Тема 10. Художні домінанти лірики 90-х роківМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 10. Художні домінанти лірики 90-х роківПлан

1. Поліфонічність ліричних голосів, присутність різних стильових тенденцій у поезії 90‑х років.

2. Болісні роздуми про важливість збереження вічних цінностей, себе в час апокаліпсису в поезії Ігоря Римарука.

3. Карнавальна рефлексія ОлександраІрванця як своєрідний захист художньої свідомості від суспільних катаклізмів переходової доби.

4. Поетичні медитації Василя Слапчука як вияв індивідуального модерного погляду на “вічний” (традиційний) світ.

5. Образне осмислення стоїчних, духовно наповнених відчуттів сучасної людини на тлі вихолощеного буття в поезії рефлексія Сергія Жадана.

6. Поетичні роздуми Івана Малковича про життєве покликання людини.

Література

1. Анісімова Н. “…Немов крізь пальці, витекли віки…”: есхатологічна модель світу в “Бермудському трикутнику” Ігоря Римарука // Слово і Час. – 2010. – № 8.

2. Бернадська Н.І. Критична рецепція “якості” сучасної прози: парадокси і несподіванки : електронний ресурс / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/fils/2009_12.pdf

3. Білоус П. Сучасний літературний процес // Українська література в загальноосвітній школі. – 2001. – № 4.

4. Болотенко Ю., Трач І. Сучасна українська поезія // Слово і час. – 1997. – № 10.

5. Бондар А. Душа Римарука витікала через вірші // “Газета по-українськи”. – 2008. – № 711. (або електронний ресурс / режим доступу: http://gazeta.ua/articles/culture-newspaper/2604746. Бондар-Терещенко І. Двері до себе (Про герметизм поетики 80-х pp.) // Сучасність. – 1997. – № 9.7. Бондар-Терещенко І. Літерний дім // Кур’єр Кривбасу. – 2002. – Травень (№ 150).

8. Борисюк І. В. Міфологема космічної ієрогамії в поезії вісімдесятників //

9. Виноградов В. Про поезію 90-х // Молода нація. – 1999. – № 12. – С. 76-79.

10. Голобородько Я. Мисленнєва тектоніка Ігоря Римарука: художньотворчі інтенції “Діви Обиди” / Я. Голобородько // Кур'єр Кривбасу. – 2005. – № 190.

11. Голобородько Я. Поетична меритократія : Василь Герасим’юк, Ігор Римарук, Тарас Федюк / Ярослав Голобородько. – К., 2005.

12. Грозен Л. Неофіт модернізму : електронний ресурс / режим доступу : http://khm-news.net/2011-05/neofit-modernizmu.html

13. Гундорова Т. Бу-Ба-Бу, Карнавал і Кіч // Критика. – № 7-8. – 2000.

14. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Укр. літературний постмодерн. – К., 2005.

15. Єшкілєв В. Дев’ятдесятники // www.ji.lviv.ua/searchFrameset.htm

16. Зборовська Н. Сучасна масова література в Україні як загальнокультурна проблема // Слово і час Слово і Час. – 2007. – № 6.

17. Ільницький М. Перегук через покоління (Нотатки про сучасну молоду поезію) // Київ. – 1986. – № 4.

18. Кияшко А.І. Художній світ поезії Ігоря Римарука : електронний ресурс / Режим доступу: http://intkonf.org/kiyashko-a-i-hudozhniy-svit-poeziyi-igorya-rimaruka/19. Коцарев О. Безнадійні віра і любов Сергія Жадана : електронний ресурс / Режим доступу: http://litakcent.com/2011/04/08/beznadijni-vira-i-ljubov-serhija-zhadana/20. Лисенко В. Літературні рішення 90-х, модернізм, постмодернізм, авангард; молодь сучасна й колишня, etc. (“Круглий стіл”) // Слово і час. – 1999. – № 3.21. Малкович І. Вибрані поезії : електронний ресурс / Режим доступу: http://poetry.uazone.net/malkovych/index.html22. Моренець В. П. Прощання з ідеологічною вічністю // Березіль. – 1997. – № 1-2.23. Наливайко Д. Великій поезії сьогодні немає місця... // Література Плюс. – 2001. – Ч 4.

24. Пікун Л. Дзеркальна гра набутками культури як явище літератури постмодернізму // Слово і час. – 2005.

25. Поезії Ігора Римарука: електронний ресурс / Режим доступу: http://h.ua/story/20495/ http://ukrart.lviv.ua/biblio1/rumaryk.php

26. Процюк С. Лицарі стилосу та кав’ярень: Есе про дев’яностиків. – К., 1996.

