ПРОФЕСІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЖУРНАЛІСТАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРОФЕСІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЖУРНАЛІСТАК.О.Доценко, В.В.Костюк

практика У професійному становленні студентів спеціальностей “Журналістика”,

“Соціальні комунікації”

факультету журналістики

Навчально-методичний посібник для денного і заочного

відділень факультету журналістики

(спеціальності “Журналістика”, “Соціальні комунікації”)

 

 

Затверджено Вченою радою ЗНУ.

Протокол № 6 від 27 лютого 2012 року

 

 

Запоріжжя

2012
Державний вищий навчальний заклад

«Запорізький національний університет»

Міністерства освіти і науки України

Кафедра журналістської творчості,

реклами та зв’язків із громадськістю

К.О. Доценко, В.В.Костюк

практика У професійному становленні студентів спеціальностей “Журналістика”,

“Соціальні комунікації”

факультету журналістики

Навчально-методичний посібник для денного і заочного

відділень факультету журналістики

(спеціальності “Журналістика”, “Соціальні комунікації”)

 

 

Затверджено Вченою радою ЗНУ.

Протокол № 6 від 27 лютого 2012 року

 

 

Запоріжжя


УДК

ББК

 

 

Рецензент

Кандидат філологічних наук, доцент П.В.Мірошниченко.

Відповідальні за випуск: к.філол.н., доц. К.О.Доценко, к.пед.н., доц. В.В.Костюк

 

 

Доценко К.О., Костюк В.В.

Д 714 Практика у професійному становленні студентів спеціальностей “Журналістика”, “Соціальні комунікації” факультету журналістики.Навчально-методичний посібник для денного і заочного відділень факультету журналістики (спеціальності “Журналістика”, “Соціальні комунікації”) / К.О. Доценко,
В.В. Костюк. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. - 45 с.

 

 

Навчально-методичний посібник К.О.Доценко та В.В.Костюка уточнює і конкретизує основні вимоги до проведення навчально-ознайомлювальної, виробничої, переддипломної та асистентської практик студентів спеціальностей “Журналістика” та “Соціальні комунікації” на факультеті журналістики Запорізького національного університету. Крім того, посібник вміщує витяги з Законодавчих документів, що регламентують діяльність журналістів, та зразки оформлення звітної документації. Розраховано на викладачів, студентів, працівників засобів масової інформації

 

УДК:

ББК:

 

© видавництво, 2012

©Доценко К.О., Костюк В.В., 2012
ЗМІСТ

 

Вступне слово………………………………….................
Розділ 1. Професійні обов’язки особистості журналіста ……
Розділ 2. Навчально-ознайомлювальна, виробнича та переддипломна практики……………………………………..  
2.1 Місце і роль журналістської практики в структурі навчального процесу студентів-бакалаврів і спеціалістів….
2.2 Оформлення звітної документації з практики…….  
2.3 Особливості навчально-ознайомлювальної, виробничої та переддипломної практики для студентів заочного відділення
2.4 Програми навчально-ознайомлювальних практикдля денного відділення…………………………………………  
2.5 Програми виробничих і переддипломної практики для денного відділення………………………………………..  
2.6 Програми практики для заочного відділення………...  
Розділ 3. Асистентська практика студентів-магістрантів……  
3.1 Особливості асистентської (педагогічної) практики..  
3.2 Програма асистентської практики магістрантів…....
Розділ 4. Запитання-відповідь…………………………………
Додатки……………………………………………………….

 


Вступне слово!

 

Шановні друзі!

 

Цей навчально-методичний посібник для тих, хто відштовхнувся від берега шкільної юності і взяв штурмом храм науки на березі студентської молодості. Вона для тих, хто з пересохлим від хвилювання горлом, вологими руками, неслухняним тілом успішно подолав вступні іспити і 1 вересня впевнено увійшов у аудиторії Запорізького національного університету в якості студента-журналіста.

Вітаємо Вас із свідомим вибором професії і вступом до храму журналістської науки.

У Вас буде багато книг, з яких ви пізнаватимете основи журналістської творчості. Ця, яку ви тримаєте зараз у руках, особлива. Адже вона перша і тому ставить перед собою мету: підготувати успішний старт студента-журналіста, його адаптацію до нової форми життя. Саме в цьому процесі ми хочемо вам допомогти.

Якими професійними знаннями, уміннями і навичками повинен володіти журналіст, щоб вважатися визнаним майстром пера?

