Рушійні сили майбутнього Інтернет просторуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рушійні сили майбутнього Інтернет просторуМожливості Internet настільки широкі, наскільки в людини тільки може вистачити фантазії.

Більшість компаній почали активно освоювати інтернет простір, зі всіма його можливостями і недоліками. Якщо раніше інтернет асоціювався з величезним рекламним майданчиком, де можна розміщувати інформацію про свої товари і послуги, то тепер сфери впливу світової мережі набагато розширилися. Достатньо лише попорпатися в різноманітності послуг, що надаються, і можна з лишком переконатися в правоті вислову: "Майбутнє бізнесу – в інтернеті". Ось тільки декілька прикладів найбільш популярних видів діяльності в глобальній мережі: послуги із створення сайтів, інтернет-магазини, пошукове просування сайтів, інтернет аукціони, контекстна реклама і багато що інше. Дійсно, використання інтернету в повсякденній роботі компаній колосально, але хотілося б поговорити про його вплив на "початок почав" - на організацію бізнесу. З чого ж починається будь-яка приватна справа? Звичайно ж, з його планування. І в цьому питанні на допомогу бізнесменові приходить наука "маркетинг", з її набором інструментів і хитрощів. Кожна компанія, що поважає себе, перед реалізацією чергового бізнес проекту, обов'язково проводить маркетингові дослідження. Цей крок дозволяє їй точно визначити перспективи вироблюваної продукції на вітчизняному і світовому ринках, виявити недоліки і переваги. А які ж маркетингові дослідження без інтернету, з його базою даних про конкуруючі фірми, про поточні тенденції на ринках, про переваги населення і його доходи? Відповідь проста – ніяких. Наступний етап в розвитку бізнесу – просування товару на ринок. В цьому випадку в бій йдуть інші маркетингові інструменти, серед яких можна відзначити BTL, – маркетинг, Ad-hock дослідження, вірусний маркетинг. За допомогою їх ми проводимо інтерактивне спілкування з клієнтами, організовуємо акції і розпродажі, усуваємо недоліки продукції, "будуємо" споживчий сервіс. І знову на допомогу приходить глобальна мережа: ми використовуємо її для проведення опитів, для розсилки рекламних повідомлень, для спілкування із споживачем і ще для багато іншого. От так, потихеньку, інтернет стає частиною не тільки ділового життя компаній, але і улюбленою іграшкою більшої частини населення Землі.

Проблеми та майбутній розвиток Практично будь-яка інформація, яка подається для публічного доступу, може бути відображена засобами WWW. Якщо ж щось не може бути відображене в WWW, то це зумовлене лише деякими обмеженнями та недоліками самої WWW. По-перше, з’єднання між клієнтом і сервером одноразове: клієнт посилає запит, сервер видає документ, і зв’язок переривається. Це означає, що сервер не має механізму сповіщення клієнта про зміну або надходження нових даних. Ця проблема сьогодні вирішується декількома способами: розробляється нова версія протоколу http, яка дасть змогу підтримувати тривале з’єднання, передачу даних у декілька потоків, розподіл каналів передачі даних та управління ними. Якщо вона буде реалізована і буде підтримуватися стандартним програмним забезпеченням WWW, то це зніме вищезгадані недоліки. Інший шлях – використання навігаторів, які зможуть локально виконувати програми на інтерпретованих мовах, як, наприклад, проект Java компанії Sun Microsystems. Інший варіант розв'язку цієї проблеми — використання технології AJAX, на основі XML та Javascript. Це дає змогу отримувати дані з сервера тоді, коли сторінка WWW вже завантажена з сервера.

10. Вплив Інтернет простору на особисте життя та професійну діяльність людства

Інформаційно-комунікаційні технології впливають на свідомість особистостей в соціальних практиках, які направлені на конструювання суспільних відношень, соціальної реальності, на перетворення індивідуальної і колективної людської свідомості. Їх розвиток провокує подальші масштабні соціальні зміни; утворення, розширення і глобалізацію мережевої взаємодії; віртуалізацію повсякденного життя; нові принципи конструювання соціальності; нові проблеми щодо розуміння віртуальної свободи, розподілу влади в соціальній реальності; креативне використання людиною нових технологічних можливостей.

