Теми 19-27. «Сімейне право».Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Теми 19-27. «Сімейне право».1. Підготувати есе науково-дослідного характеру за темою:

1. Поняття, предмет та метод сімейного права.

2. Джерела сімейного права.

3. Регулювання сімейних правовідносин за домовленістю сторін. Застосування аналогії закону та аналогії права.

4. Поняття та види сімейних правовідносин.

5. Підстави виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин.

6. Здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов’язків.

7. Захист сімейних прав та інтересів.

8. Участь органу опіки та піклування у захисті сімейних прав та інтересів.

9. Строки у сімейному праві.

10. Поняття шлюбу. Правові наслідки шлюбу.

11. Умови укладання шлюбу.

12. Порядок вступу до шлюбу. Державна реєстрація шлюбу.

13. Підстави для визнання шлюбу недійсним.

14. Шлюб, який є недійсним.

15. Шлюб, який визнається недійсним за рішенням суду.

16. Шлюб, який може бути визнаний недійсним за рішенням суду

17. Порядок визнання шлюбу недійсним.

18. Правові наслідки визнання шлюбу недійсним.

19. Поняття, значення, підстави виникнення та види особистих немайнових прав подружжя.

20. Право на материнство.

21. Право на батьківство.

22. Загальна характеристика майнових правовідносин подружжя.

23. Правовий режим роздільного майна подружжя.

24. Підстави набуття та об’єкти права спільної сумісної власності подружжя.

25. Володіння, користування та розпорядження спільним майном подружжя.

26. Поділ спільного майна подружжя.

27. Право на майно жінки та чоловіка, які проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою

28. Поняття шлюбного договору та його правове значення.

29. Зміст шлюбного договору.

30. Порядок укладання, зміни та припинення шлюбного договору.

31. Визначення у шлюбному договорі правового режиму майна.

32. Відповідальність подружжя по зобов’язанням.

33. Права та обов’язки подружжя щодо утримання.

34. Права та обов’язки колишнього подружжя щодо утримання.

35. Право чоловіка, дружини на утримання у разі проживання з ним дитини, дитини-інваліда.

36. Припинення права одного з подружжя на утримання.

37. Припинення права на утримання за домовленістю подружжя.

38. Позбавлення права на утримання або обмеження його строком.

39. Право на утримання жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою.

40. Договір подружжя про надання утримання

41. Поняття та підстави припинення шлюбу.

42. Припинення шлюбу внаслідок його розірвання органом реєстрації актів цивільного стану.

43. Припинення шлюбу за рішенням суду.

44. Режим окремого проживання подружжя.

45. Відмінність розірвання шлюбу від визнання шлюбу недійсним.

46. Підстави поновлення шлюбу.

47. Право на вибір прізвища під час укладання шлюбу, перебування у шлюбі, припинення шлюбу та визнання шлюбу недійсним.

 

2. Підготувати есе науково-дослідного характеру за темою:

1. Загальні підстави виникнення прав і обов’язків батьків і дітей.

2. Загальні положення встановлення походження дітей.

3. Визначення походження дитини від батьків, які перебувають у шлюбі між собою.

4. Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою.

5. Визначення прізвища, імені та по батькові дитини. Зміна прізвища дитини її батьками.

6. Встановлення батьківства в судовому порядку.

7. Встановлення факту батьківства та материнства за рішенням суду.

8. Оспорювання батьківства.

9. Оспорювання материнства.

10. Особисті немайнові правовідносини батьків та дітей.

11. Права та обов’язки батьків щодо виховання дитини.

12. Право батьків на визначення місця проживання дитини.

13. Права та обов’язки неповнолітніх батьків.

14. Права дитини на захист своїх прав та законних інтересів.

15. Майнові права дитини.

16. Права та обов’язки батьків.

17. Позбавлення батьківських прав.

18. Поновлення в батьківських прав.

19. Відібрання дитини без позбавлення батьківських прав.

20. Правовідносини батьків та дітей з приводу майна.

21. Обов’язок батьків утримувати дитину та способи його виконання.

22. Аліментні правовідносини батьків та дітей.

23. Договірний режим аліментних зобов’язань на дитину.

24. Звільнення батьків від обов’язку утримувати дитину. Припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно.

25. Стягнення аліментів за минулий час і заборгованості за аліментами.

26. Обов’язок батьків утримувати повнолітніх дітей та його виконання.

27. Обов’язок повнолітніх дітей утримувати батьків та його виконання.

28. Особисті немайнові правовідносини інших членів сімї та родичів.

29. Майнові правовідносини інших членів сімї та родичів.

30. Виявлення та влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування.

