Виносить ухвалу про закриття апеляційного провадження. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Виносить ухвалу про закриття апеляційного провадження.14.Вирок, ухвала чи постанова суду першої інстанції перевіряється апеляційним судом:

1) в повному обсягу;

2) в межах апеляції;

3) в межах, визначених постановою судді чи ухвалою суду при попередньому розгляді справи апеляційним судом;

4) в межах, визначених учасниками апеляційного розгляду.

15.Про призначення розслідування нововиявлених обставин виноситься:

1) постанова слідчого судді про призначення розслідування нововиявлених обставин;

2) ухвала суду про призначення розслідування нововиявлених обставин;

3) постанова про призначення розслідування нововиявлених обставин;

4) протокол про виявлення нововиявлених обставин та направлення матеріалів кримінальної справи прокурору.

 

 

Модуль № 5.5.

1.У якому з наведених варіантів правильно визначена підсудність справ військовим судам гарнізонів як суду першої інстанції?

1) Військовим судам гарнізонів як суду першої інстанції підсудні справи про злочини осіб, які мають
військове звання до лейтенанта, капітана першого рангу включно, крім тих справ, які підсудні військовим судам
вищого рівня.

2) Військовим судам гарнізонів як суду першої інстанції підсудні справи про злочини осіб, які мають військове звання до підполковника, капітана другого рангу включно, крім тих справ, які підсудні військовим судам вищого рівня.

3) Військовим судам гарнізонів як суду першої інстанції підсудні справи про злочини осіб, які мають військове звання до генерала, адмірала включно, крім тих справ, які підсудні військовим судам вищого рівня.

4) Військовим судам гарнізонів як суду першої інстанції підсудні „справи про всі злочини, вчинені військовослужбовцями Збройних Сил України та військовозобов'язаними під час проходження ними зборів, працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків або в розташуванні військової частини.

2.Розгляд справ у апеляційному і касаційному порядку здійснюється:

1) відповідно апеляційними і касаційними судами у складі трьох суддів та двох народних засідателів;

2) відповідно апеляційними і касаційними судами у складі трьох суддів;

3) відповідно апеляційними і касаційними судами у складі трьох суддів та трьох народних засідателів;

4) відповідно апеляційними і касаційними судами у складі не менш трьох суддів.

3.Справа повинна бути призначена до попереднього розгляду не пізніше (.................. ) діб, а у випадках

складності справи - не пізніше (..... ) діб з дня її надходження до суду.

1)15,20; 2)15,30; 3)10.20; 4)10,30.

4.У якій відповіді правильно вказано, що є завданням стадії попереднього розгляду справи суддею?

1) завданням стадії попереднього розгляду справи суддею є перевірка достатності зібраних доказів у справі;

2) завданням стадії попереднього розгляду справи суддею є перевірка того, чи немає підстав для призначення судової експертизи або проведення інших слідчих дій;

3) завданням стадії попереднього розгляду справи суддею є здійснення контролю за дотриманням органами досудового розслідування всіх вимог кримінально-процесуального закону та виконання підготовчо-організаційних дій -для належного розгляду справи;

4) завданням стадії попереднього розгляду справи суддею є з'ясування обставин справи та визначення
винності підсудного.

5.В якій відповіді правильно вказані повноваження головуючого в судовому засіданні?

1) Головуючий в судовому засіданні керує іншими суддями, народними засідателями, дає, якщо це необхідно, вказівки прокурору, захиснику, спрямовує хід судового засідання, підтримує порядок в залі судового засідання, усуває осіб, які його порушують або накладає на них відповідне стягнення, передбачене законом, забезпечує належний виховний рівень для всіх учасників процесу;

2) Головуючий в судовому засіданні керує судовим засіданням, спрямовує судове слідство на забезпечення здійснення сторонами своїх прав, усуває з судового слідства все те, що не стосується розглядуваної справи, і забезпечує належний виховний рівень судового процесу;

3) Головуючий в судовому засіданні керує іншими суддями, народними засідателями, зачитує обвинувальний висновок, роз'яснює права учасникам судового розгляду, підтримує порядок в залі судового засідання, особисто вирішую заявлені клопотання, забезпечує дотримання принципів кримінального процесу, оголошує перерви для відпочинку.