Формування інформаційного суспільства супроводжується такими спільними світовими тенденціями, як глобалізація соціального простору, інформатизація всіх сфер життя суспільства і людини, розвиток суспільства і особистості на основі знань, високих технологій, ефективного використання інформації. Осмислення впливу сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на свідомість людини в контексті соціальної реальності.

Мережа Internet - це феноменальне явище. Вперше людством створено невичерпне джерело інформації, що сьогодні є доступним майже для кожного. Але у нашій країні, ця мережа ще не є загальнодоступною, а відповідно й дослідженою, адже досі не відомо, як впливає на людину інформаційне перенасичення. Особливо гостро ця проблема постає серед молоді, що навчається, адже ця група може виявитися найбільш вразливою.

Віртуальне буття надає можливість вільного спілкування без вікових,географічних та етнічних обмежень!Люди,які користуються мережею,також мають повну свободу вибору джерел та видів інформації, яка є необмеженою державними чи локальними кордонами! На думку психологів,застосування комп'ютерних мереж, призводить до значних функціональних змін у психічній діяльності людини,що відповідно веде до порушення пізнавальної та комунікативної функції головного мозку! Людина,за особливістю своєї фізіології здатна звикати фактично до усього,що їй імпонує як особистості ! Саме таким цікавим засобом самовираження і стає інтернет у нашому повсякденному житті ! Індивід втрачає контроль над ситуацією сам по суті того не розуміючи! З одного боку це фактично безмежно-емпіричне джерело інформації,з іншого ж нажаль щоденне зомбування й отуплення особистостей залежних від мережі!

Щоденно,не тільки індивіди різного віку,а й я сам особисто перевіряю свій акаунт на так званому соціальному порталі "В КОНТАКТІ РУ" ! Час,який я легко міг би затратити на кілька хвилинний перепочинок після сніданку,я затрачаю на віртуальне спілкування без конкретної на те мети ! Виникає питання для чого я це роблю,якщо й сам розумію негативний вплив інтернету на себе самого ? Відповідь очевидна,звичка ! Легкість у спілкуванні та безвідповідальність віртуального життя, стає одним з визначальних критеріїв залучення все більшої кількості користувачів до мережі ! Молоді люди,долучаючись до мережевої комунікації,виробляють нові прагнення та бажання які вже за своєю суттю повністю відповідають мережевону простору ! Мережеве спілкування стає поширеною формою обміну інформацією через електронні пристрої призначенні відповідно для цього! Щоденно такий обмін охоплює все більше й більше людей !Звісно,приділимо увагу й позитивному боку всесвітньому мережі! Це безпосередньо інтерактивне спілкування між людьми,які мешкають у віддалених куточках нашої планети! Що хвилини до віртуальної комунікації залучається велизна кількість користувачів,серед яких люди знаходять як колишніх колег,так і різних однодумців то що! На основі цього створюють різні соціальні групи,портали сайти !

Стає зрозуміло й без якихось особливих доказів,що на даному етапі розвитку людства,існування людини поза взаємодії з комп'ютерними технологіями погодьтесь важко уявити! І як правило найбільш залученими в цей процес є люди молодого і юного віку ,які саме проектують своє майбутнє під дією цього специфічного інформаційного впливу! Утім не слід забувати про те,як стрімко росте кількість неповнолітніх користувачів мережею,які шукають тут далеко не матеріали для шкільних домашніх завдань!

11.Переваги Інтернет-маркетингу

Можна визначити такі основні переваги використання Інтернет – маркетингу:

1. Інформація. До цієї переваги можна віднести оперативність та відносну анонімність отримання необхідної інформації, кількість якої постійно збільшується.

2. Зручність. Це надає можливість використовуючи інформацію, замовляти різноманітні товари та послуги в необхідний для нас час, просто не виходячи з дому.

3. Необмежена аудиторія. Доступ до інформації є необмеженим для цільової аудиторії, яка на даний момент постійно зростає.

4. Зниження рівня впливу. Ця перевага характеризується тим, що споживач не піддається впливу як родичів, друзів, так і продавців. Зберігається конфіденційність покупки та інформації, яка має досить важливе значення для певної категорії людей.

5. Доступність. Характеризується можливістю безперервного використання Інтернет - ресурсів.

