Перелік запитань для контролю знань програмного матеріалуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перелік запитань для контролю знань програмного матеріалуПерелік екзаменаційних запитань.

(вечірня та заочна форми навчання)

1. Ознаки класифікації ЦП.

2. Класифікація ЦП за класами, групами, видами.

3. Пайові ЦП та їх характеристика.

4. Боргові ЦП та їх характеристика.

5. Похідні ЦП та їх характеристика.

6. Інвестиційні якості ЦП.

7. Акції.

8. Облігації.

9. Векселі.

10. Державні ЦП.

11. Депозитарні розписки.

12. Форми випуску ЦП.

13. ЦП іменні, на пред’явника та ордерні.

14. Інвестиційні фонди та компанії.

15. Інвестиційний керуючий та його функції.

16. Реєстратор власників іменних ЦП та його функції.

17. Депозитарій (зберігач) ЦП та його функції.

18. Розрахунково-клірингова установа на ФР та її функції.

19. Торговець ЦП, їх види та функції.

20. Андерайтинг.

21. Види професійної діяльності на ФР.

22. Національна депозитарна система України.

23. Види ФР та їх функції.

24. Фондова біржа та її функції.

25. Організаційна структура фондової біржі.

26. Вимоги до учасників фондової біржі.

27. Види угод з ЦП на фондовій біржі.

28. Лістинг ЦП.

29. Вимоги до емітентів, ЦП яких котируються на фондовій біржі.

30. Організатор торгівлі ЦП та його функції.

31. Фондові індекси.

32. Доход за ЦП.

33. Мета, завдання та елементи державного регулювання ФР.

34. Форми державного регулювання ФР.

35. Регулюючі органи на ФР: їх структура, функції та повноваження.

36. Формування системи державного регулювання ФР в умовах перехідної економіки.

37. Методи захисту прав та інтересів інвесторів.

38. Законодавче регулювання ФР в Україні.

39. Ліцензування професійної діяльності на ФР.

40. Кваліфікаційні вимоги до фахівців ФР.

41. Сертифікація фахівців ФР.

42. Діяльність комерційних банків на ФР.

43. Учасники ФР.

44. Емітенти ЦП.

45. Акціонерні товариства.

46. Органи управління акціонерних товариств.

47. Принципи корпоративного управління.

48. Інсайдери та інсайдерська інформація.

49. Інвестори в ЦП.

50. Рейтинг ЦП.

51. Реєстрація випуску ЦП.

52. Моніторинг ФР.

53. Контроль за дотриманням законодавства про ЦП.

54. Правозастосування на ФР.

55. Розкриття інформації на ФР.

56. Санкції за правопорушення на ФР.

57. Саморегулювання на ФР.

58. Міжнародні регулюючі організації на ФР.

59. Регламентування діяльності на міжнародних ФР.

60. IOSCO.

 

Перелік тестових запитань.

1. Пайовими ЦП є:

2. Акція — це ЦП, який...

3. Хто з нижчеперелічених осіб вважаються власниками акціонерного товариства:...

4. Вкажіть відсутній термін:

Ціна пропозиції ( оферта)

_____________________________

} ?

_________________________________

Ціна попиту (придбання)

 

___________________________________________________________

Покупець Продавець

 

5. Міжнародна організація комісій з цінних паперів (IOSCO) — це: ....

6. Реєстрацію випуску ЦП в Україні здійснюють: ....

7. Облігація — це ЦП, який: ....

8. Ринкова (курсова) ціна акції — це ціна, по якій: ....

9. Підставою для делістингу (виключення ЦП із біржового списку) може бути: ....

10. Борговими (позиковими) ЦП є: ....

11. Вексель — це ЦП, який ....

12. Лістинг — це: ....

13. Андерайтер — це: ....

14. Завданнями державного регулюючого органу на ФР є ....

15. Дилерська діяльність з ЦП — це: ....

16. Відповідно до Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право:.....

17. До похідних ЦП відносяться:......

18. Ф`ючерс — це ЦП у вигляді контракту, який засвідчує право його утримувача:......

19. Брокерська діяльність з ЦП — це:.....

20. Чи правильне твердження, що курс акцій прямо пропорційний дивіденду і обернено пропорційний середній нормі банківського проценту?

21. Чи правильне твердження, що чим ближче в момент придбання облігації термін погашення, тим нижче її ринкова вартість?

22. Члени фондової біржі повинні відповідати таким вимогам:....

23. До професійних учасників ФР відносяться:....

24. Ринкова ціна облігації — це:....

 

Перелік типових задач

1. Власник опціону на продаж акцій по ціні 100 у. о. кожна грає на зниження. На момент виконання опціонної угоди курс ЦП знизився до 95 у. о., у результаті чого власник опціону (вкажіть правильну відповідь):......

