ТОП 10:

Завдання та вихідні дані до проведення практичних занятьПрактичне заняття 1. Аналіз бар’єрів, що перешкоджають реалізації ваших творчих здібностей, і складання плану дій

Мета: виконати аналіз бар’єрів, проявлення креативності та запроектувати шляхи їх подолання на прикладі реальної організації.

Порядок виконання роботи:

1. Визначитись з організацією, сферою її впливу, формою власності та розмірами за видами і обсягами випускаємої продукції та чисельності працюючих.

2. Встановити типи існуючих бар’єрів та виконати їх рейтингування за величиною негативного впливу на організацію, за Ваші творчі здібності та здібності Ваших провідних спеціалістів, від яких великою мірою залежить інноваційна діяльність організації.

3. На основі висунутих ідей, розробити мінімум десять способів подолання цих бар’єрів або мінімізації їх негативного впливу. Свої думки занести до таблиці 4.1.

Таблиця 4.1

Встановлення та усунення бар’єрів, що перешкоджають реалізації творчих можливостей в _____________________

назва організації

№ з/п Три основні бар’єри (вибрати зі списку) В чому цей бар’єр проявляється Способи подолання бар’єрів Перші кроки до мети
1. 2.   3.   4. 5. 6. 7. 8. Зовнішнє середовище «Постійність при оцінюванні» «Міжособистісний вакуум» «Не виходити за рамки» «Обмежений об’єм» «Невизначеність» «Забивання цвяха» «Стара гвардія»        

 

продовження табл. 4.1

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. «Я не компетентний» «Це не моя стихія» «Страх збожеволіти» «По-старинці» «Пасивність» «Безвихідь» «Раціональне ЕГО»      

 

4. Через певний час поверніться до цього списку, ще раз критично перегляньте його або виберіть ті способи, які ви готові реалізувати. Визначте не менше трьох конкретних кроків, які ви можете розпочати найближчого часу, щоб реалізувати свій план.

Задачі 4.1.1

Автотранспортне підприємство

Задачі 4.1.2

ПАТ «Рівнеазот»

Задачі 4.1.3

ПАТ «Агроресурс»

Задачі 4.1.4

ТзОВ «РЗВА-ЕЛЕКТРИК»

Задачі 4.1.5

ПАТ«Рівненська фабрика нетканих матеріалів»

Практичне заняття 2. Решітка ідей

Щоб знайти свою нішу у світі бізнесу, необхідно вивчити його окремі складові та встановити взаємозв’язок між ними. Це зробити можливо при допомозі «решітки ідей», автором якої є Р. Вон, директор дослідницького центру рекламної компанії «Фут, коун енд білдінг».

Аналізуючи той чи інший вид товару, виробу або послуги та їх можливий ринок збуту, необхідно на власний розсуд, на основі вихідної інформації, розмістити їх у певному секторі решітки (рис. 4.1).

 

Значні капітальні вкладення Міркування Почуття
   
Невеликі капітальні вкладення    
   

 

Рис. 4.1. «Решітка ідей»

 

У секторі «Значні капітальні вкладення» необхідно розташувати дорогі товари, наприклад, автомобілі, об’єкти нерухомості, налагодження серійного випуску продукції тощо.

Відповідно до сектору «Невеликі капітальні вкладення» відносяться товари і вироби побутового призначення та товари народного споживання, а також різноманітні послуги населенню.

До сектору «Міркування» необхідно віднести ті види продукції, товарів або послуг, інформацію про які споживач почерпнув із використанням друкованих аналітичних, пізнавальних засобів, наприклад, інформація про автомобілі, будівництво, нові покоління комп’ютерів та іншу побутову техніку.

До сектору «Почуття» потрібно включати продукцію і послуги, що орієнтовані на задоволення емоційних потреб та побажань, наприклад, туристичні тури, парфуми, косметика тощо. Коли визначено місце продукції в тому чи іншому секторі ринку, то необхідно зайнятися генерацією нових ідей.

«Решітка ідей» дає можливість:

· знайти вільні місця (білі плями) на ринку;

· встановити потребу в нових продуктивних ідеях;

· продумати та розробити свою рекламну стратегію;

· змінити стан Вашого підприємства і випускаємої продукції шляхом:

a) мінімального дистанціювання від конкурента, якого Ви плануєте випередити;

b) максимального дистанціювання від конкурента, шляхом використання своїх конкурентних переваг;

c) врахування потреб споживачів, що постійно змінюються.

Бізнес – це вид господарсько-економічної діяльності людини, у якому «решітка ідей» допоможе знайти вільні ніші, оскільки необхідна ідея повинна народитись у процесі мозкового штурму.

Практичне заняття 3. Стимулятори творчого мислення «Я зроблю це…»

Задачі 4.3.1 – 4.3.5

 

Мета. Стимулювати розвиток і активізацію творчого мислення, шляхом формування проблемних ситуацій з використанням слів-стимуляторів.

Теоретичні рекомендації. Процес вирішення проблем заключається у визначенні необхідних змін. Першопричиною цього процесу являється зміна проблемної ситуації, переведення її з одного стану до іншого. Тобто необхідно закрити прогалину між тим, що є і тим, що має бути. Цей прийом базується на принципі спонукання до дії. Для цього використовуються стимулюючі слова і вирази, які можуть активізувати ідеї закладені у підсвідомості. Кожна людина використовує свої «паролі», щоб входити до цього сховища інформації.

