Й клас. Хочу пізнавати світ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Й клас. Хочу пізнавати світ.ОСНОВИ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ

 

1-11 КЛАСИ

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 

 

ОСТРОГ, 2010


УДК 2-426: 37 (073)

ББК 86.37-4

Н 15

Програма „Основи християнської етики для учнів 5-6 класів” рекомендована Міністерством освіти і науки України (Лист 8/1-2 від 29 червня 2006 року)

 

Програма “Основи християнської етики для учнів 1-4, 7-11 класів” рекомендована Міністерством освіти і науки України (Лист 1/ІІ-6347 від 13 липня 2010 року)

 

 

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи християнської етики. 1-11 класи. – Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2010. – 160 с.

 


Над програмою працював колектив у складі:

Барщевський Тарас, кандидат біблійних наук, викладач Українського Католицького університету, м.Львів.

Васьків Андрій., кандидат історичних наук, доцент філософського факультету Львівського національного університету ім. І. Франка, м.Львів.

Влад ( Аузяк) Марія, магістр богослов’я, викладач Буковинського православного університету ім. Євгена Гакмана, м.Чернівці.

Гаврисюк Оксана, аспірант Волинського національного університету, вчитель християнської етики, м.Луцьк.

Гнатів Іван, голова комісії у справах шкільництва УГКЦ, м. Львів

Голянчук Роман, магістр релігієзнавства, магістр теології, м. Запоріжжя

Добош Галина, викладач катехитично-педагогічного інституту Українського Католицького університету, м.Львів.

Жуковський Василь, доктор педагогічних наук, професор, декан гуманітарного факультету Національного університету «Острозька академія», м. Острог.

Євтушенко Раїса, головний спеціаліст департаменту початкової і середньої освіти МОН України, м.Київ.

Клинченко Тетяна , кандидат історичних наук, викладач Національного університету «Києво-Могилянська Академія», м.Київ.

Лахман Наталія, вчитель основ християнської етики, заступник директора Мізоцького навчально-виховного комплексу Рівненської області.

Николин Микола, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри Тернопільського інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Тернопіль

Огірко Олег, доктор філософії, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри філософії та політології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, м. Львів.

Саннікова Тетяна, кандидат педагогічних наук, старший викладач Одеського інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Одеса.

Сіданіч Ірина, кандидат педагогічних наук, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософії з педагогіки, м.Київ.

Сохань Галина, кандидат філологічних наук, доцент кафедри культурологічної освіти Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, м.Львів.

Федик Михайло, магістр богослов’я, викладач Буковинського православного університету ім. Євгена Гакмана, м.Чернівці.

Филипчук Світлана, кандидат історичних наук, доцент кафедри релігієзнавства Національного університету, м. Острог.

Цюпа Луїза, директор Катехитично-педагогічного інституту Українського Католицького університету, викладач кафедри соціальної педагогіки.

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

З метою формування у дітей та молоді високоморальних якостей, патріотичної та громадянської свідомості, ціннісних орієнтирів, які ведуть людину шляхом пізнання Істини, Добра, Краси, вбачається необхідним вивчення предметів духовно-морального спрямування, складовою яких є спеціальний курс "Основи християнської етики".

Курс "Основи християнської етики" є дисципліною християнсько-світоглядного, культурного та освітньо-виховного спрямування, який вибудовується як фундамент буттєвих цінностей сучасної людини. Він не є вченням віри, не включає релігійних обрядів, не ставить за мету залучення до певної конфесії. Викладання предмету передбачає виховання в учнів поваги до свободи совісті, релігійних та світоглядних переконань інших людей; здатності до співжиття в полікультурному та поліконфесійному українському суспільстві.

Метою курсу "Основи християнської етики" є формування в учнів християнських моральних чеснот. У процесі досягнення мети передбачається реалізація таких завдань:

• ознайомлення учнів із основами християнської моралі як фундаменту загальнолюдських цінностей;

• ознайомлення учнів із християнськими моральними цінностями: істини, благочестя, добра, любові, краси, гідності, обов'язку, совісті, честі;

• формування свідомої та відповідальної особистості учня на основі християнських духовних, моральних та культурних цінностей;

• створення належних морально-етичних умов для самопізнання, самореалізації.

