Класифікація хлібопекарських печей.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Класифікація хлібопекарських печей.В основу класифікації хлібопекарських печей покладені наступні ознаки:

- технологічна (призначення пічного агрегату);

- площа поду (продуктивність);

- теплотехнічна (спосіб обігріву пекарної камери);

- тип (конфігурація) пекарної камери;

- конструкція транспортуючого пристрою.

За технологічною ознакою хлібопекарські печі можна розділити на групи:

- універсальні печі, в яких можна випікати хлібобулочні і борошняні кондитерські вироби широкого асортименту - печі ХР, ФТЛ-2;

- печі для випічки широкого асортименту виробів - велика частина печей, що використовуються промисловістю;

- спеціалізовані печі для випічки певного виду виробів - ШБП - для випічки печива, для випічки солодкої соломки і пряників, тандир.

- для випічки національних виробів.

По площі поду, як основному параметру печі поділяються відповідно на печі з площею (м2): 10, 16, 25, (40), 50, 80, 100, 125.

Умовно їх поділяють на:

- печі малої продуктивності з площею поду менше 10 м2;

- печі середньої продуктивності з площею поду від 10 до 50 м2;

- печі великої продуктивності з площею поду 50 м2 і більше.

За теплотехнічною ознакою печі діляться на:

- регенеративні (жарові) печі;

- канальні печі;

- печі з циклотермическим обігрівом (рециркуляцією продуктів згоряння);

- печі c пароводяним і змішаним обігрівом;

- печі з конвективним обігрівом;

- печі з внутрішньокамерного спалюванням газу (газові печі);

- печі з електрообігрівом.

За типом пекарної камери печі бувають двох типів: тупикові і наскрізні (прохідні).

В тупикових печах посадка тестових заготовок на под печі і вивантаження готової продукції здійснюється через одне і теж вікно. Така конфігурація пекарної камери застосовується в печах малої і середньої продуктивності зі стаціонарним, висувним і реверсивним сітчастим подом, в печах з конвективним обігрівом при випічці на багатоярусних візках, а також в печах люлечно-подиковым конвеєром.

Перевагою таких печей є те, що всі гілки конвеєра ефективно використовуються, так як холоста гілка відсутня. Однак тупикова пекарна камера створює труднощі в організації потокового механізованого виробництва.

В сучасних конструкціях печей з сітчастим або пластинчастим конвеєром пекарна камера наскрізна має форму довгого тунелю.
Наскрізний тип пекарної камери сприяє організації прямоточною технологічної лінії.

По конструкції транспортуючого пристрою розрізняють печі:

- із стаціонарним подом;

- висувним, карусельным подом;

- конвеєрним подом.

Печі з конвеєрним подом це найпоширеніший тип сучасних печей.

Конвеєрні поди бувають наступних типів:

- ланцюговий люлечно-подиковий (ФТЛ - 2, ХВП);

- стрічковий сітчастий (БН), суцільний (для пряників);

- ланцюговий пластинчастий (Маммут, ХПЛ, ХНН);

- ланцюговий сітчастий (ПХК, Р3-ХПУ);

- кільцевій суцільний (Марсакова).

 

Тупікові печі

Піч ФТЛ-2 (рис. 7.1) призначена для випічки широкого асортименту хлібобулочних виробів, широко розповсюджена на підприємствах хлібопекарської промисловості.

Рис. 7.1. Піч ФТЛ–2

 

Цегляна піч, має тупикову пекарну камеру, в якій розташований ланцюгової люлечно-подиковый конвеєр.

На конвеєрі підвішені люльки 1 довжиною 1920 мм. та висотою підвісу 150 мм. На конвеєрі можна підвісити 24 люльки шириною 350 мм. через три ланки ланцюга з кроком 420 мм або 36 колисок шириною 280 мм через дві ланки з кроком 280 мм.

Конвеєр печі має два вала: передній - приводний 2 і задній 17 натяжний. На кожному з них встановлені ланцюгові блоки діаметром 718 мм. Ланцюги конвеєра підтримуються верхніми і нижніми напрямними з кутової сталі, укріпленими на бічних стінах пекарної камери.

