Графік виконання семестрового завданняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Графік виконання семестрового завдання 

Вид навчання № тижня з початку семестру
Семестрове завдання № 1         1 семестр    
  виконання та захист 2-ох задач з «Фізичних основ механіки» виконання та захист 2-ох задач зі «Статистичної фізики та термодинаміки» виконання та захист 2-ох задач з «Основ електродинаміки»
Семестрове завдання № 2         2 семестр    
  виконання та захист 2-ох задач з «Коливань і хвиль» виконання та захист 2-ох задач з «Фізичної оптики» виконання та захист 2-ох задач з «Квантової фізики»

 

Виконання семестрового завдання контролюється викладачем практичних занять у вигляді індивідуального захисту задач семестрового завдання та під час написання контрольних робіт. До дати певного модуль-контролю студент повинен виконати та захистити:

§ 2 (дві) задачі з І-го (ІІІ-го) змістового модулю;

§ 4(чотири) задачі з ІІ-го (ІV-го) змістового модулю.

Утруднення, що виникають при розв’язанні задач семестрового завдання, з’ясовуються під час індивідуально-консультативних занять, що проводяться викладачем практичних занять.

Семестрове завдання підлягає обов’язковому виконанню на протязі семестру, оскільки частина задач (по 2-і задачі з 6-ти в циклі) включаються до модульної контрольної роботи. Захист семестрового завдання відбувається під час проведення індивідуально-консультативних занять, що проводяться викладачем практичних занять. До захисту приймаються лише 2-і (або 4-и) задачі з 6-ти (або 12-ти) запропонованих у відповідному змістовому модулі. Останнім терміном ліквідації заборгованості є час проведення останнього практичного або лабораторного заняття. Задля успішного виконання студентам надається перелік додаткової літератури, що є у бібліотеці університету та електронні варіанти навчальних посібників та методичних вказівок, що містять основні методи рішення та приклади типових фізичних задач ([18],[19], [41]-[46]).

Нижче наведено таблиці семестрових завдань з фізики у кожному семестрі, поділені по відповідним частинам: І частина відповідає першому семестру вивчення фізики, ІІ частина, відповідно, - другому. Семестрове завдання складається з 20 варіантів. Студент обирає варіант у відповідності до власного номеру в журналі академічної групи. Якщо студенту в журналі відповідає №21, то він обирає задачі 1-го варіанту, а так далі.

Кожна з таблиць поділена на 3 цикли по відповідних розділах фізики. Перший цикл задач (2 блоки з 6-ти задач) входить до І-го змістового модулю. Решта - два цикли (4-и блоки з 12-и задач) – до ІІ-го змістового модулю. В кожному з циклів виділено по 2 блоки з 3-х задач. Студент обирає по одній задачі з кожного блоку, таким чином, захищаючи по дві типові задачі з кожного розділу фізики.

 

 

3.3. Вимоги до оформлення семестрового завдання:

 

§ наявність повних умов задач,

§ скорочений запис умови задачі,

§ переведення величин с систему СІ,

§ схематичний рисунок, якщо необхідно,

§ рішення кожної задачі повинно супроводжуватися поясненнями, обґрунтуванням використання законів, нумерацією формул,

§ наявність остаточної (розрахункової) формули у символьному вигляді,

§ перевірка розмірності величин, що входять до розрахункової формули,

§ власне розрахунок,

§ запис відповіді з коротким аналізом при необхідності.

Семестрове завдання оформлюється у зошитах в клітинку, титульна сторінка яких повинна бути оформлена наступним чином:

 

СЕМЕСТРОВЕ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИКА»
І(або ІІ) частина
Варіант № 15
Дата виконання 25.10.2011р.
   
Виконав: Студент групи 1А Розумний Х.С.
Перевірила: доц. кафедри ЗПФ Дворник О.В.

 

Приклад оформлення рішення фізичної задачі.

 

Умова: Тонкий стержень довжиною см заряджений з лінійною густиною нКл/м. Знайти напруженість електричного поля в точці, розташованій на перпендикулярі до стержню, проведеному через один з його кінців, на відстані см від цього кінця.

Дано:

см м
нКл/м Кл/м
см м
 

 

Рішення:

 

Абсолютне значення напруженості ЕП,

створюваної точковим зарядом в деякій точці

простору на відстані :

(1).

Оскільки в задачі не вказано властивості середовища, вирішуємо задачу для вакууму, приймаючи .

Напруженість ЕП, створюваного нескінченно малим зарядом :

(2); де (3);

Звідки: (4); отже, (5)

З DABC: ; (6);

З DСHD: ; (7);

З DCAH: ; (8);

(9); Þ (10).

(10) ®(5): ; або (11);

(6) ® (11): ;

Маємо: (12);

Проекція вектора напруженості на координатну вісь ОХ:

(13);

З DABN: (14).

(14), (12) ®(13), інтегруванням отримаємо:

= =

Остаточно: Ex= (15).

 

Перевірка розмірності величин:

, де m®м, С®Кл, F®Ф, V®В.

 

Розрахунок:

= = (кВт)

 

Відповідь: кВт.

 

 


Таблиця 6.

 
 

Таблиця 7.

 

 
 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.50.33 (0.034 с.)