4) Головуючий в судовому засіданні керує судовим засіданням, забезпечує безпосередність та усність
судового розгляду, рівність прав сторін, забезпечую участь прокурора, підсудного, його захисника, потерпілого в
судовому засіданні, роз'яснює їм їх процесуальні права та спрямовує весь хід судового засідання на їх забезпечення,
дотримується розпорядку в залі судового засідання та застосовує заходи, які сприяють порядку судового засідання.

6.У якій відповіді правильно вказані учасники судового розгляду, які належать до сторони захисту?

1) захисник підсудного, підсудний, свідки на стороні підсудного, цивільний відповідач і його представник;

2) захисник підсудного, цивільний позивач, цивільний відповідач та їх представники, законний представник неповнолітнього підсудного;

 

3) підсудний, законний представник неповнолітнього підсудного, захисник, цивільний відповідач і його представник;

4) підсудний, його захисник та прокурор, який відмовився від обвинувачення, оскільки докази на його думку, не підтверджують обвинувачення, а також цивільний відповідач.

7.У якому випадку порушується таємниця нарадчої кімнати?

1) у нарадчій кімнаті під час постановлення вироку у справі про розбій, поєднаний з проникненням у житло, перебували три судді, які входили до складу суду в даній справі;2) якщо під час постановлення вироку в нарадчій кімнаті перебували запасний суддя та секретар судового засідання;

3) судді перервали обговорення вироку у нарадчій кімнаті у зв'язку з настанням нічного часу

4) у нарадчій кімнаті під час постановлення вироку у справі про умисне вбивство, вчинене на замовлення, перебували 2 судді і 3 народні засідателі;

8.Якщо один із суддів не згоден з вироком суду та висловлює окрему думку?

1) справа повертається для нового судового розгляду в новому складі суду;

Вирок підписують всі судді, але суддя який має окрему думку вправі викласти письмово свою думку, яка приєднується до справи, але оголошенню не підлягає.

3) суддя не підписує вироку суду та викладає письмово свою думку, яка приєднується до справи.

4) суддя викладає письмово свою думку, яка підлягає оголошенню разом звироком суду.

9.У якому з наведених варіантів правильно вказаний строк для подання апеляції на вироки, ухвалені місцевими судами, які не набрали законної сили?

1) 7 діб;

2) 3 доби;

3) один місяць;

Діб.

10.З якого моменту починає обчислюватися строк, протягом якого можливе подання апеляції на вироки, ухвалені місцевими судами, які не набрали законної сили?

1) з моменту виготовлення протоколу судового засідання і підписання його головуючим і секретарем
судового засідання;

2) з моменту проголошення вироку, а якщо засуджений перебуває під вартою, з моменту вручення йому копії вироку;

3) з моменту виготовлення протоколу судового засідання, підписання його головуючим і секретарем судового засідання та розгляду всіх зауважень на протокол судового засідання;

4) з моменту виготовлення протоколу судового засідання, підписання його головуючим і секретарем судового засідання, остаточного виготовлення технічного запису судового засідання, розгляду всіх зауважень на протокол судового засідання.

11.У якій відповіді правильно вказано, що повинен зробити головуючий у разі одержання апеляції, поданої з пропуском встановленого строку на апеляційне оскарження та за відсутності клопотання про його відновлення?

1) головуючий постановою закриває апеляційне провадження;

2) головуючий повертає апеляцію особі;

3) постановою визнає апеляцію такою, що не підлягає розгляду;

4) виносить постанову про залишення апеляції без руху.

12.У якому варіанті відповіді правильно вказаний строк на касаційне оскарження вироків, ухвал і постанов апеляційного суду, постановлених ним як судом першої інстанції та вироків і постанов апеляційного суду, постановлених ним в апеляційному порядку?

1) 6 місяців;

2) 3 місяці; 3)15 діб;

4) один місяць;

13.У якій відповіді неправильно названо прокурора, який вправі внести касаційне подання на вироки та постанови районного (міського), міжрайонного (окружного) судів, військових судів гарнізонів, ухвали апеляційного суду, постановлені щодо цих вироків та постанов?

1) Генеральний прокурор України;

2) прокурор міста Києва;

3) прокурор, який брав участь у розгляді справи судом апеляційної інстанції;

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 80; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.006 с.)