Правопорушення (екстрадиція)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правопорушення (екстрадиція) 

Стаття 573. Направлення запиту про видачу (екстрадицію)

1. Запит про видачу іноземною державою особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, надсилається у випадку, якщо кримінальне правопорушення підсудне суду України або щодо цієї особи не виконаний вирок суду України.

2. Компетентний орган України, який здійснює кримінальне провадження, при підготовці запиту згідно з цією Главою повинен враховувати існування обставин, передбачених цим Кодексом або міжнародним договором України, які можуть перешкоджати видачі.

3. Уповноважений (центральний) орган України має право відмовити в направленні запиту до іноземної держави, якщо існують передбачені цим Кодексом або міжнародним договором України обставини, які можуть перешкоджати видачі. Він також має право відмовити компетентному органу України у зверненні до іноземної держави, якщо видача буде явно невиправданою з огляду на співвідношення тяжкості вчиненого особою кримінального правопорушення та ймовірних витрат, необхідних для екстрадиції.

 

Стаття 574. Органи, які звертаються із запитами про видачу

1. Запит про видачу підозрюваного, обвинуваченого уповноваженому (центральному) органу відповідної держави надсилає Генеральна прокуратура України за клопотанням прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо особи.

2. Запит про видачу засудженого уповноваженому (центральному) органу відповідної держави надсилає Міністерство юстиції України за клопотанням суду, який постановив вирок.

3. Уповноважені (центральні) органи також у відповідних випадках розглядають та приймають рішення щодо запитів, які надходять від іноземних держав про видачу осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

 

Стаття 575. Зміст та форма запиту про видачу

1. Запит про видачу складається уповноваженим (центральним) органом України і повинен містити такі відомості:

1) найменування органу, який здійснює кримінальне провадження;

2) посилання на положення міжнародного договору України;

3) найменування кримінального провадження, у зв'язку з яким запитується видача особи;

4) опис кримінального правопорушення, що є предметом кримінального провадження або вироку, його правова кваліфікація;

5) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

6) прізвище, ім'я, по батькові особи, щодо якої направляється запит про видачу, дата і місце її народження, місце проживання або місцеперебування за кордоном, громадянство та інші відомості про неї.

2. Для складання запиту про видачу особи компетентний орган, що звертається з клопотанням згідно зі статтею 574 цього Кодексу, надає уповноваженому (центральному) органу такі документи:

1) засвідчену копію ухвали слідчого судді або суду про тримання під вартою, якщо видача запитується для притягнення до кримінальної відповідальності;

2) копію вироку з підтвердженням про набуття ним законної сили, якщо видача запитується для приведення вироку до виконання;

3) довідку про відомості, які вказують на вчинення кримінального правопорушення особою, або довідку про докази, якими підтверджується винуватість розшукуваної особи у вчиненні кримінального правопорушення;

4) положення статті закону України про кримінальну відповідальність, за яким кваліфікується кримінальне правопорушення;

5) висновок компетентних органів України про громадянство особи, видача якої запитується, складений згідно з вимогами закону про громадянство України;

6) довідку про частину невідбутого покарання, якщо йдеться про видачу особи, яка вже відбула частину призначеного судом покарання;

7) дві фотокартки та дактилокарту розшукуваної особи (у разі наявності) та будь-яку іншу інформацію, яка може сприяти встановленню особи та її громадянства;

8) інформацію про перебіг строків давності;

9) письмові гарантії дотримання меж підтримання державного обвинувачення у разі задоволення запиту про видачу.

3. Запит засвідчується підписом службової особи та скріплюється гербовою печаткою уповноваженого (центрального) органу.

4. Передбачені цією статтею вимоги також застосовуються при розгляді в Україні запитів інших держав або міжнародних судових установ, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.

5. Якщо уповноважений (центральний) орган України встановив, що наданої інформації недостатньо для розгляду та вирішення по суті запиту про видачу осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, він має право запросити додаткову інформацію від запитуючої сторони та встановити строк для її отримання. Якщо інформація не надійшла у встановлений строк, запит розглядається на підставі наявної інформації.

 

Стаття 576. Тимчасовий арешт до надходження запиту про видачу

1. У невідкладних випадках компетентний орган України має право звернутися до запитуваної сторони з проханням про тимчасовий арешт, тримання під вартою або затримання особи. У цьому проханні також підтверджується, що запит про видачу такої особи з усіма необхідними документами буде направлений додатково.