Основоюкурсу "Основи християнської етики" є Біблія та інші християнські джерела, які не суперечать Святому Письму.

Програма побудована за лінійно-концентричним принципом, який включає в себе такі складові:

• світоглядну, що сприяє цілісному світосприйманню, визначенню вихованцем власної добротворчої життєвої позиції;

• історико-культурологічну, що спирається на високі зразки християнської духовної культури та традиції;

• науково-пізнавальну, яка розширює шкільний навчальний матеріал в етично-естетичному просторі.

Програма курсу "Основи християнської етики", починаючи від 1 класу, має такий змістовно-тематичний поділ:

Й клас. Хочу пізнавати світ.

Розділ 1. Хочу пізнавати дивосвіт.

Розділ 2. Пізнаю себе.

Розділ 3. Хочу пізнавати Бога.

Й клас. Живу й навчаюсь у родині.

Розділ 1. Моя сім’я і родина.

Розділ 2. Мій рід і народ.

Й клас. Прагну робити добро.

Розділ 1. З радістю творимо добро.

Розділ 2. Життєвий дороговказ.

Розділ 3. Шляхом добра.

Й клас. Навчаємося мудрості.

Розділ 1. Уроки доброти.

Розділ 2. Уроки справедливості.

Розділ 3. Навчаємося виправляти життєві помилки.

Розділ 4. Уроки працелюбності.

Розділ 5. Уроки Божої мудрості.

Й клас. Світ Біблії.

Розділ 1. Що вчить Біблія про людину, добро і зло.

Розділ 2. Які моральні цінності вміщені в Святому Письмі.

Розділ 3. Значення приходу на землю Ісуса Христа.

Й клас. Притчі Ісуса Христа.

Розділ 1. Новий Завіт – джерело християнської моралі.

Розділ 2. Слово Боже виховує нас.

Розділ 3. Етика людських взаємин у світлі Христового вчення.

Розділ 4. Основи морального життя.

Й клас. Ісус Христос – ідеал для наслідування.

Розділ 1. Морально-етичні цінності християнства.

Розділ 2. Християнські орієнтири людського життя.

Розділ 3. Історичні витоки та розвиток християнства в Україні.

Й клас. Божі заповіді – моральний дороговказ для людини.

Розділ 1. Життєві дороговкази християнина.

Розділ 2. Моральні настанови у взаєминах людини з Богом.

Розділ 3. Моральні підвалини заповідей щодо пошани ближнього.

Розділ 4. Моральні настанови у виборі життєвого шляху.

Й клас. Морально-етичні цінності молоді.

Розділ 1. Християнський життєвий вибір людини.

Розділ 2. Моральні цінності у виборі професії.

Розділ 3. Людина у суспільстві.

Розділ 4. Молодь і християнська культура.

Й клас. Етика подружнього життя.

Розділ 1. Морально-етичні основи християнської сім’ї.

Розділ 2. Християнське покликання чоловіка і жінки.

Розділ 3. Моральні підвалини життя християнської родини.

Розділ 4. Сім’я у цивілізаційному вимірі.

