Тема 1. “Київська школа” поетівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. “Київська школа” поетівТема 1. “Київська школа” поетів

План

1. Внутрішній розкол “шістдесятництва”. Формування “київської школи”.

2. Естетична концепція поетів-постшістдесятників: опозиційність до влади, соцреалізму, позаідеологічність, уникнення соціальної заангажованості тощо.

3. Світ жіночої душі в поезії Ірини Жиленко (зб. “Автопортрет у червоному, “Концерт для скрипки, дощу і цвіркуна, “Ярмарок чудес, “Євангеліє від ластівки та ін.).

4. Поезія Василя Голобородька: екзистенційні проблеми свого часу крізь призму власних відчуттів (зб. “Ікар на метеликових крилах, “Калина об Різдві, “Посівальник).

5. Осягнення життя, світу, людини в поетичному доробку Ігоря Калинця (цикли “Калинова сопілка”, “Веселка”, зб. “Тринадцять аналогій, “Слово триваюче та ін.).

6. Парадигма відчитування буття в поезії Віктора Кордуна (зб. “Земля натхненна”, “Зимовий стук дятла”, “Трава над травою”) і Миколи Воробйова (“Пригадай на дорогу мені”, “Іскри в слідах”, “Срібна рука”, “Слуга півонії” та ін.).

Завдання 1.Порівняти поезію “шістдесятників” з поезією пост шістдесятників, беручи до уваги сформульовані В. Кордуном творчі принципи “київської школи”1.

Завдання 2. Вивчити напам’ять поезії “І світла алея” Ірини Жиленко та “Писанки” Ігоря Калинця.

Шістдесятники Київська школа поетів
Початок активної діяльності
Представники
Стосунки літературних поколінь
Джерела творчості
Світогляд
Провідні мотиви, теми, образи
Особливості стилю

Література

1. Андрусяк І. Київська школа як – нова классика : електронний ресурс / Режим доступу: http://dyskurs.narod.ru/HolobVorob.htm

2. Анісіна Н. Модерна лірика Василя Голобородька // Укр мова та літ. – 2008. – № 22-24. (566-568). Борисюк І.В. Ініціація як модель і символ у поезії вісімдесятників // Слово і Час. – 2005. – № 4.

3. Вертій О. “Образ душі народу... ”: національна картина світу Василя Голобородька // Слово і час. – 2007. – №7.

4. Дончик В. Шістдесятництво як явище, його витоки й наслідки // Слово і час. – 1997. – №8.

5. Дударенко Л. Міфологемний концепт лірики В.Голобородька // Дивослово. – 2002. – № 7.

6. Жиленко І. Homo feriens // Сучасність. – 2002. – № 4–9.

7. Жиленко І. “Не розбивайте мій ліхтар!” (замість автобіографії) // І.Жиленко Євангеліє від ластівки. – Харків, 2000.

8. Ільницький М. Ключем метафори відімкнені вуста... Поезія Ігоря Калинця. – Париж –Львів – Цвікау, 2001.

9. Каплюк Г. Стильові особливості поетів Київської школи // Слово і час. – 2002. – № 4.

10. Колесник В. Київська школа і В.Кордун: поезія зворотності : електронний ресурс / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Magisterium/Lit/1999_2/10_kolesnyk_v.pdf

11. Кулініч Т.О. Барокові тенденції у творчості Ігоря Калинця : електронний ресурс / Режим доступу: http://www.rusnauka.com/ONG/Philologia/8_kulinich%20t.doc.htm

12. Любарська Л. Світоглядно-поетичні константи творчості Михайла Григоріва у контексті культурної ситуації другої половини ХХ століття: електронний ресурс / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Api/2009_23/39.pdf

13. Моренець В. Міфологічна течія в українській поезії другої пол. ХХ ст. // Слово і Час. – 2002. – №9.

14. Моренець В.Сучасна українська лірика / Володимир Моренець. Модель жанру // Сучасність. – 1996. – № 6.

15. Москаленко М. Віктор Кордун: поезія і велич світу // Сучасність. – 1994. – № 4.

16. Найден О. Микола Воробйов – поет і художник // Слово і Час. – 1992. – № 9.

17. Никанорова О. “І добрі дерева стояли на добрій землі...” // Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. – К., 1995 – Кн. 4.

18. Павлишин М. Герб меланхолії і поезія Ігоря Калинця // Сучасність. – 1996. – №9.

19. Пастух Т. “Верлібр – це віртуозна імпровізація професіонала”: Розмова з Василем Рубаном // Дзвін. – 2006. – №1.

20. Пастух Т. Гра як форма поетичного буття. На матеріалі поезії Василя Голобородька “Дзвінкі конвалії” // Дивослово. – 2002. – № 6.

21. Пастух Т. Микола Воробйов: Все є мистецтвом, але не всі є митцями // Березіль. – 2006. – № 3-4.

22. Пастух Т. Міфологічна онтологія текстів Віктора Кордуна : електронний ресурс / Режим доступу: http://inst-ukr.lviv.ua/files/22/Pastuh_Paradyhma-6.pdf

23. Пастух Т. Рухомий храм нечуваного віросповідання (До 60-річчя від дня народження Василя Голобородька) // Дзвін. – 2005. – № 4.

24. Пастух Т. “Слуга півонії” Миколи Воробйова: філософські та естетичні виміри // Слово і час. – 2006. – № 5.