2. Власник опціону на продаж акцій по ціні 100 у. о. кожна грає на зниження. На момент виконання опціонної угоди курс ЦП підвищився до 105 у. о., в результаті чого власник опціону (вказати правильну відповідь):......

3. Власник опціону на продаж пакета акцій по ціні 100 у. о. кожна грає на підвищення. На момент виконання опціонної угоди курс ЦП знизився до 95 у. о., у результаті чого власник опціону (вказати правильну відповідь):......

4. Власник опціону на продаж пакета акцій по ціні 100 у. о. кожна грає на підвищення. На момент виконання опціонної угоди курс ЦП підвищився до 105 у. о., в результаті чого власник опціону (вказати правильну відповідь):.....

5. Продано 5 тримісячних строкових депозитів по ціні 100 у. о. кожний. Через місяць поточна котировка останнього дня торгівлі цими контрактами склала 95 у. о. Фінансовий результат продавця (вказати правильну відповідь):......

6. Придбано 5 тримісячних строкових депозитів по ціні 100 у. о. кожний. Через місяць поточна котировка останнього дня торгівлі цими контрактами склала 95 у. о. Фінансовий результат покупця (вказати правильну відповідь):......

7. Яка доходність акції, якщо корпорація виплачує дивіденди у розмірі 12 коп., акції корпорації у цей момент продаються за 1 грн 44 коп., а номінальна вартість акції1 грн 20 коп.:......

8. Ринкова ціна акції компанії складає 10 грош. од. і компанія виплачує дивіденд у розмірі 0,5 грош. од. за акцію.

Особа Х володіє 1000 акціями компанії:

а) яку суму готівкою отримає особа при виплаті дивіденду?

б) яку кількість нових акцій може взяти особа при виплаті дивіденду акціями?

9. Компанія, ринкова вартість акцій якої складає 15 грош. од., здійснює емісію акцій на суму 50 % статутного фонду (тобто компанія випускає одну нову акцію на дві вже випущені акції). При цьому, емісія нових акцій розподіляється серед акціонерів пропорційно кількості акцій, якими вони вже володіють, і акціонери не платять гроші за ці нові акції.

Як така емісія відобразиться на ринковій вартості акцій компанії?

10. Вирахувати зниження ринкової вартості акцій компанії при емісії зі скидкою, якщо:

а) вартість акції складає 15 грош. од.;

б) на дві вже випущені акції компанія випускає одну нову акцію;

в) нові акції для акціонерів випускаються за ціною 12 грош. од.

11. Яку суму отримає власник державної облігації при кожній виплаті процентів, якщо

а) номінальна вартість облігації 10 000 грош. од.?;

б) проценти за облігаціями виплачуються раз на півроку?;

в) облігації з купоном 6 %?;

г) у країні з доходів інвесторів утримується 10 % податок ?

12. Власник державних 10 % облігацій загальною номінальною вартістю 10 000 грош. од., проценти за якими сплачуються 1.05. та 1.11. кожного року, продає свої облігації 1.09. За якою ринковою ціною будуть продані ці облігації?

13. Акціонерне товариство має статутний фонд 2 400 000 грн, номінальна вартість акцій 5 грн. Яка мінімальна кількість акцій, якою володіють акціонери (акціонер), повинна проголосувати “за”, щоб прийняти рішення:

14. Статутний фонд акціонерного товариства 2 350 000 грн. На яку максимальну суму акціонерне товариство може випустити:

а) привілейовані акції?;

б) облігації?

15. Який мінімальний розмір повинен мати резервний фонд акціонерного товариства та мінімальний розмір щорічних відрахувань до цього фонду, якщо статутний фонд акціонерного товариства становить 3 652 000 грн?

16. Акціонерне товариство має статутний фонд 2 500 000 грн та номінальну вартість акцій 5 грн. Яку кількість акцій отримує кожен з акціонерів у разі реалізації кожним з них свого переважного права під час проведення додаткової емісії акцій на суму 1 200 000 грн при умові, що перелік акціонерів та кількість належних акцій кожному з них має такий вигляд:

— акціонер 1 має 130 000 акцій?;

— акціонер 2 має 250 000 акцій?;

— акціонер 3 має 60 000 акцій?;

— акціонер 4 має 25 000 акцій?

17. Акціонерне товариство здійснює випуск акцій на сумарну номінальну вартість 1800 000 грн, номінальна вартість акцій 20 грн. Яку мінімальну суму особа, яка має намір придбати 30 акцій, повинна перерахувати на рахунок засновників або товариства для того, щоб отримати:

а) письмове зобов’язання про продаж такої кількості акцій?;

б) тимчасове свідоцтво?;

в) акції (сертифікати акцій)?

У процесі самостійної роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни необхідно підготувати реферат за обраною темою реферату серед запропонованих нижче тем. Обсяг реферату повинен складати не менше 20 сторінок з оформленням відповідно до встановлених вимог щодо оформлення курсових робіт.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.179.228 (0.008 с.)