Клас

Хочу пізнавати світ

Розділ І. Хочу пізнавати дивосвіт
№ п/п Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Тема 1. Вступ.  
Тема 2. Чудовий світ навколо мене. Жива та нежива природа. Творіння людське. Творіння Боже. Учень / учениця: - має уявлення про об’єкти живої і неживої природи; - розрізняє речі, створені людиною, і творіння Божі; - наводить приклади дбайливого ставлення до природи; - вміє шанобливо ставитися до живої та неживої природи.
Тема 3-4. Прагну багато знати. Джерела знань про світ та людину.Біблія – джерело знань про Бога. Учень / учениця: - називає джерела знань про людину та світ; - ознайомлюється з текстом Біблії; - вміє відрізнити Біблію від інших книг.
Тема 5. Бачу і чую дивосвіт. Зір та слух – надзвичайні дари у пізнанні світу.   Учень / учениця: -називає органи чуття та їх призначення; - розрізняє їх функції в житті живих істот; - порівнює органи чуття людини та тварин; - наводить приклади дбайливого ставлення до органів чуття; - називає небезпеки, пов’язані з втратою функцій органів чуття.
Тема 6. Відчуваю на смак, нюхом і дотиком. Смак, нюх та дотик допомагають у пізнанні світу. Вдячність Богові за можливість пізнавати світ. Учень / учениця: -розрізняє на дотик, нюх та смак різні предмети та речовини; - називає органи чуття людини; - вчиться бути вдячним Богові та батькам можливість жити та пізнавати світ.  
Тема 7. Все живе потребує любові. Пізнання світу розумом і серцем. Охорона довкілля. Опіка над скривдженими. Учень / учениця: - наводить приклади своєї турботи про довкілля; - пояснює, чому все живе потребує любові; - використовує набуті знання для дбайливого ставлення до природи – Божого дару.
Тема 8 Урок узагальнення  
Розділ ІІ. Пізнаю себе
Тема 9. Я у світі. Хто я, де я, що мені робити у світі? Неповторність людини. Біблія про створення людини. Учень / учениця: - розповідає біблійну історію про створення людини; - наводить приклади неповторності людини; - шанує інших людей як Боже творіння.
Тема 10. Людина – чудовий задум Творця. Розум, серце, руки й ноги допомагають мені пізнавати світ і творити добро.Вдячність Творцеві за радість життя. Практична робота: власноруч зробити подарунок батькам (бідному, хворому, нужденному). Учень / учениця: -розповідає біблійну історію про створення людини Богом; - називає різницю між людиною і твариною; - робить власноруч подарунок батькам; - висловлює вдячність Богові та людям.
Тема 11. Люблю спілкуватися. Мова – Божий дар. Різноманітність форм спілкування між людьми. Спілкування людини з природою, з Богом. Учень / учениця: - розуміє важливість спілкування між людьми; - усвідомлює, що може розмовляти з Богом; - уміє відрізнити образливі слова від приємних; - пояснює, чому гарно починати новий день християнським вітанням рідних та друзів; - називає різні християнські привітання.
Тема 12. Моя сім’я. Я в сім’ї. Значення сім’ї в моєму житті. Учень / учениця: - пояснює, що таке сім’я; - розуміє важливість сім’ї; - називає всіх членів своєї сім’ї; - пригадує, чого навчили його батьки в дитинстві; - шанобливо ставиться до всіх членів сім’ї та радісно спілкується з ними.
Тема 13. Батьки – найрідніші мені люди. Батьківське піклування про мене. Я – Божий дар для моїх батьків. Біблія називає Бога Отцем ("Отче наш"). Учень / учениця: - описує велику любов батьків до дітей; - пригадує, як ніжно мама звертається до своєї дитини; - вміє виявити свою любов до батьків; - усвідомлює, що Бог є Батьком усіх людей; - розуміє, що найбільше засмучує батьків.
Тема 14. Моє ім’я. Важливість імені в житті людини.Вибір імені.Ім’я Боже – святе ("Нехай святиться ім’я Твоє..."). Учень / учениця: - усвідомлює важливість імен людей, назв тварин; - розуміє, що ім’я допомагає розпізнавати людей, назва – речі; - уміє розрізнити ім’я та клички, прізвиська; - пригадує слова, якими люди називають Бога (Творець, Господь та ін.).
Тема 15. Мої друзі. Потреба мати друзів. Повага та любов до друзів. Друзі Ісуса Христа. Учень / учениця: - називає своїх друзів; - наводить приклади справжньої дружби; - вміє виявляти свої дружні стосунки словами та вчинками; - переповідає, як вибирав друзів Ісус Христос і як ставився до них.