25. Рибка О.П. Світ і тіло в поезіях Ігоря Калинця (цикл “Пробуджена Муза”): електронний ресурс / Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/philology/2008/101-88-12.pdf

26. Снєт А. Покоління сімдесятників. Київська школа поетів // Вивчаємо українську мову і літературу. – 2010. – № 15.

27. Стус В. Про поезію Віктора Кордуна // В. Стус. Твори: У 4 т. 6 кн. – Л., 1994. – Т. 4.

28. Таран Л. Тиха слава, тиха влада… // Слово і Час. – 1992. – № 2.

29. Таранова А. "Велике нечитоме" і академічний конон: проникнення масової літератури до парадигми літературознавства // Слово і Час. – 2008. – № 11.

30. Тарнашинська Л. “Епоха світання” постшістдесятників: поезія Віктора Кордуна на лезі “між” // Слово і час. – 2002. – № 1.

31. Харченко А. “Хто пізнає мене по блиску листя?” (або стигла позолота неочікуваних конфігурацій М. Воробйова)// Слово і Час. – 2007 – №11.

32. Чепурняк Т.О. Образна система поезій у прозі В. Голобородька та М. Воробйова : електронний ресурс / Режим доступу: http://eprints.oa.edu.ua/810/1/obrazna.pdf

33. Шарова Є. Ірина Жиленко // Історія укр.літератури ХХ ст.: У 2 кн. – К., 1995. – Кн.2. Ч. 2.

34. Шутенко Ю. “Вибране” Миколи Воробйова // Слово і Час. – 2007. – №11.

35. Шутенко Ю. Поетични й світ В.Голобородька // Дивослово. – 2004. – № 11.

36. Якимчук Л. Василь Голобородько й триста шістдесят п’ять українських птахів : електронний ресурс / Режим доступу: http://tisk.org.ua/?p=6011

Тема 2. “Химерна проза”

План

1.“Химерна проза” як реакція на диктат норм соцреалізму в українській літературі. Химерність, умовність, алегоризм іманентні вияви української прози 60-70-х років.

2.Джерела і функціональні ознаки стильової течії. Жанрово-стильові модифікації фольклорно-міфологічної літератури

3.Проблема людини в суспільстві, її знеосіблення, свободи і неволі, особистості й натовпу, дійсності і мрії в повісті “Білий кінь Шептало” В.Дрозда.

4.“Лебедина зграя” В. Земляка: традиційний зміст в оправі модерної форми. Образи-символи повісті.

Завдання

Мікрогрупа 1 Мікрогрупа 2  
Визначити химерні стилістичні прийоми художнього письма В.Дрозда, пояснювати їхню роль у сюжеті повісті “Білий кінь Шептало”. Пояснити алегоричність образу коня Шептала. Визначити елементи фольклорної поетики роману “Лебедина зграя”, з’ясувати їхню роль у донесенні основних ідей, мотивів твору.

Література

1. Боярська Л. В. Фольклорні мотиви в дилогії В. Земляка “Лебедина зграя” та “Зелені Млини” : електронний ресурс / Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=996

2. Ващенко Ю. На перетині художніх світів: Вавилон на чебреці і Клошмерль Вавилонський (про типологічну спорідненість творів В. Земляка і Г. Шевальє // Слово і час. – 2001. – № 1.

3. Гончар О. Співець рідної землі // Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. – К., 1995. – Кн. 4.

4. Горнятко-Шумилович А. Фольклорна образність “химерної” прози: Типологічні подібності “Лебединої зграї” В.Земляка, “Ирію” В.Дрозда і “Дому на горі” В.Шевчука // Українська мова та література. – 2004. – 15 квітня.

5. Дімаров А. Зрештою, життя прекрасне // Слово і час. – 1998. – № 4–5.

6. Дончик В. Неосвоєне багатство // Дніпро. – 1981. – №8.

7. Дрозд В. Бібліографія : електронний ресурс / Режим доступу: http://ukrcenter.com/Література/19192/Володимир-Дрозд

8. Дрозд В.Г. Сто літ любові (Портрет української родини на тлі епохи) // Вітчизна. – 2003. – № 7-8, 9-10, 11-12.

9. Дрозд В. Усе – про секс: Сучасна проза // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2001. – № 3.

10. Жулинський М. Острів у вічності був обіцяний Майстрові ще на землі (до 70-річчя Володимира Дрозда) // Слово і Час. – 2009. – № 10.

11. Жулинський М. “Я поведу вас у вічність...” // Наближення. – К., 1986.

12. Заповіт любові. Спогади про Василя Земляка. – К., 1983.

13. Кравченко А.Є. Художня умовність в українській радянській. – К., 1988.

14. Майдаченко П. “Химородність” творів В. Дрозда // Комічне в сучасній українській прозі. – К.: Дніпро, 1991.

15. Манюх Н. Автобіографізм як особливість характеротворення у прозі Володимира Дрозда // Слово і час. – 2008. – №5. – С.81-87.

16. Неопубліковані нотатки Василя Земляка // Слово і Час. – 1993. – № 4.

17. Новиченко K. Стильові складники багатства сучасної прози // Дніпро. – 1981. – №7.

18. Павлишин М. Канон та іконостас: Літературно-критичні статті. – К., 1997.

19. Русанівський В. М. Мова химерного роману // Мовознавство. – 2006. – № 4.