Передуиови створ ІМ: Зростання кількості інтернет-користувачів; Динамічний розвиток бездротових систем доступу до Інтернет 3G, 4G (LTE (до 1 1гбіт/с, радіус від 5 до 30км. На основі існуючих 3G-мережах) і WiMAX (до 20 Мбіт/с)); Розвиток хот-спотів .Зростання довіри споживачів до Інтернету та зменшення довіри до традиційних ЗМІ; Економія витрат та наслідки фінансової кризи; Масова електронізація населення; Впровадження психовірусних технологій; Постійне здешевлення інструментів Інтернет-маркетингу;

ІМ- це комплексне застосування інструментів, методів і принципів класичного маркетингу з метою реклами в мережі інтернет.

Мета інтернет-маркетингу – це отримання максимального ефекту від потенційної аудиторії інтернет-ресурсу. Інтернет-маркетинг як і класичний маркетинг складається з аналізу попиту та реклами.

Аналіз попиту в інтернеті – це збір даних для проведення статистики з метою визначити купівельну здатність цільової аудиторії. Реклама в інтернеті – це ряд заходів з просування інтернет-ресурсу або продукту інформацію, про який містить інтернет-ресурс, у глобальній мережі. Включає в себе грандіозний арсенал інструментів:Пошукова оптимізація (просування, розкручування).Контекстна реклама.медіарекламу.Банерна реклама.Інтерактивна реклама.e-mail маркетинг.аффіліатівние маркетинг (Партнерський маркетин).Вірусний маркетинг.Прихований маркетинг.

Інтернет-маркетинг: невід'ємна частина рекламної компанії. Інтернет-реклама завжди входить в рекламну компанію провідних компаній

Інтернет-маркетинг є основною складовою електронної комерції. Інтернет-маркетинг так само називається веб-меркетінг і online-маркетинг. За роки розвитку ітернет-маркетинг став невід'ємною частина будь-якої маркетингової кампанії. Проводячи рекламну компанію і не проводити його в інтернеті – це реклама в пусту. Інтернет реклама росте як у споживчому секторі, так і на ринку Business to Business (B2B).

Перевага інтернет-маркетингу: Реклама в інтернеті

• Можливість швидко змінювати стратегію, додавати новини;

• Можливість впливати саме на цільову аудиторію (цільовий таргетінг);

• Можливість здійснювати аналітику та швидко реагувати на її результати;

• Працює 24 години на добу, 365 днів на рік;

• Простота оцінки ефективності компаній;

• Інтерактивність;

• Можливість контакту із споживачем у момент його найбільшої зацікавленості;

• Здатність контакту із великою контактною аудиторією без суттєвого зростання маркетингового бюджету;

• Краща захищеність інформаційного матеріалу;

Вплив інтернет-маркетингу на бізнес

Інтернет-маркетинг надає значний вплив на бізнес і рекламу. Що сильно помітно в сфері послуг і обслуговуванні споживачів. Online-продажу й інтернет-магазини "завойовують" все більше і більше популярності. Головна зміна інтернет-маркетинг вніс до рекламну індустрію, де інтернет-реклама активно розвивається. Завбачливі рекламодавці активно міняють свої уподобання, і сьогодні інтернет-реклама вже займає значну частку ринку реклами.

Частка реклами в інтернеті вище, ніж реклама на радіо. Зростання торговельних інтернет-майданчиків продовжує рости і розвиватися. Вплив інтернет-маркетингу значно збільшується в B2B – вплив з кожним днем посилюється. На сьогоднішній день неможливо зустріти відому компанію, яка не опроводіт рекламу в інтернет.

12.Служби Інтернету-це це набір послуг, які надаються клієнтам програмним забезпеченням серверів Інтернету з використанням певних мережних протоколів.

• До служб Інтернету відносяться:Веб-форуми ,Блоги Вікі-проекти ( у т.ч. Вікіпедія) Інтернет-магазини Інтернет-аукціони Інтернет події Інтернет-час Електронна пошта та списки розсилки Групи новин (в основному, Usenet) Файлообмінні мережі Електронні платіжні системи Інтернет-радіо Інтернет-телебачення ІР-телефонія Сиcтеми обміну повідомленнями FTP-сервери IRC

Служби мережі Internet - це системи, що надають послуги користувачам мережі. До них належать:електронна пошта (E-mail); Internet-пейджери; Телеконференції (форуми);Списки розсипок (mail lists); WWW;FTP;IRC (Internet Relay Chat) та деякі інші.