Рух конвеєра здійснюється від електродвигуна потужністю 0,85 кВт через черв'ячний редуктор і ланцюгову передачу на зірочку переднього валу.

Рух пічного конвеєра переривчастий. Кожна люлька зупиняється біля посадкового вікна.

Пекарна камера і тестові заготовки в печі обігрівається трьома каналами. З топки 20 продукти згоряння надходять у широкий нижній канал 21, що є продовженням топкового простору. Верхнє перекриття нижнього каналу викладено у вигляді своду із шамотної цегли; під колосникових гратами зверху шамотного своду викладено другий свід з червоної цегли. В кінці нижнього каналу, в обох бічних стінках його є вихідні вікна, через які продукти згоряння з нижнього каналу по вертикальних газоходам направляються в середній канал (радіаторну коробку) 7 через вхідне вікно 10.

У бічних стінках верхньої частини пекарної камери є вертикальні газоходи, що з'єднують вихідні вікна 8 і 11 радіаторної коробки з вхідними вікнами 9, 12, 15 верхнього каналу 14. Після обігріву верхнього каналу димові гази направляються на обігрів теплоутилізаторів, що складається з трьох казанків 16.

Розрідження в топці регулюється шибером 13.

В пекарній камері встановлено паро-зволожуючий пристрій 6 із системи перфорованих труб. Видалення надлишків пароповітряної суміші з посадочної зони пекарної камери проводиться шляхом відводу його через канал 5, забезпечений золотниковым шибером.

На рис. 7.2 наведена схема руху продуктів згоряння.

Рис 7.2. Схема руху продуктів згоряння в печі ФТЛ – 2

Димові гази з топки після обігріву нижнього каналу 1 по двох бокових вертикальних каналах 2 направляються в середній канал-радіатор 3.

Середній канал з'єднаний з верхнім каналом передніми 4 і задніми 5 вертикальними газоходами, в яких розміщені регулювальні шибери 11, 12. По цих перепускних каналах димові гази направляються в верхній канал 6 з плоскою поверхнею теплообміну із сталевого листа.

При випічці житнього формового хліба горизонтальні шибери 12, задніх вертикальних газоходів, і вертикальні шибери 11, передніх газоходів перекриваються, і весь потік димових газів через передні вхідні вікна потрапляє в початок головного ділянки верхнього каналу.

При випічці подових виробів, у першій фазі випічці яких проводиться інтенсивне зволоження тестових заготовок, необхідно створити сприятливі умови для конденсації насиченої пари на холодній поверхні тіста. Для цього шибери 12 на задніх стояками і вертикальні шибери 11 повинні бути відкриті.

При цьому передня частина верхнього каналу залишиться без обігріву. Таким чином за допомогою шибера 11 і 12 можна регулювати потоки димових газів, що проходять через верхній і середній канал.

Після обігріву верхнього каналу потоки димових газів направляються в газоходи трьох водогрійних казанів - теплоутилізаторів 7.

У печі передбачена установка трубчастого парогенератора 8 низького тиску. З нижніх бічних каналів для обігріву парогенераторів відбираються гарячі димові гази в кінці нижнього каналу, кількість газів регулюється шиберами 13 печі.

Топковий пристрій печі розрахований на спалювання різноманітного палива: твердого, рідкого і газоподібного.

Зволоження тестових заготовок і середовища пекарної камери передбачається насиченим паром низького тиску з котельні заводу або трубчастих парогенераторів, встановлених на печі.

У печі передбачене механічне вивантаження подових виробів.
При підході колисок до посадкового вікна печі вони, переміщуючись по копіру, перевертаються і випечені вироби потрапляють на транспортер, розташований поперек печі в нижній частині посадкової камери.

Продуктивність печі 12-15 т/добу. Габаритні розміри довжина 5600 мм, ширина по кладці 3600 мм, ширина печі з приводом і транспортером 5190 мм, висота 3770 мм. Маса печі 30 т, у тому числі маса металоконструкцій 7 т.

Хлібопекарська піч ФТЛ-2 піддавалась різним реконструкціям з метою підвищення продуктивності, поліпшення умов гігротермічної обробки тістових заготовок, зниження вентиляційних втрат і поліпшення умов посадки заготовок на люльку конвеєра печі.