20. Сидницька Н. Характерні ознаки інтелектуальної прози (В. Дрозд, В. Земляк) // Слово і час. – 2003. – №11.

21. Семків Р. Елементи постмодерної естетики в романі В. Земляка “Лебедина зграя” : електронний ресурс / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/naukma/Fil/1999_17/14_semkiv_r.pdf

22. Сивокінь Г. Василь Земляк // Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн. – К.,1995. – Кн. 2. Ч. 2.

23. Січкар О.М. Жанрово-стильове розмаїття прози В. Дрозда : електронний ресурс / Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/1905/1/5.pdf

24. Слабошпицький М. Василь Земляк. Нарис життя і творчості. – К., 1994.

25. Сучасний український роман у контексті світової літератури. “Круглий стіл” “Вітчизни” // Вітчизна. – 1981. – № 10.

26. Усмішки Василя Земляка, записані Миколою Мащенком // Дніпро. – 1991.– № 8.

27. Чайковська В.Т. Українська химерна проза: історія народження терміна : електронний ресурс / Режим доступу: http://studentam.net.ua/content/view/8711/97/

28. Штонь Г. Стиль письма чи стиль мислення // Дніпро. – 1981. – № 1.

 

Тема 3. Барокові тенденції в романі Валерія Шевчука “Дім на горі”

План

1. Традиції бароко в системі українського романтизму.

2. Оригінальність композиції роману “Дім на горі”. Розгалуженість сюжету. Двошаровість роману: дійсність матеріальна і трансцендентна.

3. Барокове поєднання високого (духовного) і низького (буденного). Традиція “роздвоєної” душі в інтерпретації В.Шевчука.

4. Світ барокових героїв “Дому на горі”. Жіноче начало і начало чоловіче у творі.

5. Барокові притчеві мотиви і символи. Фольклорно-міфологічний світ твору.

Завдання 1.Виписати з тексту твору народнопоетичні образи на позначення а) рослин, б) тварин; пояснити їх асоціативні значення в оповіданнях циклу “Голос трави”.

Завдання 2. Визначити особливість інтерпретації притчевих мотивів а) самотності; б) мотиву блудного сина; в) мотиву небесної дороги; пояснити їхню бароковість.

Література

1. Бєляєва Н. Історична проза Валерія Шевчука в інтертекстуальному аспекті // Слово і Час. – 2001. – №4.

2. Бледних Т. Третє втілення у “Морі” Валерія Шевчука. Спроба раціонального аналізу // Українська мова і література. – 1993. – число 15-16.

3. Борцова Т. Крізь призму художнього сну... // Слово і Час. – 1999. – №8.

4. Войтович В. Українська міфологія / В. Войтович. – К., 2002.

5. Даниленко В. У пошуках демонічної жінки // Слово і Час. – 2000. – №2.

6. Горнятко-Шумилович А. Фольклорна образність “химерної” прози: Типологічні подібності “Лебединої зграї” В.Земляка, “Ирію” В.Дрозда і “Дому на горі” В.Шевчука // Українська мова та література. – 2004. – 15 квітня.

7. Городнюк Н. Барви і коди саду : семантика образу у творчості Валерія Шевчука // Українська мова та література. – 2004. – 15 квітня.

8. Грибан Г. В. Демонологічна образність роману-балади Валерія Шевчука “Дім на горі” : електронний ресурс / Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/5356/1/Галина_Грибан.pdf

9. Дослідження творчості В.Шевчука // Укр. мова та література. – 2002. – Ч. 31-32.

10. Євхан Н. Фольклорно-міфологічні моделі у прозі В.Шевчука // Слово і Час. – 2003. – № 5.

11. Євхан Н. Художні засоби та прийоми фольклорної поетики у творчій практиці Валерія Шевчука // Дивослово. – 2003. – № 6.

12. Ковальчук О.Т. Роман “химерний” чи “театральний”? // Слово і час. – 1990. – № 7.

13. Корогодський Р. Валерій Шевчук – книжник // Українська мова і література. – 1999. – серпень. – Ч. 31 (143).

14. Кравченко А. Валерій Шевчук // Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн. – К., 1995. – Кн. 2. – Ч. 2.

15. Логвин Р. Жаль кохання: імпресіоністичне мислення Валерія Шевчука // Слово і час. – 2002. – №4. – С.39-44.

16. Логвиненко О. Між двома полюсами... // Вітчизна. – 2000. – № 1-2.

17. Майдаченко П. «Дім на горі» Валерія Шевчука // Майдаченко П. Комічне в сучасній українській прозі. – К., 1991.

18. Мовчан В. Барокові тенденції в романі Валерія Шевчука “Дім на горі” // Українська мова і література. – 1999. – Серпень. – Ч. 31 (143).

19. Мовчан Р. Валерій Шевчук // Українська проза ХХ століття в іменах: Посібник. – К., 1997.

20. Навчально-методичні матеріали до вивчення творчості Валерія Шевчука // Українська мова і література в школі. – 2003. – № 7, 8.

21. Онишкевич Л. Шлях вічного повороту // Сучасність. – 1996. – № 1.

22. Онишко О. Реальність химерного / О. Онишко // Вітчизна. – 1982. – № 11.

23. Павлишин М. “Дім на горі” Валерія Шевчука // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. – К., 1994. – Кн. 3.

24. Пахаренко Н. Шлях подолання зла добром (В.Шевчук) // Українська мова та література. – 2003. – Ч. 20 (234).

