Тема 7. Творчість Миколи Вінграновського: доба і контекстМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 7. Творчість Миколи Вінграновського: доба і контекстПлан

1. Ґенеза поетичної творчості М.Вінграновського: ідейно-тематичний та жанрово-стильовий аспект.

2. Роман “Северин Наливайко”: переваги й здобутки, помилки та втрати народу в історичній ретроспекції. Проблема національної незлагоди.

3. Художній аналіз української душі, вдачі, темпераменту.

4. Феномен козака-характерника.

5. Індивідуально-авторська персоналізація країн-ворогів.

Завдання 1.Вивчити напам’ять поезію М. Вінграновського “Сеньйорито акаціє, добрий вечір...”

Завдання 2.Підібрати з роману “Северин Наливайко” цитати, які б розповідали про а) українські звичаї, традиції; б) побут, умови життя українців; в) свята, вірування, забобони.

Завдання 3. Апелюючи до поезії Дмитра Павличка “Пісні печалі”, розкрийте проблему націо­нальної незлагоди, поставлену в романі “Северин Наливайко”?

Все повторилось, наче Бог сказати хоче нам:

Почвари, ви здатні лиш на гнів і чвари, і на безмисліє безрог!

Ви гризитесь, як у хліві, на очі напустивши вуха,

Допоки смертна сталь обуха не вдарить вас по голові.

Література

1. Андрусів С. Як на святій сповіді: Про українські історичні романи // Слово і Час. –1991. – № 2.

2. Богдан С. Словобоязливість як явище, або Чи був насправді кінь? : електронний ресурс / Режим доступу: http://litakcent.com/2010/03/23/slovobojazlyvist-jak-javysche-abo-chy-buv-naspravdi-kin/

3. Водяна П. Тематична поліфонія, жанрове різноманіття поезії М.Вінграновського // Освітянські вітрила. – Миколаїв, 2003. – № 1.

4. Гаврилова Г. Вивчення народознавчих компонентів роману М.Вінграновського “Северин Наливайко” // Українська література в загальноосвітній школі. – 2003. – №8.

5. Гальчук О. Лірична сповідь Миколи Вінграновського // Слово і час. – 2012. – № 4.

6. Грабовська І. Проблема засад дослідження українського менталітету та національного характеру // Суспільне життя. – 1998. – №5.

7. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К., 1991. – 240 с.

8. Дзюба І. Історичний міф Миколи Вінграновського // Вінграновський Микола “Северин Наливайко”. – К., 2003.

9. Жила С. Вивчення історичного роману Миколи Вінграновського “Северин Наливайко” в школі // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 10.

10. Ільницький М. Людина в історії: Жанрові структури сучасної історичної прози // Жовтень. – 1988. – №2.

11. Кіт Д. Багатогранний талант // Дивослово. – 2002. – № 9.

12. Ковалів Ю. “Творись, мій труд!” // Радянське літературознавство. – 1986. – № 11.

13. Макаров А. Благословенна світлотінь // Літературна Україна. – 1979. – 15 червня.

14. Микола Вінграновський: доба і контекст // Збірник наукових праць Миколаївського державного університету ім. В.О.Сухомлинського. Філологія. Вип. 2. – Миколаїв, 2006.

15. Моренець В. Відтворити цілісність світу // Вітчизна. – 1981.– № 5.

16. Пастух Т. Ліричне осяяння історії (Про роман Миколи Вінграновського “Северин Наливайко”) // Дзвін. – 1999. – №10-12. ( або електронний ресурс : http://library.nltu.edu.ua/node/628

17. Пашковець М. Iсторія, цікавіша за роман. Загадка походження Северина Наливайка: електронний ресурс / Режим доступу: http://www.religion.in.ua/zmi/ukrainian_zmi/9711-istoriya-cikavisha-za-roman-zagadka-poxodzhennya-severina-nalivajka.html

18. Салига Т. Микола Вінграновський: Літературно-критичний нарис. – К., 1989.

19. Салига Т. Поет – це слово. Це його життя... // Вінграновський М. Вибрані твори: У 3 т. – Тернопіль 2004. – Т.1.

20. Старовойт Л. Розмаїття строфічної палітри лірики Миколи Вінграновського // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 10.

21. Собчук Л. Особливості художньої манери Миколи Вінграновського-прозаїка // Мандрівець. – 2008. – №3.

22. Тарнашинська Л.В. М. Вінграновський: „Все на світі з людської душі” Бібліографічний нарис. – К., 2006.

23. Тарнашинська Л. Гармонія парадоксів як художнє надзавдання Миколи Вінграновського // УКРАЇНСЬКЕ ШІСТДЕСЯТНИЦТВО: профілі на тлі... – К., 2010.

24. Філатова О.С. Концепція української ментальності в художній інтерпретації Миколи Вінграновського // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського. Філологія. Вип.14. – Миколаїв: МДУ, 2006.

25. Філатова О.“Vita maximа еt heroica” чи “vita minima”: два типи психоповедінкової реакції в романі Миколи Вінграновського “Северин Наливайко” // Актуальні проблеми східнослов’янської філології. Лінгвістика і літературознавство. – Бердянськ, 2007. (або електронний варіант).