27. Семків Р. Постмодернізм та іронія // Слово і час. – 2000. − № 6.

28. Сучасні співвідношення елітарної і масової літератури, мережеве дослідження : електронний ресурс / Режим доступу: http://h.ua/story/20495/

29. Ткачук М. Літературний процес 90-х років ХХ століття // Українська мова та література. – 2000. – № 22.

30. Ткачук М. Метафора, що вивертає світ. Поезія дев’ятдесятників // Кур’єр Кривбасу. – 1999. – червень.

 

Тема 11. Постмодерністські ігри автора та героїв у романі “Рекреації” Ю. Андруховича

План

1. Філософія постмодерну. Специфіка сучасного українського постмодернізму.

2. Елементи постмодернізму в романі “Рекреації”.

3. Втілення принципу карнавальності у романі “Рекреації”:

– авторська “гра в карнавал” (карнавальний сюжет і хронотоп, мотиви тілесності та грубого еротизму, алюзії, ігрові прийоми оповіді тощо);

– система персонажів-гравців (Мацапура, Мартофляк, Штундера, Немирич та ін.);

– псевдокарнавальні ігри в “Рекреаціях”(свято Воскресаючого Духу, сюжет-випробування Юрка Немирича, бал сатани та ін.).

Завдання 1.Пояснити пряме / переносне значення назви роману.

Завдання 2. Розкрити зміст епіграфа-цитати до роману.

Завдання 3. Охарактеризувати “дзеркальних героїв” Гриця Штундеру і Юрка Немирича.

Література

1. Андрухович Ю. Вступ до географії // Слово і час. – 1994. – № 1.

2. Андрухович Ю. Дезорієнтація на місцевості // Слово і час. – 2000.

3. Андрухович Ю. Повернення літератури? // Повернення деміургів / Плерома 3’98: Мала українська енциклопедія актуальної літератури. – Івано-Франківськ, 1998.

4. Андрухович Ю. “Постмодернізм – не напрям, не течія, не мода...” // Слово і час. – 1999. – № 3.

5. Білоус П. Сучасний літературний процес // Українська література в загальноосвітній школі. – 2001. – № 4.

6. Борис С. Іронія і самотворення ідентичности в романах Юрія Андруховича: електронний ресурс / Режим доступу: http://www.ji.lviv.ua/n26texts/borys.htm

7. Булкина И. И это все о нем: (Юрий Андрухович. “Перверзия”. Роман) // Новый мир. – 2002. – № 10 ( або електронний ресурс / Режим доступу: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2002/10/bul.html)

8. Горбачов Д. Гра в хаос. Від бароко до авангарду // Всесвіт. – 1992. – № 3-4.

9. Гундорова Т. Бу-Ба-Бу, Карнавал і Кіч // Критика. – № 7-8. – 2000.

10. Гундорова Т. Ностальгія та реванш: Український постмодернізм у лабіринтах національної ідентичності // Кур’єр Кривбасу. – 2001. – Листопад (№ 144). 11. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Укр. літературний постмодерн. – К., 2005.

12. Гундорова Т. Постмодерністська фікція Андруховича з постколоніальним знаком питання // Сучасність. – 1993. – № 9.

13. Денисова Т. Феномен постмодернізму: контури й орієнтири // Слово і час. – 1995. – № 2. 14. Жулинський М. Українська література на межі тисячоліть // Жулинський М. Слово і доля: Навчальний посібник. – К., 2002.15. Ігнатенко М. Жити мертвим для мертвих? (Ігрова культура постмодерну – або: вже не культура) // Слово і час. – 1997. – № 8.16. Ігнатенко М. Постмодерний Homo Ludens // Слово і час. – 2002. – № 6. 17. Ковбасенко Ю. Література постмодернізму: по той бік різних боків // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2002. – № 5. 18. Лавринович Л. Сучасний український постмодернізм – напрям? стиль? метод? // Слово і час. – 2001. – №1.

19. Лисенко В. Літературні рішення 90-х, модернізм, постмодернізм, авангард; молодь сучасна й колишня, etc. (“Круглий стіл”) // Слово і час. – 1999. – № 3.

20. Павлишин М. Що перетворюється в “Рекреаціях” Юрія Андруховича? // Павлишин М. Канон та іконостас: Літературно-критичні статті. – К.: Час, 1997.

21. Перепадя В. Нові ролі Юрія Андруховича // Всесвіт. – 2003. – № 7-8.