25. Пивоварська А. Дім на горі. Розмова з Валерієм Шевчуком // Сучасність. – К., 1992. – Ч.3.

26. Приліпко І. Ремінісценції та алюзії у творах Валерія Шевчука // Слово і час. – 2009. – № 7.

27. Пустова Ф. Навчально-методичні матеріали до уроків вивчення творчості Валерія Шевчука // Українська мова і література в школі. – 2004. – № 1.

28. Рута О. Літературна казка В.Шевчука // Слово і час. – 1999. – №11.

29. Соболь В. Око прірви, або Дорога до себе (В.Шевчук) // Вітчизна. – 2001. – № 5-6.

30. Тарнашинська Л. “Паралельна дійсність” у координатах притчі: Вільям Голдінг та Валерій Шевчук // Всесвіт. –1999. – № 2.

31. Тарнашинська Л. Самодостатність кожного “Я” – принцип творення внутрішнього світу героя: Валерій Шевчук // Тарнашинська Л. УКРАЇНСЬКЕ ШІСТДЕСЯТНИЦТВО. – К., 2010.

32. Тарнашинська Л. Свободу вибору – єдина форма самореалізації в абсурдному світі: (проза В.Шевчука як віддзеркалення екзистенціалізму) // Сучасність. – 1995. – №3.

33. Франчук М. Демонологія у томані Валерія Шевчука “Дім на горі” як жанротворчий засіб : електронний ресурс / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/vg/2010_20/23_20.pdf

 

 

План

1. Я. Стельмах – лідер української драматургії “нової хвилі”. Ґенеза творчих пошуків митця.

2. Драми Я.Стельмаха: від традицій канонічної п’єси до їх руйнації (“Шкільна драма”, “Привіт, Синичко!..”). Проблематика, конфлікт, тип героя.

3. Осмислення трагізму людського існування у десакралізованому світі у драмахЯ.Стельмаха “Гра на клавесині” і “Провінціалки”.

4. Тема індивідуалізованої творчості у монодрамі “Синій автомобіль”.

Завдання

Мікрогрупа 1 Мікрогрупа 2  
На матеріалідрамиЯ.Стельмаха “Привіт, Синичко!..” простежити формування нових (модерних) принципів стилістики, що не вкладалися у межі соцреалістичного канону. Визначити основні концепти постмодерного дискурсу, вказати на елементи нової (постмодерної) стилістики письма (за монодрамою Я.Стельмаха “Синій автомобіль”).

Література

1. Богдашевський Ю. Я.Стельмах // Український театр. – 2001. – № 6.

2. Бондар Л. Монодрама Я.Стельмаха “Синій автомобіль" як проекція “Его" митця // Мандрівець: Всеукраїнський науковий журнал. – 2006. – №3.

3. Гундорова Т. Бу-Ба-Бу, Карнавал і Кіч // Критика. – № 7-8. – 2000.

4. Гундорова Т. Ностальгія та реванш: Український постмодернізм у лабіринтах національної ідентичності // Кур’єр Кривбасу. – 2001. – Листопад (№ 144).

5. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн. – К., 2005.

6. До 60-річчя від дня народження Ярослава Стельмаха : електронний ресурс / Режим доступу: http://stelmakh.com.ua/stattja_zgaduemo_jaroslava_stelmaha.html

7. Клековкин О. “Тоталитарный” театр Ярослава Стельмаха // Радуга. – 1991. – № 12.

8. Корнієнко Н. Український театр у переддень третього тисячоліття. Пошук (Картини світу. Ціннісні орієнтири. Мова. Прогноз) – К., 2000.

9. Лисенко Н. Особливості композиції монодрами Ярослава Стельмаха «Синій автомобіль» : електронний ресурс / Режим доступу: http://intkonf.org/lisenko-n-m-osoblivosti-kompozitsiyi-monodrami-yaroslava-stelmaha-siniy-avtomobil/

10. Пікун Л. Дзеркальна гра набутками культури як явище літератури постмодернізму // Слово і час. – 2005. – № 11.

11. Пікун Л. Літературна дзеркальна гра набутками культури // Слово і час. – 2004. – № 7.

12. Саква О. Тема: Тези про драматурга Ярослава Стельмаха // Культура і життя. – 1989. – 12 березня.

13. Стельмах Л. Мій кіт за тобою скучив: Мемуари. – К., 2004. – 356 с.

14. Стельмах Я. “Батько залишається для мене взірцем на все життя!” (Інтерв’ю з драматургом / Записав Ю. Чикирисов) // Літературна Україна. – 1999. – 2 грудня.

15. Стельмах Я. “Провінціалки”: Трагікомедія на дві частини // Вітчизна. – 1988. – № 1.

16. Стельмах Я. “У драматургію я прийшов не одразу” (Бесіда з драматургом про його твори / Записала О. Мельник) // Український театр. – 1991. – № 5.

17. Стельмах Я. Запитай колись у трав...: П’єси. – К., 1986.

18. Стельмах Я. М. Митькозавр із Юрківки: Повісті та оповідання. – Х., 2006.

19. Стельмах Я. Не заради себе (Бесіда з письменником Я.Стельмахом) // Київ. – 1986. – № 5.

20. Стельмах Я. Синий автомобиль: Трагикомедия // Современная драматургия. – 1991. – № 1 (январь-февраль).

