Завдання і сфери діяльності Європейського банку реконструкції і розвиткуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання і сфери діяльності Європейського банку реконструкції і розвиткуЄвропейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) є регіональним міжнародним банком, що розпочав свою діяльність у 1991 р. Банк було створено зі спеціальною метою - сприяти переходу до відкритої економіки,орієнтованої на ринок, та розвитку приватної підприємницької діяльності у країнах Центральної і Східної Європи та країнах-колишніх республіках СРСР. Відповідно до Угоди про створення ЄБРР він діє тільки в тих країнах, які дотримуються принципів багатопартійної демократії, плюралізму і ринкової економіки і запроваджують їх у життя. Дотримання цих принципів ретельно контролюється Банком. Банк розташований у Лондоні, має статус міжнародної фінансової установи, до складу якої входять 60 членів: 58 держав, включаючи всі європейські країни, країни інших регіонів світу (США, Мексика, Австралія, Єгипет, Японія та ін.), Європейський союз (ЄС) і Європейський інвестиційний банк (ЄІБ). Статутний капітал банку становить 20 млрд євро. Кожна країна-член представлена у Раді керуючих та Раді директорів Банку. В Україні ЄБРР має дипломатичний статус і статус привілейованого кредитора. Головною особливістю ЄБРР, що відрізняє його від інших банків розвитку, є підтримка ним саме приватної підприємницької ініціативи. У цьому положенні виявляється сутність діяльності ЄБРР, яка проголошує, що не менше 60% загального обсягу фінансування Банку повинно спрямовуватися до приватного сектора. У 1997 р. зобов'язання у цьому секторі становили 76% за обсягами і 86% за кількістю від загального обсягу фінансування ЄБРР.

Функціями ЄБРР, що визначають пріоритети його діяльності, є:

- сприяння переходу до ринкової економіки та оцінка впливу своїх проектів на процес переходу країн на ринкові умови господарювання;

- підтримка приватної підприємницької ініціативи;

- заохочення спільного фінансування проектів та залучення прямих іноземних інвестицій у приватний та державний сектори;

- мобілізація внутрішнього та зовнішнього капіталу;

- допомога в діяльності інших інституцій.

Діяльність ЄБРР в Україні охоплює такі основні стратегічні напрямки, як: надання довгострокового кредитного капіталу банківському сектору на розвиток комерційного кредиту та інших фінансових інструментів для підтримки експортерів; залучення приватних інвестицій в агропромисловий комплекс України; технічна допомога та консалтингові послуги підприємствам державної форми власності щодо розробки та впровадження інвестиційних проектів, фінансових планів, систем закупівлі обладнання на світових ринках та управління інвестиційними проектами; надання кредитних ліній приватному виробництву та пряме фінансування спільних підприємств; реформування секторів інфраструктури — транспорту, зв'язку тощо; сприяння реструктуризації, в основному енергетичного комплексу, за допомогою запровадження енергозберігаючих технологій, модернізації обладнання, гарантування безпеки на атомних електростанціях. Позики ЄБРР Україні є джерелом пільгового фінансування інвестиційних проектів, що надається на 10—12 років за ставкою

Libor+1,0% маржі за дворічним пільговим періодом. Усього було здійснено до цього часу 10 проектів на суму 645 млн. дол. США.

72.Завдання і сферидіяльності міднародних фінансовихінституцій. Поява міжнародних фінансових інституцій була спричинена такими подіями у світовій економіці:— посиленням інтернаціоналізації господарського життя, агресивним розвитком транснаціональних корпорацій і транснаціональних банків, діяльність яких вийшла за межі національних економік;— розвитком міждержавних

форм регулювання вал ютно-кредитних і фінансових зв'язків як складової регулювання міжнародних економічних відносин;— посиленням нестабільності світової економіки, у тому числі валютної системи та світових ринків капіталів. Завдання діяльності міжнародних фінансовихінституцій

— стабілізація світового господарства й міжнародних фінансів на основі об'єднання зусиль світового співтовариства;— здійснення міждержавного валютного і кредитно-фінансового регулювання;— розроблення і координація стратегії і тактики міжнародної валютної і кредитно-фінансової політики. Мета діяльності міжнародних фінансових інституцій — сприяння розвитку зовнішньої торгівлі й міжнародного та регіонального валютно-фінансового співробітництва, підтримання рівноваги платіжних балансів країн, що входять до них, регулювання курсів їхніх валют, надання кредитів цим країнам та гарантування приватних позик за кордоном.