Тема 16. Мої вчителі. Батьки – мої перші вчителі. Вчителі у школі. Ісус Христос – Учитель. Учень / учениця: - пояснює, чому батьків іноді називають учителями; - розуміє, що вчитель навчає дітей творити добро; - розуміє, чому Ісуса називають Учителем; - уміє ввічливо звертатися до вчителів.
Тема 17. Доброта і милосердя. Милосердя від Бога. Світ потребує доброти і милосердя. Милосердя до людей. Добре серце. Учень / учениця: - має уявлення про милосердя; - наводить приклади милосердя в житті; - розуміє, що Бог милостивий до кожної людини; - розуміє, чому деяких людей називають милосердними.
Тема 18. Свято у моєму житті. Готуємось до свят.Святкувати – це радість.Родинні свята. Учень / учениця: - порівнює будні зі святами; -називає найголовніші християнські свята: Різдво, Пасха; - розповідає про святкування у своїй сім’ї; - шанобливо ставиться до християнських свят та важливих дат українського календаря.
Тема 19. Урок узагальнення.  
Розділ ІІІ. Хочу пізнавати Бога
Тема 20. Різдво – велике християнське Свято. Віфлеєм – рідне місто Ісуса. Пастухи й Ангели славлять немовля Ісуса. «Радуйся, земле!» Учень / учениця: -переказує біблійну історію про народження Ісуса; - називає людей, які привітали новонародженого Ісуса; - пояснює, чому люди радіють народженню Спасителя; - розповідає про приготування до Різдва у своїй сім’ї; - готується до Різдвяних свят.
Тема 21. Враження від Різдвяних свят. Учень / учениця: - розповідає про значення святої вечері перед Різдвом; - демонструє, які колядки та щедрівки знає; - пояснює, чому Різдво так люблять діти й дорослі; - може відрізнити свято від будня.
Тема 22. Радість зустрічі з Богом. Свято Стрітення – зустріч людини з Богом. Учень / учениця: - переповідає про зустріч старця Симеона й немовляти Ісуса у храмі; - має уявлення про значення Ісуса Христа в житті християнина.
Тема 23. Хліб – це життя. Важливість їжі для людини. Хліб – Божий дар ("Хліб наш насущний..."). Хліб як вияв повноти життя. Учень / учениця: - має уявлення про те, звідки приходить до нашого столу хліб; - розуміє важливість хліба у нашому житті й доводить це на прикладах; - має пошану до хліба; - розповідає про чудо з п’ятьма хлібами.
Тема 24. Бог піклується про світ. Турбота Творця про світ. Турбота Творця про мене (Ангел-Хранитель). Учень / учениця: - усвідомлює турботу Бога про світ; - розуміє, що Ангели-Хранителі – Божі посланці й опікуни людей; - наводить приклади турботи Творця про світ.
Тема 25. Моя турбота про світ. Моя поведінка. Творити добро для інших. Примножувати красу світу. Учень / учениця: - розуміє відповідальність за свої вчинки; - наводить приклади дбайливого ставлення до довкілля; - розрізняє добрі та злі вчинки; - розуміє важливість доброго вчинку.
Тема 26. Я – чемна та ввічлива дитина. Золоті слова. Чемність та ввічливість – гарні риси характеру. Християнські привітання. Учень / учениця: - називає всі відомі слова ввічливості; - наводить приклади сили ввічливого слова; - виявляє пошану до дорослих та ровесників; - пояснює, чому деякі слова називають "золотими".
Тема 27. Я навчаюся прощати. Вчимося прощати в Ісуса. Чому слід прощати. "Прости нам борги наші...". Умію прощати. Учень / учениця: - розуміє, що таке прощення; - уміє просити пробачення; - переповідає, як Ісус навчає прощати всім людям. - пояснює, чому потрібно прощати.
Тема 28. Навчаюся бути слухняним. Не перечити старшим.Бути слухняним – бути добрим."Нехай буде воля Твоя...".Послух і пошана до батьків – це воля Божа. Учень / учениця: - розуміє, що таке послух; - уміє слухати й бути слухняним; - пояснює, чому потрібно слухатися батьків та Бога.  
Тема 29. Перемога добра над злом. Воскресіння Христове – перемога життя над смертю. Учень / учениця: - переповідає біблійну історію Воскресіння Ісуса Христа; - усвідомлює, що Христос переміг смерть; - розуміє, що Бог і любов завжди перемагає зло.
Тема 30. Світле Христове Воскресіння. Свято Пасхи в Україні. Учень / учениця: - розкриває значення слова "Великдень"; - називає християнське вітання у великодній час.
Тема 31. Розкажу про мою маму. Свято матері.Кожна дитина готує розповідь про свою маму. Учень / учениця: - називає дату святкування Дня матері; - готує привітання й робить подарунок своїй мамі; - переповідає біблійну оповідь про Марію – матір Ісуса Христа.
Тема 32. Урок узагальнення. Найбільше щастя – жити в цьому світі.  