26. Черченко Н. Хто допоможе вибратись з руїни ... // Вітчизна. – 1994. – №5-6.

27. Шуляр В. Урок вивчення життєпису письменника (за матеріалами біографії Миколи Вінграновського) // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 10.

 

Тема 8.Епіка Чорнобиля в художньо-публіцистичному осмисленні

План

1. Трагедія Чорнобиля в поетичному осмисленні Б.Олійника (поема “Сім”). Символічність образу чорного ворона.

2. Біблійні мотиви в поемі І.Драча “Чорнобильська мадонна”. Жанрова специфіка, філософічність, символічна умовність твору. Образ Матері-Мадонни

3. Відлуння чорнобильського лиха у романі В.Яворівського “Марія з полином у кінці століття”. Особливість композиції, “кінематографічність”.

4. Апокаліптичні мотиви в документаль­ній повісті Ю.Щербака “Чорнобиль”.

Завдання

Мікрогрупа 1 Мікрогрупа 2
Виділити й пояснити образотворчі засоби поетичної мови (лексику, тропи), засоби фольклорної поетики в поемі “Сім” Б.Олійника. Виділити й пояснити образотворчі засоби поетичної мови (лексику, тропи), засоби фольклорної поетики в поемі І.Драча “Чорнобильська мадонна”.

Література

1. Алексієвич С. Чорнобиль: хроніка майбутнього // Сучасність. – 1998. – №4.

2. Бойко Л. Документально-художня епіка Чорнобиля: погляд на два твори // Радянське літературознавство. – 1988. – №3.

3. Горлач Л. Зона // Літературна газета. – 22 січня 1988.

4. Дзюба И. Право на слово: первые произведения о чернобыльской трагедии // Литературное обозрение. – 1988. – № 5.

5. Дзюба І. Музи не мовчать // Вітчизна. – Ч. 6. – 1988.

6. Драч І. Чорнобильська мадонна // Вітчизна. – 1988. – №1.

7. Залеська-Онишкевич Л. Відбитка Чорнобиля в літературі // Сучасність. – 1984. – №4.

8. Заярна І. Трагедійна сила документа («Чорнобиль» Ю.Щербака, «Чорнобильський зошит» Г.Медведєва, «Чорнобиль очима киян» С. Скляра) // Слово і Час. – 1990. – №4.

9. Йовенко С. Вибух // Вітчизна. – Ч.5. – 1987.

10. Костенко Л. Зона відчуження // Літературна Україна. – 1996. – 25 квітня.

11. Михайленко А. Запах полину // Дніпро. – Ч. 11,12.

12. Моренець В. Поетична епіка Чорнобиля // Радянське літературознавство. – 1987. – № 12.

13. Моринець В. Борис Олійник: Літературний портрет. – К., 1987.

14. Олейник Б. Испытание Чернобылем // Литературная газета. – 1986. – 24 сентября.

15. Олійник Б. Чорнобиль. Третій ядерний удар // Дніпро. – 2002. – №5-6.

16. Онишкевич Л. Чорнобиль у літературі // Слово і час. – 2002. – №4.

17. Онікієнко І. Чорнобильські тексти сучасних українських письменників як художні моделі національного буття в час апокаліпсису : електронний ресурс / Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-text-10497.html

18. Павлишин М. Чорнобильська тема і проблема жанру // Канон та іконостас. – К., 1996.

19. Рубан В. Третє пришестя І. Драча // Київ. – 1996. – № 9-10.

20. Скирда Л. Чорнобиль: епічне мислення // Дніпро. – 1988. – №7.

21. Сапеляк С. Герніка Чорнобиля // Сучасність. – 1998. – Липень-серпень.

22. Слабошпицький М. Поет, який має талант бути Драчем // Дивослово. – 1996. – № 10.

5. Ткаченко А. Іван Драч – поет, кінодраматург, політик. – К., 2000.

23. Черін Г. Дві поеми про Чорнобиль / Калейдоскоп: Статті і рецензії. – Всесвіт. – 1995.

24. Щербак Ю. Чорнобиль // Вітчизна. – 1988. – №4.

25. Яворовский В. Чернобыль: трагедия, подвиг, предупреждение. – М., 1988.

 

Тема 9. Український неоавангардизм

План

1. Ґенеза українського авангарду. Історична та естетична зумовленість появи неоавангардизму, хронологічні рамки.

2. Літературні організації неоавангардистів: Бу-Ба-Бу, ЛуГоСад, “Нова дегенерація”, “Пси св. Юра”.

3. Основні риси поетики авангарду, пафос творчих зусиль неоавангардистів.

Завдання 1.