До складу вистійно-пічного агрегату П6-ХРМ (рис. 7.3) входять: піч П6-ХРМ 11, вистійна шафа 7 із загальним люлечно-подиковим ланцюговим конвеєром 8, приводом 5, тістоподільником-укладальником тістових заготовок 6, транспортером готової продукції 9.


Конвеєр агрегату складається з двох паралельних ланцюгів огинаючих приводні, натяжні та поворотні зірочки. Люльки підвішені в шарнірах ланцюгів з кроком 280 мм. До підвісок полиць приварені копіри, які взаємодіють з механізмом перекидання польок для вивантаження хліба з форм на транспортер готової продукції.

Рис. 7.3. Вистійно-пічний агрегат П6-ХРМ

 

Поділ тіста на заготовки та посадка їх у форми на люльці шафи вистоювання здійснюється подільником-укладальником Ш-33-ХТЗ-У, пристосованим для роботи з уривчастим рухом люлечного конвеєра агрегату. Привід агрегату здійснюється електродвигуном потужністю 8,8 кВт, через черв'ячний редуктор і пасову передачу.

Необхідний режим середовища пекарної камери шафи вистою автоматично підтримується подачею пара від парового зволожувача.
Конвеєр агрегату рухається перервно, його ритм роботи регулюється за допомогою реле часу в залежності від виду продукції.

Регулювання співвідношення часу вистоювання і випічки здійснюється за допомогою регулювальної каретки, шляхом перерозподілу порожніх і заповнених тістом колисок конвеєра.

Продуктивність печі по формовому хлібі становить 750 кг/год. Загальна кількість колисок 119 штук. Габарити агрегату 12100×4980×4000 мм.

До складу агрегату входять вистійна камера з люлечним ланцюговим конвеєром і подільник-укладальник заготовок у форми, транспортер готової продукції, механізм перекидання колисок для вивантаження випеченого хліба.

Вистійна шафа і піч мають загальний люлечный конвеєр.

Регулювання часу вистоювання здійснюється за допомогою зміни співвідношення заповнених і холостих колисок.

Кількість колисок 89 - 119, з них у печі 47 і шафі 22-47, холостих 20-34. На кожній люльці розміщується 16 форм. Продуктивність по формовому хлібі 750 кг/год.

Для заміни печі ФТЛ - 2 розроблено тупикові печі Г4-ХПЛ з площею поду 16 і 25м2, з канальною системою обігріву.

Піч Г4-ХПЛ має більшу продуктивність, менші витрати палива, власні парогенератори для парозволоження, створена більш ефективна система гігротермичної обробки тістових заготовок.

 
 

Піч Г4-ХПЛ-16 має двохниточный конвеєр, піч Г4-ХПЛ-25 -
чотирьохниточный (рис. 7.4).

 

Рис. 7.4. Схеми печей Г4-ХПЛ-16 (а) та Г4-ХПЛ-25 (б)

 

Печі Г4-ХПЛ мають пекарну камеру, в якій розміщений ланцюговий люлечний конвеєр. Обігрів печі здійснюється гріючими каналами 3 за рахунок тепла димових газів, що надходять з топки 4. Після обігріву пекарної камери гази направляються для обігріву теплоутилізаторів 11.

Регулювання руху димових газів здійснюється за допомогою шиберів, встановлених в каналах на виході газів з печі. В кінці топки в каналі 7 встановлені парогенератори 6. Гострі топкові гази подаються до парогенераторів через перепускні канали 9. Після обігріву парогенератора гази з'єднуються з димовими газами в бічних вертикальних каналах.

Зниження температури димових газів за рахунок відбору тепла, витраченого на обігрів парогенераторів, дозволяє збільшити термін роботи радіаторних коробок.

Продуктивність парогенераторів регулюється з допомогою шиберів 10, розміщених з боків печі. Зона зволоження печі 12 відокремлена від пекарної камери екраном 13 для підтримки в цій зоні температури середовища 100-120 оС та створення оптимальних умов для гігротермічної обробки тістових заготовок.

Продуктивність печі по формовому хлібі печі Г4-ХПЛ-25 21 т/добу, печі Г4-ХПЛ-16 15,2 т/добу.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.011 с.)