Пытанні для самакантролю і самастойнага вывучэння тэмыМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Пытанні для самакантролю і самастойнага вывучэння тэмы1. Што вы ведаеце пра пабрацімскія сувязі беларускіх гарадоў, абласцей, прадпрыемстваў?

2. Ахарактарызуйце дзейнасць СНД.

3. Якія этапы прайшоў працэс інтэграціі з Расіяй?

4. З якімі міжнароднымі арганізацыямі супрацоўнічае Беларусь і што вы ведаеце аб гэтым супрацоўніцтве?

5. Ахарактарызуйце знешнеэканамічныя сувязі Беларусі

6. Што вы ведаеце аб навуковым і культурным супрацрўніцтве Беларусі з іншымі краінамі свету?

Літаратура

1. Гісторыя Беларусі: Вучэб. дапам. У 2-х ч. Ч.2. Пад. рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. – Мн., 2000. – С.280-316.

2. Гісторыя Беларусі. У 6 т. Т.5. Беларусь у 1946-2009 гг. / Л.Лыч [і інш.]; Рэд.калегія. М.Касцюк (гал.рэд.) [і інш.]. Мн.: Современная школа, Экоперспектива, 2011. – С.23-130.

3. Мандрык І.В. Гісторыя Беларусі (у кантэксце сусветнай гісторыі). – Віцебск: ВФ УА ФПБ МІПСА, 2009. - С.232-242.

4. Трещенок Я.И. История Беларуси: учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования. В 2 ч. Ч.2. / Я.И.Трещенок, А.А.Воробьев, Н.М.Пурышева, М.И.Матюшевская; под ред. Я.И.Трещенка. –Могилев: МГУ им.А.А.Кулешова, 2005.С.269-297.

5. Іншая літаратура па тэме (глядзі прыкладаемы спіс), знаходзіцца пад нумарамі

 

Тэсты другога модуля

 

1.Палітыка перабудовы бярэ пачатак ў:

o 1981г.;

o 1984г.;

• 1985г.;

o 1986г.

2.Ініцыятарам палітыкі перабудовы стаў генеральны сакратар ЦК КПСС:

o М.С. Хрушчоў;

o Л.і. Брэжнеў;

o Ю.У. Андропаў;

• М.С.Гарбачоў.

3.Дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце БССР набыла статус канстытуцыйнага закона:

o 27 ліпеня 1990г.;

• 25 жніўня 1991г.;

o 15 сакавіка 1994г.;

o 10 ліпеня 1994г.

4.Дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце БССР была прынята:

• 27 ліпеня 1990г.;

o 19 верасня 1991г.;

o 15 сакавіка 1994г.;

o 10 ліпеня 1994г.

5.Новая назва дзяржавы – “Рэспубліка Беларусь” і новая дзяржаўная сімволіка былі зацверджаны:

o 27 ліпеня 1990г.;

• 19 верасня 1991г.;

o 15 сакавіка 1994г.;

o 10 ліпеня 1994г.

6.Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь была прынята:

o 27 ліпеня 1990г.;

o 19 верасня 1991г.;

• 15 сакавіка 1994г.;

o 10 ліпеня 1994г.

7.А.Р.Лукашэнка ўпершыню быў абраны Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь ў:

o снежні 1991г.;

o лістападзе 1993г.;

o маі 1994г.;

• ліпені 1994г.

8.Дагавор аб стварэнні Саюза Беларусі і Расіі быў падпісаны:

o 2 красавіка 1996г.;

• 2 красавіка 1997г.;

o 8 снежня 1999г.;

o 15 кастрычніка 2001г.

9.Дагавор аб старэнні Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі быў падпісаны:

o 2 красавіка 1996г.;

o 2 красавіка 1997г.;

• 8 снежня 1999г.;

o 15 кастрычніка 2001г.

10.Прадстаўнічым і заканадаўчым органам Рэспублікі Беларусь з’яўляецца:

o Савет Міністраў;

o Канстытуцыйны суд;

o Камітэт дзяржаўнага кантролю;

• Нацыянальны сход РБ.

11.Ніжняй палатай беларускага парламента з’яўляецца:

o Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу РБ;

o Нацыянальны сход;

o Вярхоўны Савет;

• Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу РБ.