Яким чином відбувається становлення і розвиток професійно-творчої майстерності журналіста?

Наскільки правдивим є твердження, що сучасний журналіст це особистість з новими пріоритетами, новими якостями культури і духовності: особистість дієва, ініціативна, творча, глибоко порядна і гуманна?

На ці та інші запитання ви одержите відповідь, прочитавши посібник. Пам'ятайте: тільки повсякденна копітка робота над собою робить журналіста професіоналом.

Наші рекомендації і поради – не "керівництво до дії". Вони лише своєрідна канва для самоаналізу власної діяльності й формування неповторної особистості журналіста як представника "четвертої гілки влади".

Перша частина посібника присвячена професійним особливостям особистості журналіста, друга – методиці проведення навчально-ознайомлювальноїпрактики, третя – новий етап у вашому житті, який знаменує собою виробнича практика. Останній четвертий розділ присвячений питанню проходження магістерської практики. Це – шлях до опанування педагогічної майстерності, можливість пізнати ази викладацької діяльності. У додатках подаються витяги із основних документів, що регулюють журналістську діяльність, зразки оформлення звітної документації з практики. Бажаємо успіхів в опануванні журналістськими знаннями, уміннями і навичками!


РОЗДІЛ 1

Розділ 2

Оформлення звітної документації з практики

Документацію з практики оформляють таким чином:

На настановчий конференції, яка відбувається напередодні практики, студенти, починаючи з 1 курсу, щоразу отримують певні рекомендації, вказівки, вислуховують поради й уточнення щодо особливостей тієї чи іншої практики. Крім того, їм видається комплект документів, який дозволяє їм разом із ними відправлятися на практику.

Для того, щоб належним чином був оформлений наказ, студенти за тиждень до початку практики мають повідомити загального керівника з практики про те, в якій структурі вони планують проходити цю практику.

Назва структури має називатися повністю. Наприклад,

 

Запорізька державна телерадіокомпанія,або

ООО «Медиакомпания «Слово»»,

Програми навчально-ознайомлювальних практик для денного відділення

ПРОГРАМА

Навчально-ознайомлювальної практики

студентів І курсу (II семестр)

спеціальності "Журналістика"

Запорізького національного університету

(без відриву від навчання)

МЕТА ПРАКТИКИ

 

1. Ознайомитись із організацією роботи редакції

2. Навчитися опрацьовувати листи й дописи читачів газети.

3. Ознайомитись із планування, макетуванням і випуском газети.

 

ОБСЯГ ПРАКТИКИ

I Виробничо-творча робота

 

1. Відвідувати об'єкти разом із закріпленими журналістами, ознайомитись із висвітленням цих питань у газеті.

2. Ознайомитись із усіма етапами процесу випуску газети.

3. Підготувати до друку 2-3 замітки інформаційного характеру.

4. Вивчити і описати історію видання (радіо чи ТБ).

 

 

II Звітність про практику

 

1. Підготувати звітну документацію (оформлений щоденник, опубліковані матеріали, історію видання, відомість про оплату керівникові практики від ЗМІ, ксерокопію його паспорта, довідки про ідентифікаційний номер.

2. Захист звіту____________

(дата)

 

 


ПРОГРАМА

Навчально-ознайомлювальної практики

студентів І курсу

спеціальності "Журналістика"

Запорізького національного університету

(з відривом від навчання)

МЕТА ПРАКТИКИ

 

1. Ознайомитись із організацією роботи редакції газети.

2. Виробити навички організації газетних матеріалів.

3. Навчитися опрацьовувати листи й дописи читачів газети.

4. Виробити навички роботи над інформаційними матеріалами.

 

ОБСЯГ ПРАКТИКИ

 

I Виробничо-творча діяльність

 

1. Відвідувати об'єкти разом із закріпленими журналістами; ознайомитись із висвітленням цих питань у газеті; паралельно створити власні матеріали (не менше двох).

2. Ознайомитись із усіма етапами процесу випуску газети.

3. Ознайомитись із специфікою відвіданих об'єктів і виступити з трьома власними матеріалами інформаційних жанрів.

 

II Звітність про практику

 

Після закінчення практики подати на кафедру до _________________

(дата)

зібрані у папку такі документи: детальний звіт, оформлений повністю щоденник, надруковані матеріали. Усі матеріали повинні бути завірені.