Електронна пошта являє собою систему, що надає змогу формувати, пересилати, зберігати та читати текстові документи, електронні таблиці в певному форматі, графічні файли, програми тощо. В електронному листі можна застосовувати цифровий підпис та шифрування. Характерною рисою E-mail є те, що вона діє в режимі off-line.

 

Internet -пейджери - безкоштовні програми для безпосереднього спілкування у мережі. Вони можуть виконувати функції передачі файлів, електронної пошти, голосових повідомлень, новин і т. п. Найкращий та найпоширеніший сучасний Internet-пейджер - ICQ (Аська).

Телеконференція (форум) - послуга Internet, за допомогою якої абонент може залишати своє відкрите повідомлення в мережі. Пізніше його можуть переглянути зацікавлені користувачі і дати таку ж відкриту відповідь. Фактично телеконференції являють собою колективну тематичну електронну пошту.

Списки розсипок - послуга, яка полягає в об'єднанні за одною адресою електронної пошти адрес багатьох передплатників списку розсипки. Якщо на таку адресу надсилається лист, то його одержують всі передплатники цього списку. Ця служба не має власного не має власного протоколу і працює тільки через електронну пошту.

WWW (World Wide Web) - служба прямого доступу, що потребує повноцінного підключення до Internet та дозволяє інтерактивно взаємодіяти з представленою на Web-серверах інформацією. Вона базується на принципі гіпертексту і може представляти інформацію з застосуванням всіх можливих мультимедійних засобів: аудіо, відео, текст, графіка і т.п.

FTP-послуга - служба прямого доступу до файлів у файлових Internet-архівах, яка потребує повноцінного підключення до мережі.

IRC - система "розмовних кімнат", так званих чатів. Це інтерактивна служба, яка дає можливість спілкування користувачів в режимі реального часу за допомогою текстових повідомлень, що набираються на клавіатурі.

Поширеними в мережі Internet є також служби пошуку інформації, які підтримуються однією з груп учасників мережі. Основними інструментами пошуку інформації є:

пошукові машини (spiders, crowlers), основна функція яких полягає в дослідженні Інтернету з метою збору даних про наявні Web-сайти та видача звіту про Web-сторінки, які задовольняють вимоги запиту користувача. Пошукова машина фактично є великою локальною мережею, яка складається з потужних комп'ютерів із великим обсягів дискової памяті. Останні поділені на підгрупи (кластери), між якими розподіляється інформація. На сервері пошукової машини текст розбивається на окремі слова, кожному з яких присвоюються певні координати, котрі заносяться в таблицю сервера разом з гіперпосиланням на IP-адресу. Коли пошукова система отримує запит, вона шукає відповідь у власній таблиці, а не загалом у мережі Internet. Серед сучасних інформаційно-пошукових машин лідерами є yahoo.com, yandex.ru, rambler.ru, google.com;

каталоги - ієрархічно організовані тематичні структури, в які інформація заноситься за ініціативою користувачів. Також сторінка, яка додається в каталог повинна бути жорстко прив'язана до визначених в каталозі категорій. При цьому пошук інформації ведеться не в мережі Internet, а в комп'ютерних тематичних базах даних;

пошукові сайти дають можливість користувачам проводити пошук інформації за ключовими словами у великих базах даних Web-сайтів.

Інтернет не має централізованого управління, правил використання чи доступу. Кожна складова мережа встановлює свої власні стандарти. Централізовано визначаються правила використання адресного простору Інтернет-протоколу та Системи доменних імен. Керує цим Інтернет корпорація з присвоєння імен та номерів (англ. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, або ICANN), міжнародна некомерційна організація з головним офісом у США. Технічне обґрунтування і стандартизацію основних протоколів (IPv4 та IPv6) проводить Internet Engineering Task Force (IETF), некомерційна організація, відкрите міжнародне співтовариство проектувальників, учених, мережевих операторів і постачальників послуг

 

13.Передумови розвитку Інтернет-маркетингу

• Зростання кількості інтернет-користувачів;

• Динамічний розвиток бездротових систем доступу до Інтернет 3G, 4G (LTE (до 1 1гбіт/с, радіус від 5 до 30км. На основі існуючих 3G-мережах) і WiMAX (до 20 Мбіт/с));

• Розвиток хот-спотів

• Зростання довіри споживачів до Інтернету та зменшення довіри до традиційних ЗМІ;

• Економія витрат та наслідки фінансової кризи;

• Масова електронізація населення;

• Впровадження психовірусних технологій;