Клас

Живу й навчаюсь у родині

Розділ І. Моя сім’я та родина
№ п/п Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Тема 1. Вступ.  
Тема 2. Любов будує родину. Любов – основа сім’ї. Любов дарує життя. Де любов і доброта – там Бог. Учень / учениця: - усвідомлює, що любов є основою створення сім’ї; - розуміє, що "любити" означає "дарувати", "давати"; - висловлює свою думку про зв'язок любові в сім’ї з добрими вчинками.
Тема 3. Моя родина. Перша родина на землі – творіння Боже.Святість і єдність родини.Християнська родина. Завдання родини. Учень / учениця: - переповідає біблійну історію про створення перших людей; - розуміє, що таке родина; - називає основні риси християнської родини; - наводить приклади християнської поведінки членів родини.
Тема 4. Батько в сім’ї. Відповідальність за родину перед суспільством та Богом.Батьківська турбота. Учень / учениця: - розуміє відповідальність батька за сім’ю; - пояснює, що Бог є Отцем усіх людей; - наводить приклади батьківської турботи про сім’ю.
Тема 5. Мама в сім’ї. Материнська любов.Мама – перша вчителька й вихователька. Учень / учениця: - розповідає про материнську любов; - наводить приклади маминої науки дітям; - називє слова вдячності й пошани; - допомагає мамі.
Тема 6. Дитина в сім’ї та родині. Народження дитини – радість у родині. Важливість імені. Дитина – Божий дар батькам. Учень / учениця: - розуміє, що поява дитини в сім’ї є Божим дарунком; - усвідомлює важливість імені для людини; - пояснює, чому діти – благословення для батьків.
Тема 7-8. Обов’язки дітей у сім’ї та родині. Послух батькам. Повага до старших та турбота про них. Взаємодопомога. Відповідальність за честь родини. Учень / учениця: - називає основні обов’язки дітей перед батьками; - усвідомлює необхідність послуху батькам; - наводить приклади взаємодопомоги в сім’ї; - усвідомлює, що слід берегти честь родини.
Тема 9. Спілкування в родині. Ввічливість і доброзичливість у спілкуванні.Взаємоповага та взаємодовіра.Щаслива та родина, де панує згода і любов. Учень / учениця: - розуміє важливість довіри й поваги у спілкуванні; - пояснює важливість довіри; - називає ввічливі слова, необхідні для спілкування у родині.
Тема 10. Родинний дім. Рідний дім – місце затишку та довіри.Дім – місце спілкування з рідними та з Богом. Учень / учениця: - називає адресу свого дому; - пояснює, чому дім називають "рідним"; - дотримується чистоти й порядку в домівці; - усвідомлює, що дім є найкращим місцем для спілкування сім’ї.
Тема 11-12. Мудрість батьківського навчання. Батько й мати розуму навчають. Досвід батьків – джерело мудрості. Заповіді Божі – основа української виховної традиції. Повчання кн. Володимира Мономаха. Батьківське благословення. Учень / учениця: - усвідомлює важливість науки батьків; - пригадує повчання кн. Володимира Мономаха про батька; - пам’ятає заповідь "шануй батька свого і матір свою…"; - наводить приклади, коли батьки благословляють дітей; - пригадує мудрі поради своїх батьків.
Тема 13. Свято в родині. Свята твоєї родини.Християнське розуміння свят.Свято в житті християнської родини. Учень / учениця: - називає родинні свята; - називає християнські свята та їх зміст; - розповідає, як відзначають родинне свято у сім’ї.
Тема 14. Вдячність дітей своїм батькам. Вдячність батькам за опіку, науку та виховання. Подяка дітей батькам. Учень / учениця: - відчуває вдячність батькам; - виявляє подяку батькам.
Тема 15. Спішімо творити добро. Добро та милосердя. Приклади справ милосердя. Учень / учениця: - наводить приклади добра і милосердя; - пояснює, як можна виявляти милосердя.