 


ПРОГРАМА

МЕТА ПРАКТИКИ

 

1. Ознайомитись із організацією роботи редакції.

2. Навчитися опрацьовувати листи й дописи читачів, слухачів чи телеглядачів засобу масової інформації.

3. Ознайомитись із плануванням, макетуванням і випуском газети (радіо чи телепрограми).

 

ОБСЯГ ПРАКТИКИ

 

І Виробничо-творча робота

 

1. Відвідувати об'єкти разом із закріпленими журналістами; ознайомитись із висвітленням цих питань у ЗМІ.

2. Ознайомитись із усіма етапами процесу випуску газети, радіо чи телепрограми.

3. Підготувати до друку не менше трьох заміток інформаційного характеру.

 

II Науково-дослідна робота студентів

 

1, Ознайомитись із системою наукової організації праці в редакції.

2. Забрати матеріал про організацію масової роботи засобу масової інформації для узагальнення досвіду в рефератах і курсових роботах.

 

IIІ Звітність про практику

 

Після закінчення практики подати на кафедру ___________20__р. зібрані такі документи: детальний звіт, повністю оформлений щоденник, надруковані матеріали. Усі матеріали повинні бути завірені.

 


ПРОГРАМА

МЕТА ПРАКТИКИ

1. Ознайомитись із організацією роботи редакції.

2. Вивчити читацьку аудиторію видання.

3. Ознайомитись із планування, макетуванням і випуском газети (журналу).

4. Ознайомитися із специфікою роботи над інформаційними жанрами, зокрема, інтерв'ю і звіту.

 

ОБСЯГ ПРАКТИКИ

 

І Виробничо-творча робота

 

1. Відвідувати об’єкти разом із закріпленими журналістами, ознайомитись із висвітленням цих питань у газеті (журналі).

2. Ознайомитись із усіма етапами процесу випуску газети (журналу).

3. Відвідати прес-конференцію і написати звіт про неї.

4. Підготувати до друку одне-два інтерв'ю та дві інформаційні замітки.

 

II Науково-дослідна робота студентів

 

1. Визначити тип видання і розробити рекомендації щодо поліпшення його тематики, жанрової палітри і оформлення відповідно до цього типу.

2. Провести опитування читацької аудиторії на предмет оцінки видання і узагальнити дані.

 

III Звітність про практику

 

1. Підготувати звітну документацію (оформлений щоденник, опубліковані матеріали, відомість про оплату керівникові практики від ЗМІ, ксерокопію його паспорта, довідки про ідентифікаційний номер).

2. Захист звіту___________

(дата)

 


ПРОГРАМА

МЕТА ПРАКТИКИ

1. Ознайомитись із організацією роботи новостійного сайту (порталу тощо).

2. Вивчити його аудиторію.

3. Ознайомитись із особливостями планування й підготовки матеріалів для сайту (порталу), подивитися на їх макетування й виставлення на сайт (портал).

4. Проаналізувати специфіку роботи над інформаційними жанрами, зокрема, інтерв'ю і звітом.

 

ОБСЯГ ПРАКТИКИ

 

І Виробничо-творча робота

 

1.Відвідувати об’єкти разом із закріпленими журналістами, ознайомитись із висвітленням цих питань на сайті (порталі).

2. Ознайомитись із усіма етапами процесу роботи у новостійному сайті (порталі).

3. Відвідати прес-конференцію і написати звіт про неї.

4. Підготувати до виставлення на сайт одне-два інтерв'ю та дві інформаційні замітки.

 

II Науково-дослідна робота студентів

 

1. Визначити тип ЗМІ і розробити рекомендації щодо поліпшення його тематики, жанрової палітри і оформлення відповідно до цього типу.

2. Провести опитування інтернет-аудиторії на предмет оцінки сайту (порталу) і узагальнити дані.

 

III Звітність про практику

 

1. Підготувати звітну документацію (оформлений щоденник, опубліковані матеріали, відомість про оплату керівникові практики від ЗМІ, ксерокопію його паспорта, довідки про ідентифікаційний номер).

2. Захист звіту___________

(дата)

 


ПРОГРАМА

МЕТА ПРАКТИКИ

1. Ознайомитись із організацією роботи редакції (визначити обсяг інформаційного радіомовлення радіостанції; основні джерела інформації; структуру і штат редакційного колективу; службові обов'язки творчих працівників відділу інформації) .

2. Вивчити слухацьку аудиторію радіо.

