ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мета, завдання та зміст практики в територіальних органах Державної податкової служби УкраїниУ результаті проходження практики студенти повинні:

1) знати:законодавчі й основні інструктивні документи, що стосуються обчислення та сплати різних видів податків і зборів; сучасні методи та форми податкового контролю; порядок документування результатів контрольних заходів органів Державної податкової служби України; порядок реалізації матеріалів контрольних заходів і контролю за їх виконанням; організацію та систему обліку, звітності й аналізу податкових і неподаткових надходжень;

2) уміти:користуватися інформаційною базою даних податкового органу та програмним забезпеченням; реєструвати та вести облік платників податків; обчислювати різні види податків і зборів; вести облік податків та інших обов’язкових платежів; здійснювати масово-роз’яснювальну роботу, консультації та захищати законні права й інтереси платників податків; проводити податкові перевірки (камеральні та документальні виїзні); документувати результати перевірок платників податків і виконувати контрольні процедури під час цих перевірок; нараховувати та застосовувати санкції за порушення податкового законодавства; здійснювати аналіз фінансової звітності й інформації, отриманої з інших джерел, і вносити пропозиції щодо профілактики податкових порушень; захищати фінансові інтереси держави, здійснювати контроль за дотриманням податкового законодавства.

Зміст практики в органах державної податкової служби:

1. Відділ реєстрації та обліку платників податків.

Ознайомитись з організацією роботи відділу, функціями та процедурами, які він виконує, функціональними обов’язками працівників.

Ознайомитись з законодавчими й інструктивними матеріалами, їх система­тизацією та кодифікацією.

Вивчити: порядок взяття на облік платників податків; перелік документів, які необхідно подати платнику; процедуру формування облікової справи платника податків; ведення банку даних і реєстрів платників; порядок видачі документів, що підтверджують перебування платника на податковому обліку; порядок зняття з обліку платників податків.

Ознайомитись з організацією роботи з виявлення платників, що ухиляються від сплати податків, проаналізувати ефективність цієї роботи.

2. Управління оподаткування юридичних осіб (відділ ПДВ, відділ податку на прибуток, відділ місцевих, ресурсних, рентних і неподаткових платежів).

Ознайомитись з організацією роботи управління, відділів, функціями та процедурами, які вони виконують, функціональними обов’язками працівників.

Розглянути основні напрямки економічної, аналітичної та контрольної роботи управління та його структурних підрозділів.

Ознайомитись зі законодавчими та нормативними документами щодо податків, зборів і платежів, які контролюються цим управлінням.

Вивчити порядок нарахування та сплати податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість, інших податків.

Ознайомитись з методами перевірки достовірності звітності по цих податках. Прийняти участь в камеральних перевірках податкових декларацій по податку на додану вартість і декларацій про прибуток підприємства.

Ознайомитись із переліком платників, формами та порядком надання розрахунків із ресурсних, місцевих податків і зборів.

Провести аналіз виконання прогнозних завдань і стану розрахунків платників з бюджетом по податках і платежах, що контролюються управлінням.

3. Відділ акцизного збору.

Ознайомитись з положенням про відділ, функціями та процедурами, які він виконує, функціональними обов’язками працівників відділу.

Розглянути основні напрямки економічної, аналітичної та контрольної роботи відділу.

Ознайомитись зі законодавчими й інструктивними документами, їх система­тизацією та кодифікацією.

Ознайомитись із переліком підприємств, які є платниками акцизного збору. Вивчити порядок обчислення та сплати акцизного збору, складання звітності та періодичність її подання в податкові органи.

Ознайомитись із методами перевірки повноти та своєчасності сплати акцизного збору.

Вивчити порядок обчислення та сплати акцизного збору, складання звітності та періодичність її подання в податкові органи.

Провести аналіз виконання планових завдань по акцизному збору.

4. Відділ оподаткування фізичних осіб.

Ознайомитись з організацією роботи відділу, функціями та процедурами, які він виконує, функціональними обов’язками працівників.

Ознайомитись зі законодавчими й інструктивними матеріалами, їх система­тизацією та кодифікацією.

Розглянути основні напрямки економічної, контрольної та аналітичної роботи відділу.

Ознайомитись з податками та платежами, які контролюються відділом.

Провести аналіз виконання прогнозних завдань і стану розрахунків із бюджетом платників цих податків і платежів.

Вивчити порядок нарахування податку з доходів фізичних осіб. Засвоїти порядок складання податкової декларації про доходи фізичних осіб. Ознайомитись з методами камеральної перевірки цих декларацій.

Прийняти участь у камеральній перевірці податкових декларацій фізичних осіб.