Тема 16. Різдво Христове в Україні. Християнська родина у Святвечір. Різдвяні пісні та щедрівки. Учень / учениця: - пригадує святкування Різдва у своїй родині; - пояснює, чому ми святкуємо Різдво; - відтворює почуті колядки та щедрівки.
Тема 17. Різдво Ісуса Христа – свято єдності родини. Радість різдвяних зустрічей у родині та в Церкві. Народження Спасителя – радість для людей. Учень / учениця: - переповідає біблійну оповідь про народження Ісуса Христа; - співає колядки.  
Тема 18. Урок узагальнення.  
Розділ ІІ. Мій рід і народ
Тема 19-20. Земля мого роду. Місце, де народилися батьки, діди, прадіди. Важливість знання свого роду. Традиції роду. Учень / учениця: - може назвати місце народження своїх батьків; - називає імена бабусь і дідусів; - пояснює вислів "земля твого роду"; - розповідає про важливі події у своїй родині.
Тема 21. Моя рідня. Родинні зв’язки та їх значення. Відповідальність за честь роду. Історична пам’ять про свій рід. Учень / учениця: - розуміє значення слів "сім’я", "рід", "рідня"; - наводить приклади, як берегти й примножувати честь своєї рідні та роду.
Тема 22. Земля мого народу. Україна – земля мого народу.Відповідальність за рідну землю. Учень / учениця: - розуміє зміст слова "народ"; - називає столицю України; - називає основні символи своєї країни; - виконує духовний гімн України "Боже великий, єдиний…".
Тема 23-24. Духовні багатства мого народу. Ми – діти українського народу. Найбільший скарб народу – віра в Бога.Українська мова та пісня. Українська культурна спадщина. Пам’ять про загиблих за Батьківщину. Обов’язок оберігати та примножувати культурну спадщину народу. Учень / учениця: - виконує пісні про рідну землю; - наводить приклади християнської спадщини народу (література, живопис, музика, архітектура тощо); - розповідає про героїв, загиблих за Батьківщину (у своїй місцевості); - шанує історичну й духовну спадщину українського народу.
Тема 25. Гостинність та щедрість українців. Доброзичливість. Щирість. Традиції гостинності. Учень / учениця: - розповідає про народні традиції гостинності; - наводить приклади.
Тема 26. Роль духовних провідників у житті нашого народу. Духовні провідники. Життя подвижників – приклад для наслідування. Учень / учениця: - розуміє зміст поняття "духовний провідник народу"; - називає духовних провідників українського народу; - пояснює, чому ці люди є духовними провідниками.
Тема 27. Великодні звичаї в українській родині. Підготовка до свята Пасхи. Учень / учениця: - усвідомлює, що таке піст; - розповідає про підготовку родини до свята Воскресіння Христового (Пасхи).
Тема 28. Воскресіння Христове – найбільше християнське свято. Перемога життя над смертю. Учень / учениця: - переповідає біблійну оповідь про Воскресіння Ісуса Христа; - розповідає, як християни вітаються в день Воскресіння Христового.
Тема 29. Роль жінки у житті народу. Жінка – мати, подруга, сестра, бабуся. Жінка – мудра вихователька молодого покоління. Жінки-мироносиці. Учень / учениця: - пояснює роль жінки в житті народу; - наводить приклади жертовності жінок та пояснює їх роль у житті; - переповідає біблійну історію про відвагу жінок-мироносиць.
Тема 30. Славні українські роди.   Учень / учениця: - називає найславніші українські імена; - пояснює, чому ці люди мають велику шану в українському суспільстві.
Тема 31. Урок узагальнення. Дружна родина, добра дитина – щасливий народ, церква і держава.  