22. Пікун Л. Дзеркальна гра набутками культури як явище літератури постмодернізму // Слово і час. – 2005.

23. Поліщук О. Позиція персонажа в українській постмодерністській прозі // Слово і час. – 2003. – № 2.

24. Поліщук Я. Випробування постмодернізмом // Критика. – 2002. – № 3. – С.28-30.

25. Сахарчук Н.Ю. Постмодерністичний та необароковий дискурс інтертекстуальності роману Ю. Андруховича “Рекреації”: електронний ресурс / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/nvvnu/filolog/2010_21/R1/Saharchuk.pdf

26. Севрук О. Урбаністичний простір у романах Юрія Андруховича // Слово і час. – 2010. – №3. – С.70-81.

27. Сванідзе Г. Шість днів статевих збочень // Березіль. – 1997.– №3-4

28. Ткачук М. Літературний процес 90-х років ХХ століття // Українська мова та література. – 2000. – № 22.

29. Харчук Р. Покоління постепохи. Проза // Дивослово. – 1998. – № 1.

30. Харчук Р. Юрій Андрухович не для дітей // Дивослово. – 2006. – №12. – С.27-30.

31. Чапліна І. Феномен творчості в романі Ю. Андруховича “Рекреації” : електронний ресурс / Режим доступу: http://web.znu.edu.ua/99/l-article.php?item=38

32. Шерех-Шевельов Ю. Го – Гай – Го // Андрухович Ю. Рекреації: Романи. – К., 1997.

33. Юрчук О.О. Необарокові тенденції у прозі Ю. Андруховича : електронний ресурс / Режим доступу: http://studentam.net.ua/content/view/8536/97/

34. Ячменьова Я.Я. Юрій Андрухович: гра з романною технікою : електронний ресурс / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/nvvnu/filolog/2009_14/R1/Yachmeneva.pdf

Тема 12. Моделі буття в сучасній українській “жіночій” прозі

План

1. “Жіноча” проза як специфічний літературний феномен.

2. Фемінізм у контексті посттоталітарного суспільства: роман О.Забужко “Польові дослідження українського сексу”.

3. Узагальнююча візія сучасного світу в новелах Г.Пагутяк (“Ранок без вечора”, “Потрапити в сад”, “Душа метелика”).

4. Проблема стосунів між жінками й чоловіками, батьками та дітьми в оповіданнях Є. Кононенко “Останній розділ перед епілогом” та “Звичайна історія” Л.Таран.

5. Образ жінки в повісті М.Матіос “Солодка Даруся”.

Література

1. Агеєва В. Жінка в жовтневій прозі: парад стереотипів // Слово і час. – 1991. – № 6.

2. Білоус П. Сучасний літературний процес // Українська література в загальноосвітній школі. – 2001. – № 4. 3. Бовсунівська Т. Типологія української посттоталітарної художньої деструкції світобудови (На матеріалі роману “Писар Східних Воріт Притулку” Галини Пагутяк) // Сучасність. – 2003. – № 10. 4. Брайко О. Екзистенційні проблеми крізь призму детективного жанру // Слово і час. – 2003. – № 2. 5. Голобородько Я. Сексментальна траєкторія Оксани Забужко // Слово і час. – 2009. – №12. – С.74-80.6. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Укр. літературний постмодерн. – К., 2005.

7. Гундорова Т. Погляд на Марусю // Слово і час. – 1991. – № 6.

8. Гундорова Т. Проявлення слова. Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація. – Л., 1997.

9. Даниленко В. Суспільство у сучасному дзеркалі новелістики : (психологічні тенденції української малої прози 80 – 90-х рр. XX ст.) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2000. – № 5.

10. Долженкова І. “Марія на гранях віків” або Філологічні дослідження з українського сексу // Сучасність. – 1997. – № 2.

11. Жеребкіна І. Філософія фемінізму як напрямок постструктуралістської філософії // Філософська думка. – 1998. – №2.

12. Жінка як текст: Емма Андієвська, Соломія Павличко, Оксана Забужко: фрагменти творчості і контексти. – К., 2002.

13. “Жіночі голоси у вітчизняній літературі” : метод. поради на допомогу популяризації сучасної української художньої книги. – Донецьк, 2008.

14. Жулинський М. Українська література на межі тисячоліть // Жулинський М. Слово і доля: Навчальний посібник. – К., 2002.

15. Журавська О. В. Місто як простір самотності : ґендерний вимір : електронний ресурс / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Apsf_lil/2009_22/zhuravska.pdf

16. Забужко О. Незгасний маків цвіт // Всесвіт. – 1990. – № 1.