3. Ознайомитися із системою планування діяльності інформаційної радіоредакцїї.

4. Ознайомитись із специфікою роботи над інформаційними жанрами, зокрема, інтерв'ю і радіоповідомленням.

 

ОБСЯГ ПРАКТИКИ

І Виробничо-творча робота

1. Разом із журналістами виїжджати на об'єкти. Ознайомитись із поданням матеріалів у ЗМІ

2. Ознайомитись із усіма етапами підготовки і випуску інформаційної

програми.

3. Підготувати до виходу в ефір не менше п'яти матеріалів інформаційного характеру.

II Науково-дослідна робота студентів

1. Визначити радіоформат і розробити рекомендації щодо поліпшення його тематики, жанрової палітри і оформлення відповідно до цього типу.

2. Провести опитування слухацької аудиторії на предмет оцінки радіо і узагальнити дані.

 

II Звітність про практику

1. Підготувати звітну документацію (детальний звіт, оформлений щоденник, підготовлені під час практики матеріали, відомість про оплату керівникові практики від ЗМІ, ксерокопію його паспорта і довідки про ідентифікаційний номер).

2 Захист звіту _____________________

(дата)

 


ПРОГРАМА

МЕТА ПРАКТИКИ

1. Ознайомитись з організацією роботи редакції.

2. Навчитися опрацьовувати листи глядачів.

3. Дізнатись про методи роботи редакції з аудиторією.

4. Ознайомитись з планування і версткою телетижня.

5. Ознайомитись із специфікою роботи над інформаційними програмами, зокрема, жанром інтерв'ю.

ОБСЯГПРАКТИКИ

 

І Виробничо-творча робота

І Разом із журналістами виїжджати на об'єкти. Ознайомитись із поданням матеріалів у ЗМІ.

2. Ознайомитись з етапами підготовки і випуску телевізійної програми, зокрема, написання сценарію.

З Підготувати до виходу в ефір не менше трьох матеріалів інформаційного характеру.

 

II Науково-дослідна робота студентів

1. Визначити телеформат і розробити рекомендації щодо поліпшення його тематики, жанрової палітри і оформлення відповідно до цього типу.

2. Провести опитування глядацької аудиторії на предмет оцінки ТБ і узагальнити дані.

 

IIІ Звітність про практику

1. Підготувати звітну документацію (детальний звіт, оформлений щоденник, підготовлені під час практики матеріали, відомість про оплату керівникові практики від ЗМІ, ксерокопію його паспорта і довідки про ідентифікаційний номер).

2 Захист звіту _____________________

(дата)


Програма

навчально-виробничої практики студентів ІІ курсу

спеціальності „журналістика”

Запорізького національного університету

МЕТА ПРАКТИКИ:

1. Вивчити структуру редакції газети (журналу), радіо- або телекомпанії, сайту, порталу, ознайомитися із взаємодією ланок апарату редакції.

2. Поглибити знання основних журналістських жанрів, розширити творчий досвід написання газетних(журнальних) чи інтернет-матеріалів. Підготувати себе до роботи у пресі, інтернеті, на радіо чи телебаченні.

3. Закріпити практичні навички літературної підготовки редакційних оригіналів до друку, на сайт, або подачі в ефір.

4. Виконати завдання по науковому узагальненню досвіду роботи редакції та окремих журналістів, зокрема, постановки масової роботи з позаштатним активом.

5. Вивчити процес підготовки матеріалів до газети чи передачі в ефір.

ОБСЯГ ПРАКТИКИ:

І. Написати і надрукувати матеріали таких жанрів:

в газеті (журналі) -4 замітки, - 1 інтерв’ю, - 2 репортажі, - 1 кореспонденція. на сайті (порталі) -4 замітки, - 1 інтерв’ю, - 2 репортажі, - 1 кореспонденція.
на телебаченні: - 3 телерепортажі: - 1 інтерв’ю, - 3 інформаційні сюжети. на радіо: - 3 радіорепортажі, - 2 інформаційні сюжети, - 1 інтерв’ю.

2.Скласти макет однієї сторінки газети (журналу)/ сторінки сайту (чи порталу), сітку мовлення на радіо/ТБ.

3.Зібрати емпіричний матеріал для наукового узагальнення в подальшій навчальній роботі.