Мікрогрупа 1 Мікрогрупа 2  
Назвати жанри поетичного неоавангардизму. На матеріалі поезії Юрка Позаяка визначити особливості поетики на мовно-стильовому рівні. Назвати жанри прозового неоавангардизму. На матеріалі поезії “Епос і нині сопе” Івана Лучука визначити специфіку змісту.
відкіль німе тіл барокко? різне газеті дай – антипопит. жінок ори широко, дужо, глибоко. відун-віра – це навіки шал. Петро – та ренегатом?! – а став (срам!) і раз, і раз, і раз. важив Саваот: хабар, вирок, хосен і чеснота – з діл пива Гога-Магога. Яма манив, випив могорич, вив. гупа Покрови дар і сон вола: мене мене текел фарес. а рес демосу – віра, хандра, кокаїн. Якщо птаха тримати в неволі, Якщо птаху підрізати крила Якщо відрубать йому лапи, А до того ще й вищипать піря, І напхать йому в задницю яблук, І усе це в духовці спекти, - То це буде засмажена качка, Це окраса святкового столу.

Завдання 2.

Визначити народницькі стереотипи, що іронічно-саркастично переосмислює О.Іранець в поезії “Любіть!”

Любіть!

Любіть Оклахому! Вночі і в обід,

Як неньку і дедді достоту!

Любіть Індіану! Й так само любіть

Північну й Південну Дакоту.

Любіть Алабаму в загравах пожеж,

Любіть її в радощі й біди!

Айову любіть! Каліфорнію теж!

І пальми крислаті Флоріди!

Дівчино! Хай око твоє голубе,

Та не за фізичнії вади –

Коханий любити не встане тебе,

Якщо ти не любиш Невади!

Юначе! Ти мусиш любити стократ

Сильніше, ніж любиш кохану,

Колумбію-округ і Джорджію-штат,

Монтану і Луїзіану!

Любити не зможеш ти штатів других,

Коли ти не любиш по-братськи

Полів Арізони й таких дорогих

Просторів Аляски й Небраски.

Любов цю, сильнішу, ніж потяг до вульв,

Плекай у душі незникому.

Вірджінію-штат, як Вірджінію Вулф

Люби! І люби – Оклахому! Умоляю тебе.

Література

1. Анісімова Н. Український поетичний авангард кінця XX ст. // Дивослово. – 2003. – № 6.

2. Бестселери українського читача: огляд сучасних українських письменників // Шкільна бібліотека. – 2008. – № 10.

3. Білоцерківець Н. БУ-БА-БУ та ін., або Дещо про український поетичний авангард // Слово і час. – 1991. – № 1.

4. Білоус П. Сучасний літературний процес // Українська література в загальноосвітній школі. – 2001. – № 4.

5. Бойчук Г. Література постмодернізму: реальність чи віртуальність? // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 2.

6. Болотенко Ю., Трач І. Сучасна українська поезія // Слово і час. – 1997. – № 10.

7. Бондар-Терещенко І. Сімейні тайни авангарду // Березіль. – 1996. – № 11-12.

8. Гундорова Т. Бу-Ба-Бу, Карнавал і Кіч // Критика. – № 7-8. – 2000.

9. Даниленко В. Суспільство у сучасному дзеркалі новелістики : (психологічні тенденції української малої прози 80 – 90-х рр. XX ст.) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2000. – № 5.

10. Жулинський М. Чи відчуваємо ми катастрофу в простій українській душі? : (бесіди про сучасну літературу) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2001. – № 2.

11. Логвиненко О. “Зупинилось небо у вікні” молодої української поезії // Слово і час. – 2002. – № 4.

12. Моренець В.П. Поезія трьох десятиліть: гармонія і суперечності // Діалектика художнього пошуку. – К., 1989.

13. Москальчук В. Українська література кінця XX століття (література постмодерну) // Укр. мова й літ. у середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 2.

14. Наєнко М. Типи творчості в епоху постмодернізму // Слово і час. – 2002. – № 4.

15. Пахаренко В. Нарис української поетики // Укр. мова та література. – 2001. – № 29-32.

16. Пікун Л. Дзеркальна гра набутками культури як явище літератури постмодернізму // Слово і час. – 2005.

17. “Плерома” – часопис з проблем культурології, теорії мистецтва, філософії : електронний ресурс / Режим доступу: http://www.ji.lviv.ua/ji-library/pleroma/zmist.htm

18. Поліщук Я. Що змінюється в сучасній літературі // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005. – № 4.

19. Поліщук Я. Постколоніальний аспект сучасної літератури // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 2.

20. Процюк С. Лицарі стилосу та кав’ярень: Есе про дев’яностиків. – К., 1996.

21. Рубчак Б. “XXI сторіччя прийшло разом із постмодерністами”, або Про літературу, право вибору, дух імпровізації, міт України і не тільки про це // Тарнашинська Л. Б. Закон піраміди: діалоги про літературу та соціокультурний клімат довкола неї. – К., 2001.

22. Ткачук М. Літературний процес 90-х рр. XX ст. // Укр. мова та літ. – 2000. – № 22.

23. Ткачук М. Метафора, що вивертає світ. Поезія дев’ятдесятників // Кур’єр Кривбасу. – 1999. – червень.

24. Харчук Р. Покоління постепохи: проза // Дивословою. – 1998. – № 1.

25. Штонь Г. Художня реальність і постмодерн // Слово і час. – 2002. – № 4.

26. Яровий О. Постмодернізм – це антибуття // Слово і час. – 2002. – № 4.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.50.33 (0.025 с.)