2. При цьому надається копія судового рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або вироку суду, що набрав законної сили. Прохання надсилається в якомога стислий строк способом, передбаченим цим Кодексом, або через Міжнародну організацію кримінальної поліції (Інтерпол), або факсом, телеграфом чи у будь-який інший спосіб, який дозволяє мати письмове підтвердження або визнається запитуваною державою. Одночасно надається інформація про кримінальні правопорушення, у зв'язку з якими видачу буде запитано, де і коли кримінальне правопорушення було вчинено і по можливості опис зовнішності розшукуваної особи.

 

Стаття 577. Передача до України особи, щодо якої прийняте

рішення про видачу

1. Доставлення до установ системи виконання покарань особи, щодо якої запитуваною державою прийнято рішення про видачу в Україну, забезпечують органи внутрішніх справ і Національне центральне бюро Інтерполу в Україні (Укрбюро Інтерполу).

 

Стаття 578. Строки тримання під вартою особи, яка підлягає видачі

1. Обчислення строків тримання під вартою особи, яка підлягає видачі з України, та їх продовження здійснюються у порядку, передбаченому цим Кодексом та положеннями відповідного міжнародного договору України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

2. Час тримання під вартою виданої особи на території запитуваної держави у зв'язку з вирішенням питання про видачу в Україну, а також час її етапування зараховуються до загального строку відбування покарання, призначеного вироком суду України.

 

Стаття 579. Межі підтримання державного обвинувачення

щодо виданої особи

1. Видана за запитом уповноваженого (центрального) органу України особа без згоди запитуваної держави не може підозрюватися, обвинувачуватися, бути засуджена або щодо неї не може бути виконаний вирок за інше кримінальне правопорушення, ніж те, у зв'язку з яким було задоволено запит про видачу. Без згоди запитуваної держави видана особа не може бути видана або передана третій державі.

2. За наявності застережень запитуваної держави щодо обмежень у видачі особи для виконання вироку за окремі кримінальні правопорушення, суд, який ухвалив вирок, вирішує питання про приведення його до виконання лише за ті кримінальні правопорушення, щодо яких відбулась видача.

3. Згода іноземної держави не потрібна, якщо видана особа за власним розсудом не залишила територію України протягом п'ятнадцяти діб з дня закриття кримінального провадження або завершення виконання вироку, чи, залишивши територію України, добровільно повернулася. У цьому випадку обмеження щодо інших кримінальних правопорушень, передбачених в частинах першій і другій цієї статті, не застосовуються і кримінальне провадження щодо них або виконання призначеного покарання відновлюється.

4. Згода іноземної держави також не потрібна, якщо видана особа погоджується на притягнення її до кримінальної відповідальності за інші кримінальні правопорушення, ніж ті, у зв'язку з якими було задоволено запит про видачу. Така згода є дійсною, якщо особа дала її письмово у присутності слідчого судді та свого захисника.

5. У разі порушення меж підтримання державного обвинувачення, передбачених цієї статтею або міжнародним договором України, прокурор самостійно або за дорученням уповноваженого (центрального) органу вживає заходів для усунення цих порушень згідно з вимогами закону.

 

Стаття 580. Інформування про результати кримінального

провадження щодо виданої особи

1. Прокурор надсилає уповноваженому (центральному) органу України повідомлення про результати кримінального провадження щодо виданої особи для подальшого інформування уповноваженого (центрального) органу запитуваної держави.

 

Стаття 581. Тимчасова видача1. У разі необхідності запобігання закінченню строків давності притягнення до кримінальної відповідальності або втраті доказів у кримінальному провадженні може бути направлений запит про тимчасову видачу в порядку, передбаченому статтею 573 цього Кодексу. 2. У разі задоволення запиту про тимчасову видачу така особа має бути повернута до відповідної іноземної держави у погоджений строк. 3. У разі необхідності компетентний орган України, який здійснює кримінальне провадження, готує документи про продовження строку тимчасової видачі, що надсилаються відповідному уповноваженому (центральному) органу не пізніш як за двадцять днів до закінчення строку тимчасової видачі.