ЗВІТНІСТЬ ПРО ПРАКТИКУ:

По закінченні практики студент має подати на кафедру до ____ вересня 20____ року зібрані у папку такі документи: 1) оформлений повністю щоденник, 2) виробничу характеристику на практиканта, 3)вирізки власних матеріалів із зазначенням вихідних даних друкованих ЗМІ, 4)запропонований студентом макет однієї сторінки друкованого ЗМІ, сторінки сайту (чи порталу), затверджений відповідальним секретарем, і зверстану за цим макетом сторінку друкованого ЗМІ, сайту (чи порталу).

Студенти, які проходили практику на радіо або телебаченні, подають електронні носії (касета, диск тощо), на яких зібрані матеріали навчально-виробничої практики і підготовлену власну сітку мовлення на радіо/ТБ.


Програма

виробничої практики студентів ІІІ курсу

спеціальності «Журналістика»

Запорізького національного університету

МЕТА ПРАКТИКИ:

1. Вивчити взаємодію редакції газети сайту, порталу, або телерадіокомпанії, ознайомитися із взаємодією ланок апарату редакції або компанії.

2. Ознайомитися з формами масової роботи, взяти участь в організаційно-масових заходах редакції або компанії.

3. Закріпити знання інформаційних і аналітичних жанрів, виступити з власними матеріалами у цих жанрах.

4. Вивчити процес підготовки матеріалів для газети, сайту, порталу, або передачі в ефір.

ОБСЯГ ПРАКТИКИ:

І. Виробничо-творча робота:

за завданням галузевих відділів написати такі матеріали:

- у редакціях газети чи журналу: 3 замітки, 1 звіт, 2 інтерв’ю, 1 репортаж, 2-3 кореспонденції, 1 рецензію або огляд, 1 нарис.

- на сайті чи порталі: 3 замітки, 1 звіт, 2 інтерв’ю, 1 репортаж, 2-3 кореспонденції, 1 рецензію або огляд, 1 нарис.

- На телебаченні: 2 фото- або кіносюжети, 3 сторінки тележурналу;

- На радіо: 5 заміток. 2 радіокореспонденції, 3 інтерв’ю.

2. Самостійно розробити й скласти макет одного номера газети, кількох основних розділів сайту (чи порталу), приблизної сітки мовлення на радіо/ТБ.

ІІ. Науково-дослідна робота студентів (НДРС).

1. Ознайомитися зі специфікою роботи редакції газети, радіомовлення, телебачення.

2. Зібрати матеріал про основну проблематику і жанрове розмаїття газети, радіо, телебачення для узагальнення досвіду у рефератах і курсових роботах.

ЗВІТНІСТЬ ПРО ПРАКТИКУ:

По закінченні практики подати на кафедру до _____________ 20_____ року зібрані у папку такі документи: детальний звіт, оформлений повністю щоденник, макет одного номера, видрукувані матеріали.

Студенти, які проходили практику на радіо або телебаченні, крім роздрукованих матеріалів із підписом відповідальної особи й зазначенням виходу в ефір (або позначенням того, чому не вийшли) подають електронний носій (аудіо- або відеокасету, CD або DVD), на якому зібрані всі матеріали навчально-виробничої практики.


Програма

виробничої практики студентів IV курсу

спеціальності „журналістика”

Запорізького національного університету

МЕТА ПРАКТИКИ:

1. Вивчити діяльність засобу масової інформації, в якому проводиться практика.

2. Ознайомитися з формами масової роботи, взяти участь в організаційно-масових заходах редакції або компанії.

3. Закріпити знання інформаційних, аналітичних та художньо-публіцистичних жанрів, виступити з власними матеріалами у цих жанрах.

4. Вивчити і взяти участь у процесі підготовки матеріалів до газети (журналу), на сайт (портал), або для передачі в ефір.

ОБСЯГ ПРАКТИКИ:

1. Виробничо-творча робота:

за завданням галузевих відділів написати такі матеріали:

- у редакціях газет: 1 репортаж, 2-3 аналітичні кореспонденції, 1 рецензію або огляд, 2-3 матеріали в художньо-публіцистичному жанрі (нариси, есе, памфлети, фейлетони, замальовки), 1 проблемну статтю;

- на сайті чи порталі: 1 репортаж, 2-3 аналітичні кореспонденції, 1 рецензію або огляд, 2-3 матеріали в художньо-публіцистичному жанрі (нариси, есе, памфлети, фейлетони, замальовки), 1 проблемну статтю;

- на телебаченні: 3 фото- або кіносюжети, 2-3 матеріали в художньо-публіцистичному жанрі;

- на радіо: 2-3 радіорепортажі, 2 радіокореспонденції, 3 інтерв’ю, 1-2 матеріали в художньо-публіцистичному жанрі.