 

Тема 5. Тема історичної пам’яті в романі Павла Загребельного “Диво”

План

1. Художнє відкриття епохи на ґрунті історичних гіпотез. Художній вимисел і правда у романі “Диво”.

2. Проблематика роману: а) влади й людини; б) талант і влада; в) тлінне і вічне; г) творення і руйнування.

3. Доля таланту з народу в художній інтерпретації П.3агребельного.

4. Суперечливість образу Ярослава Мудрого.

5. Образ Софії Київської як історичної пам’ятки та художнього символу.

Завдання 1.Схематично відобразити історію мандрів Сивоока, визначивши при цьому середо­вище, яке сприяло засвоєнню мистецьких навичок, і тих людей, які мали вплив на формування творчих здібностей героя.

Завдання2. Подати порівняльну характеристику образу князя Ярослава Мудрого з однойменної п’єси І.Кочерги та роману П.Загребельного “Диво”.

Література

1. Андрусів С. Як на святій сповіді: Про українські історичні романи // Слово і Час. –1991. – №2.

2. Білик Н. Міфологічний вимір семантики ключового знака-символу в романах П. Загребельного “Диво” і “Первоміст” та І. Андрича “Міст на Дрині” // Слово і Час. – 2009. – №10.

3. Василенко О. Пробний камінь цифр і формул // Освіта. – 2004. – 14-21 липня.

4. Галич О., Нестерук С. Символічна проза П.Загребельного 90-х років // Вітчизна. – 1999. – № 5-6.

5. Демчук О. Велике таїнство творіння в романі П.3агребельного “Диво” // Українська мова та література в школі. – 1998. – вересень. – число 34.

6. Дончик В.Г. Істина – особистість: Проза Павла Загребельного. – К., 1984.

7. Загребельний П. А. В-ван! / П А. Загребельний // Прапор. – 1988. – № 8.

8. Загребельний П. Думки нарозхрист. – К., 1997.

9. Загребельний П. Неложними устами. – К., 1981.

10. Загребельний П. “Потрібна незалежність розуму” // Літературна Україна. – 1987.– 2 липня.

11. “Замкнене коло нашої історії ось це я мав на увазі”. Інтерв’ю з Павлом Загребельним, автором роману “Диво” // Панченко В. Урок літератури. Кіровоград, 2000.

12. Зборовська Н. Влада і свобода в романах Павла Загребельного // Слово і час. – 2011. – №10.

13. Ільницький М. Людина в історії: Жанрові структури сучасної історичної прози // Жовтень. – 1988. – №2.

14. Нестерук С. Образи-символи в творчості П.Загребельного // Слово і час. – 1999. – №8.

15. Осадча І. Ім’я літературного героя як характеротворчий засіб (за творами П.Загребельного про Київську Русь) // Дивослово. – 2000. – №7.

16. Павлишин М. Канон та іконостас. – К., 1997.

17. Сергійчук В. “Я, Богдан” з погляду історика //Дніпро. – 1987. – № 10.

18. Сизоненко О. Дума про невмирущого (Загребельний в координа­тах вісімдесятиліття) // Літературна Україна. – 2004. – 26 серпня.

19. Слабошпицький М. Від “Тризни” до “Розбудови держави”: Про прозу П.Загребельного останніх десятиліть // Літературна Україна. – 2004. – 26 серпня.

20. Слабошпицький М. Історія сучасності і сучасність історії (Павло Загребельний) // Слабошпицький М. Літературні профілі. – К., 1984.

21. Слабошпицький М. Історичний дивосвіт П.Загребельного (Шкіц до портрета) // Дивослово. – 2002. – № 2.

22. Слабошпицький М. Три варіації на тему П.3агребельного // Дивослово. – 2002. – № 10.

23. Фашенко В. Павло Загребельний: нарис творчості. – К., 1984.

24. Шпиталь А. Диво від Загребельного. Мандрівка лабіринтами творчості // Українська мова та література. – 1999. – число 37.

25. Шпиталь А. Історична проза Павла Загребельного. – К., 1986.

Тема 6. Енциклопедія січового козацтва в романі Юрія Мушкетика “Яса”

План

1. Олюднено-рухома історична панорама періоду Руїни в романі “Яса” Ю.Мушкетика. Історичний контекст твору.

2. Проблематика роману.

3. Образ кошового отамана Івана Сірка: шлях від найнижчого суспільного прошарку до вершини влади.

4. Зображення масових сцен січового життя і батальних епізодів. Образи козаків.

5. Стосунки у козацьких “верхах”: Сірко – Самойлович – Дорошенко.

Завдання 1. До характеристики І.Сірка, поданої істориком Д.Яворницьким (див. Яворницький Д. Іван Дмитрович Сірко, славний кошовий отаман війська запорізьких низових козаків // Дніпро. – 1989. – № 10) підібрати цитати з роману Ю.Мушкетика “Яса”.

Завдання 2.Використовуючи текст роману “Яса”, аргументуйте висловлену в поезії В.Стуса “За літописом Самовидця думку:

Стинаються в черзі скажені сини України,

той з ордами ходить, а той накликає Москву.

Заллялися кров'ю всі очі пророчі. З руїни

вже мати не встане в годину свою грозову.

Завдання 3. Визначити актуальність роману Ю.Мушкетика в сучасних умовах розвитку країни.

Література

1. Андрусів С. Як на святій сповіді: Про українські історичні романи // Слово і Час. –1991. – №2.

