Перелік лабораторних робіт, рекомендованих для виконання.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перелік лабораторних робіт, рекомендованих для виконання.№ з/п № л/р Теми лабораторних робіт
     
    1. КЛАСИЧНА МЕХАНІКА
1. 1-1 Дослідження прецесії вільного гіроскопа та вимірювання кутової швидкості прецесії.
2. 1-2 Вивчення законів кінематики та динаміки поступального руху на машині Атвуда.
3. 1-3 Визначення коефіцієнта тертя кочення.
4. 1-4 Вивчення співудару двох куль.
5. 1-5 Вивчення законів обертального руху за допомогою маятника Обербека.
6. 1-6 Визначення швидкості польоту кулі за допомогою балістичного маятника.
7. 1-7 Визначення моментів інерції тіла за допомогою маятника Максвелла.
8. 1-8 Визначення моментів інерції твердих тіл за допомогою крутильних коливань.
     
     
    2. СТАТИСТИЧНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА
9. 5-1 Визначення коефіцієнта в’язкості рідини методом Стокса.
10. 5-2 Визначення коефіцієнта теплопровідності діелектриків методом регулярного режиму.
11. 5-3 Визначення ентропії при нагріванні та плавленні олова.
12. 5-4 Визначення середньої довжини вільного пробігу та ефективного діаметру молекул повітря.
13. 5-5 Визначення відношення .
14. 5-6 Визначення середнього коефіцієнта лінійного розширення методом Д.І. Менделєєва.
15. 5-7 Визначення коефіцієнту теплопровідності повітря.
     
    3. ЕЛЕКТРИКА І МАГНЕТИЗМ
16. 2-1 Перевірка законів Кірхгофа.
17. 2-2 Дослідження електростатичного поля.
18. 2-3 Вимір ємності конденсаторів за допомогою моста Сотті.
19. 2-4 Вивчення джерела сталої ЕРС.
20. 2-5 Вивчення статичних характеристик вакуумного тріоду.
21. 2-6 Визначення горизонтальної складової напруженості магнітного поля Землі.
22. 2-8 Знаходження питомого заряду для електрона.
23. 2-9 Знаходження питомого опору резистивного проводу.
24. 2-10 Виміри опорів містковими схемами.
25. 2-11 Знаходження коефіцієнту самоіндукції котушки.
26. 2-12 Вимірювання опорів розгалуджених схем з’єднання провідників.
     
    4. КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ
27. 3-1 Визначення прискорення сили тяжіння за допомогою оборотного маятника.
28. 3-2 Вивчення коливань зв’язаних систем.
29. 3-3 Вивчення релаксаційних автоколивань.
30. 3-4 Дослідження власних коливань струни методом резонансу.
31. 3-5 Дослідження затухаючих коливань у послідовному коливальному контурі.
32. 3-6 Вивчення коливань повітря в замкнутій трубі.
33. 3-7 Визначення прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника.
     
    5. ФІЗИЧНА ОПТИКА
34. 4-1 Визначення довжини світлової хвилі методом інтерференційних кілець Ньютона.
35. 4-2 Визначення сталої Планка з явища фотоефекту.
36. 4-3 Визначення довжини хвилі світла за допомогою дифракційної решітки.
37. 4-4 Дослідження поляризованого світла та перевірка закону Малюса.
38. 4-5 Визначення сталої Стефана-Больцмана.
39. 4-6 Визначення концентрації оптично активної речовини (цукру) в розчині.
40. 4-7 Вивчення дифракції на одно- і двовимірній дифракційних решітках у лазерному промені.
41. 4-8 Визначення кута розходження лазерного променя та розподілу енергії в ньому.
42. 4-9 Експерментальне вивчення закону Бугера-Ламберта-Бера.
43. 4-10 Визначення довжини хвилі лазерного випромінювання за допомогою щілини Юнга.
     
    5.КВАНТОВА ФІЗИКА
44. 6-1 Дослідження характеристик тунельного діоду.
45. 6-2 Вивчення властивостей біполярного напівпровідникового транзистора.
46. 6-3 Визначення ширини забороненої зони.
47. 6-4 Вивчення принципу роботи та параметрів напівпровідникового стабілітрону.
48. 6-5 Дослідження властивостей фотоелементу.
49. 6-6 Вивчення залежності вольт-амперної характеристики напівпровідникових діодів від температурного режиму.
50. 6-7 Визначення часу життя нерівноважних носіїв в напівпровідникових фотоелементах.
51. 6-8 Вивчення властивостей напівпровідникового тиристора.
52. 6-9 Дослідження характеристик напівпровідникового матеріалу за допомогою ефекту Хола.
53. 6-10 Вивчення властивостей польового напівпровідникового транзистора.
54. 6-11 Дослідження ємнісних властивостей p-n- переходу.

Таблиця 3.

 
 

 

 

Таблиця 4.

 
 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 146; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.011 с.)