2. Самостійно розробити і скласти макет одного номера газети, кількох основних розділів сайту (чи порталу), приблизної сітки мовлення на радіо/ТБ.

ІІ. Науково-дослідна робота студентів (НДРС).

1. Ознайомитися зі специфікою роботи редакції газети, радіомовлення, телебачення.

2. Визначитися із темою підсумкової бакалаврської роботи.

3. Зібрати матеріал для творчої роботи бакалавра, залучаючи основну проблематику і жанрове розмаїття газети, радіо, телебачення для узагальнення досвіду.

ЗВІТНІСТЬ ПРО ПРАКТИКУ:

По закінченні практики подати на кафедру до ___________________ 20__ року зібрані у папку такі документи: детальний звіт, оформлений повністю щоденник, макет одного номера, кількох основних розділів сайту (чи порталу), приблизної сітки мовлення на радіо/ТБ.

Студенти, які проходили практику на радіо або телебаченні, крім роздрукованих матеріалів із підписом відповідальної особи й зазначенням виходу в ефір (або позначенням того, чому не вийшли) подають електронний носій (аудіо- або відеокасету, CD або DVD), на якому зібрані всі матеріали навчально-виробничої практики.


Програма

переддипломної практики студентів V курсу
спеціальності „журналістика"

Запорізького національного університету

 

МЕТА ПРАКТИКИ:

 

1 Обрати для себе потрібну редакцію періодичного видання, інтернет-сайту чи порталу, радіо- чи телеканал.

2 Вивчити організацію редакції газети (журналу), інтернет-сайту чи порталу, радіо- або телерадіокомпанії, ознайомитися із взаємодією ланок апарату редакції або компанії, якщо це потрібно для написання дипломної роботи.

3 Ознайомитися з формами масової роботи, брати активну участь в організаційно-масових заходах редакції або компанії.

4 Закріпити знання інформаційних і аналітичних жанрів, виступити з власними матеріалами у цих жанрах, що потім можна використати у практичному розділі дипломної роботи для репрезентації власної навченості.

5 Завершити збір матеріалу — теоретичного і практичного, якого не вистачає для повного обсягу роботи. Для цього використати роботу в бібліотеці й працю в ЗМІ.

6 Підготувати чернетку дипломної роботи за планом, визначеним разом з науковим керівником.

ОБСЯГ ПРАКТИКИ:

Виробничо-творча робота:

1. За завданням галузевих відділів, якщо є потреба використати це в науковій праці, написати потрібні матеріали в різних жанрах. Вибір жанру залежить від теми дипломної роботи.

2. Якщо потрібно, самостійно розробити і скласти макети газети, журналу, макети основних розділів інтернет-сайту чи порталу, розробити сітку на радіо-, телерадіоканалі.

3. Написати й провести в ефірі власні авторські програми, якщо завдання дипломної це передбачає.

4. Врахувати всі моменти, які необхідні для грамотного завершення праці над дипломною роботою.

ЗВІТНІСТЬ ПРО ПРАКТИКУ:

По закінченні практики подати на перевірку науковому керівникові на кафедру до _____________________ 20_____ року підготовлену чернетку дипломної роботи. Науковій керівник робить свій висновок (оцінку пророблених завдань) і зазначає про це в щоденнику практики. На основі письмового відзиву наукового керівника безпосередній керівник практики виставляє оцінку за практику.


ПРОГРАМА

МЕТА ПРАКТИКИ

 

1. Ознайомитись із організацією роботи редакції газети.

2. Виробити навички організації газетних матеріалів.

3. Навчитися опрацьовувати листи й дописи читачів газети.

4. Виробити навички роботи над інформаційними матеріалами.

 

ОБСЯГ ПРАКТИКИ

 

II Звітність про практику

 

Після закінчення практики подати на кафедру до _________________

(дата)

зібрані у папку такі документи: детальний звіт, оформлений повністю щоденник, надруковані матеріали. Усі матеріали повинні бути завірені.


Програма

виробничої практики студентів V курсу

спеціальності „журналістика”

Запорізького національного університету

(заочне відділення)

МЕТА ПРАКТИКИ:

5. Вивчити діяльність засобу масової інформації, в якому проводиться практика.