Ознайомитись з основними формами та методами контролю за повнотою оподаткування доходів фізичних осіб. Провести аналіз ефективності цієї роботи.

5. Відділ зв’язків з громадськістю та ЗМІ.

Ознайомитись з організацією роботи відділу, функціями та процедурами, які він виконує, функціональними обов’язками працівників.

Ознайомитись з систематизацією та кодифікацією законодавчих і норма­тивних документів.

Розглянути документи, що регламентують масово-роз’яснювальну роботу податкових органів серед платників податків і населення.

Ознайомитись з методами, формами й основними напрямками масово-роз’яснювальної роботи.

Підготувати лекцію з податкової тематики.

6. Управління контрольно-перевірочної роботи (сектор організації докумен­тальних перевірок, відділ документальних перевірок галузей економіки, відділ оперативного контролю, відділ відшкодування ПДВ, сектор контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД).

Ознайомитись з організацією роботи управління, відділів, секторів, з функціями та процедурами, які вони виконують, функціональними обов’язками працівників.

Ознайомитись із основними законодавчими й інструктивними матеріалами, що регламентують контрольно-перевірочну роботу в податкових органах.

Розглянути процес планування контрольно-перевірочної роботи, порядок затвердження планів, контроль за їх виконанням.

Ознайомитись з особливостями окремих видів податкових перевірок: планова виїзна документальна перевірка, позапланова виїзна, оперативна, зустрічна, камеральна перевірки.

Ознайомитись з етапами контрольно-перевірочного процесу (підготовчий, виконання контрольних дій, узагальнення та реалізація результатів перевірки) та процедурами, що виконуються під час контрольно-перевірочної роботи.

Взяти участь у проведені планової виїзної перевірки платника податків і описати цю перевірку згідно схеми процедур контрольно-перевірочного процесу.

Навчитися нараховувати фінансові (штрафні) санкції за різні види порушень податкового законодавства.

Ознайомитись із порядком проведення оперативних перевірок; питаннями, що перевіряються під час цих перевірок; порядком оформлення та реалізації результатів перевірки; нарахуванням фінансових санкцій.

Ознайомитись з внутрівідомчою звітністю щодо проведеної контрольно-перевірочної роботи. Провести аналіз ефективності цієї роботи.

Розглянути організацію контролю за зовнішньоекономічною діяльністю платників податків, форми та методи валютного контролю; схему взаємодії державних і правоохоронних органів під час контролю за дотриманням платниками податків валютного законодавства.

Вивчити порядок застосування санкцій за порушення термінів розрахунків і валютного законодавства.

7. Відділ обліку і звітності.

Ознайомитись з організацією роботи відділу, функціями та процедурами, які він виконує, функціональними обов’язками працівників.

Ознайомитись з законодавчими й основними інструктивними матеріалами, їх систематизацією та кодифікацією.

Вивчити порядок відкриття, ведення та закриття карток особових рахунків платників податків; організацію обліку платників, які контролюються органами державної податкової служби.

Ознайомитись з практикою взаємодії з органами Державної казначейської служби України та фінансовими органами.

Розглянути форми звітності, періодичність її складання, органи, яким ця звітність передається.

Дати загальну характеристику форм звітності, визначити, для чого вона використовується.

Навчитися читати та вести картки особового рахунку платника податків.

8. Відділ стягнення.

Ознайомитись з організацією роботи відділу, функціями та процедурами, які він виконує, функціональними обов’язками працівників.

Ознайомитись з законодавчими й основними інструктивними матеріалами, їх систематизацією та кодифікацією.

Розглянути основні напрямки економічної, аналітичної та контрольної роботи відділу.

Вивчити порядок визначення та списання податкового боргу; формування податкових вимог, терміни їх надсилання платнику податків і порядок їх відкликання.

Ознайомитись з методами контролю за погашення податкового боргу; звітністю щодо податкового боргу; порядком погашення податкового боргу платниками податку самостійно та за рішенням органу стягнення. Взяти участь в аналізі активів платника податків для визначення джерел погашення податкового боргу.

Провести аналіз ефективності заходів, проведених податковим органом, зі зменшення та ліквідації податкового боргу.

9. Сектор апеляцій.

Ознайомитись з положенням про сектор, функціями та процедурами, які він виконує, функціональними обов’язками працівників.

Розглянути законодавчі та нормативні документи, що регламентують діяльність податкових органів по розгляду скарг платників податків.

Вивчити порядок розгляду скарг платників податків, відповідальність податкових органів за несвоєчасний розгляд скарг.

Провести аналіз причин, що викликають оскарження рішень податкового органу.

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.94.21.209 (0.006 с.)