ТОП 10:

Тема 10. Правовий режим окремих видів майна у сфері господарюванняПравовий режим природних ресурсів у сфері господарювання. Правовий режим цінних паперів у сфері господарювання. Правовий режим корпоративних прав у сфері господарювання. Правовий режим об’єктів прав інтелектуальної власності у сфері господарювання.

 

МОДУЛЬ 2.

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4. Господарські зобов'язання

Тема 11. Загальні положення про господарські зобов’язання

Поняття і підстави виникнення господарських зобов'язань. Види господарських зобов'язань. Виконання господарських зобов'язань. Забезпечення виконання господарських зобов'язань. Припинення господарських зобов'язань. Недійсність господарських зобов'язань.

 

Тема 12. Господарський договір: поняття, види, укладення, виконання

Правова основа, поняття і ознаки господарських договорів. Види і функції господарських договорів. Зміст господарських договорів.

Укладення господарських договорів. Виконання, зміна та розірвання господарських договорів.

Тема 13. Система господарських договорів

Договори на передачу майна. Договори на реалізацію майна. Договори про використання майна. Договори про виконання робіт. Договори про надання послуг. Договори про господарську залежність.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 5. Правове забезпечення відновлення платоспроможності суб'єкта господарювання або визнання його банкрутом

Тема 14. Загальні положення про відновлення платоспроможності суб'єкта господарювання або визнання його банкрутом

Поняття неплатоспроможності і банкрутства. Досудові процедури відновлення платоспроможності боржника.

Учасники у справах про банкрутство. Умови, порядок і наслідки порушення справи про банкрутство.

Тема 15. Судові процедури, які застосовуються до боржника в процесі провадження справи про банкрутство

Розпорядження майном боржника. Санація як судова процедура в процесі провадження справи про банкрутство. Мирова угода. Ліквідаційна процедура.

Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6. Господарсько-правова відповідальність

Тема 16. Загальні положення про господарсько-правову відповідальність

Поняття, принципи і функції господарсько-правової відповідальності. Види господарсько-правової відповідальності. Підстави і межі господарсько-правової відповідальності. Порядок реалізації господарсько-правової відповідальності.

Тема 17. Форми господарсько-правової відповідальності

Відшкодування збитків у сфері господарювання. Штрафні санкції: поняття, розмір і порядок застосування. Оперативно-господарські санкції: поняття, види, підстави і порядок застосування. Адміністративно-господарські санкції: поняття, види і порядок застосування.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7. Захист прав суб'єктів господарювання

Тема 18. Загальні положення про захист прав і законних інтересів суб'єктів господарювання

Поняття та зміст захисту прав і законних інтересів суб'єктів господарювання. Підстави захисту прав і законних інтересів суб'єктів господарювання.

Способи захисту прав і законних інтересів суб'єктів господарювання.

Тема 19. Форми захисту прав і законних інтересів суб'єктів господарювання

Досудовий захист прав і законних інтересів суб'єктів господарювання. Судовий захист прав і законних інтересів суб'єктів господарювання. Самозахист прав і законних інтересів суб'єктів господарювання

МОДУЛЬ 3.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8. Захист економічної конкуренції та ціноутворення у сфері господарювання

 

Тема 20. Правове забезпечення обмеження монополізму і захисту економічної конкуренції

Антимонопольна політика держави: поняття, мета і основні напрями. Правова основа обмеження монополістичної діяльності і підтримки конкуренції в Україні.

Система органів Антимонопольного комітету України. Завдання та повноваження Антимонопольного комітету України.

Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

 

Тема 21. Правове регулювання ціноутворення у сфері господарювання

Поняття і функції ціни (тарифів). Законодавство про ціноутворення. Види цін (тарифів), порядок їх встановлення.

Державне регулювання цін. Контроль (нагляд), спостереження у сфері ціноутворення. Відповідальність суб'єктів господарювання за порушення законодавства про ціни і ціноутворення.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 9. Правове регулювання функціональних видів господарської діяльності

Тема 22. Правове регулювання забезпечення якості продукції, товарів, робіт та послуг

Державне управління якістю продукції, товарів, робіт та послуг. Стандартизація і сертифікація як засоби державного впливу на господарську діяльність.

Державний контроль за дотриманням стандартів, норм і правил. Відповідальність суб'єктів господарювання за порушення законодавства про стандартизацію і сертифікацію.

Тема 23. Правова основа інформаційного забезпечення господарської діяльності

Поняття інформації та види інформаційних ресурсів. Правовий режим інформаційних ресурсів. Порядок користування інформаційними ресурсами.

Захист прав суб'єктів господарювання у сфері інформаційного забезпечення.

Тема 24. Правова основа фінансування, кредитування і розрахунків у господарській діяльності

Поняття і джерела фінансування господарської діяльності. Види фінансування у сфері господарювання.

Поняття і принципи кредитування в господарській діяльності. Форми і види кредитів.

Поняття розрахункових правовідносин. Форми розрахунків. Порядок відкриття і обслуговування банківського рахунку.

 

Тема 25. Правова основа ведення бухгалтерського обліку і звітності у сфері господарювання

Законодавство про бухгалтерський облік і звітність у сфері господарювання. Організація бухгалтерського обліку в господарській організації.

Форми фінансової звітності господарських організацій. Порядок надання фінансової звітності.

Тема 26. Правова основа оподаткування у сфері господарювання

Оподаткування як засіб регулювання господарської діяльності. Законодавство про оподаткування. Права і обов'язки суб'єктів господарювання як платників податків.

Повноваження органів Державної податкової служби України. Контроль за виконанням вимог податкового законодавства суб'єктами господарювання. Відповідальність суб'єктів господарювання за порушення податкового законодавства.

Тема 27. Комерційне посередництво (агентські відносини) у сфері господарювання

Поняття і правова основа агентської діяльності. Умови здійснення агентської діяльності. Правовий статус суб'єктів агентської діяльності.

Агентський договір: поняття, форма, предмет, порядок укладання і припинення.

Відповідальність за порушення законодавства про агентську діяльність.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 10. Правове регулювання оренди, лізингу, концесії. Спеціальний режим господарювання.

Тема 28. Правове регулювання оренди, лізингу, концесії

Поняття і правова основа оренди майна всіх форм власності. Суб'єкти орендних відносин. Особливості оренди об'єктів державної, комунальної власності та інших видів майна. Відповідальність за порушення законодавства про оренду.

Поняття, види і форми лізингу у сфері господарювання. Правова основа лізингових операцій. Суб'єкти і об'єкти лізингу. Відповідальність за порушення законодавства про лізинг.

Поняття, види і правова основа концесійної діяльності. Поняття, форма і зміст концесійного договору. Порядок укладання та припинення концесійного договору. Відповідальність за порушення законодавства про концесію.

 

Тема 29. Спеціальний режим господарювання

Поняття і види спеціального режиму господарювання. Мета і порядок створення спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку, їх типи. Правовий режим господарської діяльності в умовах спеціальної економічної зони і території пріоритетного розвитку.

 

МОДУЛЬ 4.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 11. Правове регулювання зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльностіПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.007 с.)