6. Ознайомитися з формами масової роботи, взяти участь в організаційно-масових заходах редакції або компанії.

7. Закріпити знання інформаційних, аналітичних та художньо-публіцистичних жанрів, виступити з власними матеріалами у цих жанрах.

8. Вивчити і взяти участь у процесі підготовки матеріалів до газети (журналу), на сайт (портал), або для передачі в ефір.

ОБСЯГ ПРАКТИКИ:

1. Виробничо-творча робота:

за завданням галузевих відділів написати такі матеріали:

- у редакціях газет: 1 репортаж, 2-3 аналітичні кореспонденції, 1 рецензію або огляд, 2-3 матеріали в художньо-публіцистичному жанрі (нариси, есе, памфлети, фейлетони, замальовки), 1 проблемну статтю;

- на сайті чи порталі: 1 репортаж, 2-3 аналітичні кореспонденції, 1 рецензію або огляд, 2-3 матеріали в художньо-публіцистичному жанрі (нариси, есе, памфлети, фейлетони, замальовки), 1 проблемну статтю;

- на телебаченні: 3 фото- або кіносюжети, 2-3 матеріали в художньо-публіцистичному жанрі;

- на радіо: 2-3 радіорепортажі, 2 радіокореспонденції, 3 інтерв’ю, 1-2 матеріали в художньо-публіцистичному жанрі.

2. Самостійно розробити і скласти макет одного номера газети, кількох основних розділів сайту (чи порталу), приблизної сітки мовлення на радіо/ТБ.

ІІ. Науково-дослідна робота студентів (НДРС).

4. Ознайомитися зі специфікою роботи редакції газети, радіомовлення, телебачення.

5. Визначитися із темою підсумкової бакалаврської роботи.

6. Зібрати матеріал для творчої роботи бакалавра, залучаючи основну проблематику і жанрове розмаїття газети, радіо, телебачення для узагальнення досвіду.

ЗВІТНІСТЬ ПРО ПРАКТИКУ:

По закінченні практики подати на кафедру до ___________________ 20__ року зібрані у папку такі документи: детальний звіт, оформлений повністю щоденник, макет одного номера, кількох основних розділів сайту (чи порталу), приблизної сітки мовлення на радіо/ТБ.

Студенти, які проходили практику на радіо або телебаченні, крім роздрукованих матеріалів із підписом відповідальної особи й зазначенням виходу в ефір (або позначенням того, чому не вийшли) подають електронний носій (аудіо- або відеокасету, CD або DVD), на якому зібрані всі матеріали навчально-виробничої практики.


Програма

переддипломної практики студентів VІ курсу
спеціальності „журналістика"

Запорізького національного університету

(заочне відділення)

МЕТА ПРАКТИКИ:

 

7 Обрати для себе потрібну редакцію періодичного видання, інтернет-сайту чи порталу, радіо- чи телеканал.

8 Вивчити організацію редакції газети (журналу), інтернет-сайту чи порталу, радіо- або телерадіокомпанії, ознайомитися із взаємодією ланок апарату редакції або компанії, якщо це потрібно для написання дипломної роботи.

9 Ознайомитися з формами масової роботи, брати активну участь в організаційно-масових заходах редакції або компанії.

10 Закріпити знання інформаційних і аналітичних жанрів, виступити з власними матеріалами у цих жанрах, що потім можна використати у практичному розділі дипломної роботи для репрезентації власної навченості.

11 Завершити збір матеріалу — теоретичного і практичного, якого не вистачає для повного обсягу роботи. Для цього використати роботу в бібліотеці й працю в ЗМІ.

12 Підготувати чернетку дипломної роботи за планом, визначеним разом з науковим керівником.

ОБСЯГ ПРАКТИКИ:

Виробничо-творча робота:

1. За завданням галузевих відділів, якщо є потреба використати це в науковій праці, написати потрібні матеріали в різних жанрах. Вибір жанру залежить від теми дипломної роботи.

2. Якщо потрібно, самостійно розробити і скласти макети газети, журналу, макети основних розділів інтернет-сайту чи порталу, розробити сітку на радіо-, телерадіоканалі.

3. Написати й провести в ефірі власні авторські програми, якщо завдання дипломної це передбачає.

4. Врахувати всі моменти, які необхідні для грамотного завершення праці над дипломною роботою.

