ТОП 10:

Чисельність населення на 1 березня 2010 року та середняЧисельність за січень-лютий 2010 року

  На 1 березня 2010 року Середня чисельність за січень-лютий 2010 року
все населення міське сільське все населення міське сільське
Україна
Автономна Республіка Крим
області            
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано–Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м.Київ х х
Севастополь (міськрада)

 

Чисельність населення на 1 березня 2011 року та середня

Чисельність за січень-лютий 2011 року

  На 1 березня 2011 року Середня чисельність за січень-лютий 2011 року
все населення міське сільське все населення міське сільське
Україна
Автономна Республіка Крим
області            
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано–Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м.Київ х х
Севастополь (міськрада)

 

Чисельність населення на 1 березня 2012 року та середня

Чисельність за січень-лютий 2012 року

  На 1 березня 2012 року Середня чисельність за січень-лютий 2012 року
все населення міське сільське все населення міське сільське
Україна
Автономна Республіка Крим
області            
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська  
Запорізька
Івано–Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м.Київ x x
Севастополь (міськрада)

 

 

Доходи населення за регіонами України (млн.грн.)

  Доходи-всього Наявний дохід
Україна
Автономна Республіка Крим
області            
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м.Київ
м.Севастополь

 

Доходи населення за регіонами України у розрахунку на одну

особу (грн.) та у % до відповідного періоду попереднього року

  Наявний дохід у розрахунку на одну особу, грн. Реальний наявний дохід, у % до відповідного періоду попереднього року
Україна 13716,3 14372,8 18485,6 107,6 90,0 117,1
Автономна Республіка Крим 11515,8 12036,3 15480,0 106,3 89,4 116,3
області            
Вінницька 11676,4 12191,7 16018,0 103,9 91,8 121,2
Волинська 10597,3 10966,8 14311,9 106,3 91,5 121,1
Дніпропетровська 15459,9 16386,5 20739,4 107,2 90,2 114,8
Донецька 16220,1 17014,0 21317,3 110,9 89,1 113,4
Житомирська 12022,6 12179,8 15775,9 107,9 88,1 118,0
Закарпатська 9664,5 9764,5 12699,6 111,9 90,2 119,7
Запорізька 15265,2 15652,6 20221,4 106,7 87,9 116,7
Івано-Франківська 11262,8 11692,4 15009,4 109,8 90,2 118,7
Київська 14292,4 15024,9 19513,9 110,7 90,5 119,8
Кіровоградська 11489,3 11727,3 15417,7 107,4 89,6 120,7
Луганська 13411,0 14071,6 17850,0 110,2 89,4 114,6
Львівська 12718,3 13211,3 16513,8 105,0 88,3 113,2
Миколаївська 12626,5 13154,2 16993,4 105,4 89,5 117,0
Одеська 11754,4 12404,2 16275,2 104,0 90,4 118,1
Полтавська 13922,0 14742,6 17990,9 104,1 91,0 111,1
Рівненська 11124,6 11316,8 14629,8 107,2 88,2 119,5
Сумська 13187,2 13426,4 16875,5 107,8 88,5 114,3
Тернопільська 10583,0 10634,2 13824,2 104,5 86,9 120,0
Харківська 14065,7 14633,1 18450,5 105,8 87,5 114,8
Херсонська 11248,1 11440,3 14881,7 104,1 88,2 118,1
Хмельницька 11938,6 12238,2 15781,0 103,9 88,1 116,6
Черкаська 11987,2 12517,5 15769,2 108,5 89,5 115,1
Чернівецька 9793,2 10013,3 13503,3 102,3 90,8 125,0
Чернігівська 12353,4 13155,5 16625,0 105,3 89,7 115,1
м.Київ 24960,2 27474,5 37012,7 111,7 95,5 123,4
м.Севастополь 12111,6 12566,4 17078,3 106,7 90,5 121,1

 

На відміну від економічного потенціалу рівень соціально-економічного розвитку регіону може виражатися через обсяги виробництва і споживання ВВП, НД, матеріальних благ і послуг на душу населення, рівень продуктивності праці. Соціально-економічний розвиток регіону характеризує якісний стан суспільного виробництва, природних та людських ресурсів суспільства.

