Прогнози інвестицій та грошових потоківМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Прогнози інвестицій та грошових потоківРік Інвестиції It, тис. грн Результат Пt, тис. грн at Теперішня вартість інвестицій at* It Теперішня вартість грошових потоків at * Пt
1,00
0,91
0,85 199,2
0,75
  0,68 489,6
  0,63 529,2
  0,56
  0,51
  0,47 394,8
  0,42 302,4
Разом 2035,2

 

at – коефіцієнт дисконтування:

at=1/(1+ Е) t ,

де t рік реалізації проекту;

Е – норма дисконту.

Щоб визначити коефіцієнти дисконтування, необхідно обрати норму дисконту Е.

Якщо проект фінансується за рахунок власних коштів, то це та норма прибутку, яку підприємство може отримати при інвестуванні своїх коштів у найкращий з можливих проектів. Тоді запропонований проект може бути прийнятий, якщо він не гірше найкращого.

Якщо ж проект фінансується за рахунок кредитів, то це відсоток плати за кредит. Проект ефективний, коли він дозволяє хоча б повернути взяті у борг кошти.

Коли ж планується залучення акціонерного капіталу, то це відсоток виплати дивідендів. Проект ефективний якщо є можливість хоча б виплатити дивіденди.

У нашому випадку джерело фінансування – власні кошти. Найкращий з альтернативних проектів забезпечує 10% річних , тобто Е=0.1.

Коефіцієнти дисконтування:

і т. ін.

Решта значень наведені у табл. 2.

Чистий проведений дохід у нас дорівнює:

ЧПД = 3672- 2035,2 = 1636,8 > 0, тобто проект ефективний і може бути прийнятий, оскільки забезпечить додатково 1636,8 грн.

Внутрішня норма дохідності ВНД.

Знаходиться із співвідношення П = І , або:

Якщо ВНД > E, проект приймається, оскільки забезпечувана ним норма прибутку більше,ніж плата за капітал. Якщо ж ВНД < E , проект відхиляється.

Величину ВНД можна знайти методом спроб. Його суть складається з того, що вибирається випадкове значення ВНД > E та виконуються розрахунки, аналогічні табл. 2. Якщо з’ясовується, що П > І, значення ВНД збільшують, інакше зменшують.

Розрахунки повторюють до тих пір, поки не отримуємо П = І. У нашому випадку ВНД = 0,26. Оскільки 0,26 > 0.1, проект є ефективним.

Індекс дохідності визначається як відношення чистого приведеного доходу до теперішньої вартості інвестицій. Із табл. 2 маємо:

> 1, тобто проект забезпечує прибуток на кожну одиницю інвестиційних витрат і є ефективним.

 

Термін окупності величина зворотня індексу дохідності:

 

 

Висновок: проект ефективний і може бути прийнятий.

 

Задача 2

Обґрунтувати необхідність вкладення грошей в устаткування

 

Умови:

Фірма бажає купити устаткування, вартість якого 0,5+N тис. грн. Це дозволяє збільшити обсяг продажів на N тис. грн. в постійних цінах на протязі двох років. Витрати складуть 0,5 x N тис. грн. Реальна ставка доходу – 10%, індекс інфляції – 50% за рік. У випадку реалізації проекту ціни на продукцію щорічно будуть збільшуватись на 30%, а витрати на 60% за рік.

Примітка: N – остання цифра залікової книжки студента, якщо вона дорівнює 0, то N = 10

.

Методичні вказівки і приклад рішення задачі 2

Приймемо наступні вихідні дані:

Фірма має намір купити устаткування, вартість якого 3,5 тис. грн. Це дозволить збільшити обсяг продажів на 6,0 тис. грн. в постійних цінах на протязі двох років. Витрати складуть 3,0 тис. грн. Реальна ставка доходу – 10%, індекс інфляції – 50% за рік. У випадку реалізації проекту ціни на продукцію щорічно будуть збільшуватись на 30%, а витрати – на 60%.

Якщо інвестор вкладає гроші в проект, то він бажає отримати певний приріст доходу, тобто грошову ставку доходу. При цьому необхідно враховувати рівень інфляції. Якщо витрати і ціни ростуть однаковими темпами у відповідності до індексу інфляції, то інфляцію можна не враховувати. Якщо ж вони ростуть різними темпами, то ситуація може змінитися.

Необхідна ставка доходу дорівнює добутку реальної ставки доходу (ч) на темп інфляції (п): ч х п.

Таким чином, фактичні грошові надходження повинні враховувати ріст цін та бути продисконтованими (скоригованими) за грошовою ставкою доходу, яка дорівнює: ч х п – 1 = 1,1 х 1,5 – 1 = 0,65 (65%).

Знайдемо виручку, витрати та дохід (табл. 3).

Таблиця 3

Розрахунок виручки, витрат та доходу (тис. грн.)

Рік Виручка Витрати Дохід
6 х 1,3 = 7,8 3 х 1,6 = 4,8 7,8 – 4,8 = 3,0
6 х 1,3 х 1,3 = 10,14 3 х 1,6 х 1,6 = 7,68 10,14 – 7,68 = 2,46

Розрахуємо поточну вартість доходів (табл. 4). Коефіцієнт дисконтування розраховується за формулою:

Kd = (1 + r)-t,

де t – рік (1, 2, …).

Таблиця 4Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.01 с.)