Клас

Прагну робити добро

Розділ І. З радістю творимо добро
№ п/п Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Тема 1. Вступ.  
Тема 2. Добро від Бога. Світ сповнений Божої любові. Прояви добра в нашому житті. Злагода між людьми – це прояв Божої любові. Учень / учениця: - розуміє, що джерелом добра є Бог; - наводить приклади проявів добра в житті людини; - розуміє, що добрі вчинки є служінням людям і проявом богоподібності; - пояснює, що добрі вчинки є результатом любові до Бога й людей.
Тема 3. Людина – вінець Божого творіння. Людина – образ і подоба Божа. Людина – найдосконаліша істота на Землі. Індивідуальність людини. Учень / учениця: - розуміє значення слів "образ Божий", "подоба Божа"; - пояснює, чому людина є вінцем Божого творіння.
Тема 4. Дари Божі для людини. Світ – Божий дар людині. Покликання людини – берегти та примножувати красу Божого творіння. Учень / учениця: - пояснює, чому світ є Божим даром людині; - усвідомлює, що всі Божі дари – це блага, а не особиста власність; - наводить приклади дбайливого ставлення до довкілля.
Тема 5. Завдання людини у світі. Творити добро для себе та для інших. Оберігати, примножувати Божі дари. Працювати на благо інших людей. Учень / учениця: - пояснює, яке завдання людини у світі; - розуміє важливість праці в житті людини; - наводить приклади добрих справ для інших.
Тема 6. Покликання людини. Покликання до досконалості. Жити в гармонії зі світом та з Богом. Учень / учениця: - розуміє, що таке покликання; - розповідає про різні покликання; - усвідомлює своє покликання до щасливого життя.
Тема 7. Право людини на вибір. Право людини робити вибір.Відповідальність людини за вибір.Божа пересторога перед вибором. Учень / учениця: - розуміє необхідність вільного вибору та усвідомлює відповідальність за нього; - розповідає про батьківські та Божі перестороги перед помилками.
Тема 8. Наслідки неправильного вибору. Почуття провини. Духовна й фізична хвороба. Учень / учениця: - розповідає біблійну історію про непослух перших людей; - розуміє наслідки неправильного вибору.
Тема 9. Урок узагальнення.  
Розділ ІІ. Життєвий дороговказ
Тема 10-11. Заповіді Божі – життєвий дороговказ. Що таке заповідь? Де, коли і кому Бог дав заповіді. Важливість заповідей Божих. Учень / учениця: - усвідомлює, що таке заповідь; - розповідає, кому і як Бог дав заповіді; - може переказати Божі заповіді.
Тема 12. Авторитет Бога у житті людини. Повага до особистих переконань людини. Віра в Бога. Ідолопоклонство. Учень / учениця: - розуміє, що Бог – єдиний. - усвідомлює, що таке кумири та ідоли в житті людини; - розуміє, що непослух Богові приводить до негативних наслідків.
Тема 13. Пошана Божого імені. Святість Божого імені. Чистота мовлення. Учень / учениця: - усвідомлює, що ім’я Боже – святе; - розуміє необхідність шанобливого ставлення до імен інших людей.
Тема 14. Святкування неділі. Особливість неділі як прообразу свята Христового Воскресіння. Учень / учениця: - усвідомлює значення понять "свято", "будень"; - пояснює, чому християни святкують неділю; - розуміє потребу поваги до свят та традицій інших народів.
Тема 15. Пошана та любов до батьків. Моральний обов’язок дітей перед батьками. Винагорода за послух батькам. Учень / учениця: - вчить напам’ять заповідь шанувати батька й матір; - усвідомлює, що це єдина заповідь, за яку Бог обіцяє винагороду; - пояснює, як заповідь пошани до батьків найкраще виконувати в щоденному житті.
Тема 16. Бережемо життя. Життя як Божий дар. Право людини на життя. Відповідальність людини за власне життя та життя інших перед Богом. Учень / учениця: - розуміє, що життя є найціннішим даром Божим людині; - усвідомлює, що оберігати життя є важливим завданням людини; - розуміє, що недбале ставлення до свого здоров’я є загрозою життю.