ЗВІТНІСТЬ ПРО ПРАКТИКУ:

По закінченні практики подати на перевірку науковому керівникові на кафедру до _____________________ 20_____ року підготовлену чернетку дипломної роботи. Науковій керівник робить свій висновок (оцінку пророблених завдань) і зазначає про це в щоденнику практики. На основі письмового відзиву наукового керівника безпосередній керівник практики виставляє оцінку за практику.


Розділ 3

Асистентська практика студентів-магістрантів

 

3.1 Особливості асистентської (педагогічної) практики

 

1.Загальні положення

 

У системі підготовки викладача вищого навчального закладу важливе місце посідає асистентська практика. І це цілком закономірно, бо формування професійних якостей викладача важко уявити без чіткої й глибоко продуманої системи практичної підготовки.

Асистентська педагогічна практика є складовою частиною професійної підготовки спеціалістів на освітньо-кваліфікаційному рівні „Магістр”. Асистентська практика передбачена навчальним планом факультету журналістики на VІ (VII – у заочників) курсі.

У процесі педагогічної практики закріплюються та поглиблюються теоретичні знання з фахових дисциплін методики вузівського викладання журналістикознавчих дисциплін, набуті за час навчання в університеті, виробляються навички й уміння, необхідні в повсякденній педагогічній діяльності викладача вищого навчального закладу.

Організація й проведення педагогічної практики визначається „Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України”, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 8квітня 1993 року № 93 та Методичними рекомендаціями по складанню програм практики студентів вищих навчальних закладів України (К., 1996).

Головне призначення педагогічної практики полягає у вирішенні протиріч, що виникають під час переходу студента у нову якість „викладача”. Практика є сполучною ланкою між теоретичним навчанням та самостійною апробацією знань, тобто сприяє адаптації студентів-магістрантів до педагогічної діяльності у вищій школі. Однією з функцій педагогічної практики є її виховний характер. Це серйозна перевірка готовності сьогоднішнього магістранта бути викладачем журналістики у вищому навчальному закладі. Практика повинна бути комплексною. Це означає, що студенти-магістранти у процесі проходження практики виконують усі види та функції професійної діяльності. Виходячи з цього, визначаються мета та завдання практики.

Метою педагогічної практики є практична реалізація професійних знань з методики викладання, педагогіки, психології, теорії журналістики, журналістикознавства, педагогічної майстерності.

Завдання педагогічної практики:

- поглиблення й розширення теоретичних знань із спеціалізованих і психолого-педагогічних дисциплін, набутих студентами, застосування їх у вирішенні конкретних педагогічних завдань під час практики;

- формування у студентів-магістрантів психолого-педагогічних та методологічних умінь викладання відповідних навчальних дисциплін у системі вищої школи;

- вироблення умінь організації основних форм навчання у вищій школі, застосування традиційних та сучасних інноваційних технологій і методик навчання;

- формування умінь професійного та педагогічного спілкування зі студентською аудиторією;

- виховання у магістрантів досвіду викладацької роботи, морально-етичних якостей викладача вищої школи, індивідуального творчого стилю педагогічної діяльності, потреби в самоосвіті.

 

7. Зміст практики

 

Базами проходження практики студентів-магістрантів є відповідні кафедри факультету журналістики (кафедра журналістської творчості, теорії літератури й журналістики, видавничої справи та редагування).

Основні види робіт студентів-магістрантів під час практики:

- ознайомлення із плануванням та організацією навчального, наукового та методичного процесу на кафедрі (факультеті);

- відвідування лекційних, семінарських та практичних занять викладачів кафедри, за якою закріплений студент;

- участь у позанавчальних заходах кафедри (факультету), що проходять під час практики;

- розробка розгорнутого плану-конспекту лекції й підготовка її тексту;

- розробка конспектів практичного або семінарського заняття;

- підготовка графіку проведення залікових занять та інформування керівників практики;

- проведення двох (трьох) залікових практично-семінарських занять.

 

Зміст навчальної роботи студента-магістранта:

 

- ознайомлення зі специфікою діяльності вищого навчального закладу;

- вивчення групи студентів, ознайомлення з роботою викладачів кафедри та кураторів груп;

- планування навчально-виховного процесу та проведення занять і позааудиторних заходів із застосуванням різноманітних методів та прийомів (традиційних та інноваційних);

- відвідування та наступний аналіз занять та позааудиторних заходів;Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.051 с.)