ТОП 10:

Аналіз чисельності складу і кваліфікації працівників під-ваТруд.ресурси-є одним із головних факторів, що впливає на обсяг вир-ва і реал-ю (надання послуг,виконаних робіт суб’єкту господарювання).

Аналіз труд.ресурсів почин. З перевірки забезпеченості під-ва кадрами за кіл-стю,складом, стр-ою працівників (порів.фактич.чисел-ті із штатним розкладом). На 2 етапі здійсн.аналіз динаміки чисельності працівників за кіл-стю,складом та стр-ою,при цьому на 1 та 2 етапах розрах.абсолют.відхилення,темпи рості(приросту, питом.вагу кожного виду робітників у загал.їх чисельності). На 3 етапі досліджують кваліфікаційний склад працівників за показниками освіти,стажем роботи , тарифними розрядами.

 

Аналізуючі тарифні розряди розраховують серед.тарифний розряд :

-серед.тарифн.розряд

Тi-i-тий розряд

i/i-чисел.працівників іго розряду

ч – середньообл.чисел-ть

 

Аналіз руху робочої сили

Для аналізу руху труд.ресурсів і забезпечення ними під-ва обчисл.і оцінюють в динаміці такі показники :

1. Коеф.обороту труд.ресірсів по прийому

Кі=число прийн.на роботу / ч сер.обл

2.Коеф.обороту труд.ресурсів з вибуття

К= к-сть звільнених/ ч сер.обл

3.Коеф.загал.обороту труд.ресурсів

К=к-сть прийнятих+вибутих / ч сер.обл

4.Коеф.плинності кадрів

К=к-сть звіл.за власними бажанням+за поруш.труд.дисципліни / ч сер.обл

 

Аналіз ефективності використання труд.ресурсів

Продуктивність праці є показником, який характ.ефективність використання труд.ресурсів

ПП=обсяг вир-ва(реаліз-ї) / ч сер.обл

На зміну продукт.праці впливають фактори першого порядку – обсяг виробленої або реаліз. Прод-ї та середньообл.чис-ть.

До факторів 2го порядку,які впливають на зміну ПП відносять – зрушення в стр-рі роб.сили, яку можна розрах.виходячи з наступ.моделі:

ПП= обсяг вир-ва(реаліз-ї) / ч сер.обл. = V(P)/r сер. * Т роб./ ЧПВП * (Ч-ЧПВП)/Ч,де

V – обсяг виробництва;

r сер. – середньооблікова чисельність;

ЧПВП – промислово-виробничий персонал;

Ч= загальна чисельність працівників.

ПП=a*b*c

Використовуючи метод ланцюгових підстановок або абсол.різниць можна розрах.вплив зміни стр-ри робочої сили на зміну ПП.

 

Аналіз фонду з/п

Загальний аналіз фонду з/п передбачає:

-оцінку виконання плану;

-оцінку динаміки;

-розрах.абсол.та відносної економії або перевитрат,основного і додаткового фонду з/п в цілому по під-ву та за категоріями працівників;

Доказом раціонального господарювання під-ва є випередження темпів зростання обсягів реаліз.над темпами зростання витрат на оплату праці.

Ефективне використання коштів на оплату праці характер.наступні показники:

1.темпи зростання ПП на кожен % зміни середньої з/п;

2.обсяг реаліз.у розрах.на 1 грн.витрачених коштів на оплату праці;

3.прибуток у розрах. На 1 грн. витрачених коштів на оплату праці;

Для оцінки основних факторів на зміну фонду з/п викор. наступні моделі:

,

Для оцінки впливу зміни обсягу реаліз.на зміну фонду з/п викор.таку модель:

V – обсяг реал.прод-ї

Використовуючи один з методів детермінованого факторного аналізу можна розрах.вплив фактору на зміну фонду з/п.

 

25).Загальні положення аналізу ОЗ;

З метою аналізу ОЗ їх класифікують за певними ознаками:

) за належністю розрізняють:

*власні;

*орендовані.

) за характером участі у процесі виробництва:

*невиробничі(будівлі, споруди);

*виробничі (торгівля, будівництво, с/г);

) за використанням:

*працюючі(знаходяться в експлуатації);

*непрацюючі(на складах).

Для оцінки ОЗ використовують узагальнюючі та часткові сткові показники. До узагальнюючих відносять:

)фондовіддача;

)фондомісткість;

) рентабельність;

)оборотність;

)коефіцієнт використання виробничих потужностей.

До часткових відносять:

)запаси на 1 м2 виробничої торговельної площі;

)чистий прибуток на 1 м2 виробничої торговельної площі.

Аналіз забезпечення підприємства ОЗ.

Етапи аналізу наявності та руху ОЗ:

* визначення первісної, залишкової вартості ОЗ на початок і кінець аналітичного періоду;

* обчислення показників, що характеризують абсолютну та відносну зміни вартості ОЗ в цілому по підприємств;

* оцінка руху ОЗ на основі балансової моделі:

Зп+Н=В+Зк;

*визначення причин змін наявних ОЗ.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.106.142 (0.007 с.)