17. Забужко О. Польові дослідження з українського сексу. Вид. 3-е. – К., 2000.

18. Зборовська Н. Жіноча сповідь на тлі чоловічого герметизму // Слово і час. – 1996. – № 8-9.

19. Зборовська Н. Український культурний канон: феміністична інтерпретація // Кур’єр Кривбасу. – 2000. – №125-126.

20. Зборовська Н. Феміністичні роздуми на карнавалі мертвих поцілунків. – Л., 1999.

21. Зборовська Н. Феміністичний триптих Євгенії Кононенко в контексті загальноукраїнської проблематики // Слово і час. – 2005. – № 6.

22. Ісаєнко К.П. Особливості рецептивно-презентаційних моделей буття у сучасній українській “жіночій” прозі (на матеріалі творчості О.Забужко, М.Матіос, Г.Пагутяк) : електронний ресурс / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ltkp/2011_64/lit/lit6.pdf

23. Кокотюха А. У пошуках “жіночого детективу” // Літературна Україна. – 2005. – 6 липня (№ 26).

24. Котенко Н. Інтервенція по-жіночому // Березіль. – 2005. – № 5.

25. Крупка М. Художні версії любовних драм у сучасному прозовому дискурсі (романи О. Забужко, І. Карпи, С. Пиркало) // Слово і час. – 2007. – №7.

26. Масенко Л. Визначальні мотиви “Польових досліджень з українського сексу” // Слово і час. – 1997. – № 2.

27. Монахова Н. “Підпорядковане” в українському контексті (Спроба постколоніальної інтерпретації роману Оксани Забужко “Польові дослідження з українського сексу” // Сучасність. – 2003. – № 4.

28. Рижкова Г.-П. Жанрова природа прозопису Оксани Забужко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2008. – №3.

29. Рижкова Г.-П. Лінгвокультурні концепти сучасної “жіночої прози” // Українська література в загальноосвітній школі. – 2008. – №2.

30. Рижкова Г.-П. У пошуках щастя і любові (Лінгвокультурні концепти в сучасній українській „жіночій” прозі) // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – № 3.

31. Рижкова Г.-П. Новітня “жіноча проза”: жанрові ознаки // Дивослово. – 2008. – №3.

32. Ровенская Т.А. Феномен женщины говорящей. Проблемы идентификации женской прозы 80-90-х годов // Женщина и культура. – 1999. – №19.

33. Соловей О. Романи Євгенії Кононенко: бестселери для “елітаріїв”? // Сл. і час. – 2003. – № 2.

34. Тебешевська-Качак Т. Автобіографізм як принцип нарації та характеротворення у прозі Оксани Забужко // Слово і час. – 2004. – № 2.

35. Тебешевська-Качак Т. Пошуки істини як викриття імітацій. Художні особливості прози Євгенії Кононенко // Українська мова та література. – 2002. – лютий. – Ч. 5 (261).

36. Тешанович Я. Жінка і війна / Я. Тешанович // Ї. Незалежний культурологічний часопис. – 2003. – № 27.

37. Ткачук М. Літературний процес 90-х років ХХ століття // Українська мова та література. – 2000. – № 22.

38. Ушакин С. Поле пола: в центре и по краям // Вопрос( философии. – 1999. – №5.

39. Філоненко С. “Інша мова жінки”: художні особливості укр. жіночої прози 90-х рр. ХХ століття // Слово і Час. – 2008. – № 2.

40. Філоненко С. Феномен жіночої прози в українській літературі // Українська мова та література. – 2008. – № 22 – 24.

41. Харчук Р. Покоління постепохи. Проза // Дивослово. – 1998. – № 1.

42. Червак Б. Символіка часу в творах Марії Матіос // Слово і час. – 2000. – № 4.

 

 

Тема 13. Сучасна українська проза: особливості “нової хвилі”

План

1. Феномен постмодерного дискурсу: сучасні теоретичні підходи.

2. Жанрово-видові варіації в сучасній українській прозі (Див. схему).

3. Сучасна новелістика: розмаїття й еклектизм творчих почерків.

4. Модифікації романних форм: “Сталінка” О.Ульяненка, “Я, зомбі” Л.Кононовича, “Інфекція” С.Процюка, “Стежка в траві” В.Шевчука та ін.

 
 
Типи новел


       
 
Традиційна новела
 
Експериментальна новела


               
       
 
 
 


Неоготична

Новела перехідного типу

Необарокова

НеореалістичнаПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.014 с.)