Тема 17. Радість Різдва Христового. Люди радіють, що народився Спаситель.Мудреці зі Сходу вітають Немовля у Віфлеємі.Цар Ірод намагається знищити Дитятко Ісуса. Учень / учениця: - розповідає історію про переслідування Ісуса Іродом; - усвідомлює, що життя дитини – це життя Боже; - уміє поділитися радістю Різдва Христового з іншими.
Тема 18. Урок узагальнення.  
Тема 19. Чистота думок і вчинків. Дотримання слова.Вірність у сімейному житті.Чистота думок і вчинків. Учень / учениця: - розуміє значення вірності між людьми; - усвідомлює, що вірність у сім’ї робить її щасливою; - пояснює, чому важливо дбати про чистоту думок і бажань ("серце чисте створи в мені, Боже"….).
Тема 20. Власність людини. Власність матеріальна та інтелектуальна. Власність особиста, сімейна та суспільна. Учень / учениця: - розуміє значення чесної праці; - розуміє особливості фізичної, інтелектуальної та духовної праці; - пояснює, чому чужа власність оберігається Богом; - розрізняє особисту, спільну, державну власність.
Тема 21. Життя у правді. Правдомовність. Неправдиве свідчення, осуд, плітки, обмова. Учень / учениця: -пояснює зміст поняття "правдомовність"; - наводить приклади наслідків неправди; - пояснює приказку "краще гірка правда, ніж солодка брехня"; - розуміє, що означає осуд та обмова інших людей.
Тема 22. Радіємо успіхам ближніх. Вчимося радіти успіхам наших друзів, рідних. Заздрість руйнує взаємини між друзями. Учень / учениця: - розповідає про успіхи друзів; - усвідомлює, що батьки й Бог радіють нашим успіхам у навчанні, праці; - пояснює небезпеку заздрості.
Тема 23. Заповідь любові. "Люби Господа, Бога свого…"; "Люби ближнього свого, як самого себе". Учень / учениця: - пояснює зміст заповіді любові; - наводить приклади дієвої любові.
Тема 24. Урок узагальнення.  
Розділ ІІІ. Шляхом добра
Тема 25. Наставники в житті людини. Потреба наставника в житті. Наставник – приклад для наслідування. Учень / учениця: - пояснює, хто може бути наставником для інших; - усвідомлює, чому батьки є першими й головними наставниками для дітей; - розуміє необхідність прислухатися до поради старших.
Тема 26. Вміння слухати і почути. Вміти почути й запам’ятати добрі поради. Ісус Христос навчає слухати. Учень / учениця: - розуміє важливість уміння слухати; - пояснює, що через уважність приходить мудрість; - усвідомлює важливість виконання волі батьків і Бога.
Тема 27. Послідовність і постійність у творенні добра. Вибір добра. Бажання чинити добро. Кроки до добра: відвага, наполегливість. Учень / учениця: - розуміє, як важливо бути послідовним і постійним у творенні добра; - наводить приклади наполегливості у житті.
Тема 28. Витривалість, наполегливість і мужність на дорозі добра. Учень / учениця: - розкриває значення витривалості, мужності у житті; - розуміє, що таке сила волі.
Тема 29. Воскреслий Христос змінює життя людей. Учень / учениця: - розповідає історію про зустріч Ісуса з невіруючим Фомою; - усвідомлює важливість сильної віри.
Тема 30. Найдорожча, наймиліша матінка моя. Моя мама. Марія – мати Ісуса Христа. Ненька-Україна. Учень / учениця: - розповідає історію святкування Дня матері; - готує вітання та подарунок для матері; - розповідає про три матері християнської дитини.
Тема 31. "Твори добро – остерігайся зла". Прагнемо чинити добро. Добро не очікує винагороди. Учень / учениця: - пояснює настанову "твори добро, уникай зла"; - обґрунтовує тезу про те, що справжнє добро твориться безкорисливо.
Тема 32. Урок узагальнення.Заповіді Божі – моральний дороговказ для людини.  
       

Клас

Навчаємося мудростіПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.013 с.)