Розвязування тестів по цій темі загалом.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розвязування тестів по цій темі загалом.1. Суспільне призначення податків виявляється у таких функціях:
а) розподільчій та контрольній;
б) фіскальній та контрольній;
в) фіскальній та розподільчій;
г) фіскальній та регулюючій.

2. Укажіть правильне визначення податкової системи:
а) сукупність податків, що надходять до бюджетів різних рівнів;
б) сукупність податків і зборів, що їх встановлює держава;
в) сукупність обов’язкових платежів до бюджетів різних рівнів, а також до державних цільових фондів;
г) сукупність обов’язкових платежів до бюджетів різних рівнів, а також до державних цільових фондів, що стягуються в законодавчому порядку.

3. Що є джерелом сплати до бюджету податку на додану вартість?
а) балансовий прибуток підприємства;
б) дохід (виручка) від реалізації продукції;
в) прибуток підприємства;
г) собівартість продукції.

4. Податкові ставки, розмір яких збільшується зі зростанням обсягів об’єкта оподаткування, називаються:
а) змінними;
б) зростаючими;
в) прогресивними;
г) регресивними.

5. За економічним змістом об’єкта оподаткування податки поділяються на:
а) загальнодержавні та місцеві;
б) прямі, непрямі;
в) загальні, цільові;
г) податки на доходи, податку на майно, податки на споживання.

6. Об'єктом для визначення відрахувань на обов'язкове державне пенсійне страхування є:
а) балансовий прибуток підприємства;
б) фонд споживання;
в) основна й додаткова заробітна плата;
г) сума нарахованих дивідендів.

7. До сукупного оподаткованого доходу працюючих громадян при сплаті прибуткового податку не включається:
а) допомога по вагітності і пологам;
б) премії за результати виробничої програми;
в) матеріальна допомога;
г) суми стипендій та інших доходів студентів вищих та середніх навчальних закладів, аспірантів.

8. Який непрямий податок установлюються у вигляді надбавки до цін або тарифів?
а) податок на прибуток;
б) прибутковий податок;
в) податок на додану вартість;
г) комунальний податок.

9. Назвіть об'єкт оподаткування для обчислення акцизного збору за використання відсоткової ставки:
а) собівартість продукції;
б) ціна виробника (оптова ціна);
в) ціна виробника + податок на додану вартість;
г) ціна виробника + акцизний збір.

10. Назвіть чинники, від яких залежить сума податку на додану вартість:
а) оподаткованого прибутку і ставки податку;
б) чистого прибутку і ставки податку;
в) фонду заробітної плати;
г) тільки ставки податку.

11. На встановлення розміру ставки податку на землю в населеному пункті (ставка з одиниці земельної площі впливає:
а) розмір земельної ділянки;
б) кількість населення в місті;
в) призначення земельної ділянки;
г) розміщення земельної ділянки.

12. На розмір ставки податку з власників транспортних засобів впливає:
а) потужність двигуна автомобіля;
б) пробіг автомобіля;
в) екологічний стан автомобіля;
г) час випуску автомобіля.

13. Назвіть надходження коштів, які не входять до складу валового доходу платника податку на прибуток:
а) дохід від реалізації цінних паперів;
б) дохід від операції лізингу;
в) дохід від надання фінансових послуг;
г) сума ПДВ, отриманого в складі ціни реалізації продукції.

14. Назвіть витрати коштів, які не входять до складу валових витрат виробництва й обігу платником податку на прибуток:
а) амортизацій відрахування;
б) витрати на утримання об’єктів соціальної інфраструктури;
в) виплати дивідендів;
г) витрати підприємства на придбання ліцензій для ведення господарської діяльності.

 

Розвязування задач.

1. Визначте суму ПДВ, належну до сплати в бюджет, чи до

відшкодування з бюджету, якщо відомі такі дані за місяць роботи

підприємства: отримано від покупців за відвантажену продукцію (без ПДВ)

– 6550 гривень, отримано від іноземних партнерів за експортовану

продукцію – 12550 гривень, придбано матеріалів та сировини – 15600

гривень (ПДВ, сплачений під час придбання – 2600 грн.).