2. Вєлков Н. Історія і сучасність у романах про Івана Сірка: За романами Юрія Мушкетика “Яса”, Віталія Кулаковського “Іван Сірко” і тетралогії Володимира Малика “Таємний посол” // Українська мова та література. – 2006. – Число 6-8.

3. Волинський К. Юрій Мушкетик // Волинський К. Літературне сьогодення: Літературно-критичні статті. – К., 1982.

4. Волинський К. Юрій Мушкетик // Письменники Радянської України: Літературно-критичні нариси. – К., 1984. – Вип. 11.

5. Гуляк А. Концепція героя в романах Юрія Мушкетика про гайдамаччину // Київська старовина. – 2004. – №2.

6. Гуцало Є. І сучасність, і історія (До 60-річчя з дня народження Ю.Мушкетика) // Українська мова і літ. в школі. – 1989. – № 3.

7. Дончик В. Вдумаймося, пошануймо...(Творчий шлях Юрія Мушкетика) // Дивослово. – 2004. – №3.

8. Жулинський М. Виводив душу з пітьми: (Творчість Ю.Мушкетика) // Літературна Україна. – 2004. – №14.

9. Ільницький М. Людина в історії: Жанрові структури сучасної історичної прози // Жовтень. – 1988. – №2.

10. І сучасність, і історія. Роздуми Є.Гуцала, В.Шевчука, М.Слабошпицького // Українська мова і література в школі. – 1989. – №3.

11. Кейда Ф. Фольклоризм романів Ю.Мушкетика “Гайдамаки”, “Прийдімо, вклонімося” // Дивослово. – 1999. – № 3.

12. Кононенко П. Стиль прози Юрія Мушкетика // Проблеми, жанри, майстерність. – Вип. 5. – К., 1980.

13. Котляр М. Ф., Смолій В. А. Кошовий отаман Іван Сірко // М.Ф. Котляр, В.А.Смолій Історія в життєписах. – К.,1994.

14. Любацька Г. І проросте в ділах людей... (Про творчість Юрія Мушкетика) // Вітчизна. – 1985. – № 3.

15. Мушкетик Ю. Яса: електронний ресурс / Режим доступу: http://blackbeetle.org.ua/mushketyk/yasa__61.htm

16. Новиченко Л. Ця наша неласкава Кліо... (Про роман Ю. Myшкетика “Яса”) // Вітчизна. – 1988. – № 10.

17. П’янов В. З високих вершин: Штрихи до портрета Ю.Мушкетика // Вітчизна. – 2001. – №9-10.

18. П’янов В. Пристрасть і правдивість сповіді (Ю.Мушкетику – 70) // Вітчизна. – 1989. – №3-4.

19. Сергієнко І. Кошовий отаман Іван Сірко // Історія України. – 1997. – №12.

20. Сивокінь Г. Роль і доля митця: Ю. Мушкетик // Дивослово. – 2004. – №3.

21. Сивокінь Г. У творчих турботах, у неспокої // Укр. мова і літ. в школі. – 1979. – № 3.

22. Ткаченко І. Поетика і поезія українського степу в історичному романі (на матеріалі романістики М.Гоголя, А.Кащенка, З.Тулуб та Ю.Мушкетика) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – №11-12.

23. Три критики про роман Ю.Мушкетика “Яса”... // Вітчизна. – 1988. – №10.

24. Слабошпицький М. Повернення Івана Сірка // Вітчизна. 1988. – №10.

25. Федоровська Л. Жити на чистих берегах (Проза Ю. Мушкетика років вісімдесятих) // Л. Федоровська. На чистих берегах. – К., 1990.

26. Федоровська Л. Народ із жита і вишень // Вітчизна. – 1988. – №10.

27. Федоровська Л. Романи Ю.Мушкетика: Літературно-критичний нарис. – К., 1982.

28. Філатова О., Сагіян Ю. Роман Ю. Мушкетика "На брата брат" з точки зору специфіки художнього психологічного аналізу // Південний архів. Вип. ХХ. – Херсон, 2003.

29. Черченко Н. Від любові до ненависті. Коли ж навпаки ? (Про роман Ю. Мушкетика “На брата брат”) // Вітчизна. – 1995. – № 3-4.

30. Шевченко А. Заради свободи й незалежності рідного краю: До 75-річчя Юрія Мушкетика // Дивослово. – 2004. – №3.

31. Шпиталь А. Життя змінимо тоді, коли змінимося самі: (Творчість Ю. Мушкетика) // Дивослово. – 2004. - №3.

32. Шпиталь А. Історична проза Юрія Мушкетика // Київська старовина. – 1999. – № 3.

33. Шевченко А. Як ми помагаємо своїм ворогам (Роздуми над сторінками роману Ю. Мушкетика “На брата брат”) // Вечірній Київ. – 1995. – 21 вересня.

34. Шевчук В. Шляхи історичної прози Ю. Мушкетика // Укр. мова і літ. в школі. – 1989. – № 3.

35. Щербан Н. Історія і сучасність у романах про Івана Сірка: на прикладі романів Ю.Мушкетика “Яса”, В.Кулаковського “Іван Сірко”, тетралогії В.Малика “Таємний посол” // Українська мова та література. – 2004. – №48.

36. Яворницький Д. Іван Дмитрович Сірко, славний кошовий отаман війська запорізьких низових козаків // Дніпро. – 1989. – № 10.