 

Стаття 582. Порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом

України запиту про видачу особи в іноземну державу

1. Уповноважений (центральний) орган України розглядає запит про видачу уповноваженому (центральному) органу запитуючої сторони по суті, якщо цей документ та додаткові матеріали складені або супроводжуються завіреним перекладом українською мовою чи іншою мовою, передбаченою міжнародним договором України, або іншою погодженою ним мовою.

2. За дорученням уповноваженого (центрального) органу України прокуратура Автономної Республіки Крим, області, міста Києва або Севастополя здійснює перевірку щодо можливих перешкод для видачі особи, передбачених цим Кодексом та міжнародним договором України, а також у разі потреби вживає заходів до збереження доказів, які перебувають в Україні.

3. Перевірка щодо можливих перешкод для видачі особи здійснюється протягом тридцяти днів. Цей строк може бути продовжений уповноваженим (центральним) органом України.

4. За результатами перевірки складається попередній висновок про можливість видачі, з яким ознайомлюється особа, щодо якої надійшов запит, після чого матеріали перевірки разом із висновком направляються уповноваженому (центральному) органу України.

5. Після вивчення отриманих матеріалів та проведення у разі потреби додаткової перевірки уповноважений (центральний) орган України надсилає запит про видачу, матеріали перевірки та попередній висновок на розгляд суду першої інстанції, у межах територіальної юрисдикції якого тримається під вартою або проживає особа, для вирішення питання про допустимість видачі особи іноземній державі.

6. Судове рішення про недопустимість видачі особи є обов'язковим для уповноваженого (центрального) органу України, який негайно повідомляє уповноваженому (центральному) органу запитуючої сторони про відмову у видачі та надсилає засвідчену копію рішення суду.

7. У разі ухвалення судом рішення про допустимість видачі особи, уповноважений (центральний) орган України має право прийняти рішення про відмову у задоволенні запиту та не здійснювати видачу у випадках, передбачених пунктами 3, 4, 5 частини четвертої статті 584 цього Кодексу. Таке рішення уповноважений (центральний) орган України має право прийняти з урахуванням інформації відповідних міжнародних організацій та Міністерства закордонних справ України.

 

Стаття 583. Одночасні запити

1. Якщо щодо видачі однієї особи надійшли декілька запитів про видачу, уповноважений (центральний) орган України приймає рішення про те, який із запитів буде розглядатися, з урахуванням таких обставин:

1) при отриманні запитів про видачу особи для притягнення до відповідальності за одні й ті ж кримінальні правопорушення перевага надається запиту, поданому державою, на території якої вони були вчинені або ж настали найбільш тяжкі наслідки;

2) якщо запити стосуються різних кримінальних правопорушень, перевага надається розгляду запиту щодо найбільш тяжкого правопорушення за законом України про кримінальну відповідальність.

2. При розгляді питання про те, розгляду якого із запитів надати перевагу між запитуючими сторонами, уповноважений (центральний) орган України також бере до уваги послідовність надходження запитів, громадянство особи, видача якої запитується, можливості подальшої видачі цієї особи.

3. У будь-якому випадку запит міжнародної судової установи має пріоритет перед запитами інших держав.

 

Стаття 584. Підстави для відмови у видачі

1. У видачі повинно бути відмовлено, якщо особа, якої стосується запит про видачу, є громадянином України. Громадянство особи визначається на момент ухвалення рішення стосовно її видачі.

2. У видачі повинно бути відмовлено, якщо особа визнана біженцем з держави, яка звернулася із запитом про видачу, або особою, яка потребує додаткового захисту, або їй надано тимчасовий захист чи притулок в Україні. Відмова у видачі з цієї підстави не позбавляє відповідні органи України права здійснити підтримання державного обвинувачення щодо такої особи за відповідним запитом іншої держави у порядку, передбаченому цим Кодексом.

