної дисципліни цін;

– порушення господарських зобов'язань за якістю поставленої продукції

Правопорушення Нормативно–правовий акт Санкція Суб'єкт, що ухвалює рішення про притягнення до відповідальності

4. Підготуйте письмову консультацію з наступного питання: у хлібокомбінату склалися договірні відносини з сільськогосподарським підприємством щодо поставки пшениці, проте це підприємство неодноразово порушувало строки її поставки після передоплати комбінатом. Які способи забезпечення виконання такого договору та способи захисту своїх прав може передбачити хлібокомбінат при укладенні чергового договору.

Завдання 9.

Державне підприємство

1. На основі порівняльного аналізу підготувати рекомендації з використання державним підприємством устаткування на умовах оренди або лізингу.

2. Запропонуйте алгоритм (порядок) дій при митному оформленні устаткування, що поставляється державному підприємству за договором купівлі–продажу іноземним контрагентом (Росія). Аналіз повинен ґрунтуватися на положеннях нормативних актів, містити вказівку на конкретну дію, терміни і необхідні документи.

3. Заповніть таблицю: Відповідальність державного підприємства у випадках:

– порушення дисципліни цін шляхом необґрунтованого завищення собівартості продукції;

– нав'язування своїм контрагентам додаткових умов при постачанні продукції.

Правопору–шення Нормативно–правовий акт. Санкція Суб'єкт, що ухвалює рішення про притягнення до відповідальності

4. Підготуйте письмову консультацію з наступного питання: державне підприємство прийняло рішення про продаж сільськогосподарському підприємству преса для ремонту та виготовлення сільськогосподарського інвентарю. Який порядок відчуження державного майна сільськогосподарському підприємству?

 

Завдання 10.

Громадянин-підприємець

1. Зробіть порівняльний аналіз різних способів ведення обліку операцій з готівковими коштами для громадянина-підприємця при здійсненні торговельної діяльності та виберіть найбільш зручний спосіб.

2. Запропонуйте алгоритм дій громадянина-підприємця, спрямованих на отримання ліцензій для надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі.

3. Заповніть таблицю з господарської відповідальності громадянина-підприємця у випадках:

– несвоєчасної сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

– порушення податкового законодавства (невчасна подання декларації).

Правопору-шення Нормативно-правовий акт Санкція Суб'єкт, що ухвалює рішення про притягнення до відповідальності

4. Підготуйте письмову консультацію з наступного питання: громадянин-підприємець, будучи кредитором фермерського господарства, дізнався про те, що порушена справа про банкрутство цього господарства. Які документи громадянин – підприємець повинен підготувати для звернення до суду?

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Індивідуальне завдання видає викладач студентам, які пропустили практичне заняття. Такі завдання можуть бути наступного змісту:

1. Підібрати судові рішення та підготувати завдання для практичного заняття за темою дисципліни.

2. Підготувати реферат за темою дисципліни.

3. Підібрати наукові статті за темою дисципліни.


МЕТОДИ НАВЧАННЯ

До методів навчання відносяться: лекції, практичні заняття, дискусії, рольові ігри та ін.

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

В процесі вивчення дисципліни використовуються наступні методи контролю:

1) рішення тестів за кожною темою дисципліни на практичних заняттях, наприклад:

Сферу господарських відносин складають:

а) економічні відносини;

б) адміністративні відносини;

в) організаційно-господарські відносини;

г) трудові відносини;

д) господарсько-виробничі відносини;

2) обговорювання на практичних заняттях завдань за кожною темою дисципліни, які студенти виконують самостійно;

3) проведення проміжних (не менше двох протягом семестру) та модульних контрольних робіт;Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.011 с.)