Зміст вправи заключається в написанні фрази «Я зроблю це…» з наступним продовженням думки. При цьому можуть використовуватися любі асоціації, навіть самі неймовірні, які не були до сих пір ні об’єктами, ні суб’єктами реалій нашого життя. В цьому випадку створені словосполучення використовуються як стимулятори змін, які можуть бути використані в процесі вирішення задачі. Проблеми при помилковому формулюванню фрази також піддаються творчому вирішенню. Вирішення цієї вправи дозволить виявити розбіжності між бажаним та дійсним, реальним та фантастичним при значно менших затратах часу та сил.

Порядок виконання завдання

1. Спочатку швидко переглянути усі слова-стимулятори, наведені в таблиці без прив’язки їх до будь-якої проблеми, що вже зародилась або існує у вашій голові.

2. Використовуючи словосполучення «Я зроблю це…», намагайтесь сформулювати однією фразою ідею, задачу або проблему, використовуючи послідовно ключові слова-стимулятори із таблиці.

3. Інші ідеї або проблеми, які виникають у процесі роботи необхідно записувати, утримуючись від їх негайного оцінювання.

4. Необхідно сформулювати якнайбільше проблемних питань або згенерувати ідеї.

Задача 4.3.1

Таблиця 4.2

Приблизний перелік слів-стимуляторів

№ з/п Назви слів-стимуляторів
1. Неочікуваним Важким
2. Відповідним Неміцним
3. Повторюваним Щільним
4. Уникаючим Товстим
5. Концентрованим Повчальним
6. Комплексним Слизьким
7. Витратним М’яким
8. Привабливим Ламким
9. Ностальгічним Повільним
10. Вдячним Абстрактним

Задача 4.3.2

Таблиця 4.3

Приблизний перелік слів-стимуляторів

№ з/п Назви слів-стимуляторів
1. Автономним Пересічним
2. Щиросердним Багатозначним
3. Вигнутим Песимістичним
4. Банальним Нестійким
5. Видимим Прозорим
6. Мерзенним Благотворним
7. Величним Глибоким
8. Квітучим Незвичайним
9. Ексклюзивним Життєрадісним
10. Ласкавим Захисним

Задача 4.3.3

Таблиця 4.4

Приблизний перелік слів-стимуляторів

№ з/п Назви слів-стимуляторів
1. Легким Слабким
2. Грубим Тонким
3. Неявним Гнучким
4. Зручним Похилим
5. Таємним Умовним
6. Зростаючим Залежним
7. Овальним Довготривалим
8. Кип’ячим Простим
9. Абсолютним Тугим
10. Явним Щирим

Задача 4.3.4

Таблиця 4.5

Приблизний перелік слів-стимуляторів

№ з/п Назви слів-стимуляторів
1. Невидимим Пористим
2. Пересувним Артистичним
3. Яскравим Розбірним
4. Вагомим Твердим
5. Досконалим Безперспективним
6. Постійним Малодерним
7. Державним Енциклопедичним
8. Забавним Рекордним
9. Прямим Багаторазовим
10. Ємним Поважним

Задача 4.3.5

Таблиця 4.6

Приблизний перелік слів-стимуляторів

№ з/п Назви слів-стимуляторів
1. Потужним Натягнутим
2. Романтичним Симпатичним
3. Трудомістким Швидким
4. Улюбленим Фантастичним
5. Вибагливим Дисциплінованим
6. Відповідним Неміцним
7. Концентрованим Повчальним
8. Витратним М’яким
9. Автономним Пересічним
10. Банальним Нестійким

Практичне заняття 4. Пошук креативних ідей

Задача 4.4.1

Підібрати подарунок на день народження подруги (другу) за допомогою постановки запитань з різних точок зору:

· Наполеон: «Яким подарунком я зміг би здивувати мою подругу та весь світ?»

· Клоун: «Яким подарунком я зміг би розсмішити її?»

· Кочівник: «Який подарунок маленький, легкий і спрощує життя?»

Назвіть інші можливі точки зору:

ü Президента

ü Альберта Ейнштейна

ü Консультанта

ü Учениці

ü Викладача

ü Водія

ü Ректора

ü Будівельника

ü Оригінальні ідеї…

 

Задача 4.4.2

Назвіть інші можливі точки зору:

ü Оригінальні ідеї…

ü Папи Римського

ü Вчителя

ü Біла Гейтса

ü Зігмунда Фрейда

ü Секретаря

ü Домогосподарки

ü Декана

ü Оригінальні ідеї…

Задача 4.4.3

Назвіть інші можливі точки зору:

ü Музиканта

ü Судді

ü Дитини

ü Актриси

ü Студента

ü Вчителя

ü Декана

ü Водія

ü Оригінальні ідеї…

Задача 4.4.4

Назвіть інші можливі точки зору:

ü Інопланетянина

ü Журналіста

ü Професора

ü Клієнта

ü Декана

ü Учня

ü Викладача

ü Домогосподарки

ü Оригінальні ідеї…

 

Задача 4.4.5

Назвіть інші можливі точки зору:

ü Президента

ü Консультанта

ü Студента

ü Викладача

ü Декана

ü Будівельника

ü Водія

ü Альберта Ейнштейна

ü Оригінальні ідеї…Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.232.62.209 (0.012 с.)