ТОП 10:

Чим визначається бюджеткий устрій держеви?охар. бюджетну систему україниБюджетний устрій — організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, розподіл доходів і видатків між окремими ланками, правові основи функціонування бюджетів, встановлення характеру взаємовідносин між бюджетами, взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи. Бюджетний устрій України визначається державним устроєм та адміністративно-територіальним поділом України. Бюджетний устрій визначається її державним устроєм.

Бюджетна система — сукупність самостійних відокремлених взаємопов'язаних між собою ланок, у яких функціонують бюджетні відносини.

У Бюджетному кодексі України бюджетна система трактується як сукупність державного та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіального устроїв і врегульована нормами права.

Бюджетна система як сукупність окремих ланок, юридично пов'язаних між собою, базується на загальноприйнятих принципах. В унітарних країнах бюджетна система складається з двох ланок: центрального і місцевих бюджетів. У федеративних країнах (США, Німеччина, Росія) до цих ланок додаються ще бюджети членів федерації.

 

Що являє собою бюджетний процес.? Назвіті основні етапи бюдж процесу

Відповідно до закону україни «про бюджетну систему» бюджетний процес - це встановлений законодавством порядок складання,розгляду,затвердження бюджетів та їх виконання. Це також організація контролю за виконанням бюджетів та затвердження звітів про їх виконання. Від початку складання бюджету до затвердження звітів про їх використання весь бюджетний процес проходить під контролем ВРУ та місцевих органів самоврядування.

Етапи бюдж процесу являють діяльності держави чи місцевого органу ,внаслідок якого бюджет набуває нових якостей.

Бюджетний кодекс виділяє чотири етапи юджетгного процесу:

1 )складання проектів бюджетів

2)розгляд та прийняття закону про Державний бюджет України,рішень про місцеві бюджети 3 ) виконання бюджету у тому числіу разі необхідності внесення змін до закону про державний бюджет україни.

4) підготовка та розглядь звіту про виконання бюджету і прийняття рішень щодо нього.

На всіх етапах бедж процесу здійснюється фін контроль і аудит та оцінка ефективності використання бюджетих коштів . Усі етапи бюджетного процесу грунтуються на правових засадах, які повинні гарантувати чітке планування, додержання бюджетної дисципліни і постійний контроль за виконанням усіх видатків. Усі етапи бюджетного процесу основані на єдиних принципах організації бюджетної діяльності і мають відповідну правову регламентацію.

 

Визн сутність, поняття «доходи бюджету»,як їх класифікують?

Доходи бюджету — частинка централізованих ресурсів, що використовуються з метою виконання відповідних функцій держави.

В Україні, згідно з Бюджетним кодексом, доходи бюджету класифік за такими розділами:

1) податкові надходження;

2) неподаткові надходження;

3) доходи від операцій з капіталом;

4) офіційні трансферти.

1. Податкові надходження — це передбачені податковими законами України загальнодерж та місцеві податки, збори й інші обов'язкові платежі.

1) податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств.

2) внутр податки на товари та послуги:ПДВ; АП ; плата за ліцензії на певні види господарс діяльності; плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності.

3) податки на власність.

4) збори за спеціальне використання природних ресурсів

5) податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції.

6) ін податки об'єднують групи місцевих фін податків і зборів, сільськогосподарс податок, єдиний податок для суб'єктів малого під-цтва, збір на розвиток виноградарства, садівництва і 2. Неподаткові надходження залежно від методів мобілізації об'єднуються у п'ять груп:

1) доходи від власності та підприємницької діяльності;

2) адміністративні збори і платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу;

3) надходження від штрафів та фінансових санкцій;

4) інші неподаткові надходження;

5) власні надходження бюджетних установ.

3. Доходи від операції з капіталом. Ці доходи мобілізуються неподатковим методом і серед них вирізняють такі групи надходжень:

а) надходж від продажу основного кап (кошти від реалізації безгосподарн майна, валютних цінностей, скарбів, надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів .)

б) надходж від реалізації держ запасів товарів, до яких належать надходження від реалізації матер цінностей держ резерву і озброєння матер цінностей мобілізаційного резерву;

в) надходження від продажу землі та нематеріальних активів.

4. Офіційні трансферти — це кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади АРК, органів місцев самоврядування, ін держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі. Трансферти від органів державного управління поділяються на: кошти, що надходять з інших бюджетів, дотації, субвенції.

 

Система видатків бюджету.

Під видатками державного бюджету слід розуміти кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених законом про державний бюджет на відповідний бюджетний період

Видаткова частина державного бюджету поділяється на два структурних підрозділи: видатки загального фонду та видатки спеціального фонду.

-Видатки спеціального фонду фінансуються за рахунок цільових доходів, визначених під конкретну мету.

-Видатки загального фонду фінансуються шляхом залучення коштів, які не мають закріплених джерел фінансового забезпечення.

Бюджетних видатків, можна класифікувати за такими критеріями:

1) за економічною характеристикою (здійснюється з позицій впливу державних видатків на рух сукупного продукту та процес розширеного відтворення і базується на визначенні поточних і капітальних видатків та кредитування за вирахуванням погашення. їх склад визначається КМУ)

2) за функціями, що виконує держава(видатки Державного бюджету України поділяють на такі групи: 1) загальнодержавні функції; 2) оборона; 3) громадський порядок, безпека та судова влада; 4) економічна діяльність; 5) охорона навколишнього природного середовища; 6) житлово-комунальне господарство; 7) охорона здоров'я; 8) духовний та фізичний розвиток; 9) освіта; 10) соціальний захист та соціальне забезпечення)

3) між головними розпорядниками бюджетних коштів(Головним розпорядником бюджетних коштів є бюджетна установа в особі її керівника, якій встановлюються бюджетні призначення, — повноваження, що мають кількісні та часові обмеження і дають змогу надавати бюджетні асигнування.)

4) між бюджетними програмами.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.237.183.249 (0.01 с.)