План

1. Ґенеза поетичної творчості М.Вінграновського: ідейно-тематичний та жанрово-стильовий аспект.

2. Роман “Северин Наливайко”: переваги й здобутки, помилки та втрати народу в історичній ретроспекції. Проблема національної незлагоди.

3. Художній аналіз української душі, вдачі, темпераменту.

4. Феномен козака-характерника.

5. Індивідуально-авторська персоналізація країн-ворогів.

Завдання 1.Вивчити напам’ять поезію М. Вінграновського “Сеньйорито акаціє, добрий вечір...”

Завдання 2.Підібрати з роману “Северин Наливайко” цитати, які б розповідали про а) українські звичаї, традиції; б) побут, умови життя українців; в) свята, вірування, забобони.

Завдання 3. Апелюючи до поезії Дмитра Павличка “Пісні печалі”, розкрийте проблему націо­нальної незлагоди, поставлену в романі “Северин Наливайко”?

Все повторилось, наче Бог сказати хоче нам:

Почвари, ви здатні лиш на гнів і чвари, і на безмисліє безрог!

Ви гризитесь, як у хліві, на очі напустивши вуха,

Допоки смертна сталь обуха не вдарить вас по голові.

Література

1. Андрусів С. Як на святій сповіді: Про українські історичні романи // Слово і Час. –1991. – № 2.

2. Богдан С. Словобоязливість як явище, або Чи був насправді кінь? : електронний ресурс / Режим доступу: http://litakcent.com/2010/03/23/slovobojazlyvist-jak-javysche-abo-chy-buv-naspravdi-kin/

3. Водяна П. Тематична поліфонія, жанрове різноманіття поезії М.Вінграновського // Освітянські вітрила. – Миколаїв, 2003. – № 1.

4. Гаврилова Г. Вивчення народознавчих компонентів роману М.Вінграновського “Северин Наливайко” // Українська література в загальноосвітній школі. – 2003. – №8.

5. Гальчук О. Лірична сповідь Миколи Вінграновського // Слово і час. – 2012. – № 4.

6. Грабовська І. Проблема засад дослідження українського менталітету та національного характеру // Суспільне життя. – 1998. – №5.

7. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К., 1991. – 240 с.

8. Дзюба І. Історичний міф Миколи Вінграновського // Вінграновський Микола “Северин Наливайко”. – К., 2003.

9. Жила С. Вивчення історичного роману Миколи Вінграновського “Северин Наливайко” в школі // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 10.

10. Ільницький М. Людина в історії: Жанрові структури сучасної історичної прози // Жовтень. – 1988. – №2.

11. Кіт Д. Багатогранний талант // Дивослово. – 2002. – № 9.

12. Ковалів Ю. “Творись, мій труд!” // Радянське літературознавство. – 1986. – № 11.

13. Макаров А. Благословенна світлотінь // Літературна Україна. – 1979. – 15 червня.

14. Микола Вінграновський: доба і контекст // Збірник наукових праць Миколаївського державного університету ім. В.О.Сухомлинського. Філологія. Вип. 2. – Миколаїв, 2006.

15. Моренець В. Відтворити цілісність світу // Вітчизна. – 1981.– № 5.

16. Пастух Т. Ліричне осяяння історії (Про роман Миколи Вінграновського “Северин Наливайко”) // Дзвін. – 1999. – №10-12. ( або електронний ресурс : http://library.nltu.edu.ua/node/628

17. Пашковець М. Iсторія, цікавіша за роман. Загадка походження Северина Наливайка: електронний ресурс / Режим доступу: http://www.religion.in.ua/zmi/ukrainian_zmi/9711-istoriya-cikavisha-za-roman-zagadka-poxodzhennya-severina-nalivajka.html

18. Салига Т. Микола Вінграновський: Літературно-критичний нарис. – К., 1989.

19. Салига Т. Поет – це слово. Це його життя... // Вінграновський М. Вибрані твори: У 3 т. – Тернопіль 2004. – Т.1.

20. Старовойт Л. Розмаїття строфічної палітри лірики Миколи Вінграновського // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 10.

21. Собчук Л. Особливості художньої манери Миколи Вінграновського-прозаїка // Мандрівець. – 2008. – №3.

22. Тарнашинська Л.В. М. Вінграновський: „Все на світі з людської душі” Бібліографічний нарис. – К., 2006.

23. Тарнашинська Л. Гармонія парадоксів як художнє надзавдання Миколи Вінграновського // УКРАЇНСЬКЕ ШІСТДЕСЯТНИЦТВО: профілі на тлі... – К., 2010.

24. Філатова О.С. Концепція української ментальності в художній інтерпретації Миколи Вінграновського // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського. Філологія. Вип.14. – Миколаїв: МДУ, 2006.

25. Філатова О.“Vita maximа еt heroica” чи “vita minima”: два типи психоповедінкової реакції в романі Миколи Вінграновського “Северин Наливайко” // Актуальні проблеми східнослов’янської філології. Лінгвістика і літературознавство. – Бердянськ, 2007. (або електронний варіант).

26. Черченко Н. Хто допоможе вибратись з руїни ... // Вітчизна. – 1994. – №5-6.

27. Шуляр В. Урок вивчення життєпису письменника (за матеріалами біографії Миколи Вінграновського) // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 10.