3. Видача особи не здійснюється, якщо:

1) за законом України про кримінальну відповідальність діяння, у зв'язку з вчиненням якого запитується видача, не є кримінальним правопорушенням. При вирішенні цього питання береться до уваги визначення законом України про кримінальну відповідальність певного діяння як кримінального правопорушення, без урахування особливостей його правової кваліфікації за законом іноземної держави;

2) за законом України про кримінальну відповідальність або держави, яка звернулася за видачею, кримінальне правопорушення карається позбавленням волі на строк до одного року чи більш м'яким покаранням або невідбутий строк покарання, до якого засуджена особа, становить менше чотирьох місяців позбавлення волі. Проте видача за такі кримінальні правопорушення може бути дозволена, якщо особа одночасно видається за інше кримінальне правопорушення, що є екстрадиційним;

3) у зв'язку з тим же кримінальним правопорушенням тієї ж особи в Україні здійснюється кримінальне провадження або воно проводилося і закінчено закриттям кримінального провадження чи ухваленням вироку;

4) кримінальне провадження щодо кримінального правопорушення, у зв'язку з яким запитується видача, якщо б воно здійснювалося в Україні, було б неможливе внаслідок оголошеної амністії або акта помилування;

5) кримінальне правопорушення, у зв'язку з яким запитується видача, передбачене військовим правом і не є кримінальним правопорушенням за звичайним кримінальним правом;

6) кримінальне правопорушення, у зв'язку з яким запитується видача, розглядається як політичне правопорушення або правопорушення, пов'язане з політичним правопорушенням;

7) за законом України кримінальне правопорушення підлягає розслідуванню та розгляду в кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення;

8) запит про видачу особи за вчинення кримінального правопорушення був здійснений з метою підтримання державного обвинувачення або покарання особи на підставі її раси, релігії, національної приналежності чи політичних переконань або якщо становищу такої особи може бути завдано шкоди з будь-якої з цих причин;

9) існують обґрунтовані підстави вважати, що особі у запитуючій стороні загрожують катування або інші жорстокі, нелюдські або такі, що принижують гідність, види поводження і покарання;

10) за законом України або запитуючої сторони закінчився строк давності притягнення до кримінальної відповідальності.

4. Крім випадків, передбачених у частині третій цієї статті, у видачі особи іноземній державі може бути відмовлено, якщо:

1) кримінальне правопорушення було вчинено на території України або на водному чи повітряному судні України, а також, якщо кримінальне правопорушення вчинено частково на території України, або кримінальне провадження підсудне суду України;

2) кримінальне правопорушення, за яке вимагається видача особи, карається смертною карою за законом держави, яка звернулася із запитом про видачу, і уповноважений (центральний) орган цієї держави не надав Україні достатніх гарантій того, що смертний вирок не буде ухвалений або виконаний;

3) держава, яка звернулася із запитом про видачу, не забезпечує в цій сфері взаємності;

4) видача може спричинити порушення зобов'язань України за міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, зокрема у сфері захисту прав людини;

5) запитуюча сторона не надала на вимогу уповноваженого (центрального) органу України додаткових матеріалів або відомостей, без яких неможливе прийняття рішення за запитом про видачу по суті.

5. У видачі особи іноземній державі або міжнародній судовій установі може бути відмовлено з інших підстав, передбачених міжнародним договором України.

6. Відмова у видачі особи з підстав, передбачених частиною першою та другою, пунктами 2, 3 частини третьої, пунктами 1, 5 частини четвертої цієї статті, зобов'язує відповідні органи України за дорученням уповноваженого (центрального) органу України здійснити підтримання державного обвинувачення щодо цієї особи за відповідним запитом запитуючої сторони у порядку, передбаченому цим Кодексом.

 

Стаття 585. Права особи, видача якої запитується

1. Особа, стосовно якої розглядається питання про видачу в іноземну державу, має право:

1) знати, у зв'язку з яким кримінальним правопорушенням надійшов запит про її видачу;

2) мати захисника і побачення з ним за умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, на присутність захисника під час допитів;

3) у разі затримання – на повідомлення близьких родичів, членів сім'ї чи інших осіб про затримання і місце свого перебування;

4) брати участь у розгляді судом питань, пов'язаних з її триманням під вартою і запитом про її видачу;

5) ознайомлюватися з матеріалами запиту про видачу або одержати його копію;

6) оскаржувати рішення про тримання особи під вартою та про задоволення запиту про видачу;

7) висловлювати в судовому засіданні свою думку щодо запиту про видачу;

8) просити про застосування спрощеної процедури видачі.