2. Визначити суму оподаткованого прибутку та податку на прибуток, що сплачується підприємством, якщо здійсненні слідуючи операції: реалізувало продукцію на суму А грн.., отримало безповоротну фінансову допомогу Б грн.., доходів від продажу електричної енергії В грн.., , використала не за призначенням кошти страхового резерву Г грн.., придбало сировину Д грн., , внесло до страхових резервів К грн.., сплатило торговий патент Л грн.., амортизаційні відрахуванні склали М грн..

Варіант А Б В Г Д К Л М

Прибуткове оподаткування є важливим елементом системи прямих податків, яке дозволяє регулювати доходи суб’єктів господарювання та формувати надходження до бюджету.

Об’єктом оподаткування є прибуток, який визначається за даними податкового обліку шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на:

- суму валових витрат платника податку;

- суму амортизаційних відрахувань.

3. Теплоелектростанція розташована у басейні річки Південний Буг. За звітній період об’єм поверхневих вод, що використовується для охолодження конденсату складає В тис. м3 .

Теплоелектростанція має дозвіл на спеціальне використання поверхневих водних ресурсів місцевого значення. Затверджений ліміт використання води складає Л м3, за звітній період фактично було використано Ф м3 поверхневих вод.

Розрахувати річний розмір:

1) суму збору за використання водами для потреб гідроенергетики;

2) суму збору за спеціальне використання водних ресурсів.

Варіант В Л Ф

 

 

Обговорення не зрозумілих задач,пояснення.

Підсумки заняття.
V. Індивідуальне завдання

Аналіз відвіданого 27.10.2015 р. лекційного заняття, яке провів магістр кафедри (курс «Фінанси підприємств», 16:10, 14 к. 73 а., гр. 481,482,483), на тему «Формування та розподіл прибутку»:

1. Зміст лекції:

1. Економічний зміст прибутку та його функції
2. Визначення прибутку підприємства
3. Показники вимірювання прибутку
4. Розподіл прибутку підприємства, його зміст і економічне значення

2. Методика читання лекцій:

Залежно від теми лекції, рівня студента для розкриття її змісту використовув два методи: ін­дуктивний метод (факти, приклади, які підводять до на­укових висновків) і дедуктивний (пояснення загальних положень з наступним демонструванням можливості їх застосування на конкретних прикладах).

3. Керівництво роботою студентів:

Магістр під час проведення лекції проводив усне опитування із перевіркою залишкових знань студента. Також проводилося бліц опитування по термінології даної теми.Студенти проявляли ініціативу самі зацікавити магістра своїми запитаннями.Під час лекції розв’язалося декілька задач.

4. Особистість лектора:

Даний магістр показав себе з позитивної сторони. Виявив себе як цілеспрямований,відповідальний,врівноважений,цікавий, кмітливий лектор початківець.Студенти із заохоченням поглинали інформацію.

5. Результати лекції:

В кінці лекції студенти могли дати пояснення економічному змісту прибутку. Розказати які є функції прибутку, Фактори, які впливають на формування прибутку,собівартість продукції та її вплив на прибуток та багато іншого.

VІ. Анкета аналізу проведення лекційного заняття

 

 

Дата проведення 10.11.2015 року

 

Студентка Мельничук Уляна Вікторівна

 

Курсу V групи 582 спеціальності фінанси і кредит

 

Назва дисципліни ______ «Фінанси підприємств» _______________

 

№ п/п Критерії оцінювання Кількість балів
1. План лекції, логіка викладення матеріалу курсу  
2. Рівномірність групування матеріалу за пунктами плану  
3. Зміст лекції, вміння узагальнювати матеріал, формувати висновки  
4. Насиченість лекції фактологічними даними, їх аналізом, використання наочного матеріалу  
5. Використання технічних засобів навчання  
6. Ілюстративність і доведеність тенденцій економічних процесів, їх узагальнення  
7. Посилання на джерела  
8. Рівень зацікавленості аудиторії матеріалом, що був викладений, зворотній зв’язок з аудиторією  
9. Мова лектора, темп викладання  
10. Зовнішній вигляд і поведінка лектора  
Рейтингова оцінка педагогічної майстерності (сума балів)  

 

 

Керівник практики від кафедри

_____________ к.е.н., доцент Бак Н.А.
Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 123; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.011 с.)