31. Поняття та сутність усиновлювання.

32. Умови та порядок усиновлення.

33. Правові наслідки усиновлення.

34. Особи, які можуть усиновлювачами.

35. Особа (особи), яка може бути усиновленою. Усиновлення братів та сестер.

36. Згода батьків, дитини, другого з подружжя на усиновлення.

37. Рішення суду про усиновлення.

38. Право на таємницю усиновлення.

39. Підстави та правові наслідки визнання усиновлення недійсним.

40. Підстави та правові наслідки скасування усиновлення.

41. Позбавлення усиновоювача батьківських прав.

42. Поняття і значення опіки та піклування над дітьми.

43. Права дитини, над якою встановлено опіку або піклування.

44. Припинення опіки та піклування над дітьми.

45. Звільнення опікуна та піклувальника дитини від їх обов’язків.

46. Поняття патронату над дітьми та його відмінність від інших форм влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.

47. Застосування сімейного законодавства до іноземців та осіб без громадянства.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ

Модуль І
аудиторні заняття сам. робота, виконання індивідуальних завдань модульний контроль
т.1 т.2 т.3 т.4 т.5     1) Проробка теоретичних питань – 0-5 балів; 2) Вирішення практичних завдань – 0-5 балів; 3) підбір літератури за темою – 0-10 балів; 4) Написання доповіді – 0-15 балів 5) Виконання доповіді у вигляді презентації PowerPoint – 0-15 балів.   1) Відповідь на теоретичні запитання – 0-10 балів; 2) Складання тестових завдань – 0-20 балів; 3) Розкриття термінів – 0-10 балів.
1) Опитування з теми – 0-2 бали 2) Розкриття термінів – 0-2 бали
З кожного семінарського та практичного заняття студент може отримати максимум 3 бали Максимальна кількість балів за виконання самостійної та індивідуальної роботи – 30 балів  
                 

 

Модуль ІІ
аудиторні заняття сам. робота, виконання індивідуальних завдань модульний контроль
т.6 т.7 т.8 т.9   1) Проробка теоретичних питань – 0-5 балів; 2) Вирішення практичних завдань – 0-5 балів; 3) підбір літератури за темою – 0-10 балів; 4) Написання доповіді – 0-15 балів 5) Виконання доповіді у вигляді презентації PowerPoint – 0-15 балів.   1) Відповідь на теоретичні запитання – 0-10 балів; 2) Складання тестових завдань – 0-20 балів; 3) Розкриття термінів – 0-10 балів.
1) Опитування з теми – 0-4 бали 2) Розкриття термінів – 0-4 бали
З кожного семінарського та практичного заняття студент може отримати максимум 4 бали Максимальна кількість балів за виконання самостійної та індивідуальної роботи – 30 балів  
             

 

 

Модуль ІІІ    
    аудиторні заняття     сам. робота, виконання індивідуальних завдань модульний контроль
т.10 т.11 т.12 т.13 т.14 т.15 1) Проробка теоретичних питань – 0-5 балів; 2) Вирішення практичних завдань – 0-5 балів; 3) підбір літератури за темою – 0-10 балів; 4) Написання доповіді – 0-15 балів 5) Виконання доповіді у вигляді презентації PowerPoint – 0-15 балів.   1) Відповідь на теоретичні запитання – 0-10 балів; 2) Складання тестових завдань – 0-20 балів; 3) Розкриття термінів – 0-10 балів.
т.16   т.17   т.18      
    1) Опитування з теми – 0-3 бали 2) Розкриття термінів – 0-3 бали
З кожного семінарського та практичного заняття студент може отримати максимум 3 бали Максимальна кількість балів за виконання самостійної та індивідуальної роботи – 30 балів  
               

 

Модуль 4
аудиторні заняття сам. робота, виконання індивідуальних завдань модульний контроль
т.19 т.20 т.21 т.22 т.23 т.24 1) Проробка теоретичних питань – 0-5 балів; 2) Вирішення практичних завдань – 0-5 балів; 3) підбір літератури за темою – 0-10 балів; 4) Написання доповіді – 0-15 балів 5) Виконання доповіді у вигляді презентації PowerPoint – 0-15 балів.   1) Відповідь на теоретичні запитання – 0-10 балів; 2) Складання тестових завдань – 0-20 балів; 3) Розкриття термінів – 0-10 балів.
т.25   т.26   т.27      
    1) Опитування з теми – 0-3 бали 2) Розкриття термінів – 0-3 бали
З кожного семінарського та практичного заняття студент може отримати максимум 3 бали Максимальна кількість балів за виконання самостійної та індивідуальної роботи – 30 балів  
               

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯПоследнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 68; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.01 с.)