3. Особі, стосовно якої розглядається питання про видачу, і яка не володіє державною мовою, забезпечується право робити заяви, заявляти клопотання, знайомитися з матеріалами кримінального провадження, виступати в суді мовою, якою вона володіє, користуватися послугами перекладача, а також отримати переклад судового рішення та рішення уповноваженого (центрального) органу України мовою, якою вона користувалася під час розгляду.

4. Якщо особа, стосовно якої розглядається питання про видачу, є іноземцем і тримається під вартою, то вона має право на зустрічі з представником дипломатичної чи консульської установи своєї держави.

 

Стаття 586. Застосування запобіжного заходу у вигляді

тримання під вартою для забезпечення видачі особи

1. У випадку надходження від уповноваженого (центрального) органу запитуючої сторони запиту про видачу особи, уповноважений (центральний) орган України для забезпечення виконання такого запиту вирішує питання про необхідність тримання цієї особи під вартою (екстрадиційного арешту).

2. Уповноважений (центральний) орган України дає доручення прокурору за місцем затримання звернутися до слідчого судді з клопотанням про тримання під вартою особи щодо якої вирішується питання про видачу.

3. При вирішенні питання тримання під вартою слідчий суддя керується положеннями цього Кодексу та міжнародного договору України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. Матеріали, що подаються до суду, мають бути перекладені на державну мову або іншу мову, передбачену міжнародним договором.

4. У випадку, якщо особа, щодо якої вирішується питання про тримання під вартою, не володіє державною мовою, суд забезпечує участь перекладача.

5. Строки тримання особи під вартою та порядок їх продовження визначаються цим Кодексом.

6. До розшукуваної запитуючою державою особи може бути застосований тимчасовий арешт до отримання запиту про видачу, передбачений згідно зі статтею 576 цього Кодексу. За клопотанням компетентного органу України слідчий суддя у цьому випадку має право застосувати тримання особи під вартою, якщо уповноважений (центральний) орган запитуючої сторони просить застосувати такий запобіжний захід і запевняє, що відносно цієї особи є обвинувальний вирок, який набрав законної сили, або прийнято судове рішення про затримання чи тримання обвинуваченого під вартою та підтверджує намір звернутися із запитом про видачу. Тримання під вартою в такому випадку не може тривати більше сорока днів або іншого, передбаченого міжнародним договором України строку тимчасового арешту. Обчислення цього строку припиняється у день отримання запиту про видачу.

7. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, обраний відповідно до порядку, передбаченого цією статтею, скасовується, якщо:

1) протягом сорока днів з моменту затримання або арешту особи відповідно до частини шостої цієї статті до уповноваженого (центрального) органу України не надійшов запит про її видачу;

2) відомості, які містяться у зверненні про видачу особи, є недостатніми і прокурор або суд бажає їх доповнення, але вони не надійшли протягом одного місяця від дня вручення цієї вимоги органу іноземної держави, який звернувся за видачею;

3) запитуюча сторона, повідомлена про час і місце видачі особи, не прийме її протягом п'ятнадцяти діб з обумовленого дня видачі і не звернеться з обґрунтованим клопотанням про перенесення раніше погодженої дати передання з поважних причин;

4) у видачі особи відмовлено судом або уповноваженим (центральним) органом України;

5) запит про видачу або тимчасовий арешт особи відкликано уповноваженим (центральним) органом запитуючої сторони.

8. Уповноважений (центральний) орган України невідкладно письмово інформує Управління Верховного Комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців про кожний випадок застосування тимчасового або екстрадиційного арешту до осіб, зазначених в частині другій статті 590 цього Кодексу.

 

Стаття 587. Застосування запобіжного заходу, не пов'язаного із

триманням під вартою, для забезпечення видачі

особи на запит іноземної держави

1. За наявності обставин, які гарантують, що особа прибуде на судове засідання про її видачу запитуючій стороні, суд має право обрати щодо такої особи запобіжний захід, не пов'язаний із триманням під вартою (арештом).

2. При вирішенні питання про можливість застосування запобіжного заходу, не пов'язаного із триманням під вартою, суд обов'язково враховує:

1) відомості про ухилення особи від правосуддя у запитуючій стороні та дотримання нею умов, на яких відбулося звільнення її з-під варти під час цього або інших кримінальних проваджень;

2) тяжкість покарання, що загрожує особі у разі засудження, виходячи з обставин, встановлених під час заявленого кримінального правопорушення, положень закону України про кримінальну відповідальність і усталеної судової практики;

3) вік та стан здоров'я особи, видача якої запитується;

4) міцність соціальних зв'язків особи, у тому числі наявність в неї родини та утриманців.