 

Обсяг реалізованої промислової продукції за регіонами за 2010 рік

  Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу), млн.грн. Питома вага регіону в загальному обсязі реалізованої промислової продукції, %
усього у т.ч. продукції добувної та переробної промисловості
Україна 86947,0 62601,6
Автономна Республіка Крим 1575,1 809,6 1,8
Вінницька 1339,3 852,2 1,5
Волинська 751,2 510,5 0,9
Дніпропетровська 15909,3 12661,0 18,3
Донецька 19021,9 15568,5 21,9
Житомирська 1105,0 759,8 1,3
Закарпатська 624,4 396,7 0,7
Запорізька 5978,1 4072,6 6,9
Івано-Франківська 1816,3 956,8 2,1
Київська 2759,8 1588,1 3,2
Кіровоградська 801,9 569,7 0,9
Луганська 7225,0 5814,5 8,3
Львівська 2154,9 1408,5 2,5
Миколаївська 1910,1 1086,5 2,2
Одеська 1727,5 1032,1 2,0
Полтавська 4890,0 4218,7 5,6
Рівненська 1152,2 630,4 1,3
Сумська 1370,9 984,9 1,6
Тернопільська 474,6 259,2 0,5
Харківська 4383,4 2785,4 5,0
Херсонська 706,3 454,5 0,8
Хмельницька 1157,2 525,9 1,3
Черкаська 2262,3 1770,8 2,6
Чернівецька 303,0 117,8 0,4
Чернігівська 1085,9 666,6 1,3
м.Київ 3954,2 1972,6 4,5
м.Севастополь 260,5 127,7 0,3

 

Обсяг реалізованої промислової продукції за регіонами за 2011 рік

  Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу), млн.грн. Питома вага регіону в загальному обсязі реалізованої промислової продукції, %
усього у т.ч. продукції добувної та переробної промисловості
Україна 1120325,4 919431,1
Автономна Республіка Крим 18726,8 13694,7 1,7
Вінницька 17709,8 13442,4 1,6
Волинська 9799,7 8220,0 0,9
Дніпропетровська 210593,7 181640,5 18,8
Донецька 246332,0 213358,2 22,0
Житомирська   13283,8 10988,3 1,2
Закарпатська 8255,9 6866,6 0,7
Запорізька 78031,8 60157,0 7,0
Івано-Франківська 22238,2 13968,8 2,0
Київська 35462,3 26184,6 3,2
Кіровоградська 9577,2 7760,0 0,9
Луганська 93515,3 81459,0 8,4
Львівська 30087,0 24471,0 2,7
Миколаївська 20602,9 14913,8 1,8
Одеська 24359,9 19176,0 2,2
Полтавська 63857,6 58995,5 5,7
Рівненська 13936,4 9251,4 1,2
Сумська 18428,9 15856,4 1,6
Тернопільська 7159,7 5487,5 0,6
Харківська 56874,8 44656,5 5,1
Херсонська 9044,8 7009,4 0,8
Хмельницька 13886,0 9137,5 1,2
Черкаська 28283,8 24515,6 2,5
Чернівецька 3689,9 2312,5 0,3
Чернігівська 13165,4 10250,1 1,2
м.Київ 47125,1 33386,1 4,2
м.Севастополь 3453,9 2271,7 0,3

 

Обсяг реалізованої промислової продукції за регіонами за січень-лютий 2012 рік

  Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу), млн.грн. Питома вага регіону в загальному обсязі реалізованої промислової продукції, %
усього у т.ч. продукції добувної та переробної промисловості
Україна 178626,8 127192,2
Автономна Республіка Крим 3459,7 1820,8 1,9
Вінницька 3002,5 1949,1 1,7
Волинська 1624,8 1113,0 0,9
Дніпропетровська 33256,4 26426,2 18,6
Донецька   36747,5 29625,8 20,6
Житомирська 2271,5 1542,5 1,3
Закарпатська 1324,9 902,5 0,7
Запорізька 12194,7 8181,9 6,8
Івано-Франківська 3842,4 2037,3 2,2
Київська 5907,4 3388,9 3,3
Кіровоградська 1763,4 1268,3 1,0
Луганська 14252,3 11307,8 8,0
Львівська 4612,8 2995,0 2,6
Миколаївська 3832,7 2132,3 2,1
Одеська 3631,6 2129,8 2,0
Полтавська 9305,5 7845,4 5,2
Рівненська 2417,6 1354,2 1,4
Сумська 3234,8 2382,1 1,8
Тернопільська 1070,9 571,4 0,6
Харківська 9800,4 6312,5 5,5
Херсонська 1417,3 871,2 0,8
Хмельницька 2402,1 1109,1 1,3
Черкаська 4792,2 3766,9 2,7
Чернівецька 676,9 272,1 0,4
Чернігівська 2268,2 1417,9 1,3
м.Київ 8434,0 4169,0 4,7
м.Севастополь 577,5 299,2 0,3

 

Система показників основних загальноекономічних показників, які підлягають аналізу визначається програмами і планами розвитку господарства регіонів і країни в цілому і підлягають статистичному обліку. До складу цих показників включено найбільш вагомі, які дають уявлення про зміни рівня життя і соціального захисту населення, раціонального використання ресурсів (природних, трудових і фінансових), підвищення ефективності виробництва, темпів структурних перетворень в економіці та інші.

 

 

Законодавчо-нормативна базаПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.232.62.209 (0.009 с.)