12.У Палату прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу РБ выбіраецца:

o 100 дэпутатаў;

• 110 дэпутатаў;

o 115 дэпутатаў;

o 120 дэпутатаў.

13.Рэферэндум, на які выносілася пытанне аб устанаўленні новых Дзяржаўнага сцяга і Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь, адбыўся:

• 14 мая 1995г;

o 24 лістапада 1996г.;

o 24 мая 1998г.;

o 17 кастрычніка 2004г.

14.Дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь святкуецца:

o 15 сакавіка;

o 25 сакавіка;

• 3 ліпеня;

o 27 ліпеня.

15.Аўтарам гістарычных раманаў “Меч князя Вячкі”, “След ваўкалака” з’яўлецца:

o М. Савіцкі;

• Л.Дайнека;

o М.Чаргінец;

o Р.Барадулін.

16.Звання “Героя Беларусі” першым быў удастоены:

o П.Клімук;

o М.Чаргінец;

• У.Карат;

o П.Пракаповіч.

17.У адпаведнасці з новай рэдакцыяй Канстытуцыі (пасля Рэферэндуму 18 лістапада 1996г.) Рэспубліка Беларусь стала:

o парламентскай;

• прэзідэнтскай;

o унітарнай;

o дэмакратычнай.

19.Праграма сацыяльна-экнамічнага развіцця Беларусі на 2001-2005 гг. прынята на:

o І Усебеларускім з’ездзе;

• ІІ Усебеларускім з’ездзе;

o ІІІ Усебеларускім з’ездзе;

o шляхам рэферэндума.

20.Нацыянальная стратэгія ўстойлівага сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь на перыяд да 2020г. прынята ў:

o 2002г.;

• 2004г.;

o 2005г.;

o 2006г.

21.Пастанова “Аб стварэнні ўзброеных сіл Рэспублікі Беларусь” прынята:

o 15 верасня 1990г.;

• 20 верасня 1991г.;

o 25 верасня 1992г.;

o 27 верасня 1992г.

22.Эканамічнымі прыярытэтамі праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця на 1996-2000 гг. былі названы:

o індустрыялізацыя, экспарт, харчаванне;

• экспарт, жылле, харчавнне;

o жылле, НТП, харчаванне;

o харчаванне, умацаванне дэмакратыі, экспарт.

23.Першая сесія Парламентскага сходу Расіі і Беларусі адбылася ў:

o 1994г.;

o 1995г.;

• 1996г.;

o 1997г.

24.Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А.Лукашэнка выступіў на спецыяльным урачыстым пасяджэнні ААН у:

o 1994г.;

• 1995г.;

o 1996г.;

o 1997г.

25.Пагадненне аб стварэнні Садружнасці незалежных Дзяржаў (СНД) падпісаны:

o 5 снежня 1991г.;

• 8 снежня 1991г.;

o 9 снежня 1991г.;

o 10 снежня 1991г.

26.У СНД у снежні 1991г. аб’ядналіся дзяржавы:

o Грузія, Беларусь, Расія;

o Беларусь, Казахстан, Расія;

o Україна, Беларусь, Казахстан;

• Беларусь, Расія, Україна.

27.Каардынацыйныя органы СНД знаходзяцца ў:

o Маскве;

o Алма-Аце;

• Мінску;

o Кіеве.

25.Інфляцыя – гэта:

o выкарыстанне матэрыяльнай зацікаўленасці працоўных шляхам павелічэння заробку;

o устанаўленне цвердага курсу нацыянальных грошай у адносінах да замежнай валюты;

• абясцэньванне грошай у выніку выпуску іх у абарачэнне без забеспячэння неабходнай колькасцю тавараў;

o увядзенне гаспадарчага разліку.

28.Тэрмін, які сведчыць аб новых формах гаспадарання на зямлі:

o калгас;

o саўгас;

• фермерская гаспадарка;

o закупка дзяржавай сельскагаспадарчых прадуктаў.