73.Сутність і роль міжнародного валютного ринку.Міжнар.валютний ринок-це купівляі продаж індив.валюти або цінних паперів в індив.валюті на основі попиту і пропозиції.Учасники міжнародного валютного ринку - комерційні банки, корпорації, які займаються міжнародною торгівлею, небанківські фінансові установи (фірми з управління активами, страхові компанії), центральні банки. Центральною ланкою міжнародного валютного ринку є комерційні банки, оскільки більшість

операцій з валютами передбачає обмін банківськими депозитами, деномінованими в різних валютах.Основним товаром цього ринку є іноземна валюта в різних формах: валютні депозити, будь-які фінансові вимоги, позначені в іноземній валюті. На валютному ринку переважають операції з валютними депозитами до запитання.(Депозити до запитання - це кошти, які використовуються в торгівлі валютою між банками, що працюють на валютному ринку).Інструментами вал.операцій є банк.перекази.

74.Сутність і роль міжнародного ринку кредитних ресурсів.Міжнар.ринок кредитних ресурсів-це специфічна сфера руху коштів між країнами на принципах обов’язкового повернення коштів,платності і забезпеченості.Класифікація кредитів:

1.Залежно від суб’єкта кредитування

-приватні –надаються приватними особами;

-урядові-кредити надані урядовими установами від імені держави;

-кредити міжнар.фін.організацій;

2.За терміном надання:

-короткострокові-до 1 року;

-середньострокові- 1-5 років;

-довгострокові- понад 5-7років;

3.В залежності від забезпечення:

-забезпечені-кредити забезпечені нерухомістю,товарами,документами,цінними паперами, золотом;

-бланкові-кредити надані під зобов’язання боржника вчасно погасити,документом при цьому виступає соло-вексель з одним підписом позичальника;

4.За призначенням:

-зв’язані-надаються на конкретні цілі,обумовлені в кредитній угоді.Вони можуть бути Комерційні,інвестиційні,проміжкові.

-фінансові-кредити які не мають цільового призначення і можуть використовуватися позичальником на будь-які цілі.

75.Сутність і роль міжнародного ринку цінних паперів.Міжнар.ринок ц.паперів-це форма мобілізаціїкапіталів з метою

задоволення виробничих потреб. Спеціалізується переважно на емісіїц.паперів.Первинний ринок цінних паперів

– ринок перших і повторних емісій (випусків) цінних паперів, на якому здійснюється їх початкове розміщення серед інвесторів.Вторинний ринок цінних паперів

– ринок, на якому цінні папери, емітовані та придбані на первинному ринку,

перепродаються іншим інвесторам. Міжнародний ринок цінних паперів має дві структурні складові:■ іноземний ринок цінних паперів. Це фінансовий ринок держав, на якому укладаються угоди щодо фінансових активів нерезидентів - іноземних цінних паперів;■ євроринок цінних паперів. Це ринок, на якому випускаються, купуються та продаються цінні папери, виражені в євровалютах. Для функціонування ринку цінних паперів необхідні певні передумови: попит, пропозиція, посередники, системи регулювання і саморегулювання. Попит на цінні папери визначається добробутом нації. Чим вищий рівень життя, тим більше заощаджень у населення і можливості купівлі цінних паперів. Пропозиція визначається попитом. Вона тим вища, чим більше розвинутий ринковий механізм поставки джерел довгострокового кредитування і фінансування. Для розвитку ринку цінних паперів необхідні фахівці інвестиційного бізнесу і система підготовки таких фахівців. Потрібні посередницькі організації - брокерські та інвестиційно-дилерські фірми, фондові біржі та органи регулювання інвестиційного бізнесу.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.011 с.)