3. У разі порушення особою, щодо якої розглядається запит про її видачу, умов обраного запобіжного заходу суд за клопотанням прокурора має право постановити ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи.

 

Стаття 588. Спрощений порядок видачі осіб з України

1. Спрощений порядок видачі з України іноземного громадянина або особи без громадянства може бути застосований лише у випадку наявності письмової заяви такої особи про її згоду на видачу. Така заява оформляється особою, щодо якої запитується видача, за участю захисника або в присутності суду протягом десяти діб з дня повідомлення про право просити спрощений порядок видачі з України. У разі одержання відповідної заяви видача можлива без проведення у повному обсязі перевірки наявності можливих перешкод для видачі.

2. Особі, затриманій на підставі запиту про видачу або про тимчасовий арешт, суд при обранні запобіжного заходу згідно зі статтями 586, 587 цього Кодексу повідомляє про право просити згідно з цією статтею застосування спрощеного порядку видачі і роз'яснює строки і порядок надання відповідної заяви.

3. У випадку отримання заяви про згоду особи на видачу запитуючій стороні прокурор передає її на розгляд уповноваженому (центральному) органу України, який протягом трьох днів розглядає заяву та приймає рішення про можливість застосування спрощеного порядку видачі.

4. Суд першої інстанції після отримання від уповноваженого (центрального) органу України запиту про видачу з додатками та рішення про можливість застосування спрощеного порядку видачі протягом трьох днів проводить розгляд, у якому беруть участь особа, що підлягає видачі, її захисник та прокурор.

5. Під час засідання суд зобов'язаний переконатися, що особа, яка підлягає видачі, добровільно погоджується на свою видачу і усвідомлює усі наслідки цієї видачі, після чого він засвідчує таку згоду та постановляє ухвалу про видачу цієї особи.

6. Якщо особа, щодо якої надійшов запит про видачу, не погоджується на свою видачу, суд зобов'язаний постановити ухвалу про застосування звичайного порядку розгляду запиту про видачу.

7. Після підтвердження судом згоди особи на застосування спрощеного порядку видачі така згода не може бути відкликана.

 

Стаття 589. Розгляд судом запиту про видачу особи

1. Розгляд запиту про видачу особи запитуючій стороні здійснюється судом протягом семи днів після надходження матеріалів. Участь захисника у розгляді клопотання про видачу особи є обов'язковою.

2. У судовому засіданні суд розглядає запит про видачу, матеріали перевірки, заслуховує доводи учасників. Клопотання учасників розгляду, що не стосуються предмета запиту про видачу особи, не розглядаються.

3. Судовий розгляд обмежується перевіркою наявності підстав для видачі або відмови у видачі особи згідно з частиною першою, другою, третьою статті 584 цього Кодексу з урахуванням особливостей, якщо вони встановлені міжнародним договором України, згідно з яким запитується видача. Питання винуватості особи, видача якої запитується, розгляду не підлягає.

4. За результатами судового розгляду суд постановляє таку ухвалу:

1) про допустимість видачі особи;

2) про відмову у видачі особи;

3) про необхідність проведення додаткової перевірки.

5. У разі рішення про можливість видачі особи суд може одночасно прийняти рішення про тримання під вартою особи, яка перебуває на свободі.

6. Копія рішення вручається особі, щодо якої прийняте це рішення, у триденний строк після його оголошення (за необхідності – з його перекладом).

7. Про прийняте рішення суд невідкладно повідомляє уповноважений (центральний) орган України.

8. Судове рішення про допустимість видачі особи, про відмову у видачі, про необхідність проведення додаткової перевірки може бути оскаржено в апеляційному порядку.

9. У разі відмови у видачі особи і заяви прокурора про намір оскаржити рішення суд зобов'язаний вирішити питання щодо її звільнення або подальшого тримання під вартою.

 

Стаття 590. Рішення уповноваженого (центрального) органу

України щодо запиту про видачу особи

1. У разі одержання судового рішення про допустимість видачі уповноважений (центральний) орган України вирішує питання про задоволення або відмову у задоволенні запиту про видачу з підстав, передбачених частинами третьою, четвертою статті 584 цього Кодексу з урахуванням особливостей, якщо вони передбачені міжнародним договором України, згідно з яким запитується видача.