29.Правільна суаднясіце элементы двух мностваў:

імпарт

увоз тавараў

экспарт

вываз тавараў

цяжкая прамысловасць

вытворчасць сродкаў вытворчасці

лёгкая прамысловасць

вытворчасць прадметаў народнага спажывання

30.Правільна суаднясіце элементы двух мностваў:

Белавежскае пагадненне

стварэнне СНД

правядзенне рэферэндума

захаванне абноўленага СССР

працэс інтэграцыі

утварэнне саюза Беларусі і Расіі

жнівеньскі путч

супраціўленне палітыцы перабудовы

31.Вызначце правільную паслядоўнасць:

утварэнне мытнага саюза Беларусі і Расіі

заканчэнне 12-й пяцігодкі

распад СССР

аварыя на Чарнобыльскай АЭС

32.Вызначце правільную паслядоўнасць:

выбары народных дэпутатаў БССР паводле новага Закона аб выбарах

прыпыненне дзейнасці КПБ

пачатак курсу на паскарэнне сацыяльна-эканамічнага развіцця і дэмакратызыцыю палітычнага жыцця ў СССР

першыя свабодныя і альтэрнатыўныя выбары народных дэпутатаў СССР

33.Суверэнітэт – гэта:

o ажыццяўленне заканадаўчай улады толькі цэнтральнымі(вышэшымі) органамі;

o форма добраахвотнага саюза паміж дзяржавамі;

• палітычная незалежнасць і самастойнасць дзяржаўнай улады, якая не дапускае замежнага ўмяшальніцтва;

o падпарадкаванне мясцовых органаў дзяржаўнага кіравання цэнтральным.

34.Прэзідэнцкая форма рэспублікі канстытуцыйна была ўведзена ў Беларусі ў:

o 1990г.;

o 1994г.;

o 1995г.;

• 1996г.

35.Правільна суаднясіце элементы двух мностваў:

ратыфікацыя Белавежскага пагаднення

дэнансацыя дагавора аб утварэнні СССР

прыняцце Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь

увядзенне прэзідэнцкай формы рэспублікі

стварэнне Саюза Беларусі і Расіі

абвяшчэнне Дня яднання народаў Беларусі і Расіі

дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце

абвяшчэнне Беларусі нейтральнай дзяржавай

36.Вызначце правільную паслядоўнасць:

рэферэндум па пытанні аб захаванні СССР

дагавор паміж Расіяй і Беларуссю аб стварэнні Супольніцтва Суверэнных Рэспублік

дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце БССР

стварэнне Саюза Беларусі і Расіі

37.Аўтар адноўленага крыжа Ефрасінні Полацкай:

o М.Басалыга;

o В.Ластоўскі;

o У.Арлоў;

• М.Кузьміч.

38.Аўтар оперы “Дзікае паляванне караля Стаха”:

o В.Скорабагатаў;

o У.Караткевіч;

o А.Мдзівані;

• У.Солтан.

39.Аўтар цыкла карцін, прысвечаных чарнобыльскай трагедыі:

o Л.Шчамялёў;

o У.Стальмашонак;

• М.Савіцкі;

o А.Кішчанка.

40.Правільна суаднясіце элементы двух мностваў:

І.Шамякін

“Злая зорка”

С.Алексіевіч

“Цынкавыя хлопчыкі”

Р.Барадулін

“Міласэрнасць плахі”

В.Быкаў

“Сцюжа”

41.Правільна суаднясіце элементы двух мностваў:

У.Бутрамееў

“Казімр Лышчынскі”

І.Мысліцына

“Крыж Ефрасінні Полацкай”

А.Дудараў

“Князь Вітаўт”

В.Елізараў

“Страсці(Рагнеда)”

42.Вызначце правільную паслядоўнасць:

прыняцце Закона аб адукацыі

прысуджэнне мастаку Г.Вашчанку звання “Чалавек года”

першае правядзенне Шагалаўскіх дзён у Віцебску

прыняцце Закона “Аб мовах у Беларуска ССР”

43.Вызначце правільную паслядоўнасць:

Пачатак разгортвання галоснасці

Першы выхад у свет “Кароткай гісторыі Беларусі” В.Ластоўскага

Прыняцце Закона “Аб культуры ў Беларускай ССР”

Наданне рускай мове статусу дзяржаўнай у Рэспубліцы Беларусь разам з беларускайПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 189; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.007 с.)