 

Тема 8.Епіка Чорнобиля в художньо-публіцистичному осмисленні

План

1. Трагедія Чорнобиля в поетичному осмисленні Б.Олійника (поема “Сім”). Символічність образу чорного ворона.

2. Біблійні мотиви в поемі І.Драча “Чорнобильська мадонна”. Жанрова специфіка, філософічність, символічна умовність твору. Образ Матері-Мадонни

3. Відлуння чорнобильського лиха у романі В.Яворівського “Марія з полином у кінці століття”. Особливість композиції, “кінематографічність”.

4. Апокаліптичні мотиви в документаль­ній повісті Ю.Щербака “Чорнобиль”.

Завдання

Мікрогрупа 1 Мікрогрупа 2
Виділити й пояснити образотворчі засоби поетичної мови (лексику, тропи), засоби фольклорної поетики в поемі “Сім” Б.Олійника. Виділити й пояснити образотворчі засоби поетичної мови (лексику, тропи), засоби фольклорної поетики в поемі І.Драча “Чорнобильська мадонна”.

Література

1. Алексієвич С. Чорнобиль: хроніка майбутнього // Сучасність. – 1998. – №4.

2. Бойко Л. Документально-художня епіка Чорнобиля: погляд на два твори // Радянське літературознавство. – 1988. – №3.

3. Горлач Л. Зона // Літературна газета. – 22 січня 1988.

4. Дзюба И. Право на слово: первые произведения о чернобыльской трагедии // Литературное обозрение. – 1988. – № 5.

5. Дзюба І. Музи не мовчать // Вітчизна. – Ч. 6. – 1988.

6. Драч І. Чорнобильська мадонна // Вітчизна. – 1988. – №1.

7. Залеська-Онишкевич Л. Відбитка Чорнобиля в літературі // Сучасність. – 1984. – №4.

8. Заярна І. Трагедійна сила документа («Чорнобиль» Ю.Щербака, «Чорнобильський зошит» Г.Медведєва, «Чорнобиль очима киян» С. Скляра) // Слово і Час. – 1990. – №4.

9. Йовенко С. Вибух // Вітчизна. – Ч.5. – 1987.

10. Костенко Л. Зона відчуження // Літературна Україна. – 1996. – 25 квітня.

11. Михайленко А. Запах полину // Дніпро. – Ч. 11,12.

12. Моренець В. Поетична епіка Чорнобиля // Радянське літературознавство. – 1987. – № 12.

13. Моринець В. Борис Олійник: Літературний портрет. – К., 1987.

14. Олейник Б. Испытание Чернобылем // Литературная газета. – 1986. – 24 сентября.

15. Олійник Б. Чорнобиль. Третій ядерний удар // Дніпро. – 2002. – №5-6.

16. Онишкевич Л. Чорнобиль у літературі // Слово і час. – 2002. – №4.

17. Онікієнко І. Чорнобильські тексти сучасних українських письменників як художні моделі національного буття в час апокаліпсису : електронний ресурс / Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-text-10497.html

18. Павлишин М. Чорнобильська тема і проблема жанру // Канон та іконостас. – К., 1996.

19. Рубан В. Третє пришестя І. Драча // Київ. – 1996. – № 9-10.

20. Скирда Л. Чорнобиль: епічне мислення // Дніпро. – 1988. – №7.

21. Сапеляк С. Герніка Чорнобиля // Сучасність. – 1998. – Липень-серпень.

22. Слабошпицький М. Поет, який має талант бути Драчем // Дивослово. – 1996. – № 10.

5. Ткаченко А. Іван Драч – поет, кінодраматург, політик. – К., 2000.

23. Черін Г. Дві поеми про Чорнобиль / Калейдоскоп: Статті і рецензії. – Всесвіт. – 1995.

24. Щербак Ю. Чорнобиль // Вітчизна. – 1988. – №4.

25. Яворовский В. Чернобыль: трагедия, подвиг, предупреждение. – М., 1988.

 

План

1. Ґенеза українського авангарду. Історична та естетична зумовленість появи неоавангардизму, хронологічні рамки.

2. Літературні організації неоавангардистів: Бу-Ба-Бу, ЛуГоСад, “Нова дегенерація”, “Пси св. Юра”.

3. Основні риси поетики авангарду, пафос творчих зусиль неоавангардистів.

Завдання 1.

Мікрогрупа 1 Мікрогрупа 2  
Назвати жанри поетичного неоавангардизму. На матеріалі поезії Юрка Позаяка визначити особливості поетики на мовно-стильовому рівні. Назвати жанри прозового неоавангардизму. На матеріалі поезії “Епос і нині сопе” Івана Лучука визначити специфіку змісту.
відкіль німе тіл барокко? різне газеті дай – антипопит. жінок ори широко, дужо, глибоко. відун-віра – це навіки шал. Петро – та ренегатом?! – а став (срам!) і раз, і раз, і раз. важив Саваот: хабар, вирок, хосен і чеснота – з діл пива Гога-Магога. Яма манив, випив могорич, вив. гупа Покрови дар і сон вола: мене мене текел фарес. а рес демосу – віра, хандра, кокаїн. Якщо птаха тримати в неволі, Якщо птаху підрізати крила Якщо відрубать йому лапи, А до того ще й вищипать піря, І напхать йому в задницю яблук, І усе це в духовці спекти, - То це буде засмажена качка, Це окраса святкового столу.

Завдання 2.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 356; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.92.28.52 (0.017 с.)