Рішення про задоволення запиту про видачу особи не може бути прийнято, якщо така особа подала заяву про визнання її біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, чи скористалася відповідно до чинного законодавства правом на оскарження рішення щодо зазначених статусів, до остаточного розгляду заяви, в порядку встановленому законодавством України. Інформація про подання особою вказаних заяв або оскарження відповідних рішень не надається іноземній державі, що надіслала запит.

2. Уповноважений (центральний) орган України, прийнявши рішення про задоволення запиту про видачу, має право відкласти прийняття рішення про можливість видачі особи іноземній державі, якщо:

1) особа, щодо якої надійшов запит про видачу, притягається до кримінальної відповідальності або відбуває покарання у виді позбавлення волі за інші кримінальні правопорушення на території України – до закінчення досудового розслідування, відбуття покарання або звільнення з будь-яких законних підстав;

2) особа, щодо якої надійшов запит про видачу, тяжко хворіє і за станом здоров'я не може бути видана без шкоди її здоров'ю – до покращення стану здоров'я.

3. Уповноважений (центральний) орган України на підставі обґрунтованого клопотання відповідного органу іноземної держави може дозволити тимчасову видачу, якщо відкладення видачі згідно з пунктом 1 частини другої цієї статті може потягти за собою закінчення строку давності або серйозно ускладнити досудове розслідування чи судовий розгляд запитуючою стороною.

4. Тимчасова видача можлива за умови, якщо іноземна держава гарантує тримання виданої особи під вартою і повернення після проведення процесуальних дій, для яких вона була видана, але не пізніше дев'яноста днів із моменту видачі. За обґрунтованим клопотанням відповідного органу іноземної держави строк тимчасової видачі може бути продовжений уповноваженим (центральним) органом України.

 

Стаття 591. Повідомлення про результати розгляду

запиту про видачу особи

1. Про результати розгляду запиту про видачу особи уповноважений (центральний) орган України невідкладно інформує уповноважений (центральний) орган запитуючої сторони.

2. Якщо після прийняття рішення про задоволення запиту про видачу виникнуть обставини, що унеможливлюють передачу особи, уповноважений (центральний) орган України відкладає передачу цієї особи до того часу, поки такі перешкоди не зникнуть або не будуть усунуті. Про це невідкладно повідомляється уповноважений (центральний) орган запитуючої сторони.

 

Стаття 592. Повторна видача

1. Якщо видана іноземній державі особа втекла з-під варти або з місць позбавлення волі, її повторна видача може бути здійснена на підставі нового запиту компетентного органу запитуючої держави в порядку, передбаченому цим Кодексом.

 

Стаття 593. Транзитне перевезення

1. У разі виникнення потреби транзитного перевезення особи, виданої Україні, та виявлених при ній речей через територію третьої держави, запит про таке перевезення складається та надсилається у порядку, передбаченому цим Кодексом для запитів про видачу.

2. Транзитне перевезення виданих осіб через територію України за запитом іноземної держави або міжнародної судової установи можливе лише за згоди уповноваженого (центрального) органу України, який приймає рішення щодо такого запиту згідно з вимогами та правилами розгляду запитів про видачу.

3. У разі транзитного перевезення виданої особи через територію України літаком, якщо посадка не запланована, запитуюча сторона може надіслати лише повідомлення про транзитне перевезення. На випадок незапланованої посадки таке повідомлення матиме силу запиту про тимчасовий арешт.

4. Транзитне перевезення особи, яка видається Україні, не здійснюється через територію третьої держави, якщо існують підстави вважати, що життя або свобода цієї особи на такій території можуть опинитися під загрозою з причин її раси, релігії, громадянства або політичних переконань.

 

Стаття 594. Витрати, пов'язані з вирішенням питання

про видачу особи іноземній державі

1. Витрати, що виникли на території України у зв'язку з вирішенням питання про видачу особи, а також витрати, що виникли у зв'язку із транзитним перевезенням через територію іншої держави особи, яка видається Україні, вважаються процесуальними витратами згідно з цим Кодексом.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.180.223 (0.037 с.)