• Постійне здешевлення інструментів Інтернет-маркетингу;

Використання традиційних механізмів маркетингу сьогодні швидко заміщається новими технологіями, і досить актуальним стає розгляд питання інноваційного розвитку Інтернет-маркетингу, де особливу роль відводять обміну миттєвими повідомленнями, електронній пошті, передачі голосу і відео через Інтернет, тощо. Сьогодні багато компаній усвідомлюють, що Інтернет ‒ це не пасивна, а динамічна система, для якої характерне залучання і входження індивідуумів в співтовариства, які роблять значний вплив на формування спільних цінностей Інтернет-маркетингу, який в свою чергу пропонує платформу, що використовує голосові можливості, високий рівень задоволеності споживачів, постійно знаходиться у пошуках новітніх стандартів Інтернету.

Передумови розвитку Інтернет-маркетингу обумовлює пошук нових додатків, що забезпечують взаємодію в реальному часі, використовуючи передачу голосу і відео, миттєвих повідомлень і статусу присутності. Інші застосування дозволяють організувати швидкий обмін документами і файлами, або спільну роботу групи співробітників над єдиним набором документів необхідної для ефективної маркетингової діяльності.

Безумовно. на сучасному висококонкурентному ринку доступ до найостаннішої інформації стає все більш важливим компонентом успіху в бізнесі. Стара інформація – це даремна інформація. Ті компанії, які мають доступ до новітньої інформації в Internet і інтелектуально використовують такі дані, наприклад, застосовуючи їх для обслуговування своїх покупців, вдосконалення внутрішніх процесів або скорочення циклу розробки продукції, бачать, як все це позитивно впливає на процвітанні їх бізнесу.

Мережі пропонують такі засоби, як розвинені бази даних клієнт-сервер, електронну пошту і забезпечують кращу інтеграцію різноманітних комп’ютерних ресурсів, надаючи в розпорядження користувачів все більші обсяги інформації. Завдяки зниженню витрат на спільне використання даних вони дозволяють корпораціям працювати ефективніше. Novell займає провідні позиції в мережевий галузі, постачаючи IntranetWare і IntranetWare for Small Business – найпопулярніші в світі мережні ОС і засоби для побудови інтермереж.

Необхідно підкреслити важливість зростаючої потреби у більшому розширенні подібних можливостей. Перш за все це пов’язано з тим, що компанії та комерційні підприємства розширюють межі своїх обчислень, включаючи в них людей і ресурси поза самої компанії. Такі віртуальні ресурси, хоча вони і не є частиною підприємства, вкрай важливі для його успіху. Значна частина інформації, включаючи факси, звичайну пошту, різного роду літературу і телефонні дзвінки, надходить із зовнішніх джерел не в електронній формі. Це ускладнює її інтеграцію з внутрішніми інформаційними системами компанії та збільшує витрати на роботу з нею. Зовнішню інформацію подібного роду необхідно краще інтегрувати з корпоративною мережею, що дозволить отримати таке ж скорочення витрат і підвищення ефективності, яке вже забезпечують внутрішні системи організації.

Зв’язавши свої мережі з зовнішніми ресурсами, компанії можуть реалізувати постійні комунікації і організувати ефективний потік інформації між людьми. Наприклад, в повсякденних комунікаціях між компаніями електронна пошта здатна замінити безліч факсів, звичайну пошту і телефонні дзвінки. Електронна пошта набагато дешевше, ніж звичайна пошта та факсимільний зв’язок, і реалізує практично миттєві комунікації.

Таким чином, чітко простежуються основні переваги ефективності Інтернет-маркетингу За допомогою Internet можливо вивчення продукції передбачуваних постачальників, замовлення і оплата. Все це відбувається по мережі, замінюючи довгий і складний процес посилки друкованого каталогу, замовлення по телефону, а потім висилки чека за отримані товари.

Завдяки можливостям електронних ліній користувачі отримують саму останню інформацію, швидко і точно реагують на ситуацію, приймають кваліфіковані рішення, а компанії – швидко і оперативно діють в постійно мінливій місцевій, національній або глобальній економічній ситуації. З’єднання внутрішніх мереж з зовнішніми організаціями та ресурсами у поєднанні з інноваційним напрямом, дозволяє компаніям скористатися перевагами цих мереж - зниженням витрат і підвищенням ефективності у ще більш широкому масштабі.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.016 с.)